-->

piątek, 3 maja 2013

Wola Krokocka

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wola Krokocka, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 13 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wola Krokocka, parafia małyń, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Jabłkowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola krokocka, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 163, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Krokocka Wola,   wś i folw., pow. sieradzki, gm. Krokocin, par. Małyń; odl. 281 w. od Sieradza. Wś ma 7 dm., 221 mk.; folw. 11 dm., 31 mk. Jest tu piękna owczarnia, staranne gospodarstwo folwarczne. Według Tow. Kred. Ziem. folwark K. Wola z nomenklaturą Piaski rozległy mr. 981: grunta orne i ogrody mr. 421, łąk mr. 38, pastwisk mr. 9, lasu mr. 476, nieużytki i place mr. 37, bud. mur. 4, z drzewa 17, płodozmian 7-polowy. Wieś Krokocka Wola osad 20; z gruntem mr. 89; ws Marcelów os. 6. z grunt. mr. 24.Wola Krokocka Słownik Geograficzny: wś i fol., pow. sieradzki, par. Małyń, ob. Krokocka Wola. W 1827 r. było 15 dm., 163 mk. Na początku XVI w. dziesięcinę z łan. km. dawano pleb. w Poddębicach, zaś z fol. pleb. z Małyni (Łaski, L. B., I, 375). 

Spis 1925:
Krokocka Wola, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 20, folw. 5. Ludność ogółem: wś 146, folw. 101. Mężczyzn wś 71, folw. 50, kobiet wś 75, folw. 51. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 146, folw. 97, ewangelickiego folw. 4. Podało narodowość: polską wś 146, folw. 101.

Wikipedia:
Wola Krokocka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W 1922 r. znaleziono tu siekierkę brązową kultury łużyckiej, która trafiła do muzeum w Łowiczu. Po dawnym założeniu dworskim został piekny park, a w nim 7 drzew pomnikowych, odnowiny i czysty staw i jeden rząd alei grabowej. Obok parku resztki fundamentów z XIXw. spichlerza.

1992 r.

Wieś Ilustrowana 1913 kwiecień

Wieś Ilustrowana 1913 kwiecień

Wieś Ilustrowana 1913 kwiecień

Wieś Ilustrowana 1913 kwiecień

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1755

Wola Krokoska.
11 maja ochrzcilem imieniem Stanisław, syna pracowitych Błażeja kmiecia i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Urban Jerzmanowski i Urodzona panna Antonina Skrzyńska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1762

Wola Krokocka.
Roku Pańskiego 1762, dnia 8-go września. Ja Stanisław Ostoja Gajewski kapłan kościoła małyńskiego ochrzciłem po prostu tylko z wody w niebezpieczeństwie śmierci imieniem Władysław, syna Wielmożnych i Urodzonych Jana Kantego Jabłkowskiego i Marianny z Walewskich Jabłkowskiej, prawowitych małżonków. Dziecko to zmarło.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1764

Wola Krokoska
Dnia 7-go maja 1764 roku. Ja, Stanislaw Ostoja Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem trzema imionami, mianowicie Stanisław, Michał, Antoni, syna Jaśnie Wielmożnych Jana Kantego Fortunata Jabłkowskiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego, sędziego ? i Marianny z Walewskich Jabłkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Antoni Walewski kasztelanic spicymirski i Zofia z Dobków Jabłkowska starościna zgierska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1765

Wola Krokocka.
Dnia 15 czerwca 1765 opuściło świat dziecko trzech imion, mianowicie Stanisław Michał, Antoni, syn Jaśnie Wielmożnego Kantego Fortunata Jabłkowskiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego jeden rok i miesiąc mający. Pochowany został w swiątyni przy dużym ołtarzu w grobowcu.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1765

Wola Krokocka
7-go grudnia. Ja, Stanisław Ostoja Gajewski kapłan małyński, ochrzciłem imieniem Andrzej, Mikołaj, syna Jaśnie Wielmożnych Jana Kantego Jabłkowskiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego i Marianny z Walewskich Jabłkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Antoni Walewski kasztelanic spicymirski i Józefa Stawiska miecznikowa szadkowska.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1772

Krzemieniów.
Roku 1772, dnia zaś 14 sierpnia ochrzciłem z wody dziecko Wielmożnego Pana Franciszka i Barbary z Grabowskich Wyrzykoskich, któremu nadałem imię Roch. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wincenty Starzyński łowczy łęczycki i Wielmożna Marianna z Waleskich Jabkoska żona cześnika szadkowsiego z Woli Krokockiej. Ceremonia zaś była dopełniona w kościele parafialnym Domaniewic w roku 1776.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 191

(N. D. 4294) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszewskiej w Kaliszu.
Po śmierci.
2. Michaliny z Karczewskich Gąsiorowskiej wierzycielki summy złp. 28657 albo rs. 4298 kop. 55 w dz. IV pod Nr. 3 b. wykazu hypotecznego dóbr Krokocka Wola z Ogu Szadkowskiego, zabezpieczonej.  
(...) Otworzyły się spadki, do regulacyi których oznaczony został termin nа d. 5 (17) Marca 1855 r. w kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.  
Kalisz d. 11j23 Sierpnia 1854 r.
J. Miklaszewski.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 81

(N. D. 1611) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci.
1. Marcelego Pawła Karczewskiego właściciela dóbr Przecznie, Krokocice, oraz Krokocka Wola w Ogu Szadkowskim położonych.
(...)  otworzyły się spadki, do regulacyi których, wyznaczam termin ostateczny, na dzień 9 (21) Października 1861 r. pod prekluzyą w tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej.  
Kalisz dnia 15 (27) Marca 1861 r.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Dziennik Powszechny 1863 nr 55

We wsi Wola Krokocka, gm. Prusinowice, pow. Sieradzkim, z powodu nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, wszczął się w dniu 18 Grudnia r. z. pożar, który zniszczył gorzelnią murowaną, ubezpieczoną na rs. 900, przyczem spaliły się: okowita, zaciery, słód jęczmienny, wartujące rs. 404, i rozmaite aparata gorzelane, szacunku których nie podano.

Dziennik Warszawski 1872 nr 19

N. D. 616. Rejent Kancelarji Ziemiański w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Bronisławy z Karczewskich Kurnatowskiej wierzycielki sumy rs. 35,610 na dobrach Wola Krokocka i Krokocice z Okręgu Szadkowskiego w Dziale IV Nr. 4 stojącej. (...) otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczany został termin na dzień 1(13) Sierpnia 1872 r. przed podpisanym Rejentem w Kaliszu.
Kalisz d. 7 (19) Stycznia 1872 r.
Wilhelm Grabowski.


Kaliszanin 1876 nr 88

Korespondencja Kaliszanina.
Sieradz dnia 7 Listopada 1876 r.
(...) W wystawie urządzić się wkrótce mającej przez zawiązujące się w Warszawie Muzeum przemysłu i rolnictwa, w części rolniczej z powiatu naszego brać mają udział WW. Witold Kurnatowski z Krokockiej-Woli i Stawiski z Podłężyc; o fabrykan­tach tutejszych, czy mają chęć wystawienia swych wyrobów lub nie, jeszcze nic nie słychać dotychczas.

Maksymiljan Kempiński.

Kaliszanin 1881 nr. 21

W d. 15 t. m. we wsi Wola-Krokocka, powiecie sieradzkim, także z niewiadomej przyczyny wyniknął pożar, który zniszczył oranżerję, należącą do obywatela Kurnatowskiego.

  Dziennik Łódzki 1884 nr. 14

Jeat do sprzedania lub wydzierżawienia na lat 12 majątek mający 1000 morgów pięknej ziemi ornej i łąk i 500 mórg lasu i zagajników; budynki po większej części murowane, dom mieszkalny obszerny, ogród z oranżeryą, inwentarz żywy i martwy zupełny. Bez faktorów.
Wiadomość bliższa w Woli Krokockiej pod Szadkiem, cena 8500 rs. za włókę. Tamże do sprzedania 100 lub 200 dębów bardzo ładnych po rs. 12 sztuka, oraz 40 morgów zaległych poręb.

Kaliszanin 1887 nr. 53

Samobójstwo. Mieszkaniec Wsi Wola-krokocka, w powiecie sieradzkim, Ignacy Klimiński, odebrał sobie życie przez powieszenie.

Kurjer Warszawski 1899 nr 187

Majątek Wola Krokocka, w pow. sieradzkim, mający 750 morgów obszaru, od p. Witolda Kurnatowskiego nabył adw. Jerzy Kurnatowski z Warszawy za rbl. 62,000. 
 
Gazeta Kaliska 1900 nr. 127

Pisana podwórzowego młodego, porządnego człowieka, potrzebuję zaraz. Pensja 50 rb. Adres dla listów: Jerzy Kurnatowski, Wola Krokocka, przez Szadek (pow. Sieradzki).
 
Gazeta Kaliska 1900 nr. 243

W szelkie plenipotencje dane komukolwiek przezemnie lub żonę moją w asystencji mojej do dnia dzisiejszego, są nieważne i pod odpowiedzialnością osobista, użyte być nie powinny. Witold Kurnatowski. Wola Krokocka, 21 października 1900 r.

Gazeta Świąteczna 1904 nr 1210

Listy z pod Charbina, miasta w Mandżurji, do rodziców zamieszkałych w Woli Krokockiej, w guberńji kaliskiej. „Dnia 13 grudnia. W pierwszych słowach mojego listu niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus! Donoszę Wam, kochani rodzice, że jestem zdrów z łaski Pana Boga, i żeśmy już z miasta wyszli. Jesteśmy teraz rozstawieni przy drodze żelaznej w ogromnym boru, tak gęstym, że nijak przejść niemożna. A góry takie, że niemożna okiem zejrzeć. A my po nich chodzimy, bo strzeżemy drogi żelaznej i tego boru. Jest nas tu po dwunastu co pięć wiorst. Zwierzyny w tym boru coniemiara, i wszelakiego zwierza drapieżnego, tygrysów, niedźwiedzi i innych. Wyjdziemy na polowanie, zabijemy sarnę, jelenia, i mamy mięsa, ile kto chce. Różnej zwierzyny nabijemy i sami sobie nagotujemy. Na tej placówce, gdzie ja, jest nas czterech Polaków. Napiszcie do mnie, co tam u was teraz słychać, jak żyjecie, i gdzie teraz kumoter Mikołaj. A Paweł czy do losów stawał, czy nie? Napiszcie, kogo tam wzięli do wojska z blizkich stron? Pozdrawiam Was wszystkich i jeszcze raz do Was się zwracam. A teraz jak najniższy ukłon państwu Kurnatowskim." „Dnia 8 lutego. Pieniędzy mi nie przysyłajcie, bo pewnie ich nie macie, a ja się tu i tak obędę. Jeśliście długi oddali, coście mieli, to napewno pieniędzy niema. Proście Pana Boga, żeby mi dał zdrowie, to przesłużę swoje pięć lat, i wrócę. A teraz wam donoszę, że tu wojna się zaczyna, ale my nie pójdziemy na pierwszy ogień, nie puszczą nas z drogi żelaznej. My tu pilnujemy, żeby Chińczycy nie napadli na kolej. Pobudowano tu co pięć wiorst domki nieduże, jak nasze chałupy; i w każdym takim domku jest po dziewięciu żołnierzy. Jednego dnia jesteśmy na służbie, a na drugi dzień mamy odpoczynek. Dobrze nam w tym boru dlatego, że dużo zwierzyny. Byłem teraz na polowaniu i zabiłem dziką świnię tak dużą, że dziesięciu ludzi nie mogło jej przyciągnąć. Było 16 pudów samego mięsa, prócz skóry, kości i flaków. Saren też dużośmy nazabijali. Teraz wam donoszę, że wojna z Japońją, ale cesarz chiński, daje pomoc Japończykom. Wojna jeszcze dopiero się zaczyna, ale napewno będzie. Pozdrawiam Was i państwo Kurnatowskich, cały dwór, a pani dziękuję za listy. Proszę, napiszcie do mnie, jak na imię staremu Żakowskiemu, który pozarywał pieniądze nietylko mnie, ale i innym wziętym do wojska. Nie mogę mu darować, nie dam się skrzywdzić, musi mi oddać pieniądze. Więcej nie mam co pisać, kochana Mamo. Pozdrawiam Was, kochani Rodzice, dowidzenia." Józef Dominiak.

Rozwój 1909 nr 140

POLOWANIE. W majątku Krokocka Wola jest do wydzierżawienia polowanie na przestrzeni 900 morgów, w tem 300 m. zagajników. Zwierzostan dobry i urozmaicony. Bliższe szczegóły: S. Ogrodowicz, Krokocka Wola, p. Szadek, gubernia kaliska.

Gazeta Łódzka 1915 nr. 167

Szadek.
We wsi Krakowska-Wola znalazł ogrodnik Kaczmarski nie wystrzelony szrapnel. Kaczmarski spróbował go rozszrubować, przyczem szarpnel eksplodował i zabił go na miejscu.

Ziemia Sieradzka 1920 lipiec

Z Krokocic.
Wieczorem dnia 9 lipca r. b. miejscowości: Krokocice, Wolę-Krokocką, Brondy, Lodzia, Łobudzice, Lichawę, Stefanów i Sikory — w gminie Krokocice nawiedziła straszna nawałnica. Padał ulewny deszcz i grad wielkości gołębiego jajka, a przytem szalał olbrzymi wicher, grzmot i błyskawica, wszystko to trwało 15—20 minut i poczyniło okropne spustoszenia w ogrodach i w polu. W wielu domach grad powybijał szyby w oknach, a dach papowy na kancelarji gminnej został podziurawiony od gradu jakby był poprzestrzelany. Starzy ludzie w wieku powyżej 70 lat mówią, że podobnej klęski w pobliskiej okolicy nie pamiętają. Józef Pustelnik.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 48

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: Wola Przatowska, Kliczków-Wielki, Wola-Krokocka, Ostrów, Wilamów, Dąbrówka położonych w powiecie Sieradzkim, Wrońsko, Łask w powiecie Łaskim, Chwalęcice w powiecie Kaliskim, Sławsk w powiecie Konińskim, Cielętniki w powiecie Radomskowskim, Gałkowice w powiecie Piotrkowskim, Bolków i Okalew w powiecie Wieluńskim że w dniu 4-go stycznia 1924 roku o godzinie 9 rano na posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających dobra: Wola-Krokocka, Ostrów, Sławsk, Łask, Cielętniki, Dąbrówka, Gałkowice, Bolków i Okalew oraz sprawy dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających dobra: Wola Przatowska, Kliczków Wielki, Wrońsko, Chwalęcice, Wilamów, Bolków i Okalew.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 14 grudnia 1923 r.
Prezes (—) Podpis.

 Ziemia Sieradzka 1925 listopad

Do sprzedania 50 morgów ziem pszennej z łąką i zagajem.
Wiadomość majątek Wola Krokocka st. kol. Zduńska Wola, poczta Szadek.

Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
213. Nazwa majątku leśnego: Wola Krokocka, gmina Krokocice, powiat Sieradz. Właściciel: Eugenjusz Kurnatowski. Obszar ha: serw. 65, 71., wolny 39,10.

 Ziemia Sieradzka 1930 sierpień

Nowa Straż Pożarna
Z inicjatywy p. St. Podoby naucz. szkoły powsz. w Krokocicach przy poparciu p. Kurnatowskiego właściciela Woli Krokockiej i p. Matykiewicza Kaz. sekr. gm. Krokocice, oraz zawdzięczając usilnej pracy Komitetu Organizacyjnego, powstała nowa Straż Pożarna we wsi Krokocice.
Członków czynnych liczy oddział 22, a członków popierających 20.
Kupiono już sikawkę i umundurowanie.
Dochody na ten cel osiągnięto przeważnie z różnych imprez urządzanych staraniem miejscowego naucz. p. Podoby, człowieka znanego i wielce cenionego z działalności społecznej i oświatowej.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 8

OGŁOSZENIE,
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 28 lutego 1930 r.
postanowił:
1. Wniosek mieszkańców wsi Wola-Krokocka, gminy Krokocice, powiatu sieradzkiego z dnia 30 marca 1928 r., w sprawie scalenia ich gruntów uwzględnić.
2. Ustalić obszar scalenia wsi Wola-Krokocka w składzie:
a) gruntów ukazowych i zasłużebnościowych wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Wola-Krokocka, o obszarze około 160 ha,
b) gruntów, objętych księgą hipoteczną majątku Krokocice, a należących do Franciszka Kopińskiego, Józefa Barszczaka i Walentego Jaszczaka, o obszarze około 9 ha oraz
c) gruntów, objętych księgą hipoteczną majątku Wola-Krokocka, własność Eugenjusza Kurnatowskiego, o obszarze około 14 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4-go kwietnia 1930 roku".
Z. p. Prezesa (—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 1

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 22 sierpnia 1930 r.
postanowił:
1) wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Sieradzu z dnia 9 sierpnia 1930 roku Nr. 1284, w sprawie rozszerzenia oraz zmniejszenia obszaru scalenia wsi Wola-Krokocka, gminy Krokocice, powiatu sieradzkiego — zatwierdzić.
2) zwiększyć obszar scalenia wsi Wola- Krokocka przez włączenie do tegoż około 2 ha gruntów hipotecznych, pochodzących z maj. Wola-Krokocka, oraz
3) wyłączyć z obszaru scaleniowego wsi Wola-Krokocka, grunty, objęte księgą hipoteczną majątku Krokocice, należące do
Franciszka Kopińskiego, Józefa Barszczaka i Walentego Jaszczaka o obszarze około 9 ha.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 24. X. 1930 r.
Naczelnik Wydziału:
M. Grąbczewski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
13. Wola-Krokocka, obejmującą: kolonję Brądy, wieś Marcelin, folwark Rzeszówka, wieś Wola Krokocka, folwark Wola Krokocka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 96

Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Jerzym-Karolu Kurnatowskim, wierzycielu sumy 95.288 złotych w złocie z kaucją na sumę 7.740 złotych w złocie, zabezpieczonej pod Nr. 19 działu IV wykazu hipot. majątku Krokocka Wola, powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 2 marca 1935 r., w którym to terminie osoby zainteresowane win­ne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Dziennik Łódzki 1968 nr 92


Również dzieci spowodowały pożar w Woli Krokockiej, pow. Sieradz. Na szczęście ogień szybko ugaszono.

1 komentarz: