-->

piątek, 19 kwietnia 2013

Osiny / Kołek

Spis 1925:
Osiny, kol., pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 102. Mężczyzn 53, kobiet 49. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 102. Podało narodowość: polską 102.

Osiny 1934 r.


Osiny (Kołek) 1941 r.

1965 r.

 Echo Sieradzkie 1931 maj

Trzy miesiące więzienia za kradzież węgla. Sąd Grodzki w Wieluniu skazał mieszkańca wsi Osiny-Biała gm. Naramice, St. Czaińskiego na 3 miesiące więzienia, za kradzież węgla z wagonu na stacji Wymijanki-Biała.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
9. Kopiec, obejmującą: kol. Kopiec, kol. Laski, kol. Osiny.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1935 wrzesień

Znów krew na wiejskiej zabawie Cztery pchnięcia nożem za zwrócenie uwagi.
Wieluń, 4. 9.—We wsi Osiny, gm. Naramice w czasie zabawy tanecznej doszło do krwawego starcia w wyniku którego Piskuła Stanisław, lat 22, członek Zw. Strz. — raniony czterokrotnie nożem w plecy padł nieprzytomny na ziemię. Tło tego gorszącego zajścia, bez którego niestety żadna zabawa nie może się obejść w naszych wioskach przedstawia się jak następuje: — Piskuła jako czł. Zw. Strz. i gospodarz zabawy zwrócił w pewnej chwili uwagę kilku niestosownie zachowującym się uczestnikom, którzy wziąwszy to za osobistą obrazę napadli z tyłu na na Piskułę zadając mu nieomal śmiertelne ciosy nożami. Zawiadomiona policja winnych zajścia przytrzymała. Rannego Piskułę który doznał dwukrotnego przebicia płuca w stanie b. groźnym przewieziono do szpitala W. W. Św. w Wieluniu.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza