-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Leliwa

Taryfa Podymnego 1775 r.
Leliwa, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność królewska, 34 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Leliwa att star. klon., parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Szymanowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Leliwa, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Uników, własność rządowa. Ilość domów 57, ludność 444, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Leliwa,  wś, folw.-majorat i os. karcz., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa, odl. od Sieradza w. 37. Majorat ma 54 dm. wraz z pustk. Kupisze, Młostki, Staniochy, Bery, Szale, Jędrasy, Olender, Tomaniki, Grzyb, Pawełce, Ciołuch, Dupa, Trzeciaki, Huzarki, Kapie, Stępin, Cichorze, Bednarze i liczy 1134 mk. W 1827 wś rząd. 57 dm., 444 mk. Por. Koźmianów.

Spis 1925:
Leliwa, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 71. Ludność ogółem: 528. Mężczyzn 235, kobiet 293. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 522, mojżeszowego 6. Podało narodowość: polską 528.

Wikipedia:
Leliwa-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Lustracja 1789 r.

Folwark w Leliwie u którego do sieni drzwi na biegonach drewnianych z wrzecądzem, szkoblami dwiema żelaznemi, połowa sieni zrujnowana. Wchodząc do izby na prawą rękę drzwi na biegonach drewnianych, w tej izbie okien 2 prostą robotą, piec i kominek proste, sufit z dylów. Z tej izby komórka, do której drzwi na biegonach z wrzecądzem jednym i dwiema szkoblami. Połową dranicami, połową snopkami poszyty. Przy tymże folwarku komora druga z wrotami i drzwiami do szkła, na tej komorze poszycie złe. Wychodząc z tego folwarku na lewą stronę 3 kurniczki z dwojgiem drzwi na biegunach drewnianych, z dwoma wrzecądzami żelaznemi i z czterema szkoblami, dranicami pobite. Obory w tryjanguł o czterech chlewach i jednej szopie postawione. U szopy wrotnie 4 na biegunach drewnianych z dwiema wrzecądzami i trzema szkoblami żelaznemi. Na tych oborach posowa ułożona z dylów częścią snopkami, częścią dranicami pobita. Ten cały dach zły. Naprzeciw folwarku są dwie komory, u których drzwi dwoje na biegonach drewnianych z wrzecądzem i dwiema szkoblami żelaznemi, dach snopkami poszyty. Stodoły o trzech sąsiekach u których wrót czworo podwójnych z konami dwiema i szkoblami żelaznemi, od dołu dranicami pobite, od góry snopkami poszyte, w dachu złe.

Pustkowianie do Leliwy należni bez przywileju, nowi. - 1. Jan Stanioch, 2. Idzi Trzeciak, 3. Piotr Trzeciak, 4. Woyciech Dypa szewc, 5. Andrzey Tomanik, 6. Stanisław z Szalenskiego, 7. Tomasz Trzeciak, 8. Jan Wstępien, 9. Walenty Bednarz, 10. Piotr Trzeciak, 11. Szczepan Trzeciak, 12. Piotr Cichosz, 13. Paweł Uzarek, 14. Kazimierz Pawelec, 15. Szymon Paź, 16. Jozef Kupisz, 17. Łukasz Smok, 18. Wicenty Trelka, 19. Piotr Wronka, 20. Jakob Kiełbasa, 21. Adam i Wawrzeniec Kiełbasy, 22. Łukasz Ambrozy, 23. Piotr Bogusz, 24. Maciej Mak, 25. Woyciech Kopca, 26. Paweł Dzięcioł, 27. Tomasz Norbert, 28. Stanisław Cielętnik, 29. Mateusz Drajeta, 30. Tomasz Szczepaniak, 31. Stanisław Jędrzeiak, 32. Andrzey Tomanik, 33. Paweł Tomanik, 34. Woyciech Dypa, 35. Jozef Staniach.3

Osiadłość wsi Leliwa

Stanisław Mak, Franciszek Nowaczyk, Wawrzeniec Nawrocki, Macie Nowaczyk, Tomasz Brozyna, Antoni Garcarz, Sobestyan Solarczyk, Stanisław Paroń, Kasper Kowal, Kasper Maslak, Szymon Pospiech, Sebastyan Krzemień, Tomasz Trzeciak, Łukasz Urban, Łukasz Paroń, Woyciech Krawiec, Balcer Kiełbasa, Stanisław Nowak, Bartłomiey Krzemień, Jozet Krzemień, Błazey Lubanski, Woyciech Krzemień, Błazey Krzemień, Maciey Paron, Jozet SklarzGazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 166

Trybunał Cywilny I. Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 22 Kwietnia (4 Maja) r. b. z przedstawienia Obrońcy Prokuratoryi Jeneralnej przy Trybunale tutejszym z dnia 14 (26) Czerwca roku tegoż, na zasadzie szczególnego upoważnienia Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z dnia 7 (19) Maja 1838 r. Nr. 35574/11060 uczynionego, termin do uregulowania hipoteki dóbr Rządowych Klonowa z przyległościami:
A. wsiów w parafii Uników.
1. Klonów.
2. Leliwa.
3. Lipicze.
4. Kuźnica Zagrzebska.
5. Kuźnica Błońska.
6. Kuźnica Błota.
7. Owieczki z częścią wsi Unikowa.
8. Godenice.
9. Sokolenie.
10. Wolka Klonowska w Par. Godeniec.
11. Czartorуa w Par. Godeniec.
12. Brąszewice w parafii Wojkow, wraz z Pustkowiami do tychże wsi należącemi.
B. Folwarki.
1. Gorka Klonowska w Par. Uników.
2. Kuźnica Zagrzebska w Par. Uników.
3. Brząszewice w parafii Wojków.
С. Sołectwa.
1. Sołectwo w Godenicach.
2. Sołectwo w Brząszewicach.
D. Młyny wodne.
1. We wsi Klonowie.
2. Na Pustkowiu Kiełbasa.
3. w Kuźnicy Błońskiej.
4. ditto Zagrzebskiej.
E. Propinacya.
W powiecie i obwodzie Sieradzkim, gubernii tutejszej położonych, do skarbu publicznego należących, na dzień 6(18) Października r. b. na godzinę 3cią po południu przed delegowanym Sędzią Doufrene oznaczył.
W moc więc art. 3 postanowienia Najjaśniejszego Pana z dnia 12 (27) Stycz. 1826 roku, co do dóbr rządowych wydanego, oznajmia Trybunał; iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności dóbr wymienionych, lub jakie prawo rzeczowe, do tychże dóbr ściągające się, może i powinien się zgłosić w terminie oznaczonym, lub najdalej od dnia 6 Listopada r. b. który się w skutek art. 2 pomienionego postanowienia Najjaśniejszego Pana, jako ostateczny i prekluzyjny termin oznacza. Nadto dodaje Trybunał, iż w skutek art. 4 tegoż postanowienia, żadne reklamacye przeciw inkameracyi dóbr, na mocy urządzeń jakie nastapiły za rządu Pruskiego, oraz na mocy prawa na sejmie xięstwa Warszawskiego z dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego ani też kompetencye, do hipoteki przyjętemi nie będą, i rozpoznawaniu Sądowemu nieulegają, nie mniej żadne inne pretensye prócz wymienionych powyżej w artykule 3 do hipoteki przyjmowanemi nie będą.
Regulacja odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym.
Kalisz d. 20 Czer. (2 Lipca) 1838 r.
Prezes, Glass.
Sekretarz, Chiżyński.


Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 19


Niżey podpisani u nas o różne kradzierze osadzeni niebespieczni zbrodnia­ rze. 1. Antoni Włodarczyk. 2. Piotr Nowaczyk. 3. Franciszek Jarowski, w nocy z dnia 31 Marca na 1 Kwiecień r. b. znaleźli sposobność uciec.
Obwinieni zabrali z sobą trzy białe wełniane deki i iednę parę trzewików komyśnych. Wzywamy zatem wszelkie władze tak Cywilne iako i Woyskowe, aby na zbiegłych złodziei baczne oko miały i tychże gdzie się tylko spostrzec dadza przyaresztowały i pod bespieczną straża nam odstawić zalecić raczyły.
Rysopis (...)
2. Nazwisko Nowaczyk, Jmie Piotr, Mieysce urodzenia Leliwa Powiatu Sieradzkiego, pobyt Mikorzyn, religia katolicka, wiek 33 lat, wielkość 5 stóp i 4 cale, włosy blond, czoło okryte, brwi blond, oczy niebieskie, nos mały, usta szerokie, broda golona, podbródek okrągły, zęby zupełne, skład twarzy ściągłey, cera zdrowa, mowa Polska, postać siadła, znaki szczególne, na lewym oku ma kwiatek, i iest ospowaty.
3. Nazwisko Jarowski, Jmie Franciszek, mieysce urodzenia Lututów, Powiatu Wieluńskiego. Pobyt Reyaszyce, Religia katolicka, wiek 25 lat wielkość 5 stóp 5 cali, włosy blond, czoło pokryte, brwi blond, oczy szare, nos długi, usta małe, broda golona, podbrudek okrągły, zęby zupełne, skład twarzy ściągły, cera zdrowa, mowa Polska, postać siadła, znaki szczególne, ospowaty.
Ubiór zbiegłych z pewnością podany być nie może.
Kempno dnia 2 Kwietnia 1839 roku.
Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Wieyski.

Woltemort.


Gazeta Codzienna 1853 nr 166

Wdniu 1b. m., we wsi Leliwy pow. Sieradzkim, Mikołaj Jędras gospodarz rolny lat 42 liczący, chroniąc się przed burzą stanął pod drzewem i tam uderzeniem piorunu zabity został.

Dziennik Warszawski 1866 nr 107

(N. D. 2761) Urzęd Leśny Klonowo.
Podaje do publicznej wiadomości, że w d. 17 (29) Maja r. b. od godziny 9-ej z rana w kancelarji Urzędu Leśnego Klonowo we wsi Brąszewicach Gminie Godynice Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej, odbywać się będzie głośna in plus licytacja na sprzedaż drzewa iglastego różnego gatunku, z cięć na r. 1866, naznaczonych młotem sześciokątnym wycechowanego, pojedynczo obrębami, mianowicie:
Z obrębu Podawacz w okręgu I w cięciu Nr. 13, ocenione na rs. 817 kop. 83; z obrębu Grabostaw w okręgu I Nr. 15, ocenione na rs. 116 kop 25; z obrębu Błota w okręgu I Nr. 13, ocenione na rs. 426 kop. 90; z obrębu Kosatka w okręgu I Nr. 11, ocenione na rsr. 476 kop. 2; z obrębu Oraczew Nr. 7, ocenione na rs. 5 kop. 67; z obrębu Kuźnica Nr. 8, ocenione na rs. 776 kop. 27; z obrębu Leliwa w okręgu I Nr. 10, ocenione na rsr. 134 kop. 78; z obrębu Smok okręgu I Nr. 13, ocenione na rs. 295 kop. 54.
Przystępujący do licytacji, zaopatrzony być winien w vadium wynoszące 1/4 część szacunku w każdym obrębie, oraz być przygotowanym do zapłacenia połowy zalicytowanej sumy przy podpisaniu protokółu licytacyjnego, o innych warunkach tej sprzedaży każdodziennie z wyjątkiem dni świątecznych dowiedzieć się można w Urzędzie Leśnym, miejscowa zaś służba leśna zgłaszającemu się okaże drzewo na gruncie.
w Brąszewicach d. 16 (28) Kwietnia 1866 r.
Nadleśniczy, Ł. Wojczyński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 162

(N. D. 4295) Urząd Leśny Klonowa.
Podaje do wiadomości publicznej iż w terminie skróconym dnia 20 Lipca (1 Sierpnia) roku bieżącego od godziny jednastej z rana w Kancelarji Urzędu Leśnego Klonowo we wsi Brąszewicach Gminie Godyniec Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej odbywać się będzie głośna in minus licytacja na przedsiębierstwo wykopania:
A. Rowów osuszających z usypaniem kopczyków z ziemi wyrzuconej w odległości od bruzdy i od siebie stóp rosyjskich 6 i niewyższych od średnicy podstawy, głębokość stóp rosyjskich 3, szerokości górnej stóp 6, dolnej stóp 3, pojedynczo w obrębach:
1. Podawacz długości sażeni 285, 2. Grobostaw dlugości sażenów 363, 3. Błota długości sażeni 573, 4. Smok długości sażeni 700 razem długości sażeni 1921.
B. Rowów ochronno-osuszających z usypaniem wałów od strony lasów takich samych wymiarów jak rowy w odwrotnym stosunku co do szerokości, głębokości stóp rosyjskich 4, szerokości górnej stóp 7, dolnej stóp 2 przy Obrębach:
1. Podawacz długości sażenów 1555, 2. Grobostaw długości sażeni 1848, 3. Błoto długości sażeni 442, Leliwa długości sażeni 1959 razem długości sażeni 5304 czyli w ogóle rowów osuszających i ochronno-osuszających długości sażenów 7225, licząc od wykopania sażenia po kop. 15 od której to sumy licytacja rozpoczynać się będzie.
Mający zamiar licytowania zechcą przybyć na miejsce i czas naznaczony zaopatrzeni w gotowiznę na vadium wyrównywające 1j10 część sumy do licytacji ustanowionej, która nieutrzymującemu się zaraz powrócone będzie.
Szczegółowe warunki do licytacji są do przejrzenia w Urzędzie Leśnym Klonowo każdego dnia z wyjątkiem świąt od godziny 8 rano do 4 z południa.
Brąszewice 1 (13) Lipca 1866 r.
Nadleśniczy, Wojczyński,

Podleśny Biurowy, Knake.  

Gazeta Kaliska 1894 nr. 56

Samobójstwa. Dnia 17 czerwca we wsi Leliwie pow. sieradzkim powiesił się w stodole 43-letni Jakub Dura. 

Gazeta Kaliska 1904 nr 66

Zbrodnia. W leśnictwie majoratu Leliwa, pow. sieradzkiego, znaleziono martwe ciało włościanina Józefa Szmajty, 40 lat, z oznakami gwałtownej śmierci. O spełnienie tej zbrodni podejrzany jest stróż leśny Józef Węgrowski.

Zorza 1917 nr 4

Z Klonowy (ziemi Sieradzkiej).
Okolica nasza jest jedną z tych szczęśliwych miejscowości, które najmniej ucierpiały od działań wojennych. To też praca społeczna, choć powoli — postępuje naprzód. Lud nasz chętniej garnie się do oświaty, niż dawniej. Dowodzi tego tutejsze szkolnictwo.
Przed wojną mieliśmy w gminie zaledwie 3 szkoły: w Klonowej, w Leliwie i w Błotach. Obecnie zaś od początku wojny mamy jeszcze 6 szkół i jedną ochronkę, a mianowicie we wsiach: Kuźnicy-Błońskiej, Owieczkach, Niemojewie, Lipiczu, w Górce Klonowskiej, ochronkę i drugą szkołę w Klonowej.
Dodać trzeba, że pomimo to byli i są jeszcze tacy, co przeszkadzali w otwieraniu szkół, mówiąc, że „szkoły w obecnych trudnych czasach są niepotrzebne, że w czasach spokojnych nie mieliśmy szkół i dobrze nam było, że szkoły i różne instytucye społeczne powrócą nam pańszczyznę.” Do czytania też chętniej się ludzie tutejsi biorą, niż przed wojną, chociaż takich, co stale prenumerują gazety, jest mało. Zato wielu nabywa różne pisma od chłopców roznoszących gazety, bo każdy jest ciekawy dowiedzieć się, co się dzieje na placu boju, a przytem przeczyta i inny artykuł, już nie wojenny, z czego nabierze chęci do przeczytania pożytecznej książki.
Przed wojną było w Klonowej kółko rolnicze, ale w czasie wojny przestało działać. Szkoda, że niema teraz takiego, ktoby je chciał przebudzić z tej drzemoty. Była to jedyna instytucya, przez którą gospodarze nasi utrzymywali z sobą łączność. Mamy i straż ogniowo-ochotniczą, zorganizowaną jeszcze przed wojną.
W Klonowej od czasu do czasu, odbywają się przedstawienia amatorskie, pod kierunkiem ks. proboszcza J. Dalaka. W czasie świąt Bożego Narodzenia odegrano sztuczkę p. t. „Jasełka”. Publiczności zgromadziło się tak wiele, że mała sala (w której może się pomieścić około 100 osób) zaledwie czwartą część mogła pomieścić, więc przedstawienie musiano parę razy powtórzyć. Dochód z przedstawienia przeznaczono na miejscową ochronkę.
Więc i u nas w Klonowskiem, zaczyna się budzić praca społeczna. Część Klonowiaków jeszcze nie rozumie jej potrzeby i korzyści, ale da Bóg, że z czasem wszystko się przemieni na lepsze, że i ci, którzy, kładą kamienie pod nogi wszelkiemu ruchowi społecznemu, zrozumieją, że w jedności siła.
Władysław Mituła.
Wieśniak z Klonowskiego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 14

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO.
L. p.
16. 7. 1928 L. B. P. 4826 Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Leliwie, powiat Sieradzki
27. 7. 1928 L. B. P. 5120 Kółko Rolnicze w Leliwie, powiat Sieradzki.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
W dniu 31 grudnia 1927 r.
8806. „Aleksander Krzemień" — sklep kolonjalno-spożywczy oraz sprzedaż wyrobów mięsnych we wsi Leliwa, gm. Klonowa, pow. sieradz­kiego. Istnieje od 1927 r. Właśc. Aleksander Krzemień, zam. we wsi Le­liwa.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 61

Wydział hipoteczny w Sieradzu obwieszcza, że na dzień 6 listo­pada 1928 roku wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
B. osady włościańskiej we wsi Leliwa, gm. Klonowa, przestrzeni 13 morg. 198 pr., pochodzącej z osady zapisanej w tabeli pod Nr. 2 z pra­wami do wiejskiego pastwiska, należącej do Jana i Weroniki małż. Kłobus (...).
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji, w kancelarji wydziału hipotecznego w Sieradzu.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 98

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Sieradzu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Franciszce Pawelcowej, współwłaśc. północnej połowy osady we wsi Leliwa, oznaczonej Nr. 23 tabeli i Nr. 73 repert. hipotecznego;
Termin zamknięcia łych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 10 czerwca 1930 r. w kancelarji wydziału hipotecznego w Sieradzu, w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić się ze swemi prawami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


dnia 7 listopada 1929 roku
11139. "Józef Jambroży", sklep kolonjalno - spożywczy w Leliwie, gminy Klonowa, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Jó­zef Jambroży, zam. w Leliwie.

 Ziemia Sieradzka 1930 lipiec

W nocy z dnia 6 na 7 lipca r. b. nieznany sprawca skradł na szkodę Andrzeja Tomczyka, zamieszkałego we wsi Leliwa, gminy Klonowa rower marki „Union" z napisem na wierzchu "I. Blum Sieradz" wartości 260 złotych.

 Echo Sieradzkie 1931 wrzesień


OSTROŻNIE Z BRONIĄ PALNĄ!
Józef Mucha lat 20, podwładny gajowego rewiru Leliwa leśnictwa Klonowa Grzesiaka, nabył rewolwer.
Rewolwer ten wziął brat jego Szczepan i począł manipulować. Padł strzał kula ugodziła Józefa w nogę powyżej kolana. Postrzelonego natychmiast przewieziono do szpitala w Sieradzu, gdzie dokonano operacji wyjęcia kuli.

Echo Sieradzkie 1932 26 listopad

BOGATEGO GOSPODARZA- NĘDZARZ I FAŁSZERZ.
Rodzice Jana Nolberta zam. we wsi Leliwa gm. Klonowa wyposażyli syna w 18-to morgowe gospodarstwo. Młody synalek po otrzymaniu tak znacznego gospodarstwa zaczął upijać się dość często zaglądając do kieliszka. A gdy mu gotówki zabrakło pożyczkami napełniał pugilares. Po kilku latach tak się zadłużył, że mu 18-to morgowy majątek wystawiono na licytację. Nadobny gospodarz w swych nawykach począł fałszować weksle, podrabiając [akcept] przez wypisanie nazwiska wystawcy: Łukasza Pawelca mieszkańca tejże wsi, na sumę 500 zł. i odstępując go Szmulowi Zemek zam. w Lututowie. Gdy nadszedł termin płatności weksel nie został wykupiony.
Sprawę powyższą rozpatrywał Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu uznając Jana Nolberta winnym, skazał go na 6 miesięcy więzienia, lecz na mocy amnestji kara została mu darowana.

Echo Sieradzkie 1933 10 czerwiec

Z ŻYCIA ZWIĄZKU STRZELECKIEGO W KLONOWEJ.

W ubiegłym tygodniu odbyło się w Klonowej pod przewodnictwem p. Haumego vice-prezesa Zarządu Gminnego Z. S. posiedzenie członków zarządu. Na posiedzeniu postanowiono do 14 czerwca b. r. wykończyć i oddać do użytku Zw. Strz. świetlicę urządzić przed zakończeniem roku szkolnego zabawę leśną, przystąpić do "obozu pracy Z. S.", rozpocząć przygotowania na 25 lecie Z. S. i założyć nowe pododdziały strzeleckie w Owieczkach i Leliwie. Z ramienia zarządu Powiatowego Z. S. brał udział w zebraniu prezes powiatu p. Bartosz.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
7. Leliwa, obejmującą: pustkowie Bednarze, pustkowie Cieluchy, pustkowie Jędrasy, wieś Leliwa, osadę leśną Leliwa, pustkowie Olender, pustkowie Stępień, pustkowie Szale, pustkowie Trzeciaki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 18 marzec

ZAPOWIEDŹ.
Podaje się do ogólnej wiadomości, że robotnik Jan Drzewiecki, kawaler, zamieszkały w Tczewie przy ul. Wigury 10, ur. w Nowym Garlinie pow. Ciechanów i Marjanna Krzemień bez zawodu ur. w Leliwie gm. Klonowa pow. Sieradz zam. w Tczewie ul. Wigury 10, chcą zawrzeć związek małżeński.
Tczew. dn. 8 marca 1934 r.
Urzędnik Stanu Cywilnego
w. z. SZANDRACH.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 27 marzec

SPRAWOZDANIE.
Instruktora Zarządu Powiatowego straży Pożarnych na pow. sieradzki.
Praca zamierzona w ub. roku, a poparta przez Walne Zgromadzenie poza przeprowadzeniem Zjazdów Manewrowych i urządzeniem 2 kursów w rejonach wykonana została w całości. Zjazdy Manewrowe i kursy wspomniane projektowane były w okresie wiosennym r. b.
Jak w ubiegłym roku tak i w roku sprawozdawczym w poczynaniach naszej pracy mieliśmy poparcie ze strony poszczególnych Zarządów i Naczelników Straży.
W okresie sprawozdawczym od 29 maja po dzień dzisiejszy stan Straży na terenie powiatu przedstawia się następująco:
Funkcje N-ków pełnią nast. druhowie:
1) K. Pruski. Sieradz. 2) A. Kuske, Zd. Wola. 3) M. Kaszyński, Warta. 4) R. Cielecki, Szadek. 5) M. Saganowski, Złoczew. 7) J. Grabałowski, Zadzim; 7) E. Nierychlewski, Gruszczyce. 8) W. Jedyński, Wierzchy. 9) E. Kluba, Wróblew. 10) J. Golas, Klonowa 11) P. Fabjańczyk, Brąszewice. 12) St. Sikorski, Brzeźno. 13) Fr. Górski, Burzenin. 14) St. Zach, Barczew. i 15-ty rejon do czasu reorganizacji rejonów pozostaje nie obsadzony.
Ogólna wartość majątku ruch. i nieruchomości Straży na terenie powiatu wynosi około 1 miljona zł. w-g. obliczenia i oszacowania przez Zarządy Straży, zaś wyekwipowanie, uzbrojenie, zaopatrzenie w przęt oraz stan liczebny przedstawia się następująco:
Członków czynnych w strażach — 2682, członków popierających — 1.166, straży wiejskich w powiecie 97, straży małomiasteczkowych 4, straży miejskich 2, drużyn żeńskich samarytańskich poż. 27, oddziałów PW. 6, drużyn O.P. Gaz. 9, świetlic 14, bibliotek 7, kół teatralnych 27, orkiestr 13, chórów 4, remiz drewnianych 45, remiz murowanych 29, remiz betonowych 11, szop na narzędzia 7, wspinalni 3, syren ręcznych 11, dzwonów 84, wyszkolonych naczelników rejonu 8, wyszkolonych naczelników straży 70, wyszkolonych podoficerów straży 99, wyszkolonych poinstruktorów 79, mundurów zwykłych 1.918, mundurów bojowych 863, hełmów 1264, pasów bojowych 371, toporów 649, drabin mechanicznych kon. 1, drabin francuskich 3, drabin drążkowych 11, drabin Szczerbowskiego 50, drabin przystawnych 72, drabin hakowych 26, beczkowozów 126, wozów pogotowia 74, masek gazowych 48, przyrządów ratunkowych 2, sikawek ręcznych 125, sikawek motorowych 5, węży tłocznych 4,664m, apteczek 15, noszy 3, samochodów pożarniczych 4, samochodów osobowych 2, bekadeł alarmowych i trąbek 111.
W roku 1933-34 otrzymały zasiłki z PZUW. następujące Straże w naturze bądź też w gotówce.
Brzeźno 8 mtr. węża sawnego, Bartochów 300 zł. zasiłku na beczkowóz. Leliwa 15 mtr. węża tłocznego 1 parę łączników i drabinę Szczerbowskiego. Chajew 15 mtr. węża tłocznego, 1 parę łączników. Żelisław drabinę Szczerbowskiego. Lipicze beczkowóz 2 kołowy żelazny i 15 mtr. węża. Stanisławów 15 mtr. węża tłocznego. Owieczki 50 zł. na wóz pod sikawkę. Sadokrzyce 30 mtr. węża tłocznego. Tubądzin 30 mtr. węża tłocznego. Klonowa 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Prusinowice sikawkę przenośna (930 zł.) zapł. 200. Czartorja 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kliczków -Mały 2 pary łączników "Polonja". Krokocice 300 zł. na kupno 4 koł. beczkowozu. Starce 15 mtr. węża tłocznego i 4 sawnego. Burzenin 300 zł. zasiłku na 4 koł. beczkowóz. Dąbrowa - Wielka 15 mtr. węża tłocznego. Strzałki 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. węża sawnego. Niemojew 930 zł. na sikawkę przenośną. Korczew 15 mtr. węża tłocznego. Zd.- Wola syrena elektryczna, 150 mtr. węża tłocznego i 10 par łączników. Rossoszyca 30 mtr. węża tłocznego. Grabina 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Drużbin "Tyfon" syrenę pneumatyczną. Oraczew 15 mtr węża tłocznego. Kuźnica — Błońska 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. sawnego. Godynice 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Rzechta 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wośniki 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wągłczew 6 toporów, 6 pochew i 6 pasów bobowych. Charłupia — Mała 100 zł. na beczkowóz. Polków 930 zł. na sikawkę przenośną. Kłocko 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kościerzyna 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Piaski 30 mtr. węża tłocznego. Wypada mi zaznaczyć, iż przy wydatnem poparciu p. Inspektora PZUW. J Gaweckiego wyekwipowanie Straży w sprzęt posuwa się szybko naprzód.
Z powyżej podanego zestawienia sami zorjentujemy się, iż pomoc PZUW. z każdym rokiem wzrasta.
Pożarów masowych w okresie sprawozdawczym było 1, pojedynczych 91 razem 92. Straty poniesione przez PZUW. za pożar masowy w Prażmowie wynoszą 34.149 zł. Straty pojedyczych wynoszą 106.873. Razem odszkodowania wynoszą 141022 zł.
Jeżeli porównamy statystykę pożarów z lat ubiegłych, to stwierdzić należy, że palność w naszym powiece procentowo się zmniejszyła.
Pomimo przedsięwziętych pewnych poczynań przez odnośne organa w kierunku zapobiegania pożarom, Straże Pożarne również w tym kierunku muszą przedsięwziąć akcję propagandową i nieustawać w dalszej pracy.
Stosownie do wydania nowego regulaminu wyszkoleniowego przez Władze centralne, wydaliśmy okólnik polecający wszystkim Naczelnikom Straży przeprowadzenie wyszkolenia w zakresie I stopnia, niezależnie od tego na przeprowadzanych odprawach oficerskich w rejonach szczegółowo sprawy te były omawiane przezemnie. Pomimo posiadanej przez Naczelników Straży w tym kierunku wiedzy i mimo nakazu Związku Okręg. jak zdołałem stwierdzić prac tych za wyjątkiem kilku Straży nie prowadzi się. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wspominanego wyszkolenia Zarząd Powiatowy opracuje plan wyszkolenia i lekcje, które prześle do poszczególnych Straży i dopinguje specjalnie wykonania tego zlecenia.
Straże, które przeprowadzą przeszkolenie do jesieni złożą o tem zameldowanie do Zarządu Powiatowego celem przeprowadzenia egzaminów i na dania tymże odnośnych zaświadczeń i odznak.
Przeszkolenia Straży odbywały się w Strażach w czasie lustracji, inspekcji lub też specjalnie. Przeszkoleń takich przeprowadziłem 24 i 40 ćwiczeń przygotowawczych druż. do zawodów Wojewódzkich.
W dniach 17 i 18 czerwca ub. roku odbyły się eliminacyjne zawody o mistrzostwo województwa łódzkiego w poszczególnych grupach Straży, połączone ze Zjazdem Straży całego województwa. W Zjeździe tym z naszego powiatu wzięło udział 89 Straży w ogólnej liczbie 876 czł. Najliczniej z rejonów miejskich reprezentowany był rejon sieradzki. Z rejonów wiejskich reprezentowany był najliczniej rejon Brzeźno.
Specjalnie podkreślić mi wypada że wszystkie te 89 Straży zasługują na uznanie za zrozumienie i wysiłek pracy naszej organizacji.
W Zjeździe tym nie wzięło udziału 14 Straży, wykaz których posiadamy. W zawodach zaś o mistrzostwo województwa wzięły udział następujące Straże: w II grupie straży miejskich — Sieradz Straż., w IV grupie straży wiejskich — Straż Smardzew.
Mistrzostwo Województwa w grupie Straży miejskich zdobyła Straż Sieradzka tym samem zajmując I miejsce na zawodach jeżeli chodzi o Straż Smardzewską, to dzięki podenerwowaniu się całej drużyny co oczywiście wpłynąć musiało na złe wykonanie ćwiczeń szkolnych Straż Smardzewska zajęła IV miejsce w IV grupie.
Niezależnie od tego w konkurencji ćwiczebnej stanęły z naszego powiatu 4 drużyny żeńskie samarytańskie, a więc Szadek, Wojków, Ralewice i Męka.
Drużyny nasze wzbudziły zachwyt wszystkich widzów. Kolejność miejsc przyznanych przez sąd konkursowy jest następująca: 1 miejsce drużyna żeńska — Szadek, 2 miejsce drużyna żeńska — Wojków, 3 miejsce drużyna żeńska — Ralewice, 4 miejsce drużyna żeńska — Męka.
Pozostałe kilka miejsc zajęły drużyny żeńskie z innych powiatów.
W czasie dokonywania inspekcji przy każdorazowej bytności w Strażach udzielałem Zarządom oraz Naczelnikom Straży wskazówek i porad fachowych. Inspekcji takich przeprowadziłem w Zarządach 23 i w Oddziałach 45.
Alarmów przeprowadzono 63 i w 63 wypadkach stwierdzono gotowość alarmową. Ogólnie biorąc, Straże wykazały wysoką sprawność alarmową. Szybkość wyjazdowa wahała się od 4 do 8 minut.
Prace biurową prowadzę sam i w okresie sprawozdawczym zostało załatwione 465 różnych spraw i wydano kilka okólników.
W zestawieniu liczbowem praca moja przedstawia się następująco: Lustracyj podst. Zarządów przeprowadzono 23, Lustracyj podst. Oddz. przeprowadzono 45, Inspekcyj Zarządów przeprowadzono 17, Inspekcyj Drużyn przeprowadzono 39, Przeszkoleń ćwiczeń szkol. przeprowadzono 74. Przeszkoleń praktycznych przeprowadzono 10. Alarmów przeprowadzono 63. Udział. w posiedz. Zarządów 14. Udział w Walnych Zgromadz. 10 Wstępnych egz. w druż. żeńskich 3. Przeszkoleń Straży Kolej. 7. Odpraw ofic. w rejonach 13. Udział w odprawach instr. 3 Zamierzenia na przyszłość.
Zarząd Powiatowy przewiduje delegowanie 4-ch delegatów na Radę Okręgu.
Zarząd Powiatowy przewiduje zwołanie Rady Powiatowej w I-ym i II-im półroczu.
Lustracyj straży przeprowadzi się 40, Inspekcyj straży przeprowadzi się 40, kontroli polustracyjnych 40, kurs I-go stopnia Dh. N-ków. 1, egzaminów kwalifikacyjnych żeńskich drużyn przeprowadzi Zarząd 4 egzaminów w zakresie I-go stopnia 20, odpraw oficerskich w rejonach przeprowadzi 14, od praw N-ków rejonowych przeprowadzi 1, odpraw K-tek drużyn żeńskich przeprowadzi 3, ćwiczeń kontrolnych w rejonach przeprowadzi 3, dokonanie nowych wyborów na N-ków rejonowych przeprowadzi się 15. Reorganizacja tych Zarządów Straży, które opieszale bądź też wcale nie wykonywują przyjętych na siebie obowiązków.
Instruktor Powiatowy:

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 15 kwiecień

Okropne morderstwo we wsi Leliwa
67-letni starzec pławił się we krwi synowej.
Gomera Fr. lat 6j. zam. we wsi Leliwa gm. Klonowa, będąc na dożywociu u syna swego Stanisława, często rozpaczał i żalił się przed synem, na żone jego. Syn jednak nie traktował sprawy poważnie.
Gdy syn Gomery udał się do Sieradza, starzec zadał synowej straszny cios nożem kuchennym, a gdy ta padła martwa — zabójca schwycił uprzednio przygotowawszy kamień i zmiażdżył jej głowę.
Zabójcę osadzono w więzieniu w Sieradzu.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 16 kwiecień

SZATAN W SKÓRZE CZŁOWIEKA.
Jeszcze o bestialskiej zbrodni.
Jak już pisaliśmy we wsi Leliwa gm. Klonowa zostało popełnione straszne morderstwo na osobie Anny Gomerowej, znajdującej się w odmiennym stanie. Zbrodni dokonał teść — Fr. Gomera.
W dniu wczorajszym odbyła się sekcja zwłok, której dokonał lekarz powiatowy. Przy oględzinach zwłok okazało się, że starzec początkowo uderzył synową w tył głowy kamieniem, a gdy ta upadła, przygotowanym nożem począł zadawać rany w głowę.
Nożem jednak starzec - bestia nie mógł zabić synowej, schwycił więc ponownie kamień i tak długo miażdżył nim czaszkę, aż cała głowa rozleciała się na kilkadziesiąt kawałków.


Dziennik Łódzki 1962 nr 100


Bawiące się zapałkami dzieci wywołały pożary (...) oraz w Leliwie (pow. Sieradz). Spłonęły 2 stodoły i szopa oraz częściowo 3 budynki mieszkalne i 3 obory. 

3 komentarze:

 1. Leliwa, to wieś, z której pochodzą przodkowie mojej babci Anny Krzemień (*1903 +1968). W drzewie genealogicznym tej gałęzi przewijają się nazwiska wymienione w niniejszym artykule.
  Z niniejszego artykułu dowiedziałem się o pochodzeniu nazwiska niektórych bardzo dalekich krewnych pra pra pra dziadków zwanych Kiełbasa, Szala - za co dziękuję.
  Gałęzie i powiązania rodzinne można przejrzeć i ewentualnie z nich skorzystać na mojej stronie http://www. genealogia.5v.pl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Leliwa i moi pra-przodkowie Krzemień. Pozdrawiam z TG.

   Usuń
 2. Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 15 kwiecień

  Okropne morderstwo we wsi Leliwa
  67-letni starzec pławił się we krwi synowej.
  Gomera Fr. lat 6j. zam. we wsi Leliwa gm. Klonowa, będąc na dożywociu u syna swego Stanisława, często rozpaczał i żalił się przed synem, na żone jego. Syn jednak nie traktował sprawy poważnie.
  Gdy syn Gomery udał się do Sieradza, starzec zadał synowej straszny cios nożem kuchennym, a gdy ta padła martwa — zabójca schwycił uprzednio przygotowawszy kamień i zmiażdżył jej głowę.
  Zabójcę osadzono w więzieniu w Sieradzu.

  Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 16 kwiecień

  SZATAN W SKÓRZE CZŁOWIEKA.
  Jeszcze o bestialskiej zbrodni.
  Jak już pisaliśmy we wsi Leliwa gm. Klonowa zostało popełnione straszne morderstwo na osobie Anny Gomerowej, znajdującej się w odmiennym stanie. Zbrodni dokonał teść — Fr. Gomera.
  W dniu wczorajszym odbyła się sekcja zwłok, której dokonał lekarz powiatowy. Przy oględzinach zwłok okazało się, że starzec początkowo uderzył synową w tył głowy kamieniem, a gdy ta upadła, przygotowanym nożem począł zadawać rany w głowę.

  Nożem jednak starzec - bestia nie mógł zabić synowej, schwycił więc ponownie kamień i tak długo miażdżył nim czaszkę, aż cała głowa rozleciała się na kilkadziesiąt kawałków.


  To prawda, tylko nazwisko nieco jest zmienione. Ta rodzina nosiła nazwisko Gonera. Miejsce zaś to Komorniki Leliwskie, dom był położony na końcu dziś ślepej drogi; nie ma już tego domu ani zagrody, jest tam pole. Morderca synowej, będącej w ostatnim miesiącu ciąży, trafił do więzienia w Sieradzu a mąż zamordowanej sprzedał ten dom i ziemię i gdzieś wyjechał. We wrześniu 1939 roku, po wybuchu wojny, teść zamordowanej Anny został uwolniony (otwarto więzienia) i wrócił do tego gospodarstwa. Być może jeszcze wcześniej, przed tymi tragicznymi wydarzeniami należało do niego. Na miejscu zastał nową właścicielkę, Mariannę której 39 letni mąż Józef, objęty powszechną mobilizacją poszedł na wojnę zostawiwszy w domu ośmioro dzieci (najstarsze 13 lat, najmłodsze 5 miesięcy). Marianna bała się mordercy Anny, nie wpuszczała go do domu ale pozwoliła mu spać w oborze ze zwierzętami. Franciszek Gonera był już wtedy łagodnym, smutnym blisko 70 letnim człowiekiem. Miał w pobliskiej wsi Żelazo, za lasem, krewnych (chyba córka o ile dobrze pamiętam z opowiadań). Chodził do niej przez las i strugę tamtędy płynącą. Pewnego dnia znaleziono go w tej strudze, przy mostku, w wodzie. Utopił się, chociaż struga była niewielka. Nie wiadomo, czy zasłabł, bo przecież był już stary i raczej w niezbyt dobrej kondycji czy też chciał umrzeć, a może ktoś mu pomógł. Józef, mąż Marianny nowy właściciel tego gospodarstwa nigdy nie wrócił z wojny. Zaginął we wrześniu 1939 roku w walkach pod Warszawą. Marianna po wojnie wyprowadziła się z dziećmi, wszystkie ośmioro dzieci przeżyło mimo strasznych warunków, głodu i nędzy. Po latach rodzina sprzedała ziemię, a czas zatarł ślady zbrodni. To pole dziś rodzi zboże na chleb.


  OdpowiedzUsuń