-->

wtorek, 28 maja 2013

Moszkowice

Zajączkowski:
Moszkowice  - Z -pow. poddębicki
1) 1392 PKŁ I, 2342: Moszcouice - Andreas de M. 2) 1399 PKŁ I, 5881, 6159, 6182: Moskowice, Moszcowice, Moszcowicze - Jacusius de M., Jacusius Johannis de M., Bogusza de M.
3) XVI w. Ł. II, 369: Moszkovice duplex-villa... possesionata et deserta, par. Domaniew, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 4) 1576 P. 68: Moskovicze - wł. szl., par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 5) XIX w. SG VI, 731: Moszkowice - wś, par. Domaniew, pow. łęczycki, dziś nieznana.
Uwagi: M. nie figurują już na mapie Gilly'ego.  

Słownik Geograficzny:  Moszkowice,  wś w par. Domaniew, w pow. łęczyckim, podana przez Lib. Ben. Łaskiego (II: 369), dziś nieznana.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza