-->

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Dębina

Słownik Geograficzny:
Dębina,  wioska, pow. sieradzki, gm. Bogumiłów, par. Chojne, przestrzeni morg. 46, ludności dusz 25.

Spis 1925 r.
Dębina, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Bogumiłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 7, kol. 8. Ludność ogółem: wś 37, kol. 48. Mężczyzn wś 20, kol. 22, kobiet wś 17, kol. 26. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 37, kol. 48. Podało narodowość: polską wś 37, kol. 48.

Wikipedia:
Dębina – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Sieradz.
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 61

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych: 
9) Józefie Woźniaku, właśc. 2 dzies. 1350 sąż. z maj. Dębina, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 12 lutego 1923 r.
Echo Sieradzkie 1933 3 październik

STRZAŁY O WZGLĘDY PIĘKNEJ MARYSI.
Do 19-letniej pięknej dziewoi Marjanny [S]okówny zam. w Dębinie gm. Bogumiłów od dłuższego czasu umizgiwało się dwóch chłopów: Władysław Neugebauer i Roman Strzelczyk.
Piękna Marysia ubóstwiała jednakowo obu. — Rozpoczęła się więc rywalizacja pomiędzy przyjaciółmi. Rywalizacja godna łobuzów a nie kawalerów starających się o rękę pięknej panny.
W dniu 20 listopada 1932 roku będąc na wspólnej zabawie Strzelczyk wraz z Markiewiczem pobili Neugebauera gumowym wężem po głowie. Ten nie chcąc pozostać dłużnym wystrzelił z rewolweru, trafiając Markiewicza w palec; druga kula zaplątała się w swetrze nienaruszając pleców.
Sprawa powyższa oparła się o Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu. Po zbadaniu świadków Sąd uniewinnił oskarżonego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Bogumiłów dzieli się na gromady:
10. Stoczki, obejmującą: wieś Dębina, kolonję Dębina, wieś Stoczki, kolonję Stoczki Nr. 1, kolonję Stoczki-Cerklin, kolonję Stoczki Nr. 2.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 14

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Ka­liszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
12) Józefie Woźniaku, właścicielu działki gruntu nr 17, o powierzch­ni 2 dzies. 1.350 saż. z majątku Dębina, pow. sieradzkiego, nr rep. hip. 172;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 25 sierpnia 1938 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 45/38.

Dziennik Łódzki 1973 nr 143


W miejscowości Dębin, pow. Sieradz, spalił się dom drewniany należący do Tadeusza M. Szkody oszacowano na ok. 20 tys zł. Trwa dochodzenie w celu ustalenia przyczyn pożaru.

Dziennik Łódzki 1973 nr 240

W miejscowości Dębica pow. Sieradz wybuchł pożar, który strawił 2 stodoły, budynek mieszkalny i dach na 2 oborach. Straty znaczne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza