-->

środa, 24 kwietnia 2013

Migacz

Słownik Geograficzny:  
Migacz,  pust., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wójków, odl. od Sieradza w. 22.

Spis 1925:
Migacz, osada, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 13. Mężczyzn 4, kobiet 9. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 13. Podało narodowość: polską 13.

Migacz, obecnie część wsi Wrząca w gminie Błaszki.

1992 r.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1812

Migacz

Nro 36o Młyn Migacz na Stawie o iednym Kole, z Kostkowego drzewa, Dach słomą pokryty, podłogi nie masz. Wał, na ktorym wici żelaznych cztery, Czopy dwa na nim żelazne, Kosz sosnowy z desek — Skrzynia z desek — Kamienie dwa dobre. Drzwi dwoie iedne na zawiasach z wrzecądzem i szkoblami, drugie na biegunach gołe.—
Chałupa z Kostkowego drzewa, o iedney Sieni i Izbie z Komorą, w Izbie podłoga i posowa z tarcic, Kominek z piecem z cegły, okna dwa. Drzwi pięcioro na zawiasach. Przyciesi popruchniałe. Dach słomiany, Komin z gliny, nadmurowany.— Ma Stodołkę starą, i Chlewy stare złe.—

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
17. Wrząca Sieradzka, obejmującą: Białą Leśniczówkę, przysiółek Borek, osadę Dębiniec, przysiółek Łapigrosz, przysiółek Migacz, przysiółek Poręby, wieś Wrząca Sieradzka, folwark Wrząca Sieradzka, osadę Wrząca-Młyn, osadę Wrząca-Karczemne.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza