-->

wtorek, 23 kwietnia 2013

Łukomierz

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Łukomierz, województwo Kaliskie, obwód Piotrkowski, powiat Radomski, parafia Siemkowice, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 54, odległość od miasta obwodowego 8.

Słownik Geograficzny:  
Łukomierz,  wś, folw., pow. wieluński, gm. i par. Siemkowice, odl. od Wielunia w. 28; wś dm. 8, mk. 190; folw. dm. 4, mk. 22. W 1827 r. 6 dm., 54 mk.

Spis 1925:
Łukomierz, wś i folw., pow. wieluń, gm. Siemkowice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 11, folw. 6 (w tem 3 budynki niezamieszkałe). Ludność ogółem: wś 81, folw. 35. Mężczyzn wś 46, folw. 14, kobiet wś 35, folw. 21. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 68, folw. 35, ewangelickiego wś 13. Podało narodowość: polską wś 81, folw. 35.

Wikipedia:
Łukomierz-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Siemkowice. Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego imienia męskiego Łękomir. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.  

Gazeta Warszawska 1827 nr 82

Po śmierci Antoniego Karśnickiego Dziedzica dóbr Siemkowic, do których należą folwarki: Łukomierz, Miedźno i Kleszczowice z przynależytościami w Powiecie Radomskim położonych, i Wierzyciela kapitału 12,200 zł: Pol: z prowizyią na dobrach Chociwiu z przyległościami w Powiecie Sieradzkim położonych, w Dziale IV. pod Nrem 12 lokowanego; pod dniem 8 Listopada r. z. nastąpioney, otworzył się spadek, przeto o takowym po raz pierwszy donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia własności respective dóbr tych (Siemkowic z przyległościami) i kapitału 12,200 zł: Pol: z prowizyą, termin roczny w szczególe zaś na dzień 26 Marca 1828 w Kancellaryi Ziem: Woiew: Kaliskiego przeznaczony został. — Kalisz dnia 14 Marca 1827 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
F. Bajer.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 21

OGŁOSZENIE,
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że na skutek uchwały gromady włościan wsi Siemkowice, w gminie Siemkowice, powiecie Wieluńskim położonej, w przedmiocie scalenia gruntów tej wsi, Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie decyzją, powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 6 marca 1925 r. (sprawa N R. 27/25) postanowiła: 1) wniosek włościan wsi Siemkowice, wyrażony w formie uchwały zebrania gromadzkiego, w przedmiocie scalenia ich gruntów, zatwierdzić; 2) określić obszar scalenia w granicach: a) gruntów ukazowych wsi Siemkowice o powierzchni około 642 ha, b) gruntów zaserwitutowych wsi Siemkowice o powierzchni około 73 ha, c) gruntów ukazowych wsi Siemkowice Poduchowne około 5 ha, d) gruntu parafjalnego wsi Siemkowice około 5 ha, e) gruntów ukazowych wsi Łukomierz około 75 ha, f) gruntów, jakie zostaną oddane wsi Łukomierz za zrzeczenie się uprawnień serwitutowych, przysługujących jej na majątku Siemkowice, w przybliżeniu około 20 ha, g) gruntów z dóbr Siemkowice o powierzchni około 224 ha, oraz h) gruntów z dóbr Łukomierz o powierzchni około 40 ha, celem zniesienia szachownicy zewnętrznej z gruntami wsi Siemkowice i Łukomierz; 3) dokonać ekspertyzy meljoracyjnej na gruntach wsi Łukomierz, oraz na części gruntów wsi Siemkowice w miejscowości „Ogrody" i „Działy''.
Piotrków, dnia 7 maja 1925 roku
p. o. Prezesa (—) J. Chamiec.


Echo Sieradzkie 1933 14 marzec

KTO KOGO WYZYWA DZIŚ NA POJEDYNEK OBYWATELSKI.
Uprzejmie dziękując Wielce Szanownemu Panu za wyzwanie — składam zł. 5 na fundusz budowy łodzi podwodnej im. M-ka Piłsudskiego i apeluję do — Panów: Paszkego z Beresin gm. Kiełczygłów i Antoniego Karśnickiego z Łukomierza gm. Siemkowice.


M. Kiełkiewicz.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXII. Obszar gminy wiejskiej Siemkowice dzieli się na gromady:
6. Łukomierz, obejmującą: wieś Łukomierz, folw. Łukomierz.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Gazeta Świąteczna 1934 nr 2767

Stangret z zawodu, poszukuje posady, jaka będzie. Jest samotny, może być z rodziną. Zna jazdę parokonną i czwórką, zna się na hodowli koni i poważa takowe. Ma świadectwa z ukończonej praktyki. Jakób Janczak, Łukomierz, poczta Siemkowice, woj. Łódzkie.

Łowiec Polski 1937 nr 30

MIANOWANIA ŁOWCZYCH I PODŁOWCZYCH POWIATOWYCH.
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE,
Łódzka Wojewódzka Rada Łowiecka mianowała następujących Łowczych i Podłowczych Powiatowych w woj, łódzkiem:
Powiat Wieluń.
Łowczy: Karśnicki Antoni — Siemkowice, Łukomierz. Podłowczowie: Daszkiewicz Rajmund — Wieluń, Kopydłów. Rojewski Leonard — Sokolniki, Sekr. Gminy. Wykowski Szymon, kom. p. p. — Wieluń. Zajda Mieczysław, Dyr. — Wieluń, Cukrownia.

Dziennik Łódzki 1964 nr 111

BUDUJĄ DROGĘ DO PAJĘCZNA
Mieszańcy GRN Kiełczygłów i GRN Siemkowice w pow. pajęczańskim, ogłosili wczorajszy dzień — rocznicę zwycięstwa nad hitleryzmem — dniem pracy społecznej.
Realizując podjęte na cześć IV Zjazdu Partii i 20 rocznicy PRL zobowiązania, mieszkańcy wsi z obu gromad przystąpili wczoraj do budowy kolejnego, około 10 km odcinka drogi na trasie Pajęczno-Mokre.
Inną drogę: na odcinku Pajęczno—Siemkowice, wykonaną przez mieszkańców tej gromady w czynie społecznym, przekazano już do użytku 1 maja. Warto wspomnieć, że przy budowie tej drogi mieszkańcy wsi Łukomierz wykonali w 300 proc. swe zobowiązanie na cześć XX-lecia PRL.
M. Kr.

Dziennik Łódzki 1971 nr 189


Wczoraj w miejscowości Łukomierz pow. Pajęczno spaliły się zabudowania w gospodarstwie K. Mielczarka. Straty wynoszą 70 tys. zł. Pożar powstał wskutek zwarcia w instalacji elektrycznej.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza