-->

piątek, 19 kwietnia 2013

Pieńki

Spis 1925:
Pieńki, wś, pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 137. Mężczyzn 62, kobiet 75. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 137. Podało narodowość: polską 137.

Wikipedia:
Pieńki -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Biała. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Echo Sieradzkie 1932 13 kwiecień

ZA 1 ZŁ. 20 GR. 1 MIESIĄC WIĘZIENIA.
Za kradzież zelówek wartości 1 zł. 20 gr. ze straganu Mordki Traubego, podczas jarmarku w Skomlinie skazany został na 1 mies. więzienia Kaczmarek Ign. mieszk. wsi Pieńki gm. Naramice.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
11. Młynisko, obejmującą: kol. Góry-Młyńskie, wieś Koryta, wieś Młynisko, kol. Młynisko-las, wieś Pieńki, kol. Parcicę-leśną zagrodę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza