-->

środa, 17 kwietnia 2013

Kalinki

Słownik Geograficzny:
Kalinki, os. włośc., pow. sieradzki, gm. Barczew, par. Chojne, odl. od Sieradza w. 13; K. wraz z przyległemi: Dąbrową wielką, Kozami i Budziczną, ma dm. 68, mk. 427.

Spis 1925 r.
Kalinki, kol., pow. sieradzki, gm. Barczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 107. Mężczyzn 59, kobiet 48. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 107. Podało narodowość: polską 107.

Kalinki, obecnie część wsi Dąbrowa Wielka w gminie Sieradz.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Barczew dzieli się na gromady:
3. Dąbrowa-Wielka, obejmującą: wieś Budziczna, wieś Dąbrowa Poduchowna, wieś Dąbrowa Charubna, wieś Dąbrowa Wielka folwark Dąbrowa Wielka, wieś Kalinki, wieś Kozy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

1 komentarz:

  1. Kalinki są oddzielną wsią, nie są częścią Dąbrowy Wielkiej :D

    OdpowiedzUsuń