-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Bednarskie

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Bednarskie pustkowie, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Kliczków Mały, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 44, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Bednarskie al. Bednarze, wś i os. młyn., pow. sieradzki, gm. i par. Brzeźnio. Wś ma 6 dm. i stanowi jedną całość z Kliczkowem. 

Spis 1925:
Bednarskie, wś, pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 70. Mężczyzn 37, kobiet 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 70. Podało narodowość: polską 70.

Bednarskie, obecnie część wsi Kliczków Mały w gminie Brzeźnio.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1821 nr 45

Nieiaka Wiktoryia Strzelecka o nabywanie kradzionych rzeczy obwiniona, z mocy Sądowego postanowienia zostawszy tymczasowo z więzienia uwolnioną, przysięgła że aż do ukończenia iey sprawy na Pustkowiu Bednary w Powiecie Sieradzkim położonem zostanie, i ztamtąd nigdzie bez wiedzy Sądu nie oddali się; z mieysca przecież tego, wedle złożonego do akt urzędowego świadectwa zbiegła; przeto Sąd Policyi Poprawczey Obwodu Kaliskiego wzywa wszelkie Władze nad dobrem Publiczności czuwaiące, aby wspomnioną wyżey Wiktoryią Strzelecką, wedle załączonego tu rysopisu śledzić, a w razie uięcia, onęż pod ścisłą strażą wprost tuteyszemu Sądowi dostawić raczyły. — Rysopis: Wiktoryia Strzelecka, ma lat 20, iest wzrostu miernego, otyła twarzy okrągłey, oczów siwych, nosa ściągłego, włosów ciemno-blond, bez warkocza, ubiór na niey: kaftanik gronatowy zły, u tegoż guziki metalowe, spódniczka sycowa żółta, fartuch biały lniany, trzewiki skórzane, bez pończoch, na głowie czepek płócienny, chustka bawełnicowa szara, koszula biała Kolińska, korale bursztynki na szyi.
—Kalisz dnia 15 Lutego 1821 r. Komarnicki. Braun.

Echo Sieradzkie 1933 13 luty

NIEZWYKŁE OKAZY ŚWIŃ
W GM. BRZEŹNO.
We wsi Bednarskie, gminy Brzeźno [...] Wojtysiakowa wyhodowała trzy wspaniałe okazy świń, które stały się powodem licznych wycieczek okolicznych wieśniaków oraz handlarzy trzodą, celem obejrzenia tego dziwu. Trzy [...] ważą bowiem razem ponad [...] kilogramów żywej wagi. Każda z [tych] monstrualnych przedstawicielek świńskiego rodu jest wysoka około 1 metra [30] centymetrów, a szerokość po[...] do 1 metra. Fachowi rzeźnicy o[ceniają] wagę szynek na [8]0 kilogramów a grubość słoniny do 30 centymetrów.
Kupcy handlujący trzoda chlewną ofiarowali już Wojtysiakowej 3.000 złotych za te okazy.

Podobne kolosy rzadko się zdarzają w Polsce i wartoby, aby nasze kółka rolnicze oraz organizacje przysposobienia gospodarstwa wiejskiego zainteresowały się temi okazami celem przeprowadzenia odpowiednich badań nad sposobem tuczenia oraz nad kwestją pochodzenia tych świń, co musi pozostawać w związku z ich niezwykłą wagą oraz wielkością.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
10. Kliczków-Mały, obejmującą: wieś Bednarski, wieś Kliczków-Mały, Kliczków Poduchowny, folwark Kliczków Mały.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza