-->

piątek, 19 kwietnia 2013

Sucha

Taryfa Podymnego 1775 r.
Sucha z Woyst, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność królewska, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Sucha att star. sieradz., parafia kamionacz, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: brak informacji o właścicielu.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sucha, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Sieradz, własność prywatna. Ilość domów 24, ludność 111, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:
Sucha, wś i folw. nad rz. Wartą, pow. sieradzki, gm. Męka, par. Kamionacz, odl. od Sieradza w. 10; wś ma 26 dm., 235 mk.; folw. 3 dm., 30 mk. W 1827 r. 24 dm., 111 mk., par Sieradz. S., wś należąca do ststwa sieradzkiego, należała na początku XVI w. do par. Kamionacz lecz pleb. w Sieradzu dawała maldraty po 6 kor. żyta i 9 kor. owsa z łanu i po trzy grosze pieniędzy, pleb. zaś w Kamionaczu tylko kolędę po pół gr. z łanu (Łaski, L. B., I, 431, 439). Według lustracyi z 1564 r. było tu 14 kmieci na 10 łanach. Wójt, szlachcic Jak. Pstrokoński, ma 2 wł. i 1 wł. karcz. roli. Dochód zł. 17 gr. 12 (Lustr., V, 127).

Spis 1925:
Sucha, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Męka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 28, kol.15. Ludność ogółem: wś 185, kol. 90. Mężczyzn wś 92, kol. 41, kobiet wś 93, kol. 49. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 185, kol. 90. Podało narodowość: polską wś 185, kol. 90.

Wikipedia:
Sucha-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Sieradz. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Dzieli się na trzy człony: Nowa Sucha,Kolonia Sucha,Sucha. Miejscowość leży w granicach parafii w Kamionaczu.

1992 r.


Lustracja 1789 r.

Na Suchy opisanie budynków

Folwark nowy z drzewa tartego w węgieł na podwalinach o jednej izbie, komorze i sieni pobudowany, pod poszyciem słomianym, pułap nad izbą z tarcic ułożony, podłogi nie ma, okien nie ma, komina nie ma, tylko drzwi z balów sosnowych czworo nie przybitych. Przy tym folwarku stodoła nowa na słupach i płatwach sosnowych pobudowana, ściany z chrustu zagrodzone, pod poszyciem słomianym nowym, do której wrót na wylot podwójnych z tarcic na biegunach drewnianych dwoje.

Wieś Sucha
Pod lokacyją dworską podług dekretu referendarskiego łanów 3. Pod loka[c]yją wójtowską podług dekretu referendarskiego łanów 2 morgów 9 prętów 280 pręcików 50. Pod lokacyją gromadzką do powinności łanów 8. Z każdego łanu dni sprzężajnych 4 lub pieszych 8. Żyta z łanu miarą warszawską kor. 2. Owsa z łanu miarą takąż kor. 8. Chmielu z łanu miarą takąż kor. 2. Kapłonów z łanu szt. 4. Czynszu pieniężnego z łanu zł 4. Jaj z łanu szt. 40. Przędzy z łanu po łokci 6.

Osiadłość wsi Suchy.

Matyasz Spętany, Wawrzeniec Skotnicki, Wojciech Spętany, Łukasz Pluskwa, Walenty Gawron, Matyjasz Płachta, Błażej Płuciennik, Paweł Ubycha, Wawrzeniec Pędzik, Kazimierz Dęga, Walenty Spętany.

INWENTARZ WÓJTOSTW W WSIACH DZIGORZEWIE I SUCHY
będących w czasie odprawiający się w r. 1789 lustracyji
spisany i podpisany.


Osiadłóść wójtowska w Suchy będąca, to jest: chałupy dwie stare pod snopkami, z chliwikami z chrustu i stodółkami zabudowanemi, które posiadają pracowici: pierwszy, Franciszek Utracki, druga, Janowa Starzynska, też siedliska posiadają, ci żadnej robocizny dla zalewu wód między wielkiemi wodami i strumieniami z tej przeprawy nie odprawują, tylko czynszu na rok wydają po zł 8 i stadninę posesorowi tegoż wójtostwa pasają. Co jako jest rzetelnie spisane tak tenże inwentarz ręką moją własną stwierdziwszy podpisuję Tomasz Psarski, mp.

Dziennik Departamentu Kaliskiego 1810 r.

OBWIESZCZENIE. Podaie do publiczney wiadomości iż Licytacya będzie sprzedaży Siana Stogów Cztery pięknego tegorocznego i w każdym stogu będzie mniey lub wiecey fur piętnaście, i krow Polskich Siedem zdrowych, która się będzie odbywała w dniu 23. Grudnia r. b. z rana, w wsi Suchy Powiecie Sieradzkim w Depart. Kaliskim iako zatradowane na Podatek zeległy z R. 1810/1811, więc ktoby sobie życzył kupić tedy, otrzyma za ostatnim słowem większą Cenę dawaiący a to za gotowe Pieniądze w grubey monecie kurs maiącey. Sieradz, dnia 8- Grudnia 1810. Wojciech Grabski, Burgr. S. P.P. S.


Gazeta Warszawska 1809 nr 85

Trybunał Departamentu Kaliskiego uwiadomia Prześw: Publiczność, iż Dobra 1mo Woźniki, a) Mnichów, b) Sucha c) Woytostwo Sucha, 2do, Dzierźgów wraz z Woytostwem tegoż nazwiska, Hrabiego Jana Wilhelma Ludwika Rittberg dziedziczne, w Powiecie Sieradzkim Departamencie tuteyszym sytuowane na żądanie Pułkownika J. K. Mci Pruskiego Pontanusa, iako realnego Kredytora w Berlinie w drodze exekucyi przez subhastacyą na Terminach Igo Października, 12go Grudnia r. b. i 23 Lutego roku przyszłego przed Delegowanym sądu naszego, na tuteyszey Izbie audyencyonalney sprzedane zostaną, na które to termina ochotę maiący kupić wspomnione dobra zaprazaią się, aby na wyznaczonych terminach, z których ostatni iest praecluzyiny, osobiście lub przez umocowanego Pełnomocnika stawili się. Do czego im się Patronowie Faltz Rozdonozer, Probus, Głuski, Ordęga, Mitzke proponuią, końcem podawania swych licytów, na kupno wspomnionych Dobr, których wartość iako to, Woźniki cum attinentiis na 87,691 Tal: 3 d. gr: 8 den; piszę Ośmdziesiąt siedm tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt ieden Talarów 3 d. gr: 8 denarow. — Dzierzgów na 36,431 Tal: 1 d. gr. 8 den: piszę trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści ieden Talarow 1 d. gr; 8 den: otaxowaną została. — Przytym maią wiedzieć, iż więcey daiącemu wspomnione Dobra za dziedziczne przysądzone będą. — Każdy zaś życzący sobie kupić, może z większym zastanowieniem o Taxie rzeczonych Dóbr w tuteyszey Registraturze zapewnić się—Dan w Kaliszu dnia 28 Lipca 1809 R. — J. K. X Mości Trybunał Depart: Kaliskiego. Kiełczewski Prezes. Leszczyński Pisarz.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1828 nr 626

NRO 72375/26525— WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Stosownie do Odezwy Kommissyi Woiewództwa Kaliskiego z dnia 31 Sierpnia r. b. Nro 39336/17639 i z dnia 21 Września r. b. Nro 40237/18114 przyłączając tu poniżéy Wykaz dłużników kar Sądowych za kwartał 2. r. b. niemniey Wykaz kar Kontrawencyi Stęplowych za kwartał 2. r. b. z pobytu niewiadomych, poleca ninieyszém Wóytom, Prezydentom i Burmistrzom, ażeby ścisłe śledztwo tak osób iako i ich funduszów, po Miastach i Gminach dopełnili, w razie wyśledzenia przypadaiące od nich należności, ściągnąwszy, takowe wgotowiźnie, to iest kary Sądowéy według wskazania w uwagach wykazu, a kary Kontrawencyine do Kontrolli Skarbowéy Woiewództwa Kaliskiego kosztem dłużnych odesłać winni. O skutku zaś obowiązani są naypóźniey w dniach 30. Kommissarzom właściwych Obwodów donieść, którzy tego dopilnować i również w przeciągu tego czasu o tém Kommissyi Woiewództwa zarapportować są obowiązani; po upływie którego to terminu, śledztwo za bezskuteczne uważanem będzie, zastrzegając odpowiedzialność za szkodliwe ztąd wyniknąć mogące skutki.
w Warszawie dnia 27 Mca Listopada 1827 roku.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
R. REMBIELIŃSKI. Filipecki, Sekr: Jener.
Lit: A. Wykaz dłużników Kar Kontrawencyiych z mieysca teraźniejszego pobytu niewiadomych, uformowany przez Kontrollę Skarbową Woiewództwa Kaliskiego z Kwartału II. 1827 roku.
Lit: B. Wykaz dłużników Kar Sądowych z mieysca pobytu niewiadomych, z Woiewództwa Kaliskiego z Kwartału II. z roku 1827.
12. Józef Wilchelm Rittberg, ostatnią razą zamieszkały w Suchey Złp: 16.

ditto ditto ditto 16. należytość ta odesłaną bydź ma do Kassy Obwodu Kaliskiego.  


Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 39

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechnej wiadomości , iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacji od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie:
1. W d. 1 maia 1831 naczelną dzierżawę ekonomii Brodnia w obwodzie Kaliskiem położoną, na lat sześć pro 1831f37 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 14,125 gr. 22 do którey należą: a) folwarki Brodnia i Dzierzążna, b) wsie Brodnia, Brzeg i Dzierzążna, e) Propinacya, d) Rybołówstwo,
4. W d. 14 marca r. b. Folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położoney na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
5. W d. 8 Marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Mokrska w Obwodzie Wieluńskim położoną na risico dotychczasowego naddzierżawcy pro 1831f33 czyniącą rocznego dochodu złp. 27,644 gr 27 do którey należą. a) folwarki Kowale. Krzyworzeka, Mokrska, i Wróblew, b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrska. Stroiec i Wróblew, c) Rybołówstwo,
7.W d. 10 marca r. b. Klucz Grzybki w ekonomii rządowey Brodnia obwodzie Kaliskim położony na lat sześć pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 4829 gr. 7 do którego należą. a) folwark Grzybki, b) wsie Grzybki i Proboszczowice, c) Propinacya:
8. W d. 11 marca r. b. klucz Dzietrzniki w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położony na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr. 10 do którego należą. a) folwarki Dzietrzniki i Wieluń, b) wieś Dzietrzniki, c) Młyn Kępa zwany d) Propinacya:
9. W d. 12 marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkim położoną na resico dotychczasowey naddzierżawczyni na lat cztery pro 1831f35 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 6901 gr. 3 do którey należą. a) folwarki Męka i Piaski, b) wsie Męka, Piaski i Ruda, c) Młyn Nagrobla, d) Propinacya, e) Rybołóstwo,
10. W d. 14 marca r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 4300.
11. W d. 15 marca r. b. dobra wieś wójtostwo Dzigorzew w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lata sześć, pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2425 gr. 15 oprócz podatków kontyngensu furażowego, kanonu i kompencyi ofiary gruntowej i podymnego z tych dóbr uiszczanych a złp. 2634 gr. 11 wynoszących.
12. W d. 16 marca r. b. dobra Woźnik w ekonomii Męka, obwodzie Sieradzkim położone wraz z prawem pobierania cła mostowego od mostu w Woźnikach na rzece Warcie położonego, tudzież z propinacyą w Woźnikach Dzigorzewie Suchy i Mnichowie na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 5250 oprócz podatków kantyngensu, kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłaconych a złp. 6227 gr. 21 wynoszących.
13. W dniu 17 marca r. b. Dobra wieś zarobna Mnichów z folwarkiem Sucha w ekonomii Męka, w obwodzie Sieradzkiem położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2,000 oprocz kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłacanych a złp. 1602 gr. 28 wynoszących.
Termina w tey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey po południu od godziny trzeciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić. a) Świadectwem Kommissarza Obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany, iako dobry zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien, tudzież: b) Świadectwem dziedzica dóbr, kótóre dotąd dzierżawił, iż mu się w zupełności uiścił, że iest zamożnym gospodarzem i że się z Włościanami dobrze obchodził, nakoniec obowiązany zostaie. c) Złożyć vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą do wysokości jedney czwartej części summy dzierżawney z dóbr o których Possessyą ubiega się, które nieutrzymuiącemu się przy licytacyi natychmiast zwrócone będzie. Działo się w Kaliszu dnia 22 stycznia 1831 roku. Zastępco Prezesa podpis. Dodani z grona obywateli podpisy. Sekretarz Jlny


Dziennik Powszechny 1835 nr 154

BANK POLSKI.
Podaje do wiadomości publicznej, iż w dalszym ciągu sprzedaży dóbr Bankowi przez skarb na własność ustąpionych, odbędzie się licytacya głośna sprzedazy dóbr. składających się z folwarku Sucha, wsi Mnichowa i Wybraniectwa, lezących w Obdzie Sieradzkim, Województwie Kaliskiem, w dniu 15 Czerwca r, b. o godzinie 10 z rana, w sali zwykłych posiedzeń bankowych. Każdy chęć kupna mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi złożyć vadium złp. 11,000 w gotowiznie lub Listami Zastawnemi białemi z 11 kuponami. Najwięcej postępujący nabywca obowiązany jest złożyć do kassy Banku Polskiego summę, jaka najwyżej postąpioną będzie na licytacyi publicznej, poczynając od złp. 36,636 gotowizną lub w Listach Zastawnych białych z 11 kuponami, najpóźniej w dni 20 od daty odbytej licytacyi; prócz tego, ubezpieczy hipotecznie złp. 33,000, które spłacać będzie sposobem amortyzacyi w ciągu lat 28 i opłacać będzie roczny kanon złp. 1,800. Dalsze warunki, tudzież opisanie tabellaryczne źródeł dochodu z dóbr pomienionych, każdy ubiegający się o ich kupno przejrzeć może w Kancellaryi Sekretarza Jeneralnego Banku Polskiego, codziennie od godziny l0tej z rana do 2ej popołudniu, niemniej u W W. Witkowskiego Adwokata i Wojciechowskiego Obrońcy Prokuratoryi Jeneralnej w Kaliszu, może nadto każdy przekonać się o stanie dóbr na gruncie. w Warszawie dnia 18 Maja 1835 roku. Radca Stanu Prezes, Lubowidzki. Sekretarz Jeneralny, Łubkowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1846 nr 304

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W d. 18 z. m., we wsi Jackach*, pow. Sieradzkim, włościanin Maciej Pluskwa wraz z synem swoim Kazimierzem uderzeniem piorunu zabici zostali.


* błąd, obaj włościanie mieszkali we wsi Sucha (źródło: akt zgonu http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1504d&sy=1846&kt=3&plik=19-21.jpg#zoom=1.5&x=1708&y=7)

Warszawska Gazeta Policyjna 1846 nr 267

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W dniu 18 b. m., włościanin ze wsi Suchy powiatu Sieradzkiego Maciej Pluskwa wraz z synem Kazimierzem jako też Jędrzej Spętany, wracając z pola do domów, napotkani przez burzę schronili się pod stodołę, w którą w tej samej prawie chwili uderzył piorun, skutkiem czego dwaj pierwsi zabici, a zaś Jędrzej Spętany ogłuszony został; nadto spaliła się chałupa, wraz z całym tegorocznym zbiorem.

Dziennik Warszawski 1867 nr 179

(N. D. 4754.) Rząd Gubernjalny Warszawski.
W depozycie Kasy Gubernjalnej Warszawskiej znajdują się świadectwa wystawione na pretensja za dostawę produktów w roku 1815 i 1816 dla wojsk Cesarsko-Ruskich z Francji powracających. W liczbie takowych świadectwa znajdują się poniżej wymienione jako to:
1. Za Nr. 8227 dla dominium Sucha, na rs. 66 kop. 2.
Z tego powodu, Rząd Gubernjalny wzywa pierwotnych właścicieli tych pretensji, jeżeli sądzą się mieć jeszcze prawo do ich własności, ażeby w przeciągu roku jednego od daty tego obwieszczenia, zgłosili się do Rządu Gubernjalnego i złożyli wyrok sądowy przysądzający im takowe.
Warszawa d. 29 Lipca (10 Sierpnia) 1867 r.
Vice-Gubernator, Daniłow.
Radca Gubernjalny, Kiergiewicz.

Kurjer Warszawski 1871 nr 185

Dnia 18 zeszłego miesiąca, we wsi Sucha, powiecie Sieradzkim, piorun zabił włościankę Agnieszkę

Życińską.  

Dziennik Warszawski 1873 nr 108

DZIAŁ WEWNĘTRZNY
WIADOMOŚCI KRAJOWE.
W ciągu kwietnia, wydarzyły się w gubernji kaliskiej następujące samobójstwa:
Dnia 22 kwietnia (4 maja), we wsi Suchej, gminie Męka, w powiecie sieradzkim, włościanin Łukasz Janczak, mający 40 lat wieku, powiesił się w napadzie pomięszania.

Kaliszanin 1875 nr 50

Straszna klęska gradobicia, połączona z uraganem, niszczącym drzewa, wiatraki, stodoły i t. d., przeszła w okolicy błaszkowsko-sieradzkiej w niedzielę d. 20 b. m. rano. Podług wiarogodnych, a tylko dotychczasowych wiadomości, ze szczętem oziminy zniszczone we wsiach: Wrzący, Kliczkowie małym, Gruszczycach, Wągłczewie, je­dnej części Łubny, Wróblewie, Noskach, Smardzewie, Kłocku, Lubanowie (folwark do Błaszek na­leżący), Smażkowie, Adamkach, Kociołkach, Kostrzewicach, Zawadach, Kwaskowie, Orzeżynie, Równy, Inczewie, Tubądzinie, w części Gaci Wartskiej, Łabędziach, jednym z folwarków Kalinowy, Chabierowie, w części Bartochowa, Małkowie, Bi­skupicach, Charłupi małej, Dzierlinie, Kościerzy­nie, Łosińcu, Zapuście, Wólce, Susze, w części Kobierzycka, Kawęczynku, Raczkowie, Zagajewie, Brudzewie, w części Głaniszewa i w Gołuchach. Od Kłocka burza ta miała zwrócić się szero­kim szlakiem ku Prażce, lecz bliższych wiadomo­ści nie posiadamy dotąd. Wiele z wymienionych dóbr nie było ubezpieczonych od gradobicia. W obec tak rozległej klęski, jakże smutno przypomnieć, że z wielkim trudem u nas zaszczepiać się daje kwestja stowarzyszeń zabezpieczających. Dotychczas wiemy o czterdziestu i jednym mająt­kach, w których znając miejscową produkcję, napewno przecięciowo liczyć możemy pojedynczą przeciętną stratę na 4 do 5 tysięcy rubli; repre­zentuje to kapitał przeszło 150,000 rs. w oziminach, a gdzież łąki zamulone, uniesione przez wo­dę trawy, kartofle, jarzyny? budynki, wiatraki, dachy poruinowane? Daje to wiele do myślenia, jeżeli zwrócimy uwagę na ciężary, powstające z ma­jących się wnosić podatków skarbowych, gmin­nych i t. d. Sądzimy, że Wyższa Władza zwróci uwagę na tak smutny stan obywateli, w skutek tej katastrofy, robiąc możebne ulgi w poborze podatków; zaś pp. obywatele ze swej strony zwró­cą szczególną pieczołowitość na biednych włościan, którzy do ostatniej ruiny tym nagłym ciosem klęski przywiedzionymi zostali, już to dając im możliwy zarobek, już to ułatwiając sposobność do niego, choćby czasowo, w dalszych stronach, ku czemu stosunki obywatelskie dopomódz mogą. Przeszkadzając działaniu wyzyskiwaczy z jednej strony, a dając możność pracy, z drugiej uchronią ich od rozwinięcia się złodziejstwa i rozboju, które zakrze­wiać się już potrafiły przed niedawnym czasem, jak tego smutne już doświadczenie dowiodło w Sie­radzkiem i Kaliskiem, w niektórych bliżej szossy położonych miejscowościach. Myśleć więc i rato­wać się wspólnemi siłami. Q

Kaliszanin 1875 nr 50

W innej, gradobicia, o którem mowa, dotyczącej korrespondencji, podają nam następną alfabetycznym ułożoną porządkiem, listę dotknię­tych tą klęską majątków Adamki, Bartochow, Biskupice, Bliźniew, Błaszki, Borzysławice (stodo­ła dworska obalona), Brudzew, Brzeźno, Bukowina, Chabierow, Charłupia Wielka i Mała, Dąbro­wa, Domaniewo (tu oprócz zupełnego zniszczenia zasiewów przez grad, ogień w skutek uderzenia piorunu, spalił wszystkie budynki, z wyjątkiem do­mu mieszkalnego), Dzierlin, Gać Wartska, Głaniszew, Gołuchy, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Kalinowa, Kawęczynek, Kliczków Wielki i Mały (w pierwszym ośm budynków włościańskich oba­lonych), Kłock (dwadzieścia dwa budynki włościań­skie obalone), Kobierzycko, Kociołki, Kostrzewice, Kwasków, Lubanow, Łabędzie, Łosiniec, Łubna, Małków, Młocin, Noski, Orzeżyn, Raczków, Rakowice, Równa, Swardzew, Smaszków, Stok, Susza, Tubalczew, Tubądzin, Wągłczew, Wojków, Wólka, Wróblew, Wrząca, Zagajew, Zawady, Zapust, Żelisław.
Słychać o zabitych od pioruna ludziach, o dzie­ciach niesionych trąbą powietrzną i przerzuca­nych w niewiarogodne odległości i t. p.

Gazeta Kaliska 1907 nr 182

W kolonji Sucha, w pow. sieradzkim, zmarł nagle włościanin Józef Łyczkowski, w 67 roku życia.

Wieś Ilustrowana 1912 lipiec

Rozdzielające się dawniej koryto rzeki Warty, utworzyło wyspę, milę kwadratową obejmującą, na której rozłożyły się wioski: Sucha, wieś do starostwa sieradzkiego dawniej należąca, około 1840 r. przeszła w ręce prywatne.

Ziemia Sieradzka 1919 lipiec

Dnia 1 lipca r. b. o godz. 11 wiecz. 3-ch zamaskowanych i uzbrojonych bandytów napadło na mieszkanie Rogalskiego, zamieszkałego w kol. Sucha, gm. Męka, gdzie zrabowano 300 Mk. i 141 rub.

Ziemia Sieradzka 1920 luty

Dnia 16 lutego- r. b. około godz. 9 wiecz. 4-ch zamaskowanych i uzbrojonych w rewolwery bandytów dokonało napadu na dom gospodarza Antoniego Bartkiewicza, zam. we wsi Sucha, gm. Męka. Bandyci zrabowali 2780 mk., 23 rb. srebrem, 10 rb. w złocie i różnych rzeczy na sumę 17000 mk. Bandytów dotychczas nie ujęto.


Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 39

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
13) Kazimierzu Jabłonowskim, właśc. 5 mórg gruntu z maj. Mni­chów i Sucha, pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 10 grudnia 1923 r. i w tym dniu osoby interesowane winny się stawić w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 101

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Michale Rogalskim i Jakóbie Turek, właśc. 4 dzies. 1469 sąż. i 9 mórg z maj. Grądy i Mnichów-Sucha, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 14 lipca 1924 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 46

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po:
2) Józefie Ciapie, właśc. sumy 49 rb. 50 kop., zabezpieczonej pod Nr. II w dziale IV wyk. hip. majątku Mnichów i Sucha, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 10 grudnia 1926 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 19 listopada 1930 roku
11960. „Szczepan Leśkiewicz", sklep kolonjalno - spożywczy w Su­chej, gm. Męka, pow. sieradzkiego. Właśc. Szczepan Leśkiewicz, zam. w Suchej.


Echo Sieradzkie 1931 luty

Wieśniak pod pociągiem. 

W dniu 20 bm. wieśniaczka zam. we wsi Sucha gm. Męka, Helena Jamielucha lat 66, przechodząc przez tor kolejowy nie zauważyła nadjeżdżającego pociągu osobowego, który ją przejechał. Wieśniaczka poniosła śmierć.


Echo Sieradzkie 1933 15 lipiec

BUDOWA NASYPU PRZECIWPOWODZIOWEGO.

W tym tygodniu rozpoczęto sypanie wału przeciwpowodziowego począwszy od wsi Suchej aż do m. Warty. Roboty prowadzone są na koszt państwa, pod kierownictwem państwowej spółki wodnej w Koninie. Wał ten będzie miał kolosalne znaczenie dla rolników mających role po prawej stronie rzeki Warty gdzie wskutek niskiego położenia rok rocznie wylewała rzeka niszcząc zasiewy. Przy robotach tych zatrudniono robotników z Sieradza, Zduńskiej Woli i częściowo z gmin tych przez które będzie szedł wał.


Echo Sieradzkie 1933 25 lipiec

STRAJK PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH W SIERADZU.
Od kilku dni odbywa się po prawej stronie rzeki Warty począwszy od wsi Sucha gm. Męka w stronie miasta Warty sypanie wału przy regulacji rzeki Warty, pod kierunkiem Państwowej Spółki Wodnej z Konina.
Przy robotach tych zatrudnionych jest z Sieradza 36 osób Zduńskiej Woli miasta i gminy 32, Męki 10 i kilku z gm. Rossoszyca. Pracę wykonują wymienieni przeważnie akordowo, przyczem za 1 metr kubiczny wykopanej i wywiezionej ziemi na wał Spółka płaci 50 gr. co po obliczeniu robotnikowi wypadło 2 do 2.50 dziennie. Ponieważ płaca ta jest zbyt mała robotnicy postanowili zastrajkować.
W dniu 20 bm. interwenjowała w tej sprawie delegacja robotników wraz z sekretarzem związku Z. Z. u p. Starosty w Sieradzu.
Strajkujący codziennie przychodzą na miejsce, szpadle ustawiają w kozły sami zaś plażują.

Jak długo strajk trwać będzie i jak się skończy niewiadomo gdyż na razie nie ma widoków rychłego zakończenia strajku tem bardziej iż robotnicy zapowiedzieli okupacje ter[enu] aż do zwycięstwa.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Męka dzieli się na gromady:
11. Sucha, obejmującą: Kolasa-Porowski, Kolasa-Gajówkę, wieś Sucha, kolonję Sucha.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1952 nr 267

Odpowiedzi Redakcji.
W. Janiuk — W Łodzi istnieje kilka szkół dla pracujących. Podajemy adres szkoły położonej najbliżej miejsca pańskiego zamieszkania: VIII Ogólnokształcąca Szkoła dla Pracujących w Łodzi ul. Nowotki 105. Termin zapisów dawno minął. Radzimy jednak skontaktować się z dyrekcją szkoły.

Z. Miłek — wieś Sucha pow. Sieradz. — Słuchacze kursów księgowości i maszynopisania nie mogą korzystać z internatu. Zakład Wiedzy Handlowej (Piotrkowska 40) prowadzi 3-miesięczny kurs maszynopisania. Księgowości może Pani uczyć się na 5-miesięcznym kursie prowadzonym przez Ośrodek Kursów Państwowych (Kopernika 41). Miesięczna opłata wynosi 50 zł. Poza tym przy Technikum Handlowym w Łodzi istnieje Wydział Zaoczny. Informacji udzielić może sekretariat Wydz. Zaocznego przy Technikum Handlowym w Łodzi ul. Księży Młyn 13.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza