-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Pisia rzeczka

Słownik Geograficzny:  
Pisia,  rz. w pow. sieradzkim, początek na wschód mta Szadku pod Wilamowem, płynie ku płn. pod Rzepiszowem, Łobodzicami, Zygrami, Pudłowem, i na płd. Bałdrzychowa wpada z lew. brzegu do Neru. Długa około 20 w.

Dziennik Łódzki 1948 nr 253

Most na rzecze Pisi
Na drodze wojewódzkiej Nr 10 Szadek — Balin — Turek w powiecie sieradzim województwo Łódzkie na odcinku między Choszczewa a Maksymilianowem od km. 5 do km. 10 w okresie od dnia 13 września 1948 r. do dnia 31 grudnia 1948 r. będzie przerwa w komunikacji z powodu przebudowy mostu przez rz. Pisię w Zygrach.
Objazd w czasie przerwy odbywać się będzie od km. 5 do km. 10 po drodze gminnej Choszczowa — Krokocicie — Lichawa — Maksymilianów o długości 10 km. o nawierzchni tłuczniowej.
Przewidywany termin przywrócenia ruchu 1 stycznia 1949 r.

Dziennik Łódzki 1949 nr 61

MOST NA PISI
(f) W Zygrach — gm. Krokocice — nad Pisią wybudowano 12-metrowy most betonowy, który łączy szosę na trasie Szadek — Turek.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza