-->

piątek, 3 maja 2013

Starostwo Szadek

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Szadek starostwo, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Szadek, własność rządowa. Ilość domów 11, ludność 62, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Starostwo Szadek,  folw., pow. sieradzki, gm. i par. Szadek, odl. od Sieradza 24 w., ma 4 dm., 16 mk.

Spis 1925:
Szadek-Starostwo, folw., pow. sieradzki, gm. Szadek. Spisano łącznie z wsią Wielka Wieś.

Starostwo Szadek, obecnie wieś w gminie Szadek.

1915 r.

1965 r.

Lustracja 1789 r.

STAN CZYLI INWENTARZ STAROSTWA SZADKOWSKIEGO I WÓJTOSTW W TYMŻE STAROSTWIE
będących w r. 1789 spisany i JWW Lustratorom podany

Opisanie pobudynków. - Dwór, w którym pokoi 3 i komora jedna, na drugiej stronie izba jedna, w tej izbie okien 2, przy tej izbie komora, pod sienią dworu jest sklepik mały, nad tym sklepikiem mała komórka. Dwór gontami pobity, stary, zły. Za tym dworem komory dwie dobre. Browar, do którego wchodząc izba do roszczenia słodów wielka na prawej stronie, a na lewej izdebka mała, gontami pobity, stary, zły, do reparacyji niezdatny. Ozdownia z izbą do roszczenia słodów, w tej okien 2 i z izdebką, w której okno jedno. W wielkiej izbie jest koryto do zalewu słodu stolarską robotą, w tej ozdowni drzwi podwójne stolarską robotą na zawiasach żelaznych z klamkami żelaznymi. Kominy i piec zupełnie murowane, a strychy w izbach dane, gontami pobita, za posesyji W Sucheckiego starosty Szadkowskiego wystawiona. Także budynek na koński młyn i sieczkarnią przez tegoż W starostę wystawiony, podmurowany i gontami pobity, lecz jeszcze wewnątrz niedokończony. Gorzelenka mała pod gontami z izbą, sienią, dobra, gontami pobita. Stajnia podwójna, w której środku jest wozownia stara, zła. Stodół 3, z których jedna dobra, dwie zaś stare, lecz także przez W starostę poprawione. Owczarnia stara, lecz także przez W starostę wyreparowana, przyciesi podwleczone, słupy podawane i poszyta. Obora jedna w klamrę postawiona, dobra, pod snopkami. Druga obora naprzeciw pierwszej, także w klamrę stojąca, stara; teraz przez W starostę wyreparowana, przyciesi podciągnione i słupy dane, dach nowo dany. Chlewy 4 z rzniętego drzewa postawione, stare, złe, do reparacyji niezdatne, bo w błotnistym miejscu stoją. Chałupa owczarska stara, z grontu zła, do reparacyji niezdatna, gdyż drzewo spróchniałe w niej. Idąc ku miastu po prawej stronie jest dom o dwóch izbach i dwóch komorach z kominem lepionym, piecami, oknami, drzwiami na zawiasach żelaznych, guntami pobite, dobre. Niedaleko tego domu kuźnia gontami pobita, stara; na drugiej stronie austeryja wjezdna z stajnią, izbami dwiema, w których okna złe. Ta austeryja pod gontami, stara; teraz przez W starostę podreparowana, lecz więcej reparacyji, a bardziej przestawienia potrzebuje. Dalej idąc ku miastu jest dom Piekło zwany zupełnie dobry gontami pobity, w tym domu jest sklep, który W starosta teraz wymurować kazał. W tym domu jest izb 4, komór 4 i w nim Żydzi mieszkają. W mieście austeryja w ulicy Rzepiszewskiej z stajnią wjezdną, izdebkami dwiema małymi i iz[bą] do szynku, gontami pobita, nowa. Przy tej austeryji sklep wie[lki] wymurować i na nim komorę postawić, onęż gontami pobić W starosta kazał i jest to dobre. Niedaleko probostwa jest młyn Grobela zwany, stary, gontami pobity. U tego młyna 2 koła wodne, małe. Młyn ten ze szczętem przez W starostę wyreparowany, pogrodki nowo wystawione, upust wielki o czterech oknach dany. Staw zaś po części jest zarosły. Drugi młyn Wardęga zwany za miastem ku Szadkowicom stojący, stary, zły. Woda strugą na koła idzie. 2 koła małe u tegoż młyna, tylko czasami miele. Młyn ten już do reparacyji nie jest zdatny. Chałupa przy probostwie z stodółką, stara, dużo nadpustoszona i dach na niej stary, zły. W tej chałupie komornicy mieszkają. Chałupa nowa niedawno przez W starostę postawiona, lecz jeszcze nie jest dokończona. Także karczma w Kobyli z drzewa rzniętego przez W Sucheckiego, starostę Szadkowskiego, postawiona, lecz jeszcze niedokończona. Dach nieposzyty, komin ani piec nie ulepione i drzwi nie porobione.Gazeta Codzienna 1848 nr 91

Na starostwie Szadek, pow. Sieradzkim, 2 stodoły drewniane i spichlerz na rs. 1590 ubezpieczone. Pożar, jak z poszlak wnosić należy, wynikł z podpalenia.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 224 

(N. D. 4390) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
W zagaiku do donacyi Starostwa Szadek należącego, w Lipcu r. b. znaleziono powieszonego na chojaku człowieka z nazwiska i pochodzenia niewiadomego mającego około lat 60, wzrostu średniego, rysy twarzy, którego mogły być rozpoznane z powodu zaszłej już zgnilizny na głowie były włosy siwe, ubranego w surdut sukienny szaraczkowy zły z czarną podszewka, kamizelkę sukiena granatową, koszulę płócienną grubą, spodnie letnie szaraczkowe w drobną kratkę, buty rzemienne łatane, do spodni przyczepioną była szelka rzemienna czarna, czapkę sukienną z daszkiem. Gdy wyprowadzone śledztwo Sądowe nie zdołało wykryć nazwiska ani pochodzenia rzeczonego człowieka, wzywa każdego ktoby wiedział o takowych, aby wiadomość tę Sądowi tutejszemu, lub najbliższemu swego zamieszkania udzielić raczył.
Szadek d. 1 (13) Sierpnia 1857 r.
Radca Honorowy, Sadowski.

Łódzkie Ogłoszenia (Łodźer Anzeiger) 1864 nr 123

Policmajster miasta Łodzi.
Dla poniżej wymienionych osób nadesłane zostały przesiedlenia jako to:
(...) 3. Agaty Felczyńskiej lat 35, z gminy Starostwa Szadek (...)
Gdy zaś te dotąd niezgłosiły się do bióra tutejszego, przeto jeśli kto posiada o nich jaką wiadomość, zechce mi ją udzielić, inaczej zaś po upływie jeszcze dni 15, przesiedlenia takowe do miejsc zkąd nadeszły powrócone będą.
w Łodzi d. 14 (26) Listopa 1864r.
Major Kaliński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 146

(N. D. 3320) Sąd Policji Prostej w Szadku.
Wzywa wszelkie władze, nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby na zbiegłych z aresztu policyjnego Rocha Skotnickiego i Walentego Piotrowskiego czeladników młynarskich, o spełnienie kradzieży gwałtownej w kasie gminnej Starostwo-Szadek, baczne oko zwróciły, a wrazie ujęcia pod silną strażą zabezpieczonych od ucieczki, bądź sądowi naszemu bądź najbliższemu swego urzędowania odtransportowały. Rysopis pierwszego: wzrostu niskiego, lat około 30, twarzy pociągłej, broda zarosła włosem blond, włosów na głowie ciemno-blond, oczu niebieskich, nosa ściągłego szerokiego, ubrany w surdut szary zużyty, spodnie popielate, czapkę czarną z daszkiem papierowym, koszulę lnianą grubą, które to ubranie nasycone jest mąką, bez obuwia, na prawej ręce od ramienia ma trzy znaki od bolączki. Rysopis drugiego: wzrostu średniego, budowy szczupłej, bez zarostu, lat 22, włosów na głowie blond, oczu niebieskich, twarzy pociągłej i takiegoż nosa, ubrany w paleto syberynowe z kołnierzem czarnym, kamizelkę kortową szaraczkową, spodnie kortowe popielate, bóty ciżmowe stare, koszulę lnianą, całe ubranie zużyte, u prawej ręki palec wskazujący ucięty.
Szadek dnia 19 (31) Maja 1867 roku.
Podsędek Rozwadowski.

Kurjer Warszawski 1870 nr 34

W IMIENIU NAJJAŚNIEJSZEGO ALEXANDRA II-go, CESARZA I SAMOWŁADZCY WSZECH ROSSJI, KRÓLA POLSKIEGO, WIELKIEGO KSIĘCIA FINLANDZKIEGO, etc., etc., etc., Komitet Urządzający w Królestwie Polskiem, Na zasadzie Najwyższego Ukazu z dnia Igo czerwca 1869 roku, o przemianowaniu osiadłości, niemających charakteru miejskiego w gubernjach Królestwa Polskiego na osady. Komitet Urządzający na przedstawienie Członka Zawiadującego czynnościami Komitetu, postanowił i stanowi: I. Istniejące w gubernji kaliszskiej miasta: Iwanowice, Koźminek, Opatówek, Staw, Stawiszyn i Chocz w powiecie kaliszskim; Kazimierz, Skulsk, Lądek, Wilczyn, Zagórów, Kleczew i Pyzdry, w powiecie słupeckim; Władysławów, Golino, Rychwał, Ślesin i Tuliszków, w powiecie konińskim; Brudzew, Kłodawa, Grzegorzew, Izbica, Babiak, Brdów i Sompolno, w powiecie kolskim; Grabów, Piątek, Poddębice i Parzęczew, w powiecie łęczyckim; Uniejów i Dobra, w powiecie turekskim; Szadek, Złoczew i Burzenin w powiecie sieradzkim; Wieruszew, Bolesławice, Praszka, Lututów i Działoszyn, w powiecie wieluńskim, zamienić na osady z zastosowaniem następujących środków co do urządzenia w nich zarządu gminnego, na zasadach wskazanych w Najwyższym Ukazie z dnia 19 lutego (2 marca) 1864 r. 7) W powiecie sieradzkim: osadę Szadek przyłączyć do gminy Starostwo-Szadek, nazwawszy ją gminą Szadkowską; w Złoczewie utworzyć oddzielną gminę, a osadę Burzenin włyczyć do gminy Majeczewice. 8) W powiecie wieluńskim: w osadzie Wieruszów, utworzyć oddzielnę gminę pod temże nazwiskiem; Bolesławice włączyć do składu gminy wiejskiej tegoż nazwiska; Praszkę do gminy Strojec, przemianowawszy ją na gminę Praszkowską, a Lututów i Działoszyn, włączyć do składu gmin tychże nazwisk. II. Tak w osadach, z których utworzone być mają gminy osobne, jako i w tych gminach, których skład ulega zmianie w skutek przyłączenia do nich na zasadzie niniejszego postanowienia osad albo wsi z innych gmin, dopełnić niezwłocznie wybory na urzędy gminne, w ścisłem zastosowaniu się do Najwyższego Ukazu z dnia 19 lutego (2 marca) 1864 r. o urządzeniu gmin wiejskich. III. Wykonanie niniejszego postanowienia, które w Dzienniku Praw zamieszczone być ma, wkłada się na Członka Zawiadującego czynnościami Komitetu Urządzającego. Działo się w Warszawie na 333 posiedzeniu d. 30 grudnia (11) stycznia 1869/70 r. Namiestnik w Królestwie, Jenerał-Feldmarszałek (podp:) Hr: Berg. Członek Zawiadujący czynnościami Komitetu Urządzającego, Senator (podp:) J. Solowjew. (Dz: Warsz:)


Gazeta Kaliska 1907 nr 236

W majątku Starostwo, pow. sieradzkiego, spłonęły dwa stogi żyta Władysława Geze, ubezpieczone w prywatnem towarzystwie na 1000 rb.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
14. Wielka Wieś, obejmującą: kolonję Kromolin-Nowy, osadę leśną Kromolin, kolonję Starostwo Szadek, wieś Wielka-Wieś, kolonję Wielka-Wieś.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1969 nr 254

Sterta zboża wartości ok. 10 tys. zł spłonęła w miejscowości Szadek — Starostwo, pow. Sieradz.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza