-->

środa, 15 maja 2013

Myszyn

Słownik Geograficzny:
Myszyn  al. Emerytka, folw., pow. sieradzki, gm. Zduńska wola, par. Borszewice, odl. od Sieradza w. 211, dm. 2, mk. 5.

Nie odnaleziona na mapach.

Dziennik Warszawski 1874 nr 221

N. D. 6595. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1° Icka Olsztejn współwierzyciela sumy ewikcyjnej rs. 1000 i rs. 1500 z przyznania właściciela folwarku Myszyn pochodzącej, w dziale IV pod Nr. 37 i ad 37, wykazu dóbr Gajewniki z O-gu Szadkowskiego zahipotekowanych.  
(…) odkrył się spadek, do uregulowania którego, termin na dzień 18 (30) Kwietnia 1875 r. wyznaczam.
Kalisz dnia 12 (24) Pazdzier. 1874 r.
Teofil-Józef Kowalski, Rejent.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 52

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza iż otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Janie Auguście Dregerze, właśc. 6 morg. z folw. Myszyn, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 22 stycznia 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 13

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do wiadomości publicznej, że orzeczeniem z dnia 2 maja 1930 r.
postanowił:
1) wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Sieradzu ujęty w pismach Nr. 490 z dnia 20 marca 1930 r. Nr. 550 z dnia 1 kwietnia 1930 r., oraz Nr. 629 z dnia 23 kwietnia 1930 r., w sprawie
sprostowania orzeczenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 11 lutego
1928 r. — zatwierdzić,
2) poprawić orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 11 lutego 1928 r. utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dn. 28 sierpnia 1928 r. w tem, że zamiast „około 143 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Gajewniki" winno być: ,.około 42 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną "Główne Dobra Gajewniki", około 8 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną "Część dóbr Gajewniki", około 8 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „Folwark Myszyn", około 85 ha gruntów objętych księgą hipoteczną „Kolonja Gajewniki Nr. 1" oraz
3) poprawić orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 18 czerwca 1929 roku (Sprawa Nr. R 38/28) w tem, iż w ustępie 2-im tegoż orzeczenia zamiast ,,o obszarze około 27 ha, objętych księgą hipoteczną majątku Gajewniki, a należących do Andrzeja Woźnickiego, Tomasza Kuchcickiego, Adolfa Grafa, Walentego Owczarka, Antoniego Łuczaka, Piotra Nowaka i Michała Nowaka" winno być; „około 15 ha, objętych księgą hipoteczną "Główne Dobra Gajewniki", a należących do Piotra Nowaka, Michała Nowaka, Antoniego Łuczaka i Walentego Owczarka, oraz około 12 ha, objętych księgą hipoteczną, „Część dóbr Gajewniki", a należących do Andrzeja Woźnickiego, Tomasza Kuchcickiego i Adolfa Grafa".
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 16-go maja 1930 r."
Naczelnik Wydziału
(—) M. Grąbczewski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza