-->

czwartek, 11 kwietnia 2013

Dębowa Górka

          Jeśli naszą wędrówką zaczniemy od brodu na rzece Warcie koło wsi Woźniki i przemieszczać się będziemy na południe w stronę Wiechutek, z drugiej zaś strony wyjdziemy od wsi Chałupki, to mniej więcej na skrzyżowaniu tych dróg, na niewielkim wzniesieniu, być może na którym rósł pojedyńczy dąb stała jakaś zagroda chłopska która od wzniesienia i sąsiedztwa drzewa wzięła nazwę Dębowa Górka. 
          Informacje o Dębowej Górce znalazłem w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich: os., pow. sieradzki, gm. Bogumiłów, par. Sieradz. Była to maleńka osada, która znajdowała się niedaleko od rzeki Warty. Słownik geograficzny wydawany był w latach 1880-1902. Zatem na przełomie XIX i XX wieku osada tam istniała. Najwcześniejsza wzmianka o Dębowej Górce znajduję się w Skorowidzu Zinberga z roku 1877, następnie istnieje ona jeszcze w roku 1901, ujęta w Przewodniku po Królestwie Polskiem. 
         Jeśli chodzi o mapy zaznaczona jest na Wojenno-Topograficzeskaja Karta Jewropiejskoj Rossii 1:126.000, z roku 1870.


Widnieje równiez na jej niemiecko-austriackiej kopii, powstałej jak sama nazwa wskazuje później.


Na późniejszych mapach i spisach osada Dębowa Górka nie jest umieszczana.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Bogumiłów dzieli się na gromady:
7. Monice, obejmującą: kolonję Dębowa-Górka, kolonję Grobla, osadę Grobla-Sadykierz, wieś Monice, kolonję Monice-Poduchowne, kolonję Monice cz. I, folwark Monice A., folwark Monice B., parc. Monice- Rasson, osadę Monice 2 młyny, osadę Matusiaków Monice, część folw. Monice-Rasson, kolonję Sadykierz.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza