-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Bugaj

Słownik Geograficzny:  
Bugaj,  kol., pow. łaski, gm. Buczek, par. Pabianice, 13 dm., 125 mk., 274 morg.

Bugaj, obecnie przysiółek w gminie Buczek.

 1992 r. 

Dziennik Warszawski 1867 nr 31

(N. D. 362). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
39. Wola Buczkowska składające się z folwarku i kolonji tegoż nazwiska z osad Wilkowya i Bugaj z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 133 k. 56, vadium do licytacji rs. 660, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3,028 k. 75, termin sprzedaży d. 12 (24) Października 1867 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Z. Łopuskim.
Sprzedaże wzmiankowano odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz, d. 28 Grud. (9 Stycznia) 1866/7 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza