-->

czwartek, 2 maja 2013

Kazimierz

Spis 1925:
Kazimierz, kol., pow. wieluń, gm. Mokrsko. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 46. Mężczyzn 23, kobiet 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 40, ewangelickiego 6. Podało narodowość: polską 46.

Wikipedia:
Kazimierz (do 2008 Kaźmierz)-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Skomlin. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Brzeziny. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XIV. Obszar gminy wiejskiej Mokrsko dzieli się na gromady:
4. Kazimierz, obejmującą kol. Kazimierz.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza