-->

czwartek, 30 maja 2013

Meksina

Spis 1925:
Meksina, folw., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Spisano łącznie z kol. Kliczków Wielki.

Meksina, obecnie część wsi Kliczków Kolonia w gminie Brzeźnio.

 1992 r. 

 Ziemia Sieradzka 1927 kwiecień

Baczność! Kto chce aby miał ogniotrwały i dobry nieprzemakalny nieprzepuszczalny śniegu ani kurzu dach z dachówki cementowej, oraz tanią i dobrą studnię, pomniki na groby, dreny kanalizacyjne płyty trotuarowe i t.d. i t.d. Wszelkie roboty w zakres betoniarski wchodzące w miejscu i na wyjazd, obstalunki robót cementowych według najnowszej praktyki z gwarancją i bez gwarancji według życzenia klijenta wykonuje cementownia St. Domagały pod nazwą "CEMENT" SIERADZ, ul. Kaliska filja w Meksynie. Może dostarczyć wapno palone z marmuru i inne, cement, nawozy sztuczne. Na zapytanie udzieli wskazówek jakie i na jakie ziemie używać nawozy sztuczne i t. d. Kupisz nie kupisz ale wstąp i przekonaj się. Klijenci proszeni są aby nie słuchali pośredników lecz rozmówili się z samem Wł. DOMAGAŁĄ.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.


IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
9. Kliczków Kolonja, obejmującą: kolonję Kliczków, kolonję Kocia-Góra, kolonję Marków-Las, kolonję Meksina, kolonję Suche-Chuby.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
WicewojewodaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza