-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Strzałki

Taryfa Podymnego 1775 r.
Strzałki, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 10 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Strzałki, parafia burzenin, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Walewski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Strzałki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Burzenin, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 137, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Strzałki,  wś i folw., pow. sieradzki, gm. Majaczewice, par. Burzenin, odl. 15 w. od Sieradza, ma 19 dm., 208 mk. W 1827 r. 12 dm., 137 mk. Dobra S. z rąk Porajów Burzeńskich przeszły 1638 do Pstrokońskich , 1771 do Korabitów Kobierzyckich, dostały się w posagu żony Komornickiemu, potem sprzedawane kolejno Myszkowskiemu, Modrzejewskiemu, Siemiątkowskiemu, należą do Wolskiej. W 1887 r. fol. S. rozl. mr. 522: gr. or. i ogr. mr. 380, łąk mr. 78, past. mr. 32, lasu mr. 11, nieuż. mr. 21; bud. mur. 1, drewn. 10. W skład dóbr poprzednio wchodziły; wś S. os. 107, mr. 214; wś Maryanów os. 18, mr. 287; wś Kamillów os. 17, mr. 307; wś Ręszew os. 15, mr. 158. Na początku XVI w. dziesięcinę z łan. km. dawano kanonii gnieźnieńskiej, z trzech zaś dawnych folw. łanów pleban. w Burzeninie (Łaski, L. B., I, 227). Według reg. pob. pow. sieradzkiego wś S., w par. Burzenin, miała w r. 1553 r. 6 łan., w 1576 r. 8 łan. (Pawiński, Wielkop., II, 215).

Spis 1925:
Strzałki, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 33, kol.16, inne zamieszkałe kol. 1. Ludność ogółem: wś 216, kol. 115. Mężczyzn wś 97, kol. 62, kobiet wś 119, kol. 53. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 216, kol. 115. Podało narodowość: polską wś 216, kol. 115.

Wikipedia:
Strzałki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. Wieś powstała w średniowieczu, wchodziła wówczas w skład klucza burzenińskiego należącego do rodziny Bużeńskich. Położona jest 3 km na zach. od Burzenina, zamieszkuje ją 326 osób w 90 gospodarstwach. Rośnie tu kilkusetletni dąb - pomnik przyrody, funkcjonują dwa sklepy, OSP, punkt wymiany butli z gazem, zakład wulkanizacji, zlewnia mleka, firma instalatorstwa sanitarnego.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.
3. Strzałki i częścią lasu do wsi Lipna należącego, oraz z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zalegle w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 143 k. 96 1/2, vadium rs 1800 licytacja rozpocznie się od sumy rs. 16815,przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej, Stanisławem Rościszewskim.  
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 288

(N. D. 6150) Sąd Policji Prostej Okręgu Sieradzkiego. We wsi Strzałkach gminie tegoż nazwiska w powiecie i Okręgu Sieradzkim, ujętą została klacz bez odmiany lat około 9 mająca zawiadamiając o tem Publiczność, wzywa prawego właściciela, aby w przeciągu 6 tygodni z dowodami własność usprawiedliwiającemi do Sądu naszego w terminie właściwym się zgłosił, gdyż po upływie zakreślonego czasu klacz na skarb zasądzoną i przez licytację sprzedaną zostanie. Sieradz dnia 1 (19) Listop. 1862 r. Radca Honorowy, Biernacki.

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 9 (21) Lutego 1865 r. 

24. Strzałki, z częścią lasu na Lipnie, koloniami wieczysto czynszowemi Ręszew, Marjanów, Kamilów, oraz wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 227 kop. 82, vadjum do licytacji rs. 1350, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4905, przed Rejentem Kanc. Ziem. Emiljanem Ordon.  
(...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 267

(N. D. 7091) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
W myśl artykułu 682 K. P. S wiadomo czyni, iż na żądanie Samuela Ginsberg Negocjanta w mieście Okręgowym Częstochowie Gubernji Warszawskiej zamieszkałego, jako nabywcy prawa od Samuela Sternfeld handlującego w mieście Pławnie Okręgu Radomskim mieszkającego, pierwszego zamieszkanie prawne do tegu interesu u Teodora Rościszewskiego Obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego urządującego w Kaliszu sprzedażą dyrygującego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 2,250 z proceutem 5% od części tej sumy rs. 1,500 od dnia 1 Stycznia 1865 r., a od reszty od dnia 27 Października (8 Listopada 1863 r. oraz kosztów protkółem Komornika przy tutejszym Trybunale Eugienijusza Wojterskiego w d. 2 (14) 3 (15) i 4 (16) Września r. b. zajęte zostały na pszymuszone w drodze sądowej wywłaszczenie,
DOBRA ZIEMSKIE STRZAŁKI
z częścią lasu na Lipnie, składające się z folwarku Strzałki kolonji wieczysto czynszowych Ręszew Marjanów i Kamilów z przyległościami i przynależytościami położone w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej prawem własności do Feliksa Myszkowskiego dłużnika tamże zamieszkałego, należące, pozostają w posiadania tegoż, graniczą na wschód słońca z miastem Bużeninem, na południe z dobrami Mujaczewice, na północ z dobrami Praźmów, a na zachód z dobrami Będków.
Włościanie zajmujący około mórg 60 na skutek Ukazu Najwyższego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku, zostali uwłaszczeni i od płacenia czynszu, robocizny i wszelkich danin są uwolnieni. Budynki dworskie wsi Strzałki są:
Dwór, oficyna, dwie stodoły, stajnia, obora, owczarnia, kurniki, chałupa czworaki, szopa w polu, kloaki, dwie studnie balami cembrowane, drewniki, sklep z cegły, przytem w ogrodzie drzew rodzajnych różnego gatunku sztuk 500.
Zabudowanie wiejskie wsi Strzałki są:
Chałup ośm z przystawkami, 7 stodół, studnia drzewem cembrowana, w których mieszkają kowal dworski, komornicy i ludzie dworscy. Wieś Strzałki ma ogólnej rozległości miary nowopolskiej morg 800 prętów kwadratowych 264 wszystkich klas.
Bór na Lipnie około 4 włók miary nowopolskiej mający w którym znajduje się drzewo wszelkiego rodzaju graniczy na wschód słońca z kolonijami Marjanów, Kamilów i Ręszew, na południe i zachód z lasem do dóbr Pyszkowa, a na północ z lasem do dóbr Będkowa należącym.
Kolonje wieczysto czynszowe:
1. Ręszew ma rozległości około włók 5 zajmują prawem wieczysto czynszowym w różnych cząstkach następujący koloniści: Józef Wicher, Jakób Głuszczyński, Mikołaj Głuszczyński, Błażej Skowron, Jan Chudowski Kellner, Wojciech Chatłas, Jan Kitzman, Jamorek, Wilchelm Lentz, Andrzej Lentz, Gotfrim Toporski, Alexy Marczak.
2. Marjanów ma rozległości około włók 10, tę przestrzeń zajmują w różnych częściach koloniści wieczysto czynszowi: Gotlib Müller, Wojciech Frand, Jeske, Frydrych Kubś, Konstanty Murzynowski, Aleksander Hintz, Ferdynand Trautman, Katarzyna Trautman, Michał Afeld, Ludwik Lentz, Wegner, Nejman, Józef Kendzierski, Adam Lawniczak, Józef Robuszek, Karol Kubś, Grabowski, August Jabus i Krysztow Irat.
3. Kamilów ma również rozległości jak poprzednia około włók 10 zajmują w różnych częściach następujący koloniści wieczysto czynszowi:
Zylke Rysztok, Hartwich, Talarek, Archwich, Brant, Wentzler, Marcin Ewert, Zepold, Emanuel Myszkowski, Sznajder i Kebernik.
Kolonje te od dóbr Strzałki oddzielone dobrami Będków graniczą: na północ z dobrami wyżej wymienionemi Będków, na zachód z dobrami Pyszków, na południe z dobrami Granów, a na zachód słońca z dobrami Grabowka.
Ogólna rozległość dóbr Strzałki, wynosi około mórg 800 prętów kwadratowych 264 miary nowopolskiej gruntu wszystkich klas.
Szczegółowy opis stanu tych dóbr z wykazem wysiewów i inwentarzy, opłacanych podatków skarbowych i ciężarów gruntowych obejmuje wspomniony tu protokół zajęcia tych dóbr, który doręczony został przez Woźnego Trybunału tutejszego Bogumiła Henniga Wojtowi Gminy Majaczewice na ręce Kopczyńskiego Pisarza dnia 11 (23) Września 1865 r. i przez Woźnego tegoż Trybunału Jana Piłacińskiego Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego dnia 25 Września (7 Października tegoż roku do rąk Sałeckiego Podpisarza.
Wpisanie protokułu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło dnia 22 Października (3 Listopadz) roku bieżącego, do księgi zaś zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego dnia 25 Października (6 Listopada) t. r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w dniu 8 (20) Grudnia 1865 roku, o godzinie 10 z rana na Audjencji publicznej Trybunału Cywilnego Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w Pałacu Sądowym.
Kalisz d. 26 Paźdz. (7 Listop.) 1865 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 196

(N. D. 5436). Sekwestrator Skarbowy Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do publicznej wiadomości, iż z mocy upoważnienia W. Naczelnika Powiatu Sieradzkiego będą sprzedawane na rzecz należności Skarbowych.  
4. Na dniu 9 (21) Września r. b. w mieście Sieradzu.
z Folwarku Strzałki: a) meble jesionowe, b) powóz używany, c) bryczek 2.  
Sieradz d. 18 (30) Sierpnia 1866 r.
Polakowski.

Kurjer Warszawski 1866 nr 262

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 8,812 kop. 16 1/2, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia l (13) Listopada r. b., Felixowi Myszkowskiemu, właścicielowi dóbr Strzałki, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Majaczewice, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1868 nr 172

N. D. 5122. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
6. Szymona Amowicza co do sum na rozmaitych dobrach w dziale IV, mianowicie: a. rsr. 6,000 na dobrach Strzałki z Powiatu Sieradzkiego ad Nr. 11; (...) otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 14 (26) Lutego 1869 r. w Kancelarji Hypotecznej.  
Kalisz d. 1 (13) Sierpnia 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.


Dziennik Warszawski 1868 nr 247

N. D 6874. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
9. Strzałki, z częścią lasu na Lipnie, z kolonjami Ręszew, Marjanów i Kamilów z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, lecz z wszystkiemi przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych rsr. 434 kop. 7 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Wilhelmem Grabowskim dnia 13 (25) Maja 1869 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 1,200. Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 4,900. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu Sukcesorów Szymona Amowicza, wierzyciela hypotecznego dóbr powyższych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. )
Na zasadzie Uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem nadmienia się, że sprzedaż dóbr Pięczniew i Postękalice wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznanem wynagrodzeniu likwidacyjnym.
Kalisz d. 1 (13) Października 1868 r.
Prezes, St Chełmski.
Pisarz, Ro. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1871 nr 69

N. D. 2268. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W myśl art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Samuela Ginsberg negocjanta w mieście okręgowem Częstochowie Gubernji Warszawskiej zamieszkałego, jako nabywcy praw Samuela Sternfeld handlującego w mieście Pławnie Okręgu Radomskim mieszkającego, pierwszego zamieszkanie prawne do tego interesu u Teodora Rościszewskiego Obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego urzędującego w Kaliszu, sprzedażą dyrygującego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 2,250 z procentem 5 od sta. od części tej sumy rs. 1,500 od dnia 1 Stycznia 1863 r., a od reszty od dnia 27 Października (8 Listopada) 1863 r., oraz kosztów, protokółem Komornika przy Trybunale tutejszym Eugenjusza Wojterskiego w dniach 2 (14), 3 (15) i 4 (16) Września 1865 r., zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie w drodze sądowej
DOBRA ZIEMSKIE
Strzałki z częścią lasu na Lipnie składające się z folwarku Strzałki, kolonij wieczysto czynszowych;. Ręszew, Marjanów i Kamilów, z przyległościami i przynależytościami, położone w okręgu i powiecie Sieradzkim, gubernii Warszawskiej, prawem własności do Feliksa Myszkowskiego dłużnika, tamże zamieszkałego należące, pozostają w posiadaniu tegoż, graniczą na wschód słońca z miastem Burzeninem, na południe z dobrami Majaczewice, na północ z dobrami Prażmów, a na zachód z dobrami Będków.
Włościanie mający około 60 mórg na skutek Ukazu Najwyższego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. zostali uwłaszczeni i od płacenia czynszu, robocizny i wszelkich danin są uwłaszczeni.
Budynki dworskie wsi Strzałki są: dwór, oficyna, dwie stodoły, stajnie, obora, owczarnia, kurniki, chałupa czworaki, szopa w polu, kloaki, dwie studnie balami ocembrowane, drewniki, sklep z cegły, przytem w ogrodzie drzew rodziajnych różnego gatunku sztuk 500.
Zabudowania wiejskie wsi Strzałki są:
Chałup ośm z przystawkami, siedm stodół, studnia drzewem ocembrowana, w którym mieszkają: kowal dworski, komornicy i ludzie dworscy.
Wieś Strzałki ma ogólnej rozległości miary nowo-polskiej mórg 800 prętów kwadratowych 264 wszystkich klas.
Bór na Lipnie około 4 włók miary nowo-polskiej mający, w którym znajduje się drzewo wszelkiego rodzaju, graniczy na wschód słońca z kolonjami Marjanów, Kamilów, Ręszew, na południe i zachód z lasem do dóbr Pyszkowa, a na północ z lasem do dóbr Będkowa należącym.
Kolonje wieczysto czynszowe:
1. Ręszew ma rozległości około włók 5, zajmują prawem wieczysto czynszowem w różnych częściach następujący koloniści: Józef Wicher, Jakób Głuszczyński, Mikałaj Głuszczyński, Błażej Skowron, Jan Chudowski, Kellner, Wojciech Chatłas, Jan Kitzman, Jaworek, Wilhelm Lentz, Andrzej Lentz, Gotfryd Toporski, Aleksy Marczak.
2. Marjanów ma rozległości około włók 10, tę przestrzeń zajmują w różnych częściach koloniści wieczysto-czynszowi: Gotlieb Müller, Wojciech Fraudt, Jan Jeske, Frydrych Kubś, Konstanty Muszynowski, Aleksander Hintz, Ferdynand Trautman, Katarzyna Trautman, Michał Afeld, Ludwik Lentz, Wegner, Nejman, Józef Kędzierski, Adam Ławniczak, Józef Kobuszek, Karol Kubś, Grabowski, August Jabuś i Krysztof Irat.
3. Kamilów ma również rozległości jak poprzednia około włók 10, zajmują je w różnych częściach następujący koloniści wieczysto czynszowi: Zylke, Rysztok, Hartwich, Talarek, Archwich, Braedt, Wentzel, Marcin Ewert, Zepolt, Emanuel Myszkowski, Sznajder i Kobernik.
Kolonje te od dóbr Strzałki oddzielone dobrami Będków, graniczą na północ z dobrami wyżej wspomnionemi Będków, na zachód z dobrami Pyszków, na południe z dobrami Granów, a na zachód słońca z dobrami Grabówka.
Ogólna rozległość dóbr Strzałki wynosi około mórg 800 prętów kwadratowych 264 miary nowo-polskiej gruntu wszystkich klas.
Szczegółowy opis stanu tych dóbr z wykazem wysiewów i inwentarzy opłacanych podatków skarbowych i ciężarów gruntowych, obejmuje wspomniony tu protokół zajęcia tych dóbr, który doręczony został przez woźnego Trybunału tutejszego Bogumiła Henniga, Wójtowi gminy Majaczewice na ręce Kopczyńskiego Pisarza dnia 11 (23) Września 1865 r. przez woźnego tegoż Trybunału Jana Piłacińskiego Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego dnia 25 Września (7 Października) tegoż roku do rąk Sałeckiego Podpisarza.
Wpisanie protokółu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło dnia 22 Października (3 Listopada) 1865 r., do księgi zaś zaregestrowań w kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego dnia 25 Października (6 Listopada) tegoż 1865 r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w dniu 8 (20) Grudnia 1865 r. o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w pałacu sądowym.
Kalisz d. 26 Październ. (7 Listopada) 1865 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Po dopełnieniu ogłoszeń warunków licytacyjnych w czasie prawem przepisanym, dobra te Strzałki, tymczasowo na własność Patrona Rościszewskiego w dniu 9 (21) Lutego 1866 r. za sumę rs. 27,300 zasądzone zostały. Gdy Ginsberg dalej nie postępował, wyrokiem Trybunału na dniu 23 Marca (4 Kwietnia) 1867 r. zapadłym, do delegowanego popierania subhastacji Józef Zimnowoda za pośrednictwem Patrona Marzyńskiego działający, subrogowany został, który doprowadził formalności do ostatecznego przysądzenia, jakie wyrokiem Trybunału na dniu 11 (23) Maja 1867 roku zapadłym za dopełnione uznano; lecz gdy w tym terminie do licytacji nikt się nie zgłosił, takowy za spadły ogłoszono, gdy znowu i Zimnowoda dalej nie postępował, przeto Szymon Amowicz wyrokiem Trybunału na dniu 21 Listopada (3 Grudnia) 1867 r. i Sądu Apelacyjnego na dniu 5 (17) Czerwca 1868 r. zapadłym, do dalszego popierania owej subhastacji upoważnionym został, z ograniczeniem licytum przy tymczasowem przysądzeniu podanego, do rs. 18,500.
Gdy jednak Szymon Amowicz znowu życie zakończył, a suma rs. 6,000 w dziale IV pod Nr. 11 dóbr Strzałki zabezpieczona z procentem od dnia 12 (24) Czerwca 1866 r. należnym, na satysfakcją której Amowicz subhastację popierał przeszła na jego sukcesorów, to jest Franciszkę Amowicz po Szymonie Amowicz pozostałą wdowę i Józefę z Witońskich Woźniakowską Piotra Woźniakowskiego żonę, te zatem wierzycielki hypotecznie wylegitymowane w mieście Kaliszu zamieszkałe i tamże u swego obrońcy Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału zamieszkanie prawne obrane mające, wchodząc w prawa swego spadkodawcy pozyskały wyrok Trybunału na dniu 18 (30) Marca r. b. ilacyjnie wydany, którym termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Strzałki na dzień 13 (25) Maja r. b. godzinę 10 z rana oznaczonym został. W tym przeto terminie w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Kaliszu ostateczna sprzedaż dóbr Strzałek odbytą zostanie. Warunki licytacyjne w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego tę sprzedaż Patrona Jabłońskiego przejrzane być mogą, w których ta tylko zmiana nastąpi, że vadium w sumie rs. 2,000 tylko na stole sądowym ma być złożone, że koszta sprzedaży Patronowi Jabłońskiemu wypłacone zostaną w ilości przez Trybunał ustanowionej i że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 18,500 wyrokiem Sądu Apelacyjnego postanowionej.
Kalisz d. 19 (31) Marca 1871 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.


Dziennik Warszawski 1871 nr 127

N. D. 3246. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w Gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w Kancelarji Rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
16. Strzałki, z częścią lasu na Lipnie, z kolonjami Ręszew, Maryanów i Kamilów, z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych rs. 177 kop. 62; sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Jezierskim dnia 10 (22) Listopada 1871 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 950; licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,900.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycieli hypotecznych dóbr Strzałki: 1. Józefa Moszkowskiego, b. wtaściciela dóbr Prusicka; 2. Władysława Alojzego dwóch imion Skoraszewskiego.
Sprzedaż wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1871 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1874 nr 73

N. D. 2114. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, że toczy się postępowanie spadkowe: 
5. po Emilji z Dębskich Modrzejewskiej właścicielce dóbr Strzałki z powiatu Sieradzkiego i wierzycielce sumy rs. 25,000 zahypotekowanej w pozycji 10 działu IV wykazu na nieruchomości pod Nr. 584 w Kaliszu sytuowanej.
(...) tudzież że termin do uregulowania takowych spadków oznaczony na dzień 11 (23) Października 1874 r. w mej Kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.  
Kalisz d. 19 (31) Marca 1874 r.
Edward Milewski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 154

N. D. 4911. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, że toczy się postępowanie spadkowe:
1. po Karolu Brzezińskim jako właścicielu dóbr Strzałki z powiatu Sieradzkiego.  
(…) oraz że do uregulowania takowych spadków oznaczony został termin na dzień 8 (20) Lutego 1876 r. w mej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 17 (29) Lipca 1875 r.
Edward Milewski.

Kaliszanin 1880 nr. 97

Jest do sprzedania wieś STRZAŁKI rozległości włók 17 mórg 17, w powiecie sieradzkim - z kompletnym inwentarzem żywym i martwym i z obsiewami. Wiadomość bliższa na miejscu u właściciela.

Gazeta Kaliska 1896 nr. 87

Samobójstwa. We wsi Strzałki, p. sieradzkiego, w d. 12 października powiesił się Andrzej Tobola.

Gazeta Świąteczna 1919 nr 1985

Wybory wójta w Majaczewicach, w powiecie sieradzkim. W dniu 13 stycznia odbywały się u nas wybory nowego wójta i członków rady gminnej. Stanęła do wyborów dość liczna gromada. Po otwarciu zgromadzenia przez przewodniczącego, ławnika sądu pokoju, jednomyślnie obraliśmy wójtem Świerkowskiego, gospodarza ze wsi Strzałki. Wobec tego tajemne głosowanie okazało, się zbytecznem, tem bardziej, że jednomyślność wyboru została raz jeszcze sprawdzona przez przechodzenie głosujących za nowoobranym na lewo, a przeciw niemu— na prawo. Pomimo to radzono nam przeprowadzić głosowanie kartkami, to jest tajemne, twierdząc, że w razie przeciwnym wybory będą nieważne. Gospodarze jednak uważali już głosowanie za po mocą kartek za zbyteczne i nie przystąpili do niego, a to, co prawda, dlatego, że nie mieli zaufania do przewodniczących wyborom i do dawnego zarządu gminnego, i obawiali się nadużyć przy obliczaniu głosów. Naleganie przewodniczącego, który wbrew zdaniu gminiaków domagał się tajemnych wyborów, a przytem niewłaściwe zachowanie się przysłanego na wybory pisarza sądu pokoju, który niewiadomo z jakiego powodu popchnął jednego z gospodarzy, wyprowadziło wyborców z równowagi, tak, że bliżej stojący gospodarze, zachęceni ogólnem wołaniem, postanowili usunąć owego pisarza. I byłoby doszło do pożałowania godnych wybryków, gdyby nie rozumne zachowanie się członków milicji. Ze wstydem przyznać muszę, że ze strony włościan podniósł się krzyk i zgiełk nie do opisania. Wybito szybę w oknie, tłoczono się do urzędu gminnego z kijami. Można było, bracia włościanie, przeprowadzić wszystko, ale spokojnie. Jesteśmy teraz dopuszczeni do rządów, więc tem bardziej nie okazujmy się na wstępie warchołami. Z jednej strony potrzeba rozsądku i spokoju, a z drugiej więcej poszanowania godności ludzkiej i panowania nad sobą. Wincenty W.

Ziemia Sieradzka 1920 listopad

Ze Strzałek. Podczas krytycznych dla kraju chwil i w naszej wiosce odznaczyło się poczucie obywatelstwa. Zwłaszcza założone tutaj niedawno Koło młodzieży z zapałem rozpoczęło akcję pomocy dla rządu i wojska. Niestety dużo jest jeszcze osobników, którzy się prędko zapalają, ale jeszcze prędzej gasną w zapale. To też pomimo, że Koło liczy 40 członków, a wieś około 600 mieszkańców, młodzież zebrała pożyczki ledwo 300 mk., o starsi wspólnie z dużą wsią Prażmowem 6000 mk. Dla żołnierza zebrano z pośród młodzieży 330 mk. i kilkanaście funtów szarpi. Zajęło się tem kilka osób z inicjatywy matki tutejszego nauczyciela. Pracą swą wyróżniły się młode druhny, a mianowicie: E. Plewińska, M. Szwedówna, W. Woźniakówna i niektóre dzieci ze szkoły. Więc choć obecnie młodzież nie tak się postarała jak powinna, jest nadzieja, że energiczne i szlachetne jednostki zasilone zastępem teraźniejszych uczniów i uczenic dokonają rzeczy nielada i zbudzą tutejszą ludność do żywszej niż dotąd pracy dla kraju. J. M.

 Ziemia Sieradzka 1924 październik

Dnia 6 października 1924 roku Buczkowski Józef zam. we wsi Strzałki. gm. Majaczewice podczas kłótni wynikłej na tle majątkowym dotkliwie pobił szwagra swego Antoniego Siemińskiego zam. w tejże wsi.

Ziemia Sieradzka 1930 kwiecień

W dniu 26 marca 1930 roku o godzinie 19 m. 30 wybuchł pożar w zabudowaniu gospodarza Antoniego Grzelaka i sukcesorów zamieszkałych we wsi Strzałki, gminy Majaczewice, podczas którego spaliło się: dach na domu murowanym, dwie stodoły drewniane ze zbożem i słomą, dwie obory murowane, kryte słomą, dwa chlewy murowane kryte słomą, 2 świnie i 20 kur. wartości 5,945 złotych. Spalone zabudowania były ubezpieczone. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak wykazało przeprowadzone dochodzenie to ogień powstał z podpalenia. Dochodzenie w toku.

Ziemia Sieradzka 1930 lipiec

W nocy z dnie 7 na 8 lipca 1930 r. nieznani sprawcy skradli ze strychu domu na szkodę St. Ługowskiego, zam. we wsi Strzałki, gm. Majaczewice, różnych rzeczy na sumę 278 zł.

Ziemia Sieradzka 1930 wrzesień

Pożary. W dniu 27 sierpnia 1930 r. o g. 13 m. 30 wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Antoniego Sobańskiego, zamieszkały we wsi Strzałki, gm. Majaczewice p-tu Sieradzkiego, podczas którego spaliło się: dwie stodoły ze zbożem, szopa, obora, dom mieszkalny, 3 krowy, 1 świnia sprzęty domowe i narzędzia rolnicze. Poszkodowany Sobański ocenia straty spowodowane prze pożar na sumę 15000 zł. Wskutek gęstości zabudowań i dość silnego wiatru ogień z zabudowań Sobańskiego przerzucił się momentalnie na sąsiednie zabudowania, przyczem ogółem na szkodę jeszcze 13 gospodarzy spaliło się: 10 domów mieszkalnych, 11 stodół ze zbożem 11 obór 11 szop, 1 krowa, 8 świń dużych, różne sprzęty domowe i narzędzia rolnicze. Wszyscy pozostali poszkodowani oceniają straty spowodowane przez pożar na sumę 93,700 zł. Wszystkie spalone zabudowania były ubezpieczone w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia, to pożar powstał w zagrodzie Sobańskiego skutkiem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. W gaszeniu ognia brało udział 8 oddziałów straży pożarnych.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 73

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu sekcja II obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Tomaszu Chorzyńskim, vel Korzyńskim, właścicelu działki ziemi obszaru 2 dziesięciny 1345 sążni z pod Nr. 6, działu II wykazu hipotecznego majątku Strzałki, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 10 marca 1933 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1932 8 lipiec

ZNOWU GRADOBICIE W POW.
SIERADZKIM.
W tych dniach nad południową częścią powiatu przeciągnęła burza połączona z gradobiciem, która wyrządziła wiele szkód w zasiewach, oziminach, warzywach, sadach i t. p.
Szczególnie burza dała się we znaki na terenie gminy Barczew i Majaczewice we wsiach Barczew, Świerki, Będków, Strzałki, Kopanina i Witów.
Grad zajął przestrzeń szerokości półtora kilometra, długości ponad 10 klm.
O spustoszeniach, jakie poczynił grad świadczy fakt, że w samym tylko majątku Niechmirów, grad zniszczył cały dobytek wyrządzając szkód na 70—80.000 zł.
Nadto ofiarą gradu padło bardzo dużo dzikiego ptactwa.
W nocy z 2 na 3 b. m. około godz. 1. padał grad i w Sieradzu nie poczynił jednak szkód.


Echo Sieradzkie 1933 16 maj

ZA GROŹBY - 6 MIES. WIĘZIENIA

Tomasz Wawrzyniak zam. we wsi Strzałki gm. Bogumiłów w czasie kłótni, ze swym sąsiadem Dzierbickim, zagroził mu że go spali, lub zabije. Dzierbicki zameldował policji w Burzeninie. Na rozprawie w sądzie Grodzkim w Sieradzu w dniu 12 b. m. oskarżony oznajmił że to jest nieprawda. Sąd Wawrzyniaka skazał na 6 mies. więzienia polecając natychmiast go aresztować i odstawić do więzienia.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
16. Strzałki, obejmującą: wieś Strzałki, wieś Strzałki-Ręszew, kolonję Strzałki-Sękowskie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 27 marzec

SPRAWOZDANIE.
Instruktora Zarządu Powiatowego straży Pożarnych na pow. sieradzki.
Praca zamierzona w ub. roku, a poparta przez Walne Zgromadzenie poza przeprowadzeniem Zjazdów Manewrowych i urządzeniem 2 kursów w rejonach wykonana została w całości. Zjazdy Manewrowe i kursy wspomniane projektowane były w okresie wiosennym r. b.
Jak w ubiegłym roku tak i w roku sprawozdawczym w poczynaniach naszej pracy mieliśmy poparcie ze strony poszczególnych Zarządów i Naczelników Straży.
W okresie sprawozdawczym od 29 maja po dzień dzisiejszy stan Straży na terenie powiatu przedstawia się następująco:
Funkcje N-ków pełnią nast. druhowie:
1) K. Pruski. Sieradz. 2) A. Kuske, Zd. Wola. 3) M. Kaszyński, Warta. 4) R. Cielecki, Szadek. 5) M. Saganowski, Złoczew. 7) J. Grabałowski, Zadzim; 7) E. Nierychlewski, Gruszczyce. 8) W. Jedyński, Wierzchy. 9) E. Kluba, Wróblew. 10) J. Golas, Klonowa 11) P. Fabjańczyk, Brąszewice. 12) St. Sikorski, Brzeźno. 13) Fr. Górski, Burzenin. 14) St. Zach, Barczew. i 15-ty rejon do czasu reorganizacji rejonów pozostaje nie obsadzony.
Ogólna wartość majątku ruch. i nieruchomości Straży na terenie powiatu wynosi około 1 miljona zł. w-g. obliczenia i oszacowania przez Zarządy Straży, zaś wyekwipowanie, uzbrojenie, zaopatrzenie w przęt oraz stan liczebny przedstawia się następująco:
Członków czynnych w strażach — 2682, członków popierających — 1.166, straży wiejskich w powiecie 97, straży małomiasteczkowych 4, straży miejskich 2, drużyn żeńskich samarytańskich poż. 27, oddziałów PW. 6, drużyn O.P. Gaz. 9, świetlic 14, bibliotek 7, kół teatralnych 27, orkiestr 13, chórów 4, remiz drewnianych 45, remiz murowanych 29, remiz betonowych 11, szop na narzędzia 7, wspinalni 3, syren ręcznych 11, dzwonów 84, wyszkolonych naczelników rejonu 8, wyszkolonych naczelników straży 70, wyszkolonych podoficerów straży 99, wyszkolonych poinstruktorów 79, mundurów zwykłych 1.918, mundurów bojowych 863, hełmów 1264, pasów bojowych 371, toporów 649, drabin mechanicznych kon. 1, drabin francuskich 3, drabin drążkowych 11, drabin Szczerbowskiego 50, drabin przystawnych 72, drabin hakowych 26, beczkowozów 126, wozów pogotowia 74, masek gazowych 48, przyrządów ratunkowych 2, sikawek ręcznych 125, sikawek motorowych 5, węży tłocznych 4,664m, apteczek 15, noszy 3, samochodów pożarniczych 4, samochodów osobowych 2, bekadeł alarmowych i trąbek 111.
W roku 1933-34 otrzymały zasiłki z PZUW. następujące Straże w naturze bądź też w gotówce.
Brzeźno 8 mtr. węża sawnego, Bartochów 300 zł. zasiłku na beczkowóz. Leliwa 15 mtr. węża tłocznego 1 parę łączników i drabinę Szczerbowskiego. Chajew 15 mtr. węża tłocznego, 1 parę łączników. Żelisław drabinę Szczerbowskiego. Lipicze beczkowóz 2 kołowy żelazny i 15 mtr. węża. Stanisławów 15 mtr. węża tłocznego. Owieczki 50 zł. na wóz pod sikawkę. Sadokrzyce 30 mtr. węża tłocznego. Tubądzin 30 mtr. węża tłocznego. Klonowa 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Prusinowice sikawkę przenośna (930 zł.) zapł. 200. Czartorja 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kliczków -Mały 2 pary łączników "Polonja". Krokocice 300 zł. na kupno 4 koł. beczkowozu. Starce 15 mtr. węża tłocznego i 4 sawnego. Burzenin 300 zł. zasiłku na 4 koł. beczkowóz. Dąbrowa - Wielka 15 mtr. węża tłocznego. Strzałki 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. węża sawnego. Niemojew 930 zł. na sikawkę przenośną. Korczew 15 mtr. węża tłocznego. Zd.- Wola syrena elektryczna, 150 mtr. węża tłocznego i 10 par łączników. Rossoszyca 30 mtr. węża tłocznego. Grabina 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Drużbin "Tyfon" syrenę pneumatyczną. Oraczew 15 mtr węża tłocznego. Kuźnica — Błońska 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. sawnego. Godynice 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Rzechta 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wośniki 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wągłczew 6 toporów, 6 pochew i 6 pasów bobowych. Charłupia — Mała 100 zł. na beczkowóz. Polków 930 zł. na sikawkę przenośną. Kłocko 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kościerzyna 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Piaski 30 mtr. węża tłocznego. Wypada mi zaznaczyć, iż przy wydatnem poparciu p. Inspektora PZUW. J Gaweckiego wyekwipowanie Straży w sprzęt posuwa się szybko naprzód.
Z powyżej podanego zestawienia sami zorjentujemy się, iż pomoc PZUW. z każdym rokiem wzrasta.
Pożarów masowych w okresie sprawozdawczym było 1, pojedynczych 91 razem 92. Straty poniesione przez PZUW. za pożar masowy w Prażmowie wynoszą 34.149 zł. Straty pojedyczych wynoszą 106.873. Razem odszkodowania wynoszą 141022 zł.
Jeżeli porównamy statystykę pożarów z lat ubiegłych, to stwierdzić należy, że palność w naszym powiece procentowo się zmniejszyła.
Pomimo przedsięwziętych pewnych poczynań przez odnośne organa w kierunku zapobiegania pożarom, Straże Pożarne również w tym kierunku muszą przedsięwziąć akcję propagandową i nieustawać w dalszej pracy.
Stosownie do wydania nowego regulaminu wyszkoleniowego przez Władze centralne, wydaliśmy okólnik polecający wszystkim Naczelnikom Straży przeprowadzenie wyszkolenia w zakresie I stopnia, niezależnie od tego na przeprowadzanych odprawach oficerskich w rejonach szczegółowo sprawy te były omawiane przezemnie. Pomimo posiadanej przez Naczelników Straży w tym kierunku wiedzy i mimo nakazu Związku Okręg. jak zdołałem stwierdzić prac tych za wyjątkiem kilku Straży nie prowadzi się. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wspominanego wyszkolenia Zarząd Powiatowy opracuje plan wyszkolenia i lekcje, które prześle do poszczególnych Straży i dopinguje specjalnie wykonania tego zlecenia.
Straże, które przeprowadzą przeszkolenie do jesieni złożą o tem zameldowanie do Zarządu Powiatowego celem przeprowadzenia egzaminów i na dania tymże odnośnych zaświadczeń i odznak.
Przeszkolenia Straży odbywały się w Strażach w czasie lustracji, inspekcji lub też specjalnie. Przeszkoleń takich przeprowadziłem 24 i 40 ćwiczeń przygotowawczych druż. do zawodów Wojewódzkich.
W dniach 17 i 18 czerwca ub. roku odbyły się eliminacyjne zawody o mistrzostwo województwa łódzkiego w poszczególnych grupach Straży, połączone ze Zjazdem Straży całego województwa. W Zjeździe tym z naszego powiatu wzięło udział 89 Straży w ogólnej liczbie 876 czł. Najliczniej z rejonów miejskich reprezentowany był rejon sieradzki. Z rejonów wiejskich reprezentowany był najliczniej rejon Brzeźno.
Specjalnie podkreślić mi wypada że wszystkie te 89 Straży zasługują na uznanie za zrozumienie i wysiłek pracy naszej organizacji.
W Zjeździe tym nie wzięło udziału 14 Straży, wykaz których posiadamy. W zawodach zaś o mistrzostwo województwa wzięły udział następujące Straże: w II grupie straży miejskich — Sieradz Straż., w IV grupie straży wiejskich — Straż Smardzew.
Mistrzostwo Województwa w grupie Straży miejskich zdobyła Straż Sieradzka tym samem zajmując I miejsce na zawodach jeżeli chodzi o Straż Smardzewską, to dzięki podenerwowaniu się całej drużyny co oczywiście wpłynąć musiało na złe wykonanie ćwiczeń szkolnych Straż Smardzewska zajęła IV miejsce w IV grupie.
Niezależnie od tego w konkurencji ćwiczebnej stanęły z naszego powiatu 4 drużyny żeńskie samarytańskie, a więc Szadek, Wojków, Ralewice i Męka.
Drużyny nasze wzbudziły zachwyt wszystkich widzów. Kolejność miejsc przyznanych przez sąd konkursowy jest następująca: 1 miejsce drużyna żeńska — Szadek, 2 miejsce drużyna żeńska — Wojków, 3 miejsce drużyna żeńska — Ralewice, 4 miejsce drużyna żeńska — Męka.
Pozostałe kilka miejsc zajęły drużyny żeńskie z innych powiatów.
W czasie dokonywania inspekcji przy każdorazowej bytności w Strażach udzielałem Zarządom oraz Naczelnikom Straży wskazówek i porad fachowych. Inspekcji takich przeprowadziłem w Zarządach 23 i w Oddziałach 45.
Alarmów przeprowadzono 63 i w 63 wypadkach stwierdzono gotowość alarmową. Ogólnie biorąc, Straże wykazały wysoką sprawność alarmową. Szybkość wyjazdowa wahała się od 4 do 8 minut.
Prace biurową prowadzę sam i w okresie sprawozdawczym zostało załatwione 465 różnych spraw i wydano kilka okólników.
W zestawieniu liczbowem praca moja przedstawia się następująco: Lustracyj podst. Zarządów przeprowadzono 23, Lustracyj podst. Oddz. przeprowadzono 45, Inspekcyj Zarządów przeprowadzono 17, Inspekcyj Drużyn przeprowadzono 39, Przeszkoleń ćwiczeń szkol. przeprowadzono 74. Przeszkoleń praktycznych przeprowadzono 10. Alarmów przeprowadzono 63. Udział. w posiedz. Zarządów 14. Udział w Walnych Zgromadz. 10 Wstępnych egz. w druż. żeńskich 3. Przeszkoleń Straży Kolej. 7. Odpraw ofic. w rejonach 13. Udział w odprawach instr. 3 Zamierzenia na przyszłość.
Zarząd Powiatowy przewiduje delegowanie 4-ch delegatów na Radę Okręgu.
Zarząd Powiatowy przewiduje zwołanie Rady Powiatowej w I-ym i II-im półroczu.
Lustracyj straży przeprowadzi się 40, Inspekcyj straży przeprowadzi się 40, kontroli polustracyjnych 40, kurs I-go stopnia Dh. N-ków. 1, egzaminów kwalifikacyjnych żeńskich drużyn przeprowadzi Zarząd 4 egzaminów w zakresie I-go stopnia 20, odpraw oficerskich w rejonach przeprowadzi 14, od praw N-ków rejonowych przeprowadzi 1, odpraw K-tek drużyn żeńskich przeprowadzi 3, ćwiczeń kontrolnych w rejonach przeprowadzi 3, dokonanie nowych wyborów na N-ków rejonowych przeprowadzi się 15. Reorganizacja tych Zarządów Straży, które opieszale bądź też wcale nie wykonywują przyjętych na siebie obowiązków.
Instruktor Powiatowy:

Dziennik Łódzki 1952 nr 79

Jakie wnioski można wyciągnąć z
porównania Brzeźna z Charłupią
Powiat sieradzki jest powiatem wybitnie rolniczym. Posiada lepsze i gorsze ziemie, lepszych i gorszych rolników. Szczególnie jaskrawo uwypuklają się różnice, gdy np. porówna się dwie gminy posiadające jednakowe gleby.
Oto gm. Brzeźno i gm. Charłupia Mała. Pierwsza osiąga zbiory zbóż kłosowych o co najmniej 1 q wyższe. Gdy w gm. Brzeźno zbiór buraków cukrowych wyniósł w roku ub. po 315 q z hektara, to w Charłupi tylko po 295 q.
Czego to dowodzi?... po pierwsze, że chłopi gm. Brzeźno lepiej uprawiają swoje pola i że znacznie więcej troszczą się o pielęgnację zasianych czy zasadzonych roślin, niż chłopi gminy Charłupia Mała. Po drugie, że wysokość zbiorów zależy przede wszystkim od samych rolników, od stopnia ich wyszkolenia rolniczego, od umiejętnego stosowania najnowszych zdobyczy agrotechniki.
Na naradzie przodujących chłopów w pow. sieradzkim J. Golczyk, członek Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Opiesinie, powiedział:
— Tak jest, wyższe zbiory zależą od nas chłopów. W tym tylko sęk, że gospodarując w pojedynkę trudniej jest podnieść wydajność ziemi. Sam to wiem z własnego doświadczenia. U nas w Opiesinie żaden gospodarz nie osiągnął tak wysokich plonów jak nasza spółdzielnia po jednym roku wspólnego gospodarowania. U nas każdy hektar owsa wydał po 25 q ziarna, jęczmienia po 25 q, pszenicy po 24 q, żyta po 20 q. A w roku bież. zbierzemy o 2 q więcej z każdego ha. Tak żeśmy postanowili, aby godnie uczcić naszego kochanego Prezydenta. I jestem pewny, że słowa dotrzymamy!
Średniorolny chłop Łajdecki, który niedawno temu wstąpił do nowozałożonej spółdzielni produkcyjnej w Ochraniewie, dodał:
Zwiedzając różne spółdzielnie i rozmawiając z ich członkami, przekonałem się ostatecznie, że tylko gospodarka zespołowa pozwala osiągać wysokie plony i wysokie dochody, że chłop-spółdzielca znacznie więcej ma czasu na rozrywki kulturalne, że łatwiej mu oddać do szkół swoje dzieci, bo nie muszą pracować w gospodarstwie i chodzić po pastwisku za krowim ogonem. W spółdzielni bowiem dla krów są oborowi, jest pastuch.
W pow. sieradzkim istnieje już 13 spółdzielni produkcyjnych, wśród których na czoło wysunęły się spółdzielnie w Izabelowie, Opiesinie i Wojsławicach. Komitety założycielskie działają: w Gajewnikach, Karsznicach, Jesionnej, Zapolu, Krzakach, Wojtyszkach, Strzałkach, Kościerzynie i Biskupicach. Należy się spodziewać, że po powiatowym zjeździe przodujących chłopów, w wielu gromadach powstaną nowe komitety założycielskie i że w ciągu bież. roku wzrośnie w powiecie spółdzielczość produkcyjna.
(cm.)Dziennik Łódzki 1952 nr 203

Wielkie zadanie Spółdzielczości Zaopatrzenia i Skupu
ZBLIŻA SIĘ WIEŚ Z MIASTEM
i umacnia spójnię
(...)
W GS Majaczewice
Z Dmosina w pow. brzezińskim przerzućmy się do Burzenina w pow. sieradzkim gdzie znajduje się siedziba GS Majaczewice.
Spędy tuczników odbywają się tutaj co wtorek — miesięczne plany skupu są wykonywane zazwyczaj w ponad 100 proc. Agenci kontraktacyjni STANISŁAW KŁOS, ANTONI RYBCZYŃSKI, ANTONI SZYMAŃCZUK i STANISŁAW GĄSIOR wywiązują się ze swych obowiązków jak najlepiej. Łącznie zakontraktowali już 2.570 sztuk trzody chlewnej i są przeświadczeni że plan roczny zamkną poważną nadwyżką.
W gm. Majaczewice jest 21 gromad. Sam Burzenin posiada piekarnię, masarnię, gospodę oraz sklepy tekstylny, skórzany, żelazny i dwa kolonialno-spożywcze. Po jednym sklepie mają gromady Strzałki, Szczawno, Niemirów i Kamionka.
W walce o czystość szeregów
— Od kwietnia br. w pow. sieradzkim powstały 24 punkty sprzedaży detalicznej. Obecnie przystępujemy do zakładania nowych — mówi prezes PZGS w Sieradzu Jan Kaczmarek.
W pierwszym półroczu br. z kursów CRS na terenie PZGS Sieradz skorzystało 151 pracowników PZGS i GS-ów, natomiast w drugim półroczu przedszkole otrzyma dalszych 96 osób. Na kursach zaocznych szkoli się 97 sklepowych. Aparat placówek obsługujących wieś częściowo został uwolniony z elementów kułackich i zdeprawowanych — ogółem w pierwszym półroczu wypowiedziano pracę 91 osobom, które wykazywały zły styl pracy, lub dopuszczały się nadużyć.
Szkolenie i oczyszczenie kadr spółdzielczych z elementu nieuczciwego wpłynęły poważnie na wykonywanie planów, na pokaźne zmniejszenie się mank oraz na osiągnięcie ponad półmilionowej nadwyżki dochodów nad rozchodami w pierwszym półroczu br.
W 19 GS pow. sieradzkiego w porównaniu z rokiem ub. liczba członków wzrosła o przeszło 2.000 i wynosi obecnie 18.502.
Ważny element umocnienia spójni PZGS i GS-y są obecnie — Jak powiedział na konferencji prasowej prezes głównego zarządu CRS — uniwersalnymi placówkami gospodarczymi, które dostarczają na wieś całą ilość towarów konsumcyjnych. pochodzących z produkcji przemysłu państwowego i potrzebnych produkcji rolnej, a jednocześnie skupują wszystkie produkty rolnicze, z wyjątkiem mleka i niektórych roślin przemysłowych, kontraktowanych bezpośrednio przez poszczególne centrale przemysłowe.
Działalność spółdzielczości stanowi ważny element w wykonaniu planów państwowych, jest ważnym czynnikiem umacniania spójni między miastem a wsią. Aby PZGS-y i GS-sy lepiej mogły spełniać zadania wynikające z uchwal VII Plenum KC PZPR, muszą stale udoskonalać swoją działalność. Właśnie temu celowi poświęcony jest I Kongres Spółdzielczości Zaopatrzenia i Skupu, w którym biorą również udział liczni delegaci z terenu naszego województwa.
C. M.Dziennik Łódzki 1961 nr 195

Z kroniki MO
UTONĘŁA W STRUMYKU
W miejscowości Szczawno pow. Sieradz wyłowiono z wody zwłoki 42-letniej Walentyny Knapik, mieszkanki Strzałek w powiecie sieradzkim. Zawiadomiony o wypadku posterunek MO wszczął dochodzenie ustalając okoliczności zajścia:


W dniu 17 sierpnia br. około godz. 14 Walentyna Knapik szła w odwiedziny do swojej siostry. Przechodząc przez kładkę, przerzuconą nad strumykiem, straciła równowagę i wpadła do wody. Mimo iż strumyk nie był głęboki, zły stan zdrowia Walentyny Knapik nie pozwolił jej wydostać się na brzeg. W pobliżnie było również nikogo, kto przyszedłby z pomocą chorej kobiecie. (st)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza