-->

wtorek, 14 maja 2013

Brody

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827r.
Brody Osada, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Raczyn, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 21, odległość od miasta obwodowego 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Brody, pow. wieluński, gm. Kurów, par. Raczyn.

Brody 1839 r.1992r. 


Dziennik Powszechny 1836 nr 84

Komornik przy Trybunale Cywilnym Województwa Kaliskiego. W dniu 13/25 Maja r. 1836, o godzinie 9 z rana, w mieście Wieluniu, przed W. Antonim Kowalskim, Rejentem Powiatu Wieluńskiego, odbędzie się publiczna licytacya na trzech-letnie wydzierżawienie dóbr ziemskich Raczyn, składających się z wsi folwarcznej Raczyn, z przyległości Górki i Brody Raczyńskie, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położonych; dzierzawa ta zaczynać się będzie od dnia 12/24 Czerwca r. b., a kończyć się będzie w tymże samym dniu i roku 1839. Czynszu dzierzawnego przynoszą teraz rocznie zł. 7,500. w Kaliszu d. 29 Lutego (12 Marca) 1836 r Leon Nowierski, Komornik.Dnia Kurjer Warszawski 1869 nr 265

Donoszą nam z Wieluńskiego. — Pomiędzy karczmą Brody i Wieluniem, leżącą w majątku Opojowie p. Byszewskiej, na trakcie przy szosę, napadniętą została poczta jadąca ze Złoczewa do Wielunia. Pocztyljon zabity po otrzymaniu 16 ran. Zdaje się, iż zbrodnia popełnioną została w celu skradzenia pieniędzy 2,000 rs., które wiózł; lecz widać któś nadjeżdżający szosą musiał przeszkodzić zbójcom, bo nie zabrali pieniędzy. Koń z bryczką i z pieniędzmi zabiegł sam do poczty w mieście Wieluniu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 92

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ulicy Tad. Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 5 lutego 1932 roku o godzinie 10-ej z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie osada gospodarcza, położona we wsi Raczyn, gmi­ny Wydrzyn, pow. wieluńskiego, oznacz. Nr. hip. 1162, należąca do Franciszka Urbaniaka, składająca się z 4-ch działek ziemi: 1) placu we wsi Raczyn, zapis. w tabeli nadaw., pod Nr. 39, powierzchni 129 pr., na którym znajdują się: a) dom mieszkalny, drewniany z przedsion­kiem z desek z urządzoną wędzarnią i przybudówką, b) obora muro­wana z kamienia, c) dwie szopy, d) stodoła z drzewa, e) studnia z rur cementowych, f) 76 sztuk drzew owocowych, 2) działki ziemi pod nazwą „Brody - Raczyńskie", powierzchni 2 morg; 3) działki ziemi pod nazwą: „Raczyn - Poduchowny", zapisana w tabeli pod Nr. 1, po­wierzchni 1 morga i 4) dział ziemi pod nazwą „Nowy Poduchowny Ra­czyn", zapis. w tab. nad. pod Nr. 3, powierzchni 1 morga.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipot. w wydziale hipotecznym przy sądzie grodzkim w Wieluniu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię Urbaniaka, obciążona jest długami na sumę złotych 7.000, sprzedana będzie w ca­łości w/g protokółu zajęcie z dnia 28 stycznia 1931 r., na żądanie Pio­tra Strycharka.
Licytacja rozpocznie się od sumy 10.000 zł., lub od niższej jako w II terminie, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum 10%.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza