-->

środa, 1 maja 2013

Gibaszew

Spis 1925:
Gibaszew, kol., pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 157. Mężczyzn 68, kobiet 89. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 148, ewangelickiego 6, mojżeszowego 3. Podało narodowość: polską 151, niemiecką 6.

Wikipedia:
Gibaszew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W miejscowości Gibaszew znajduje się mały zabytkowy kościół, należący do parafii Niemysłów. W Gibaszewie znajduje się las o dużej powierzchni. Jest to las iglasty, który otacza mały kościół. 3 kilometry od głównej drogi znajduje się rzeka Warta. Pola wiejskie, które należą do rolników są ubogie w wapń, można więc spotkać takie zioła jak na przykład rumian polny w znacznych ilościach. Często spotykanym dzikim zwierzęciem na terenie Gibaszewa jest dzik i zając.

1992 r.

Gazeta Świąteczna 1926 nr 2350

Józef Domowicz, zapasowy kawalerzysta rossyjski. został wzięty do wojska jako zapasowy w r. 1914 i dotychczas nie wrócił; pozostawił żonę z trojgiem dzieci i 9-morgowe gospodarstwo w Gibaszowie, gm. Niewiesz. Ktokolwiekby wiedział o nim lub słyszał, niech zawiadomi Ks. Proboszcza w Niemysłowie, poczta Niemysłów przez Uniejów, powiat turecki, za co zostanie sowicie wynagrodzony.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 95a

Wpisy do rejestru handlowego.Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
Dn. 18 października 1927 r.
8287. „Antoni Urbański" — sklep spożywczy i sprzedaż wyrobów tytoniowych w Gibaszewie, gm. Niewiesz, pow. tureckiego. Właśc. An­toni Urbański, zam. w Gibaszewie.

Echo Tureckie 1932 nr 11

Wścieklizna.
W powiecie tureckim zauważono kilka wypadków podejrzanych o wściekliznę zwie­rząt, jakoto: bydła rogatego w Gibaszewie, gm. Niewiesz; w gm. Wichertów u psa; w gminie Niemysłów, wsi Książe Młyny u ko­ta. Przeto wypadki pokąsań lub okaleczeń u ludzi zostały poddane zapobiegawczym szczepieniom w Szpitalu w Turku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
8. Gibaszew, obejmującą: kol. Gibaszew i wieś Izabela.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 5

Kronika policyjna
Bójka na zabawie.
Na zabawie tanecznej urządzonej przez miejscową młodzież we wsi Lipnicy, gm. Niewiesz, tut. powiatu, została wywołana bójka pomiędzy uczestnikami zabawy, w czasie której został uderzony dwa razy w głowę nożem Rybarczyk Zygmunt, lat 23, zamieszkały w sąsiedniej wsi Gibaszew, przez Grzelaka Stanisława. Ciężko rannego Rybarczyka odwieziono do domu jego rodzi­ców, gdzie po paru dniach zmarł.
Grzelak został aresztowany i odstawiony do dyspozycji władz sądowych, za co po­niesie odpowiednią karę.

Echo Tureckie 1938 nr 8

Kradzieże
W nocy 9.II.rb. na szkodę Heleny Russek mieszkanki wsi Gibasów, gm. Niewiesz, ze spichrza nieujawnieni dotychczas sprawcy skradli 110 klg. mąki i 50 klg. otrąb, war­tości 45 zł.
W czasie poszukiwania mąkę i otręby znaleziono ukryte w polu. Sprawców dotych­czas nieujawiono.
Tej nocy, prawdopodobnie ci sami spra­wcy w tejże wsi na szkodę Jarugi Janiny skradli z oborki 7 kur, wartości 21 zł.

Dziennik Łódzki 1973 nr 73


W Gibaszewie, pow. Poddębice z nie ustalonych dotychczas przyczyn spłonął dom mieszkalny należący do Bogumiła U.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza