-->

piątek, 3 maja 2013

Kotlinki

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kotliniki małe, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 5 dymów.


Czajkowski 1783-84 r.
Kotliny Mnieysze, parafia szadek, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Tarnowscy.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kotlinki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Szadek, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 83, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Kotlinki,  wś i folw., pow. sieradzki, gm. i par. Szadek, odl. od Sieradza w. 18; wś ma dm. 7, mk. 72; folw. dm 2, mk. 10. W 1508 r. zapisane były mansyonarzom w Szadku. Por. Kotliny.

Spis 1925:
Kotlinki, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 8, kol.14. Ludność ogółem: wś 56, kol. 121. Mężczyzn wś 29, kol. 65, kobiet wś 27, kol. 56. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 56, kol. 121. Podało narodowość: polską wś 56, kol. 121.

Wikipedia:
Kotlinki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1692

Kwiecień
1-go tego samego. Ja, Albert Syliński altarysta św. Anny, ochrzciłem dziecko Szlachetnych i Urodzonych Jana Taczanowskiego i Anny Starczewskiej, obecnie goszczących we wsi Kotlinki, których dziecku nadałem imię Zofia. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Stefan Starczewski i Dorota Stobiecka.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1695

30 lipca. Ja, Michał Smoleński, kaznodzieja, wikary kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Pana Jana Konstantego Taczanowskiego i Anny Starczewskiej, dzierżawców wsi Kotlinki, których dziecku nadałem imię Marianna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Tomasz Starczewski i Wielmożna Katarzyna Łochyńska.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1697

Dziesiątego kwietnia. Ja, Józef Wilczyński, kaznodzieja i mansjonarz, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Pana Jana Taczanowskiego i Anny Starczewskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi Kotlinki, których dziecku nadałem imię Aleksandra. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Jan Lutosławski i Urodzona Aleksandra Mirosławska.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 97

(N. D. 2078.) Rejent Powiatu Szadkowskiego.
Stosownie do żądania W. Michaliny z Przyborowskich po Stanisławie Czaplińskim pozostałej wdowy, współdziedziczki i wierzycielki dóbr Kotliny i Kotlinki w Powiecie Szadkowskim położonych zawiadamia szanowną publiczność, że też dobra Kotliny i Kotlinki w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone wypuszczone zostaną w trzechletnia dzierżawę zaczynając od Sgo Jana Chrzciciela r. b. do tegoż dnia 1845 r. w drodze publicznej licytacyi w biurze moim w terminie dnia 5(17) Czerwca r. b. o godzinie 10tej z rana, w mieście Powiatowym Szadku odbyć się mającej, o warunkach każdego czasu w biurze moim dowiedzieć się można.
w Szadku dnia 15 (27) Kwietnia 1842 roku.
Kajetan Szczawiński.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 233

(N. D. 5268) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Dnia 5 Czerwca r. b. na gruncie wsi Kotlinek, po nad drogą z Szadku do Warty prowadzącą, znalezioną została kobieta z imienia, nazwiska, zamieszkania niewiadoma wzrostu stóp sześć, lat około 25 mieć mogąca, ocz niebieskich, włosów ciemnych z warkoczem w którym w pleciona była wstążka wązka czerwona, ubrana w spódniczkę letnią w paski różowe białe, w fartuszek w paski podobne drobniejsze, w koszuli płóciennej cienkiej z nadołkiem, na głowie chustka czerwona w drobne kwiatki, miała przy sobie drugą chustkę popielatą wytartą, a w niej parę pacenek soli, parę kartofli i nieco mąki. Ktoby o imieniu, nazwisku, zamieszkaniu tej kobiety wiadomość posiadał, zechce ją udzielić najśpieszniej Sądowi tutejszemu.
Szadek d. 12 (24) Lipca 1856 r.
Radca Honorowy, w z. Sadowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 130

(N. D. 3575) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Michaliny z Przyborowskich Czaplińskiej co do summy rs. 3000 na dobrach Kotliny z Ogu Szadkowskiego w dz. IV wykazu pod N. 13 ubezpieczonej i przywiązanego do niej prawa zastawu wsi Kotlinki w dz. III pod N. 6 zapisanego, oraz co do summy rs. 600 czystym wpisem pod N. 14 i summy rs. 1972 k 63 z procentem i kosztami sposobem ostrzeżenia przez zastrzeżenie pod N. 15 na tychże dobrach Kotlinki ubezpieczonych, wreszcie co do summy rs. 2250 na dobrach Hrobanowie z Ogu Szadkowskiego w dz. IV wykazu pod N. 31 stojącej, rozciągającej swe bezpieczeństwo i na kapitale złp. 70 000 na tych dobrach i w tym dziale pod N. 13 zahypotekowanym.
(…) otworzyły się spadki do regulacyi, których wyznaczam termin przed sobą na d. 19 (31) Grudnia 1859 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 22 Maja (3 Czerwca) 1859 r.
E. Ordon.

Dziennik Powszechny 1863 nr 170

(N. D. 3187) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego
Zapozywa Franciszka Przyborowskiego b. posiadacza wsi Kotlinki w Powiecie Sieradzkim Ogu Szadkowskiego dawniej zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby najdalej w dniach 30 od daty ogłoszenia niniejszego zapozwu licząc stawił się w Sądzie tutejszym dla złożenia tłomaczenia w własnej sprawie o potwarcze oskarżenie przeciwko niemu uformowanej lub o miejscu teraźniejszego zamieszkania swego doniósł a to pod skutkami prawa.
Piotrków d. 27 Czerwca (9 Lipca)1863 r.
Sędzia Prezydujący
Asesor Kolegialny, Chmieliński.  Kurjer Kurjer Warszawski 1867 nr 19

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 1,793 k. 68, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 5 (17) Stycznia r. b., Robertowi Margraf, właścicielowi dóbr Kotliny i Kotlinki, położonych w Gubernji Kaliskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Starostwo-Szadek, wysłane zostało do Kassy Gubern: Kaliskiej, celem wypłaty komu należy.


Gazeta Kaliska 1894 nr. 3

Śmierci wypadkowe w grudniu r. z.: dnia 4-go w folwarku Kotlinki, w powiecie sieradzkim, schwycony, przez młockarnię, 27-letni Antoni Kubiak, umarł z ran w kilka godzin.

Gazeta Kaliska 1902 nr. 142

Dnia 9 kwietnia w osadzie Kotlinki, pow. Sieradzkiego, zmarł nagle z niewiadomej przyczyny 33-letni mieszkaniec Włocławka Michał Chełmicki.


Rozwój 1911 nr 154

Śmierć w ogniu. We wsi Kotlinkach, powiatu sieradzkiego, podczas burzy, szalejącej w nocy, piorun uderzył w chatę włościanina, która odrazu stanęła w płomieniach. Nieszczęśliwi mieszkańcy wybiegli z płonącego domu w bieliźnie, nie zdając sobie sprawy, co się dzieje.

Po ochłonięciu z przerażenia, 50-letnia włościanka G., przypomniała sobie o schowanych w szafie 300 rb. w banknotach i nie zwracając uwagi na grożące niebezpieczeństwo, wbiegła do płonącej chaty, aby pieniądze wydobyć. W tymże czasie dach się zapadł, przygniatając kobietę, której zwęglone zwłoki wydobyto dopiero po umiejscowieniu pożaru.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 59

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu stosownie do decyzji swej z d. 8 lipca 1920 r., poszukuje Feliksa Sowińskiego, zamieszkałego we wsi Kotlinki, gm. Szadek, pow. Sieradzkiego, oskarżonego z art. 51, 60, 168 p. 3 i 616 cz. 1 K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego: młody człowiek.

W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.  

Rozwój 1921 nr 304

Ujęcie szajki rabusiów pod Lutomierskiem.
Pogoń wymiana strzałów, bogaty łup, paserzy sami weszli w ręce policji w niedzielę, dnia 30 października b. r. Policji Państwowej, gminy Lutomiersk udało się wpaść na trop grasującej bandy rabusiów.
Oddział złożony z Komendanta posterunku Piotra Kędzierskiego, sekretarza gminy Lutomiersk Zenona Jungowskiego i posterunkowego Andrzeja Kołodziejczyka udał się do wsi Piorunowa, gminy Wodzierady, położonego od osady Lutomiersk o 12 km. do zagrody znanego w okolicy pasera Józefa Łuczaka. Rabusie uprzedzeni przez syna Łuczaka o zbliżającej się policji ratowali się ucieczką, nastąpiła wymiana strzałów, herszt bandy Józef Niedzielski prawdopodobnie ranny pod gradem kul zginął w ciemnościach nocy. Zostali przyłapani jednak następujący Wojciechowski Tomasz zam. w Łodzi przy ulicy Sikawskiej pod nr 11 Wrzesiński Marian, lat 27 zamieszkały w Szczawinie, pow. Tureckiego, Marczak Władysław, lat 31, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Młynarskiej pod nr 29, Marczak Stanisław, lat 23 zamieszkały w Pęczniewie. Po skrępowaniu rabusiów przy pomocy sołtysa wsi Piorunów Jędrzejczaka przystąpiono do rewizji w zagrodzie Łuczaka, gdzie znaleziono 2 krowy i konia pochodzące z kradzieży w gminie Męce, pow. Sieradzkiego oraz drapacz sprężynowy, płótno i zboże. Łuczaka podczas obławy w domu nie było, gdyż wyszedł do miasta celem wyszukania paserów do sprzedania skradzionych rzeczy. Paserzy stosownie do wskazówek przyjechali resorką do zagrody Łuczaka w jednego konia z zapasową uprzężą lecz ku swemu zdziwieniu znaleźli się w ręku policji; są to znani w okolicy koniokradzi, Sender lat 24 karany już za kradzież koni i ....* lat 20 bracia Wajngort, żydzi, zamieszkali.
Do bandy należeli również Grzegowski Józef ze wsi Dąbrowa gm. Lubola i Lemierz ze wsi Kotlinki gminy Szadek, obaj rolnicy. Aresztowanych osadzono w gminnym areszcie w Lutomiersku. Dalsze śledztwo w toku.

*nieczytelne, przypis autora bloga

 Ziemia Sieradzka 1924 listopad

Dnia 5 listopada 1924 r jacyś nieznani sprawcy za pomocą włamania się do mieszkania gospodarza Wojciecha Jończyka zam. we wsi Kotlinki, gm. Szadek skradli na szkodę tegoż rożnych rzeczy na sumę 404 złote.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 53

Licytacje.
Komornik przy kaliskim sądzie okręgowym — Roman Grzesik, zam. w Sieradzu, przy ul. Wartskiej 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że w d. 15 października 1926 r., o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju 1 okr. w Sieradzu, odbę­dzie się sprzedaż z licytacji osady rolnej, należącej do Józefa i Aleksandry małż. Szczupaków, położonej we wsi Kotlinki, gm. Szadek, star. sieradz­kim. przestrzeni 6 mórg 90 prętów, miary nowo-polskiej.
Na osadzie tej znajdują się następujące zabudowania: a) dom miesz­kalny z gliny i kamieni, łącznie z oborą o jednej izbie, z gankiem, pokryty słomą, b) stodoła z desek, o 2 sąsiekach, pokryta słomą, c) studnia drewniana.
Oprócz tego na osadzie znajdują się płoty z desek, 121 olszyn i 22 drzewa owocowe. Osada położona jest w jednym dziale.
Wymieniona osada ma urządzoną księgę hipoteczną, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, obciążona dożywociem na rzecz Michała i Marjanny małż. Fajkowskich, szczegółowo w akcie notarjusza Rokosowskiego, z d. 20 sierpnia 1923 r., za Nr. 905/23 wyłuszczonym, długami nie obciążo­na, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności Piotra i Weroniki małż. Szczęśniaków, w sumie 500 zł. z %% i kosztami, z mocy tytułu wykonawczego sądu pokoju w Zduńskiej Woli, z d. 6 lute­go 1925 r., za Nr. C. 781/25.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 1.000 zł.
Osoby, zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% vadium od sumy szacunkowej, czyli 100 zł., osoba zaś utrzymująca przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7, opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem 14 dni.
Warunki licytacyjne oraz dokumenty, odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji ko­mornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju I okr., w Sie­radzu.

 Ziemia Sieradzka 1926 czerwiec


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


dnia 7 listopada 1929 roku
11201. „Adam Puś", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą mięsa, wyrobów mięsnych i tytoniowych w kol. Kotlinki, gminy Szadek Powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Adam Puś, zamieszkały w kol. Kotlinki.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 57

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Franciszku Teodorczyku, współwłaścicielu majątku Kotlinki, powiatu sieradzkiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 stycznia 1933 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
5. Kotlinki, obejmującą: osadę leśną Jamno, wieś Jamno, kolonję Kotlinki, wieś Kotlinki, wieś Kotliny.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 16 czerwiec

NIE WYKRĘCIŁ SIĘ SŁOMĄ.
Bronisław Jabłoński. 40 lat, ze wsi Kotlinki gminy Szadek, za kradzież słomy ze sterty dworskiej, skazany został na 7 dni aresztu.

Dziennik Łódzki 1969 nr 252


W Kotlinkach, pow. Sieradz z nie ustalonych przyczyn spalił się budynek gospodarczy należący do Alicji Porady. Straty wynoszą 10 tys. zł.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza