-->

środa, 29 maja 2013

Buczek-Kostków

Spis 1925:
Kostków, kol., pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 21. Mężczyzn 10, kobiet 11. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 21. Podało narodowość: polską 21.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
3. Bachorzyn, obejmującą: kolonję Bachorzyn, wieś Bachorzyn, kolonję Buczek- Kostków, kolonję Buczek-Stanisławów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza