-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Wiry

Czajkowski 1783-84 r.
Wiery, parafia lututow (lututów), dekanat wieruszowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Skorzewski, cześnik.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wiry, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Ostrzeszowski, parafia Lututów, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 25, odległość od miasta obwodowego 1.

Spis 1925: 
Wiry, wś i leśn., pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 11, leśn. 1. Ludność ogółem: wś 72, leśn. 9. Mężczyzn wś 37, leśn. 6, kobiet wś 35, leśn. 3. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 72, leśn. 9. Podało narodowość: polską wś 72, leśn. 9.

Wikipedia:
Wiry-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. Wieś wchodzi w skład sołectwa Kłoniczki. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Świąteczna 1902 nr. 1134

ZEGAREK SREBRNY skradziono mi z mieszkania dnia 29 sierpnia. Wart był 22 ruble; z wierzchu na kopercie miał napis po rossyjsku: „Za doskonałe strzelanie"; wewnątrz na téj saméj kopercie napis wyryty po polsku: „Józef Kołodziejczyk"; z drugiej zas strony na wewnętrznéj kopercie nazwisko fabrykanta po rossyjsku: „Paweł Gure, dostawca Dworu Jego Cesarskiéj Mości" i numer 40199. Łańcuszek przy zegarku był srebrny z niebieskiemi kwiatkami i srebrnym kluczykiem nakstałt karabinka. Ktoby z czytelników wiedział, gdzie ten zegarek się znajduje, niech mię łaskawie zawiadomi. Koszta zwrócę. Józef Kołodziejczyk we wsi Wirach, gm. Naramnicach, przez Lututów, w gub. kaliskiéj.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
8. Kłoniczki, obejmującą: kol. Kłoniczki, wieś Wiry.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza