-->

wtorek, 28 maja 2013

Łobudzice

Zajączkowski:
Łobudzice -pow. sieradzki
1) 1400 Hube, Zbiór Sier. 172: Lobodzicze-Ianuszowa dzedzina.
2) XVI w. Ł. I, 356-357, 374-375: Lobodzicze - villa, par. Małyń, dek. i arch. uniejowski. 3) 1511-1518 P. 191: Lobodzicze - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 236: Lobodzycze - jw. 4) XIX w. SG V, 671: Łobudzice - kol. nad strumieniem Lichawa, par. Zduńska Wola, gm. Krokocice, pow. sieradzki. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Łobodzice, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 22 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Łobudzice, parafia małyń, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Maciej Dąbski (Dąmbski), podsędek brzeski-kujawski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Łobudzice, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 21, ludność 113, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Łobudzice, kol. nad strum. Lichawą, pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Zduńska Wola, odl. od Sieradza w. 301. Ma dm. 56, mk. 430, szkołę począt. 1-kl. ogólną. W 1827 r. 21 dm., 113 mk.

Spis 1925:
Łobudzice, wś, pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 57. Ludność ogółem: 358. Mężczyzn 175, kobiet 183. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 31, ewangelickiego 327. Podało narodowość: polską 30, niemiecką 328.

Wikipedia:
Łobudzice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Wieś przed II wojną światową była zasiedlona przez Niemców, którzy uciekli po jej zakończeniu. Na dawnym cmentarzu ewangelickim pochowano 6 żołnierzy niemieckich wymienionych z nazwiska i 4 n.n. poległych w październiku i listopadzie 1914 r.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
ŁOBUDZICE par. Małyń, p. poddębicki oraz Wola Łobudzka w 1783 Macieja Dąmbskiego podsędka brzesko-kujawskiego. Sprzedał on dobra w 1787 r. Ignacemu Zarębie za 72 tys. zł. W 1868 dobra z folwarkiem Łobudzice z przyległością Nowa Wieś i Choderowizna, Tekli Józefy z Maliszewskich Kokowskiej żony Ludwika, 40 mg (15 dziesiatyn)w tym grunty dworskie, włościańskie, proboszczowskie, dom gościniec ze stajnią i wozownią, chałup wiejskich 18. Kościół parafialny z drzewa, szkudłami kryty, zabudowania dworskie, licytacja (SGKP t.5, s.671, Dziennik Warszawski nr 56 z 1868 r.)

1992 r.

Wieś Ilustrowana 1913 kwiecień

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1677

10 Stycznia
Ja, Albert Pajęcki wikary i mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych rodziców Jana Kwietniewskiego i Marianny Królikowskiej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkajacych w Szadku, któremu nadalem imię Agnieszka. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Grodziński dziedzic w Łobudzicach i Szlachetna Pani Marianna Piotrakowska z Kromolina.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1701

Styczeń
17 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary tego kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Szymona Kwiatkowskiego i Heleny Bronikowskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi JKM Wilamów, których dziecku nadałem imiona Anna Marianna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Piotr Szulmirski ze wsi Wólka Przatowska i Marianna Bronikowska ze wsi Łobudzice.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1736

Łobudzice
Ja, proboszcz w Małyniu, ochrzciłem imieniem Tomasz, syna Urodzonych Antoniego Szołowskiego i Anny z Kiedrzeńskich Szołowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Katarzyna Kiedrzeńska matka rodzona...

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1738

Łobudzice 18 lutego roku 1738-go błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Sławieńskiego z Elżbietą Szołowska, pomijając zapowiedzi, na mocy indultu Znakomitego Antoniego Wilkanowskiego kanonika zastępcy sędziego uniejowskiego wydanego 14 lutego 1738 roku w Uniejowie, w obecności Urodzonych Milewskich?, Szołowskich, rodziców i dziadków Chmieleńskich, Golańskich i innych.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1743

Przyrownica 7-go marca Roku Pańskiego 1743. Ja ? Lubieniecki kapłan Małynia, ochrzciłem imieniem Tomasz z Akwinu syna Urodzonego Józefa Grabskiego i Marianny ze Stokowskich, prawowitych małżonków. Rodziacami chrzestnymi byli Stanisław Grabski tegoż Józefa brat rodzony [i] Urodzona Marianna Sulimierska z Łabudzic.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1744

Łabudzice
17 luty. Ja ? Lubieniecki, poprzedziwszy trzema zapowiedziami [?], błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych Andrzeja Mikołajewskiego z Pieronowa z Konstancją Fabianowską wdową. Świadkami byli Urodzony Grabski, Szlachetny Kowalski i inni.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1744

Łabudzice Roku Pańskiego 1744-go, dnia 13-go listopada ochrzciłem imieniem Stanisław Kostka, syna Urodzonego Franciszka Chodakowskiego i Wiktorii ze Starodworskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Walewski kasztelan spicymirski z Lichawy i panna Marianna Starodworska. Lubieniecki kapłan Małynia.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1745

Łabudzice. 10 maja 1745. Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Szlachetnych Józefa Dobrzelewskiego i Joanny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Gurski, Marianna Sulimierska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1747

Łobudzice
Dnia 24 marca
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna z Vadstena, córkę Urodzonych Franciszka Hodakowskiego i Wiktorii ze Starodworskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wiemożny Ignacy ze Skrzynna Skrzyński kasztelan łęczycki i Wielmożna Kunegunda z Garczyńskich Walewska kasztelanowa spicymirska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1748

Grudzień
Łobudzice
Dnia 17 roku 1748. Ten sam, ochrzciłem imieniem Łucja, córkę Urodzonych Józefa Dobrzelewskiego i Anny z Szulmierskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Dobrzelewski i panna Elżbieta Wolska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1750

Łabudzice
Dnia 10-go sierpnia 1750 roku, ten sam, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Józefa i Joanny Dobrzelewskich, prawowitych małżonków rodziców. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Chrzanowski i Marianna Mikołajewska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1751

Łobudzice
Styczeń
1-go stycznia zmarł Urodzony Walenty Kosowski opatrzony sakramentami, lat plus minus 86. Pochowany w świątyni w prawej części ołtarza błogosławionej Marii.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1753

Łobudzice
20 styczeń. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Bogumiła i Fabianna, córkę Urodzonych Michała Walęckiego burgrabiego brzesko-kujawskiego i Marianny z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Mycielski i Urodzona Katarzyna Walęcka siostra rodzona wyżej wymienionego dziecka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1754

Łobudzice
Dnia 20 lutego 1754-go roku. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia ochrzciłem imionami Marianna Teodora, córkę Wielmożnych i Urodzonych Państwa Michała Kossowskiego przełożonego kowal? i Konstancji z Bezanów rodziców, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Hieronim Bezan dowódca wojskowy i Agnieszka z Chlebowskich jego małżonka, rodzice tej Konstancji.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1755

Marzec
Łobudzice
Ja Józef Mietkowski ..., ochrzcilem imieniem Konstancja, córkę Jaśnie Wielmożnego Michała Kososkiego przełożonego kowale? i Konstancji z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Stanisław Gajewski kapłan Małynia i Urodzona Anna z Przenieskich Chrzanowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1755

Łobudzice.
Dnia 21 października 1755-go roku. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia ochrzciłem imieniem Ludwik Bertrand, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Adama Rokoszewskiego starościca bal? i Franciszki z Kokowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Kacper Stokowski podczaszy mielin? i Urodzona panna Teresa Kokowska siostra wymienionej matki.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1759

Łobudzice.
Dnia 7-go sierpnia 1759 roku. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem imieniem Kajetan, syna Jaśnie Wielmożnych Michala Kossowskiego burgrabiego sieradzkiego i Konstancji z Bezanów Kossowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Paweł Załuskowski chorąży i sędzia grodzki sieradzki i Anna z Sarneckich Chlebowska małżonka Wielmożnego Adama Chlebowskiego dowódcy wojskowego.
Tego samego dnia dopełniona została ceremonia syna imieniem Hieronim tego samego, wyżej wymienionego Jaśnie Wielmożnego. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny i Urodzony Adam Chlebowski dowódca wojskowy i Agnieszka z Chlebowskich Bezanowa babka tego potomka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1760

Łobudzice
Roku Pańsiego 1760, dnia 14 października po zrobieniu tego, co należało w uroczystej ceremonii chrztu syna imieniem Franciszek Jaśnie Wielmożnych Państwa Michała Kossowskiego burgrabiego sieradzkiego i Konstancji z Bezanów, prawowitych małżonków. Matką chrzestną była Jaśnie Wielmożna Agnieszka Bezanowa z Kłoniszewa z konieczności ceremonia niekompletna. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Państwo Józef Cielecki skarbnik bielski i Salomea z Trepków Cielecka starościna prusinowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1761

Łobudzice.
Dnia 21 listopada zakończyło życie dziecko imieniem Hieronim, Jaśnie Wielmożnego Michała Kossowskiego burgrabiego sieradzkiego. ? Pochowane zostało w kościele w grobowcu przy ołtarzu św. Krzyża.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1762

Małyń
Roku Pańskiego 1762, dnia 18 lipca. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem imieniem Bonawentura, syna Jaśnie Wielmożnego Adama Rokossowskiego starościca bach? i Marianny z Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Michal Gajewski z Jeżowa i Konstancja z Bezanów Kossowska z Łobudzic.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1763

Łobudzice
Roku Pańskiego 1763, 10 maja. Ja, Stanisław Ostoja Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Macieja Dąbskiego podsędka brzesko-kujawskiego i Justyny Dąbskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś przy ceremonii Jaśnie Wielmożni Antoni z Walewic Kolumna Walewski kasztelanic spicymirski i Zofia z Rupniewskich Walewska tego Wielmożnego kasztelanica spicymirskiego małżonka z Lichawy.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1764

Łobudzice
Dnia 20 maja 1764 ochrzciłem imieniem Feliks Antoni Jan, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Macieja Dąbskiego podsędka brzesko kujawskiego i Zofii z Dobków Dąbskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Antoni Walewski kasztelanic spicymirski i Zuzanna z Rupniewskich Walewska jego małżonka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1764

Łobudzice
Roku Pańskiego 1764, dnia 12 października. Ja, Stanisław Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem osobiście w niebezpieczeństwie śmierci tylko z wody, imieniem Ludwik Bertrand, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Państwa Michała z Głogowa Kossowskiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego, sędziego kapturowego? i Konstancji z Bezanów Kossowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi przy ceremonii byli Jaśnie Wielmożny Jan Cielecki starosta prusinowski i Łucja z Ocosalskich Stokowska cześnikowa mielnicka z Przyrownicy z tej parafii małyńskiej.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1765

Łobudzice
Dnia 15 maja 1765. Ja, Stanisław Ostoja Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem dwoma imionami Jan Nepomucen Franciszek Alojzy, syna Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Państwa Macieja Dąbskiego podsędka ziemi brzesko kujawskiej i Justyny z Dobków Dąbskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni i Urodzeni Pan Dominik Rupniewski podstoli inowłodzki i Zofia z Rupniewskich Walewska kasztelanowa spicymirska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1765

Magnusy
12 listopada 1765 ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonych Melchiora Pniewskiego i Rozalii z Gawłowskich Pniewskiej, , prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Michał Ostoja Gajewski i panna Magdalena Magnuska, to dziecko zmarło.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1766

Łobudzice.
Roku Pańskiego 1766, dnia zaś 4-go marca [zmarła] Urodzona Agnieszka Dąmbska wdowa lat 96, we wlasnej rezydencji Jaśnie Wielmożnego Macieja Dąmbskiego podsędka brest? swojego syna w zgodzie ze świętą matką kościołem, oddała ducha Bogu ? pochowana 6-go tego miesiąca w świątyni w grobowcu przy dużym ołtarzu ? kapłana kościoła małyńskiego wyspowiadana dnia 26 lutego, pokrzepiona najświętszym wiatykiem, namaszczona olejami.

Gazeta Warszawska 1811 nr 23

 Doniesienia. Ja niżey na podpisie wyrażony Paweł Rychłowski w Departamencie Kaliskim w Powiecie Szadkowskim we wsi Łobudzicach z przyległościami Dziedzic mieszkaiący, komu o tem wiedzieć należy i kogo interessować powinno oświadczam: Iż, lubo za Rządu Zeszłego Pruskiego, zrobiłem niektóre specyalne Plenipotencye de czynności interessów moich i windykacyi Processow na osobę Dawida Markusa Szwed, bankiera Poznańskiego , które to Plenipotencye z zmianą Rządu iuż przez się ustać powinny, wszelako też Plenipotencye zrobione dziś odwołuię, i kassuię, i za nieważne uznaię mocą tego publicznego obwieszczenia. W Warszawie dnia 16 Marca 1811 roku. Paweł Rychłowski.


Dziennik Wyroków Sądu Kassacyinego Xięstwa Warszawskiego. T. 2, 1812, oddz. 2, nr 31

Nro. 21. FREDERYK  AUGUST  z Bożey Łaski Król Saski, Xiąże Warszawski etc.  etc.  Wszem w obec i każdemu z osobna komu o tem wiedzieć należy wiadomo czyniemy, ze Sąd Nasz Kassacyiny Xięstwa Warszawskiego wydał wyrok następuiący. Działo sie w Warszawie w Pałacu zwykłych posiedzeń Rady Stanu, Krasińskich zwanym, na posiedzeniu zgromadzonego Sądu Kassacyinego, dnia dwudziestego osmego Lutego tysiąc ośmset dwunasstego roku.  SĄD KASSACYINY Xięstwa Warszawskiego. Wsprawie Pawła Rychłowskiego we wsi Łobudzicach w Powiecie Szadkowskim, Antoniego Jankowskiego w mieście Kaliszu, i Pawła Skorzewskiego we wsi Parczewie w Departamencie Kaliskim zamieszkałych, zanoszących rekurs przeciw wyrokowi Sądu Appellacyinego Wydziału drugiego w dniu 3cim Kwietnia roku zeszłego tysiąc ośmset iedenastego zapadłemu, przez Mecenasa Xawerego Kiedrzyńskiego; mimo niestawienia się strony do Kassacyi powołaney, to iest sukcessorów po niegdy Marcinie i Maryannie Bogdańskich, Józefa Bogdańskiego w mieście Kaliszu, Piotra i Maryanny z Bogdańskich Kiedrzyńskich małżonków, we we wsi Czucharach, Petronelli z Bogdańskich i Henryka Szenka małżonków, w Kaliszu, tudzież nieletnich po Janie Bogdańskim, iako też po Wiktoryi z Bogdańskich Bonawentury Sokołowskiego małżonce, czyli ich opiekuna Piotra Kiedrowskiego, i ustanowionego exekutora testamentu po niegdy Marcinie Bogdańskim, Kacpra Kiedrzyńskiego, we wsi Kaliszkowicach w Powiecie Ostrzeszowskim Departamencie Kaliskim zamieszkałych gdy od udogodnionego wręczenia im rezolucyi Kommissyi podań i instrukcyi, czas Art. 42. i 44. Organizacyi Sądu Kassacyinego upłynął, a niewręczenie zapozwu Kacprowi Kiedrzyńskiemu Exekutorowi testamentu po niegdy Marcinie Bogdańskim, iako w rzeczy nie idącey o ważność testamentu ani o iego skutki, ani też niewręczenie patronowi Jarzembowskiemu, z powodu ; iż w wyroku pierwszey Instancyi wzmianki o iego stawieniu się nie masz, wyrok zaś zaskarżony nie wyraża z iakiego powodu w komparycyą wchodził, zaocznego rozsądzenia wstrzymywać nie może, gdy strona rekursuiąca sprawę popiera : Maiąc sobie przedstawionym następuiący stan sprawy : Paweł Rychłowski w roku tysiąc ośmset czwartym kupił od Marcina Bogdańskiego dobra Wszczołów i Janków w Departamencie Kaliskim Powiecie Odolanowskim za summe czterykroć stotysięcy złotych, zapłacił natychmiast połowę, drugą zaś zostawił na dobrach z zabezpieczeniem pierwszey hipoteki. Dobra te w roku następnym tysiąc ośmset piątym otaxowanemi zostały na pięćkroć siedmnaście tysięcy. Po nastąpionem oszacowaniu Paweł Rychłowski zaciągnął na też dobra summy od Antoniego Jankowskiego i Pawła Skorzewskiego, które po summie Bogdańskiemu należącey w xięgach hipotecznych zabespieczył. Po zeyściu Marcina Bogdańskiego sukcessorowie iego, względem summy z szacunku dóbr pochodzącey rozpoczęli subhastacyą, i wspomnione dobra, przysądzonemi zostały za summę dwa kroć sto tysięcy sto złotych; przeciw temu przysądzeniu zanieśli teraz rekursuiący oppozycyą z powodu iż dobra niżey dwóch trzecich części wartości swoiey nie mogły bydź sprzedanemi , i w Trybunale pierwszey Instancyi Departamentu Kaliskiego w dniu trzydziestym pierwszym Stycznia tysiąc ośmset iedenastego pomyślny dla siebie otrzymali wyrok. Lecz z odwołania się sukcessorów Marcina Bogdańskiego Sąd Appellacyiny wyrok powyższy na dniu trzecim Kwietnia tysiąc ośmset iedenastego uchylił, i przedaż w drodze subhastacyi, niżey dwóch trzecich części na mocy Artykułu 710. Kodexu postępowania cywilnego za dobrą uznał. Zarzucając temu wyrokowi Mecenas rekursuiący obrazę wyraźnego prawa w 48. tyt. 52. Ordynacyi Pruskiey obiętego, które stanowi: „iż dobra szlacheckie niżey dwóch trzecich części wartości, przez subhastacyą sprzedawanymi bydź nie mogą;” i przywodząc razem Art. 9. ustawy przechodniey dziesiątego Października tysiąc ośmset dziewiątego, według którego, „wszelkie czynności przed dniem pierwszym Maja tysiąc ośmset osmego ważne uzupełnione nie mogą bydź wzruszanemi pod pozorem powziętym z Kodexu Napoleona. domaga się na mocy Art. 10. pod liczbą 1. Organizacyi Sądu Kassacyinego , skassowania zaskarżonego wyroku i odesłania sprawy innemu Wydziałowi Sądu Appellacymego. - Po wysłuchaniu rapportu Kummissyi podań i instrukcyi, oraz wniosków Królewskiego przy Sądzie swoim Prokuratora, powody rekursu za ugruntowane uznającego; SĄD K ASSACYINY zważywszy <§. 48. tyt. 52, Ordynacyi Sądowey Pruskiey zabraniający przedaży dóbr szlacheckich w drodze konieczney subhastacyi taniey iak za dwie trzecie części ich rzeczywistey wartości; zważywszy iż rekursuiący wierzyciele pod powagą prawa Pruskiego mieszcząc swe kapitały na hipotece , nabyli zupełnego bespieczeństwa ile ich kapitały na dwóch trzecich częściach wartości pomieszczonemi zostały; zważywszy iż nietylko artykuł 2. Kodexu Napoleona, ale nadto art. 9. ustawy przecnodniey zabezpiecza ich prawa nabyte ; zważywszy iż użyty przez Sąd wyrokuiący art. 710. Kodexu postępowania cywilnego, nie iest wystarczającym ku obaleniu praw powyższych, tak z powodu, iż podwyższona o czwartą część summa za którą dobra przysądzone zostały, niedochodziłaby jeszcze dwóch trzecich części wynalezioney ich przez taxę wartości; iako też z powodu, że podług wyżey przywiedzionego 48. tyt. 52. Ordynacyi Sądowey Pruskjey nietylko wierzycielowi, ale i samemu dłużnikowi służy prawo wstrzymania sprzedaży dóbr swoich za mnieyszą od powyższey cenę; zważywszy naostatek że przepis wzmiankowanego 48. nie może bydź uważanym za samę formę postępowania lecz iest istotnym prawem , będącym 97 zasadą nabytych praw przez rekursuiących, zabezpieczonem Art. 8 . prawa przechodniegu; Rekurs na początku wymieniony, przeciw stronie powołaney niestawaiącey zaocznie rozsądzaiąc : Wyrok Sądu Appellacyinego Wydziału drugiego w dniu trzecim Kwietnia tysiąc ośmset jedenastego roku zapadły kassuie ; summe dwadzieścia pięc złotych polskich w papierze stemplowanym od wpisu złożoną utwierdza, takąż summę przez stronę powołaną równie w stemplowanym papierze od ninieyszego wyroku opłaconą mieć chce , też stronę na powrócenie kosztów rekursuiącym skazuie , i sprawę w celu powtórnego rozsądzenia Wydziałowi pierwszemu Sądu Appellacyinego odsyła — mocą ninieyszego wyroku. — (Podpisano.) S. POTOCKI Prezes  
Wydrukować (L S.) L. Osiński Pisarz S. K.
FELIX Łubieński
Minister Sprawiedliwości.
Zgodno z Oryginałem
(L.S .) Antoni Joneman
Sekretarz Jeneralny.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 331

Sąd Pokoiu Powiatu Szadkowskiego. Z powodu żądaney regulacji hypoteki: 1. Młyna wodnego z budowlami i gruntem na stawie w wsi Kobyli Chmielowey położonego Razalii i Szynfeldowey 2 yoto Wrzesińskiey i iey czworga dzieci z pierwszego małżeństwa iako to: Jana Karola dwóch imion Szynfelda, Henryki Filipiny Szynfeldowey, Rozali z Szynfeldów Bliwertowey, i Jana Szynfelda po Macieiu Szynfeldzie pozostałych dzieci własnego. 2. Kamienicy murowaney w mieście Szadku przy ulicy Sieradzkiej pod Nrem 129 położoney star. Józefa Koppla własney. 3. Osady w wsi Łobudzicach z dwóch hub gruntu z budowlami Jana Dreger własney. Uwiadamia interessentów, że takowa nastąpi w sądzie tuteyszym dnia 5 i 6 lutego 1831 r. z rana o godzinie 9. Wzywa ich przeto, aby do takowey osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokułu regulacyi podali i w dokumenta prawa ich udowodniaiące opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że nie zgłaszaiący się w terminie, podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisaney. Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołaney w terminie do regulacyi niestawił się, tenże na żądanie któregokolwiek z interessentów, na karę 10 do 50 złp. skazanym zostanie i podług art. 150 tegoż prawa, utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli. Ogłoszenie decyzyi iaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi w tychże dniach na posiedzeniu publicznem sądu tuteyszego, i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszeniu iey przytomnemi bydź powinni. w Szadku dnia 16 listopada 1830 roku. Paweł Rawicz Roiek P. H.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 39

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechnej wiadomości , iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacji od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie:
1. W d. 1 maia 1831 naczelną dzierżawę ekonomii Brodnia w obwodzie Kaliskiem położoną, na lat sześć pro 1831f37 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 14,125 gr. 22 do którey należą: a) folwarki Brodnia i Dzierzążna, b) wsie Brodnia, Brzeg i Dzierzążna, e) Propinacya, d) Rybołówstwo,
4. W d. 14 marca r. b. Folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położoney na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
5. W d. 8 Marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Mokrska w Obwodzie Wieluńskim położoną na risico dotychczasowego naddzierżawcy pro 1831f33 czyniącą rocznego dochodu złp. 27,644 gr 27 do którey należą. a) folwarki Kowale. Krzyworzeka, Mokrska, i Wróblew, b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrska. Stroiec i Wróblew, c) Rybołówstwo,
7.W d. 10 marca r. b. Klucz Grzybki w ekonomii rządowey Brodnia obwodzie Kaliskim położony na lat sześć pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 4829 gr. 7 do którego należą. a) folwark Grzybki, b) wsie Grzybki i Proboszczowice, c) Propinacya:
8. W d. 11 marca r. b. klucz Dzietrzniki w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położony na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr. 10 do którego należą. a) folwarki Dzietrzniki i Wieluń, b) wieś Dzietrzniki, c) Młyn Kępa zwany d) Propinacya:
9. W d. 12 marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkim położoną na resico dotychczasowey naddzierżawczyni na lat cztery pro 1831f35 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 6901 gr. 3 do którey należą. a) folwarki Męka i Piaski, b) wsie Męka, Piaski i Ruda, c) Młyn Nagrobla, d) Propinacya, e) Rybołóstwo,
10. W d. 14 marca r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 4300.
11. W d. 15 marca r. b. dobra wieś wójtostwo Dzigorzew w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lata sześć, pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2425 gr. 15 oprócz podatków kontyngensu furażowego, kanonu i kompencyi ofiary gruntowej i podymnego z tych dóbr uiszczanych a złp. 2634 gr. 11 wynoszących.
12. W d. 16 marca r. b. dobra Woźnik w ekonomii Męka, obwodzie Sieradzkim położone wraz z prawem pobierania cła mostowego od mostu w Woźnikach na rzece Warcie położonego, tudzież z propinacyą w Woźnikach Dzigorzewie Suchy i Mnichowie na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 5250 oprócz podatków kantyngensu, kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłaconych a złp. 6227 gr. 21 wynoszących.
13. W dniu 17 marca r. b. Dobra wieś zarobna Mnichów z folwarkiem Sucha w ekonomii Męka, w obwodzie Sieradzkiem położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2,000 oprocz kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłacanych a złp. 1602 gr. 28 wynoszących.
Termina w tey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey po południu od godziny trzeciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić. a) Świadectwem Kommissarza Obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany, iako dobry zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien, tudzież: b) Świadectwem dziedzica dóbr, kótóre dotąd dzierżawił, iż mu się w zupełności uiścił, że iest zamożnym gospodarzem i że się z Włościanami dobrze obchodził, nakoniec obowiązany zostaie. c) Złożyć vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą do wysokości jedney czwartej części summy dzierżawney z dóbr o których Possessyą ubiega się, które nieutrzymuiącemu się przy licytacyi natychmiast zwrócone będzie. Działo się w Kaliszu dnia 22 stycznia 1831 roku. Zastępco Prezesa podpis. Dodani z grona obywateli podpisy. Sekretarz Jlny

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 65

OBWIESZCZENIE HYPOTECZNE Sąd Pokoiu Powiatu Szadkowskiego. Z powodu żądaney regulacyi nowey hypoteki: (...) c) Dwie huby gruntu miary chełmińskiey z karczmą i wielkiemi pobudynkami w wsi Łobudzicach Jana Dreger własnością będące. (...) w Szadku d. 12 lutego 1831 roku. Paweł Roiek P. H.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 88

Kommissya Wdztwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie.
1. W d. 11 kwietnia r. b. klucz Groiec W ielki, w ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkiem położone na lat 6 pro 1831f37 czyniącej dotąd rocznego dochodu złp. 4036 gr. 25 do którego należą. a) folwark Groiec Wielki b) wsie Groiec Wielkie i Łagiewniki c) Wiatrak d) Propinacya.
2 W d. 18 kwietnia r. b. folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położone na lat 6 pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
3 W d. 12 kwietnia r. b. naczelną dzierżawę w ekonomii Mokrsko w obwodzie Wieluńskim położone na ryzyko dotychczasowego naddzierżawcy na lat 2 pro 1831f33 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 26,664 gr. 27 do którey należą. a) folwark Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko i Wróblew. b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko Stroiec, i Wróblew. c) Rybołówstwo. d) Propinacya.
5 W d. 14 kwietnia r. b. klucz Dzieczniki, w ekono. Wieluń obwodzie Wieluńskim położony na lat 6 pro 1831f37, czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr, 10 do którego należą. a) folwarki Dzieczniki, i Wieluń. b) wieś Dzieczniki. c) młyn Kępa zwany. d) Propinacya.
6. W d. 16 kwietnia r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekono. Męka obwodzie Sieradzkiem położone, na lat 6 pro 1831f37 dochodu czyniące dotąd rocznego, złp. 4300.
7 W d. 18 kwietnia r. b. naczelna dzierżawę w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położono, na lat 6 pro 1831f37 , czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 17,265 gr. 12 do którey należą. a) folwarki Kamionka, Kadłup, Popowice, Starzeniec, Starościński w Wieluniu. b) wsie Kamionka, Kadłub, Grębin, Załęcze wielkie, Starzeniec, Sieniec, Popowice. c) Kolonia Józefów. d) Młyny w Załętku wielkim Nosek, i Kluska, i Zamkowy w Wieluniu. e) Propinacya. f) Rybołówstwo.
8. W d. 19 kwietnia r. b. klucz Szynkielów w ekono. Mierzyce w obwo. Wieluńskim położonych, na lat 6 pro 1931f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 3513 gr. 18, do którego należą. a) folwark Szynkielów. b) wieś Szynkielów. c) Propinacya.
9. W d. 15 kwietnia r. b. klucz Pontnów w ekono. Mierzyce w obwodzie Wieluńskim położony, na lat 6 pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5052 gr. 25. do ktorego należą. a) folwark Pontnów. b) wieś Pontnów. c) Młyn w Pontnów. d) Rybołówstwo. e) Propinacya.
Termina wtey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń w Kommissyi wdzkiey popołudniu od godziny 3ciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wymienionych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biórze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Jaką zaś kwalifikacyą, każdy z pretendentów przystępuiących do licytacyi mieć powinien, wpoprzednich numerach ninieyszego pisma iuż ogłoszono. Działo się w Kaliszu d.18 marca 1831 r Prezes Niemoiowski. Sekretarz Jlny Dziewulski.

Dziennik Powszechny 1835 nr 82

BANK POLSKI. Maiąc na sprzedaż dobra Łobudzice i Wolą Łobudzką, w Wdztwie Kaliskiem, Obw. Sieradzkim położone, składaiące się z dwóch wsi i dwóch folwarków, podaie do wiadomości publiczney, iż licytacya głośna do kupna tych dóbr odbędzie się w dniu 30 Kwietnia r. b. w biurze Banku Polskiego, o godzinie 10 z rana, w sali iego posiedzeń. Rozległość dóbr tych z lasami, podług zrobionego pomiaru, wynosi około włók 49, morgów 28, prętów 88 miary nowopolskiey. Dochód netto wynaleziony na złp. 6,780 groszy 18. Każdy chęć kupna maiący obowiązany iest złożyć na vadium złp. 14,000 w gotowiźnie lub listami zastawnemi z 11 kuponami. Licytacya zaczynać się będzie od summy 49,672 w gotowiźnie lub listach zastawnych białych z 11 kuponami, w nominalney wartości, która naydaley w dni 20 po ostatecznem przybiciu do Kassy Banku wniesiona być winna. Oprócz zapłacenia summy, iaka na licytacyi postąpioną będzie, nowonabywca przyimie na siebie obowiązek, zabezpieczenia hypotecznie dla skarbu publicznego złp. 45,000, którą procentem amortyzacyynym po 2/100 na procent a 1/100 na umorzenie kapitału w półrocznych ratach, w ciągu lat 28 uiszczać będzie, tudzież opłatę kanonu w ilości złp. 2500 w gotowiźnie. Dalsze warunki, tudzież opisanie tabellaryczne źródeł dochodu dóbr pomienionych, każdy chęć kupna maiący, przeyrzeć może w Kancellaryi Sekretarza Jeneralnego Banku Polskiego, codziennie od godzinie 10 z rana do 2 popołudniu; niemniey u W W. Witkowskiego Adwokata i Woyciechowskiego Obrońcy Prokuratoryi Jeneralney Królestwa Polskiego w Kaliszu. Wolno nadto każdemu ostanie dóbr przekonać się na gruncie. w Warszawie dnia 18 Marca 1835 r. Radca Stanu Prezes, Lubowidzki. Sekretarz Jeneralny, Łubkowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1849 nr 49

Rozkaz do zarządu cywilnego królestwa Polskiego.

— w wydziale komisji rządowej sprawiedliwości mianowani: dziedzic dóbr Babice, magister prawa, Adam Jasiński, sędzią pokoju okręgu Warszawskiego wydz. I go; dziedzic dóbr Domaniewa Jan Żelazowski, sędzią pokoju okręgu Warszawskiego wydz. 3-go; dziedzic dóbr Biskupice Józef Siemiątkowski, sędzią pokoju okręgu Sieradzkiego; dziedzic dóbr Przyrównicy i Łobudzice Józef Maleszewski i dziedzic dóbr Zalesia i Woli Przatowskiej Bernard Pieczyński, sędziami pokoju okręgu Szadkowskiego;

Kurjer Warszawski 1852 nr 186

W dniu 1ym b. m., sroga i nieubłagana śmierć przecięła pasmo dni życia ś. p. Józefa Maleszewskiego, Sędziego Pokoju Okręgu Szadkowskiego, Właściciela dóbr ziemskich w Powiatach Sieradzkim i Piotrkowskim położonych. Mąż ten, zrodzony z Walentego i Marjanny z Dąbrowskich, wychowany na łonie obywatelskim, w każdym swym czynie okazywał szlachetność uczuć i zamiłowanie cnoty; z powołania zaś swego honorowego urzędu, który tak zaszczytnie piastował, był w sądzeniu spraw swych ziomków, zawsze bezstronnym i sprawiedliwym rozstrzygaczem sporów, godząc zwaśnionych łagodnem i towarzyszącem wyższym pojęciom rozumu i serca postępowaniem. Lecz niestety! zaledwie z miasta Kalisza do zagrody swej wrócić zdołał, w jednej chwili tknięty dotkliwą chorobą, na łonie ukochanej swej Żony, zasnął w BOGU, pozostawiwszy po sobie owoce przyszłych nadziei w Córce i dwóch Synach w kwiecie wiosennym, z których żniwa doczekać, NAJWYŻSZA OPATRZNOŚĆ mu nie dozwoliła. Ukoj więc cierpienia żalu zacna Familjo! boć straty tak dotkliwej, zdroje łez nagrodzić nie potrafią. Przyjaciele zaś zmarłego, dotknięci tak srogim ciosem, rzekną z Mędrcem PAŃSKIM, że ś. p. Józef Maleszewski umarł, lecz w pozostałym szczepie i ich pamięci, do najpóźniejszej potomności żyć będzie.— K.... B..a.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 285

(N. D. 5893) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Po śmierci:
4. Józefa Maleszewskiego właściciela dóbr Przyrównica z Okręgu Szadkowskiego i dóbr Łobudzice z Okręgu Piotrkowskiego, obojga zprzyległościami; otworzyły się spadki do regulacyi których oznacza się termin na d. 22 Marca (3 Kwietnia) 1854 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu. Kalisz d. 5 (17) Września 1853 r.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 192

(N. D. 4331) Podpisany Adwokat przy Sądzie Appel. Król. Polskiego w Warszawie pod N. 1774 zamieszkały jako Obrońca Wilhelma Bergeman właściciela dóbr Wola Łobudzka tamże w Ogu Szadkowskim zamieszkałego działając na zasadzie wyroku illacyjnego z d. 10j22 Grudnia 1853 r. wzywa wszystkich mogących mieć pretensyedo Marcina Kwiatuszyńskiego Komornika Ogu Orłowskiego ażeby takowe w ciągu miesięcy 3ch objawili bądź przez podanie do JW. Prokuratora przy Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Warszawie bądź przez zapisanie ostrzeżenia w Księgach wieczystych dóbr Łobudzice i Wola Łobudzka w Ogu Szadkowskim Gub. Warszawskiej położonych, gdyż po upływie miesięcy 3ch uczynię wniosek przez illacyą do Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Warszawie o wykreślenie kaucyi zapisanej przez Bergemana w summie rs. 900 na dobrach Łobudzice i Wola Łobudzka w Ogu Szadkowskim Gub. Warszawskiej położonych. Warszawa d. 18j30 Sierpnia 1854 r.
Z. Krysiński.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 181

(Ν. D. 3214) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Łęczyckiego.
Wzywa wszelkie władze nad porządkiem w kraju czuwające, aby na Krystynę vel Fryderykę Bertę Bithner lat 23 ewangeliczkę, wzrostu średniego, włosów blond, oczu niebieskich nosa i ust miernych, ostatnio we wsi Łobudzice, Okręgu Szadkowskim zamieszkałą baczne oko zwracały a wrazie ujęcia Sądowi tutejszemu jako ukrywającem się przed wymiarem sprawiedliwości odstawić raczyły.
Łęczyca d. 30 Czerwca (12 Lipca) 1861 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Wójcicki.

Dziennik Powszechny 1862 nr 241

(N. D. 5480) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7. Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra Ziemskie za zaległość w ratach towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży odbywać się będzie dnia 15 (27) Maja 1863 r.    
6. Łubudzice i Wola Łobudzka, z przyległościami Joannowo i wszystkiemi przynależytościami w Ogu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzonej sprzedaży wynoszą rs. 151 k. 59, vadium do licytacji rs. 750, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3750, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Stanisławem Rościszewskim. 
Sprzedaże wzmiankowane, odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.  
Ostrzezenie. Wrazie niedojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez żadnych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedlе art. 25 powołanego napoczątku postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Kalisz d. 2 (14) Października 1862 r. Prezes, Chełmicki. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 216

Korespondencje Dziennika Warszawskiego.
Sieradz. W nocy z dnia 3 (15) na 4 (16) sierpnia, mieszkaniec kolonji i gminy Łobudzice, Henryk Lot spotkał czterech uzbrojonych nieznanych mu ludzi, o czem natychmiast doniósł miejscowej władzy, lecz pomimo zarządzonego poszukiwania, wykryci być nie mogli. Obecnie pada mocne podejrzenie na Stanisława Chałaburę, Józefa Kowalskiego, Pawła Kołodowskiego i Stanisława Dobrowskiego Dondera, poszukiwanych przez władzę, jako obwinionych o włóczęgostwo, bytność w bandach i rozboje, z których pierwsi dwaj już ujęci i odstawieni zostali miejscowej władzy.

Dziennik Warszawski 1865 nr 138

(N. D. 3571) Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Gubernji Warszawskiej v Kaliszu. Stosownie do artykułu 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Bronisławy z Węglowskich Aleksandra Marków małżonki, w asystencji męża działającej, czyli obojga małżonków Marków właścicieli dóbr Bieniewice, w okręgu Błońskim Gubernji Warszawskiej położonych, w mieście Warszawie zamieszkałych, zamieszkanie prawne w Kaliszu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału, który w popieraniu sprzedaży przymusowej dóbr Łobudzice i Woli Łobudzkiej stawać będzie, obecnie sobie obierających, w poszukiwaniu sumy rs. 26,247 kop. 15, z procentem, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale, na gruncie tychże dóbr w dniu 29 (10) i 30 Stycznia (11 Lutego) 1865 roku sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie.
Dobra Ziemskie Łobudzice i Wola Łobudzka,
Dwie księgi wieczyste mające, składające się z wsi i folwarku Wola Łobudzka, fabryki cukru (mączki), wsi Łobudzice czyli nateraz kolonji Łobudzice zwanej, kolonji Joanowo, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, bez żadnego wyłączenia, w okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej położone, należące do Parafji Małynia, stanowią jednę gminę pod nazwiskiem Łobudzice, obejmują w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około mórg 1,503 prętów 85, czyli dziesiatyń 765 miary rosyjskiej, grunta należą do II-ej, III-ej i IV-ej klasy.
Dobra te własne są Karola Gebhardt w Warszawie pod Nr. 603 mieszkającego.
Czynszownicy, czyli opłacający z posiadanych gruntów i zabudowań, przed wydaniem Najwyższego Ukazu z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku, ustanowioną opłatę, w całych dobrach są:
1. Jakób Arbuga, 2. Konrad Müller, 3. Johan Fultenberg, 4. Johan George, 5. Mikołaj Felda, 6. Henrych Szpitznagel, 7. Dorota Landt wdowa, 8. Maksymiljan Felde, 9. Johan Szlejfe, 10. Marja George wdowa, 11. Johan Szefer, 12. Johan Zicer, 13. Konrad Bury, 14. Andrzej Samer, 15. Henrych Bender, 16. Jakób Rejb, 17. Karol Konrad Dejbel, 18. Johan Burg, 19. Johan Georg Grün, 20. Georg Johan Sahej, 21. Piotr Leper, 22. Jakób Szefer, 23. Jobasz Georg Grün, 24. Jakób Cygier, 25. Michał Brozaw, 26. Hajnrych Ratz, 27. Krysztof Szubert, 28. Kacper Bekel, 29. Adam Wejk, 30. Krystyjan Wejk, 31. Walenty Knopf 32. Jakób Furwat, 33. Frydrych Ostoms. 34. George Müller, 35. George Bury, 36. Wilhelmina Emrych, 37. Mikołaj Grün, 38. Konrad Gner, 39. Ludwik Sznej, 40. Marcin Müller, 41. Maksymiljan Felde, 42. Rudolf Frondt, 43. Krystjan Betfeld, 44. George Bohn, 45. Johan Pfunk, 46. Jan Szefer, 47. Johan Wolf, 48. Antoni Rünfeldt, 49. Juljan Ostaj, 50. Michał Kurtz, 51. Andreas Milbrandt, 52. Gotlib Bajer, 53. Małgorzata Szubert wdowa, 54. Ferdynand Kulsz, 55. Roch Kubiak, 56. Wojciech Lawenda, 57. Katarzyna Juszczak, 58. Andrzej Kowalski, 59. Wawrzyniec Juszczak, 60. Marcin Szot, 61. Walenty Warych, 62. Józef Grzelak, 63. Marcin Kowalski, 64. Jan Rent, 65. Karol Franke, 66. Józef Cypel, 67. Piotr Suchaczewski, 68. Józef Trojanowski, 69. Józef Jarczak, 70. Walenty Kozłowski, 71. Józef Grzelak, 72. Jan Jagiełła, 73. Wojciech Sawicki, 74. Józef Rozniecki, 75. Kazimierz Wozek.
Czynsze od powyższych kolonistów poprzednio opłacane, jak i zabudowania dworskie, oraz opłacające się podatki, granice i inne szczegóły, w dobrach tych znajdujące się, w akcie zajęcia są opisane.
Dobra te, z wyłączeniem propinacji i czynszów, oraz fabryki cukrowej, za kontraktami z dat 28 Września (10 Października) 1863 roku i 10 (22) Kwietnia 1854 roku wypuszczone zostały w dziesięcio-letnią dzierżawę Kamilli z Słowińskich Leona Kobierzyckiego żonie, zaś propinacja za kontraktem z dnia 18 Października 1863 roku, od 1 Grudnia 1863 roku zaczynającym się, wypuszczona w trzech-letnią dzierżawę Kudwikowi Olszewskiemu.
Akt zajęcia wyżej z daty powołany, Konradowi Rozwadowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego, Adamowi Wejcht Wójtowi gminy Łobudzic i Leonowi Kobierzyckiemu ustanowionemu dozorcy w dniu 30 Stycznia (11 Lutego) r. b. doręczony, następnie do księgi wieczystej dóbr Łobudzic i dóbr Woli Łobudzkiej w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu d. 25 Lutego (9 Marca) r. b. a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 10 (22 Marca) t. r. wpisany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego 1ej Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń.
Warunki licytacji oraz zbiór objaśnień, w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Franciszka Modrzejewskiego przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży dóbr tych na audjencji publicznej Trybunału tutejszego w dniu 4 (16) Maja r. b. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie w dniu 18 (30) Maja t. r., trzecie w dniu 1(13) Czerwca r. b. termin do temczasowego przysądzenia na dzień 30 Czerwca (12 Lipca) r. b. godzinie 10 z rana, w miejscu posiedzeń tegoż Trybunału, przez tenże wyznaczony został, extrachenci Bronisława i Aleksander małżonkowie Marków rs. 36,000 podają za dobra wzmiankowane.
Kalisz d. 1 (13) Czerwca 1865 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski. (9130)

Dziennik Warszawski 1866 nr 256

(N. D. 7253) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Bronisławy z Wąglewskich Markow, wierzycielki sumy rs. 26,202 kop. 15, na dobrach Łobudzice, pod Nr. 11 i na dobrach Woli Łobuckiej, z Okręgu Szadkowskiego, pod Nr. 9 działu IV. hypotekowanej.
Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin ostateczny w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej na dzień 14 (26) Maja 1867 r.
Kalisz d. 3 (15) Listopada 1866 roku.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Kaliszanin 1873 nr 73

Rozporządzenia Władz miejscowych.

(...) ukończywszy kurs nauk w instytucie nauczycieli w Warszawie Benjamin Zejdel, mianowany nauczycielem szkoły ewange­lickiej w Lobiedzicach, pow. Sieradzkim; (...).

Dziennik Warszawski 1875 nr 19

N. D. 607. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powoda nastąpionej śmierci:
1. Elżbiety Marków współwłaścicielki dóbr Łobudzic i Łobudzkiej Woli w Okręgu Szadkowskim położonych.  
Otworzyły się spadki do regulacji których termin na dzień 15(27) Lipca 1875 r. w Kancelarji mojej oznaczam.
Kalisz d. 24 Grudnia (5 Stycznia) 1874/5 r.
Stanisław Białobrzeski.

Zorza 1891 nr 44

W gub. Kaliskiej. Górą nasi! W Szadku, powiatu Sieradzkiego, wszystkie młyny i wiatraki, apteka, dwa główniejsze sklepy spożywcze są w rękach polskich. Niektórzy mieszczanie szadkowscy zajmują się handlem drzewnym, jeden nawet handlem zbożowym, ku wielkiemu zgorszeniu handlarzy żydków. Wszyscy szewcy (około 10) są polacy, piekarnia jedna polska, felczer jeden polak.—Z gminy Krokockiej tegoż powiatu piszą za to, że gęsto zaludnione wsie chłopskie zajmują prawie całą powierzchnię téj gminy i że jedna jest tam tylko kolonja niemiecka, a i ta powinna służyć za wzór wszystkim wsiom polskim. Boć kiedy te ostatnie zajmują się oddawna sprawą założenia szkoły i od kilku lat mają darowany grunt pod nią oraz przyobiecaną pomoc w dostarczeniu wapna, cegły, drzewa i innych budulcowych materjałów, a pomimo to szkoły owéj jeszcze nie mają,—to 6 set nieledwie kolonistów Łobudzkich (nazwisko téj kolonii) bez krzyku i hałasu dawno postawili szkółkę i oddawna posyłają do niéj swe dzieci! Powiadają, że taka opieszałość powstała w skutek zmiany wójta; bo nowy wójt nie miał wcale zamiaru zaprzątania sobie głowy szkołą, a tymczasem przyszły lata nieurodzaju i nizkich cen, rzecz poszła w zapomnienie: wapno wziął ksiądz na plebanję, grunt pisarz obsiewa, z drzewa wybudowano dzwonnicę i dziś jeszcze 4 tysięczna ludność katolicka jest pozbawiona możności uczenia się. Narzekają téż w tamtych okolicach i na sobkostwo gospodarzy. Wprawdzie 7-morgowe gospodarstwa wieśniacze są tu podzielone na 3—4 lub 5, a czasem i więcej cząstek, więc naturalnie żadna z tych cząstek nie może wyżywić swych właścicieli: ale mogliby oni dużo wspólnémi zrobić siłami, kopiąc naprz. we wielu nizko położonych wsiach rowy, by im nie dokuczała zbyteczna wilgoć ani téż nie stały one pod wodą, jak to często się zdarza, a przez to wszystko poprawiliby sobie byt.

Ziemia Sieradzka 1920 lipiec

Z Krokocic.
Wieczorem dnia 9 lipca r. b. miejscowości: Krokocice, Wolę-Krokocką, Brondy, Lodzia, Łobudzice, Lichawę, Stefanów i Sikory — w gminie Krokocice nawiedziła straszna nawałnica. Padał ulewny deszcz i grad wielkości gołębiego jajka, a przytem szalał olbrzymi wicher, grzmot i błyskawica, wszystko to trwało 15—20 minut i poczyniło okropne spustoszenia w ogrodach i w polu. W wielu domach grad powybijał szyby w oknach, a dach papowy na kancelarji gminnej został podziurawiony od gradu jakby był poprzestrzelany. Starzy ludzie w wieku powyżej 70 lat mówią, że podobnej klęski w pobliskiej okolicy nie pamiętają. Józef Pustelnik.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 5

REJESTRY HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy: ,
d. 30 września 1919 r.
pod numerem 1792 „Jan Kurc", handel towarami kolonjalnemi we wsi Łobudzice, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego; właściciel Jan Kurc w Łobudzicach;

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 59

REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
d. 31 października 1919 r.
2467. „Edward Majer", sklep rzeźniczy, kolonjalny i sprzedaż papierosów monopolowych we wsi Łobudzice, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego właściciel Edward Majer w Łobudzicach.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 38a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


d. 11 lutego 1927 r.
7668 „Leopold Ostejm" — sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą wyrobów mięsnych w Łobudzicach, gm. Krokocice, pow. sieradzkiego. Właśc. Leopold Ostejm, zam. w Łobudzicach.

Rozwój 1928 nr 64 (65)

Potworne morderstwo w Łabudzicach.
ZAMORDOWANIE WIEŚNIAKA i JEGO SIOSTRY.
Potworna zbrodnia dokonana została w dniach ostatnich we wsi Łabudzice w powiecie łaskim. We wsi tej zamieszkiwał 47-letni Leopold Szefer kawaler wraz z siostra swą wdową 57-letnią Lidją Ernest. Szefer w ubiegłym roku odziedziczył kilkunasto-morgową gospodarkę, znajdującą się w stanie ogromnego zaniedbania. Dzięki niestrudzonej pracy przy pomocy siostry swej doprowadził jednak gospodarkę do stanu kwitnącego, tak że stała się ona dlań źródłem pokaźnych dochodów. W przeciągu paru miesięcy Szefer uzbierał sobie dość znaczny kapitał. Nie bacząc na to, w dalszym ciągu prowadził gospodarstwo mleczne wywożąc produkty do Konstantynowa gdzie je spieniężał. Nie ustawał również, w pracy nad ziemią, zyskując sobie wśród sąsiadów opinję pracowitego i porządnego człowieka. W zagrodzie Szefera panowało zazwyczaj ogromne ożywienie i ruch. Lecz oto przed kilku dniami sąsiedzi zauważyli, że w zagrodzie Szefera zapanowała cisza i że nikt z niej nie wychodził. Wywołało to w umysłach sąsiadów podejrzenia, czy aby Szeferowi nie stało się co złego. Postanowili przekonać się czy podejrzenia ich są uzasadnione i udali się do zagrody. Zauważyli że drzwi domu mieszkalnego są nieco uchylone. Gdy weszli do wnętrza domu już w pierwszej izbie na podłodze w kałuży zakrzepłej krwi leżeli Szefer i siostra jego Lidja Ernest. Czaszki obojga były rozstrzaskane, ciała zaś zmasakrowane w bestialski sposób. Obok trupów leżało narzędzie zbrodni, zakrwawiona siekiera. O strasznem odkryciu zawiadomiono natychmiast władze policyjne, które wdrożyły energiczne śledztwo nie zdołało ono jednakże na razie nic ustalić. Cechy prawdopodobieństwa ma hipoteza mordu z chęci zysku, gdyż Szefer posiadał gotówkę. (p)

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 7 listopada 1929 roku

11099. "Otto Burk". sklep kolonjalno - spożywczy w Łobudzicach, gminy Krokocice, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Otto Burk, zam. w Łobudzicach.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 100

Sąd grodzki w Zduńskiej - Woli, powiatu sieradzkiego, na mocy art. 581 i 3091 U. P. C., wzywa niewiadomego z miejsca pobytu Wilhelma Kurca, syna Jana, aby w terminie 4-miesięcznym, od daty wydrukowa­nia niniejszego wezwania, stawił się w tymże sądzie w charakterze po­zwanego w sprawie Nr. C. 1009/31 r. o działy majątkowe osady wło­ściańskiej, położonej we wsi Łobudzice, gminy Krokocice, powiatu sie­radzkiego, oznaczonej Nr. 56 tabeli likwidacyjnej o przestrzeni 8 morg. 215 prętów.

W razie niestawiennictwa wezwanego w określonym terminie, sprawa odbędzie się w nieobecności wezwanego.


Echo Sieradzkie 1932 19 czerwiec


ZGUBIONO weksel protestowany w m. styczniu r b. na sumę 300 zł. wystawił Josek Portek w Szadku a conto którego w dniu I. II. 32 r. otrzym. 150 zł., który unieważniam. Jan Wolf z Łobudzic.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
9. Łobudzice, obejmującą: wieś Łobudzice, osadę Wola Łobudzka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie 1933 13 listopad

ZUCHWAŁA KRADZIEŻ ROWERU
W dniu 10 bm. dwaj kmiotkowie ze wsi Łobudzice gm. Wierzchy przybyli na rowerach do Sieradza do Urzędu Skarbowego w celu załatwienia swych spraw.
Przybysze po oznajmieniu przez woźnego, że rowery mogą stać wprowadzili je, do poczekalni urzędu.
Po godzinie rowery pozostawili w urzędzie, a sami poszli do pobliskiej restauracji na "jednego". Po wypiciu kilku kieliszków przybysze w różowych kolorach wrócili po rowery. Okazało się wówczas, że roweru należącego do Henryka Fatenberga już nie było.
Początkowo myśleli, że ktoś dla żartów ukrył cenny środek lokomocji jednakże po długiem oczekiwaniu nikt się z rowerem nie zjawiał wobec tego obaj amatorzy wódeczki złożyli zameldowanie na posterunku.


Dziennik Łódzki 1951 nr 270

Kto mu wreszcie zapłaci?
Ob. Józef Pietrzykowski zam. we wsi Łobudzice, gm. Krokocice, koło Sieradza sprzedał w marcu br. dubeltówkę kaliber 16 mm spółdzielni „Jedność Łowiecka" w Łodzi, na co otrzymał zezwolenie Woj. Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Za sprzedaną dubeltówką dostał pokwitowanie l.dz. 48/51. 51. Po odbiór pieniędzy miał się zgłosić za 7 dni. Jednak w międzyczasie „Jedność Łowiecką" upaństwowiono. Ob. Pietrzykowski jeszcze kilkakrotnie udawał się po swą należność, jednak bezskutecznie.
W sierpniu br. wysłał odpis pokwitowania sprzedaży fuzji do Centrali Produktów Niedrzewnych. Spółdzielni „Las" w Warszawie. Odpowiedź, mimo, że jest już październik, nie nadeszła.
Optymiści pocieszają jednak ob. Pietrzykowskiego, że może w końcu ktoś gdzieś obudzi się z biurokratycznego snu i pieniądze zostaną wypłacone. (3037 JN)

W. M.

Dziennik Łódzki 1963 nr 102

Kronika wypadków
300 tys. zł. strat ponieśli gospodarze z Łobudzic pow. Sieradz, których zabudowania stanęły wczoraj w płomieniach. W czasie akcji ratunkowej poparzeń I i II stopnia doznała 64-letnia Zofia Sroczyńska.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza