-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Żurawieniec

Spis 1925:
Żurawieniec, wś, pow. łódzki, gm. Puczniew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 85. Mężczyzn 39, kobiet 46. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 76, ewangelickiego 9. Podało narodowość: polską 81, niemiecką 4.

Wikipedia:
Żurawieniec-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1965 r.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1918 nr 87

Obwieszczenie.
Gospodarz wiejski Alex Binias we wsi Żurawieniec, gminy Puczniew, został wybrany na sołtysa, zaś gospodarz wiejski Mikołaj Mistrzak we wsi Zygmuntów, gminy Puczniew, na podsołtysa tejże wsi, które to wybory zostały przezemnie zatwierdzone.
Łódź, dnia 25 marca 1918 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
Loehrs.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 14

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Gustawie Pińkowskim, synu Gotliba, właścicielu działki gruntu Nr. 14, powierzchni 3 dzies. 180 sążni kw. w "kolonji Szydłów Nr. III vel Żórawieniec", pow. łódzkiego;

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wy­znaczony został na dzień 27 sierpnia 1931 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 8 w kancelarji Feliksa - Tadeusza Kokczyńskiego, zaś co do punktu 9 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjuszy przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa pod sku­tkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Puczniew dzieli się na gromady:
2. Franciszków, obejmującą: Franciszków wieś, Łężce wieś, Franciszków leśnicz., Żurawieniec wieś, Annówkę wieś.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza