-->

środa, 1 maja 2013

Marynki

Słownik Geograficzny:  
Marynki,  folw. pow. łęczycki, gm. Poddębice, par. Kałów, odl. 21 w. od Łęczycy, rozl. mr. 188: grunta orne i ogr. 183, łąk mr. 2, nieuż. i place mr. 3, bud. z drzewa 4, jest wiatrak, pokłady torfu. Folw. ten w r. 1876 oddzielony od dóbr Tumusino.

Spis 1925:
Marynki, kol., pow. łęczycki, gm. Poddębice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 45. Mężczyzn 24, kobiet 21. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 27, ewangelickiego 18. Podało narodowość: polską 36, niemiecką 9.

Wikipedia:
Marynki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Kaliszanin 1873 nr 79

Wiadomości miejscowe i okoliczne.
Wypadki w gubernji kaliskiej. Pożary: (...) 20 września, we wsi Marynki, pow. Łęczyckim, wszczął się pożar w domu włościanina Bednarka, od którego spaliła się we śnie 4-ro letnia córka Bednarka; (...).

Gazeta Kaliska 1907 nr 251

We wsi Marynki, pow. łęczyckiego, spalił się dom, stodoła i sklep Stanisława …...unowskiego, ubezpieczone na 400 rb., straty wynoszą 2,500 rb. 

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 12

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Antonim Galamon, właśc. 55 morg. 290 pr. z maj. Nagórki, pow. łęczyckiego i wierzycielu sumy 1.150 rb. na maj. Marynki, tegoż powiatu.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 22 sierpnia 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 21

OGŁOSZENIE.
Starostwo Łęczyckie ogłasza, że w dniu 19. III. 1927 roku na zasadzie art. 222 Ust. Wodnej z dnia 19.IX. 1922 r. zatwierdzony został statut Spółki Wodnej w Marynkach, pow. Łęczyckiego.
Spółka nosi nazwę: „Spółka Wodna Marynki".
Celem Spółki jest osuszenie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu projektu.
Statut Spółki uchwalony jednogłośnie przez członków Spółki na zebraniu w dniu 11.III. 1927 r. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.VII. 1923 roku Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161 poz. 225).
STAROSTA:

(—) H. Ostaszewski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Poddębice dzieli się na gromady:
13. Tumusin, obejmującą: kol. Tumusin, wieś Tumusin, folw. Tumusin, wieś Marynki, wieś Leokadjew, wieś Antoninów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. PotockiWicewojewoda.

 Łódź w Ilustracji 1938 nr 2 


Dziennik Łódzki 1973 nr 147

W miejscowości Marynki, pow. Łęczyca kierujący "Warszawą" Jan J. potrącił wbiegającą raptownie na jezdnię 4-letnią Beatę S. Dziewczynka poniosła śmierć na miejscu. 
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza