-->

niedziela, 21 kwietnia 2013

Zmyślona

Słownik Geograficzny:  
Zmyślona,  os., pow. wieluński, gm. Skomlin, par. Komorniki, odl. od Wielunia w. 11, ma 2 dm., 20 mk.

Słownik Geograficzny:
Zamyślona,  część wsi Komorniki, pow. wieluński, gm. Skomlin.

Spis 1925:
Zmyślona, wś, pow. wieluń, gm. Skomlin. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 76. Mężczyzn 32, kobiet 44. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 76. Podało narodowość: polską 76. 

Wikipedia:
Zmyślona-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Mokrsko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

 Echo Sieradzkie 1931 maj

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru II zamieszkały w Wieluniu ul. Targowa 3 na zasadzie 1030 art. U. P. C. obwieszcza, że na żądanie Jana Stasiaka w dn. 26 maja 1931 roku od godz. 1 po południu we wsi Zmyślona gm. Skomlin będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Wincentego Zawadzkiego składający się z motoru i młocarni i oszacowany do sprzedaży na sumę 2000 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Na zasadzie art. 1070 U. P. C. licytacja może odbywać się niżej szacunku.
Wieluń, 21 kwietnia 1931 r.
Komornik Wawrzynkowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XX. Obszar gminy wiejskiej Skomlin dzieli się na gromady:
4. Komorniki, obejmującą: wieś Komorniki, kol. Leniak, wieś Poremby, kol. Plewinę, wieś Stanisławów, wieś Zmyślona.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 25 grudzień

KOMUNIKAT.
Powiatowy Komitet Obywatelski Pożyczki Narodowej w Wieluniu podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, które do obecnej chwili nie wpłaciły II raty Pożyczki Narodowej.
Jednocześnie tą drogą Powiatowy Komitet wzywa te osoby do jaknajspieszniejszego wpłacenia zaległych rat:
II RATA.
(...) Zmyślona: Krej Andrzej.

Dziennik Łódzki 1974 nr 143


Zmyślona pow. Wieluń. Od pioruna zapaliły się 2 stodoły w obejściach Daniela S. i Stefana T. Straty ok. 60 tys. zł.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza