-->

wtorek, 7 maja 2013

Laskowiec

Słownik Geograficzny:  
Laskowice,  por. Czartki Zborowskie w gminie Sieradz.

Spis 1925:
Laskowiec, wś, pow. sieradzki, gm. Wojsławice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 94. Mężczyzn 40, kobiet 54. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 86, ewangelickiego 8. Podało narodowość: polską 86, niemiecką 8.

Wikipedia:
Laskowiec-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wojsławice dzieli się na gromady:

12. Zborowskie, obejmującą: wieś Czartki, wieś Laskowiec, kolonję Mokre Zborowskie, kolonję Zamłyńskie Morgi, wieś Zborowskie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:


wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza