-->

czwartek, 20 czerwca 2013

Krety

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Krety, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Staw, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 9, odległość od miasta obwodowego 2 1/4.

Krety, karczma w gminie Błaszki. Oznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Gazeta Warszawska 1828 nr 118

Dobra Szuliszewice z folwarkiem Jarki, Pustkowiem Krety i częścią Szuliszewic Mikołayszczyzna zwanemi, położone w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim, z wszelkiemi przynależytościami i przyległościami wypuszczone zostaną w trzechletnią dzierżawę poczynaiąc od S. Jana 1828 do tego czasu 1831 r. Termin licytacyi do wydzierżawienia wspomnionych Dóbr oznaczony został na dzień 3 Czerwca 1828 r. przed W. Franciszkiem Nowosielskim, Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, w mieście Woiewódzkiem Kaliszu i w iego Kancellaryi, rozpoczynaiąc od godziny 11stey zrana. Cena roczney dzierżawy z pomienionych Dóbr wynosi 4250 złotych Polskich.
W Kaliszu dnia 24 Kwietnia 1828 r.
Stanisław Markowski
Komornik Tr: Cyw: Woi: Kaliskiego.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza