-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Kijanice

Spis 1925:
Kijanice, kol., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 57. Mężczyzn 33, kobiet 24. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 57. Podało narodowość: polską 57.

Wikipedia:
Kijanice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. Wieś wchodzi w skład sołectwa Niemojew. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Kijanice (Janice) 1915 r.

1992 r.

  Echo Sieradzkie 1931 sierpień 

CZERWONY KUR.
We wsi Dymki — Kijanice, gm. Lututów na szkody Ignacego Grzelaka spaliły się stodoła ze zbożem, obora, dach na domu mieszkalnym, 4 świnie i jedna koza. Przy pożarze, który wynikł z niewiadomej przyczyny (przypuszczalnie nieostrożne obchodzenie się z ogniem) — pracowały straże pożarne z miasteczka Lututowa i ze wsi Owieczki.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XII. Obszar gminy wiejskiej Lututów dzieli się na gromady:
5. Dymki-Góry, obejmującą: folw. Dymki-Góry, folw. Dymki-Kijanice, folw. Dymki.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie 1933 11 październik

OFIARA OSOBISTYCH PORACHUNKÓW
Na powracającego z zabawy Polewiaka Teofila lat 21 zam. we wsi Kijanice gm. Klonowa, napadł niejaki Majda, który pobił Polewiaka dotkliwie kijem. — Polewiaka przewieziono do szpitala w Wieluniu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
9. Niemojew, obejmującą: kolonję Dębina, kolonję Kijanice, wieś Niemojew, wieś Piaski, osadę Staw, osadę leśną Smok.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza