-->

wtorek, 23 kwietnia 2013

Pieńki Laskowskie

Wikipedia:
Pieńki Laskowskie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Siemkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1874 nr 110

N. D. 3061. Sąd Poprawczy w Petrokowie.
Zapozywa niniejszym Stanisława Szydlik pruskiego poddanego, za paszportem we wsi Pinkach gminie Radoszewice powiatu Wieluńskiego zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, ażeby w ciągu dni 30, licząc od daty niniejszego, stawił się w Sądzie tutejszym, dla ogłoszenia mu wyroku Sądu Kryminalnego Warszawskiego, w jego sprawie wydanego, w przeciwnym bowiem razie Sąd postąpi podług prawa.
Petroków d. 7 (19) Maja 1874 r.

Dziennik Warszawski 1874 nr 212

N. D. 6293. Sąd Poprawczy w Petrokowie. Wzywa wszelkie władze tak cywilne jak wojskowe, aby Stanisława Szydlika, pruskiego poddanego, katolika, lat 32 mającego, we wsi Pinkach, gminie Radoszewice, powiatu Wieluńskiego, przy matce swojej mieszkającego, przed wymiarem kary ukrywającego się, bacznie śledziły i w razie ujęcia transportem Sądowi tutejszemu odstawić rozporządziły.
Petroków d. 4 (16) Października 1874 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
21. Pieńki-Laskowskie, obejmującą: kol. Mierzanów, wieś Pieńki-Laskowskie.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza