-->

czwartek, 30 maja 2013

Czołczynek

Spis 1925:
Czołczynek, kol., pow. łaski, gm. Lutomiersk. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 105. Mężczyzn 52, kobiet 53. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 105. Podało narodowość: polską 105.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 15

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 13 listopada 1928 roku postanowił:
I. Wniosek mieszkańców wsi Czołczyn z dnia 19. XII. 1927 roku — zatwierdzić.
II. Ustalić obszar scalenia wsi Czołczyn, gminy Lutomiersk, powiatu łaskiego — w składzie gruntów, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Czołczyn, o obszarze około 270 ha i gruntów, otrzymanych za zlikwidowane serwituty około 120 ha, oraz gruntów, objętych księgą hipoteczną majątku Czołczynek, o ogólnym obszarze około 50 ha i należących do: 1) Tomasza Olejnika, 2) Wojciecha Pintery, 3) Walentego i Stanisławy małż. Garów, 4) Adama Kubika syna Piotra, 5) Adama Kubika syna Kazimierza, 6) Walentego Kubika, 7) Antoniego Kubika, 8) SS-rów Patarzyny Piguły, 9) Anny Augustyniak, 10) Michała i Bronisławy małż. Pinterów, 11) SS-rów Stefana Pintery, 12) Józefa i Anieli małż. Chojczak, 13) Piotra i Salomei małż. Pilarczyk, 14) Franciszka Kozłowskiego, 15) Antoniego i Juljanny małż. Markiewicz, 16) SS-rów Marcina Pintery i Władysława Pintery, 17) Franciszka i Zofji małż. Zalewskich, 18) Katarzyny Barańskiej, 19 Józefa Patory i SS-rów Wojciecha Patory, 20 Stanisława i Józefy małż. Pinterów, 21) Michała Cybulskiego, 22) SS-rów Stefana Gary, 23) Wandy Derlecha, 24) Jakóba Janiaka.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 27 marca 1929 roku.
Z polecenia Prezesa:
W z. Naczelnik Wydziału:
(—) B. Bazilewicz.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:

§ 1.
 VIII. Obszar gminy wiejskiej Lutomiersk
dzieli się na gromady:
3. Czołczyn, obejmującą: folwark Czołczynek, wieś Czołczyn.
4. Czołczynek, obejmującą: kolonję Czołczynek, folwark Czołczyn Zofjówka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza