-->

piątek, 24 maja 2013

Charchów Księży i Pański

Zajączkowski:
Charchów Księży i Pański -pow. poddębicki
1) 1136 kop. naśl., Łaszcz. 15: Karchouo - villa circa Spitimir. W bulli gnieźnieńskiej, w opisie uposażenia arcbpstwa wym. K. 2) 1357 oryg., KDW 1354: Karchovo - villa in terra Syradie. K. wym. w opisie uposażenia arcbpstwa gnieźnieńskiego. 3) 1386 Hube, Zbiór Sier. 16: Carchowo - Scarbimir de C. 4) 1391 PKŁ II, 3782: Karchowo - Stephanus de K. 5) 1392 T. Sir. I f. 38: Carchouo - Scarbimir de C. 6) 1394 T. Sir. I f. 61: Carchouo - Scarbimir de C. 7) 1398 T. Sir. II f. 20, por. Koz. I, 164: Karchovo - Skarbko de K. ...Eustachius et Pacossius fratres de K. 8) 1399 Hube, Zbiór Sier. 167, 169: Carchowo - Scarbimir de C. contra Benedictum de ibidem.
9) XVI w. Ł. I, 396-397 Carchowo duplex, Carchowo minor alias nobilium, Carchowo maius - villa fundi archidiaconalis - villa, par. Drużbin, dek. i arch. uniejowski 10) 1511-1518 P. 188: Charchow - archiepiscopi (1518 canonici) - par. jw., pow. szadkowskj, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 231: Karchow Canoni, Karchow pan.-jw. 11) XIX w. SG I, 543: Charchow Księży - wś, Charchów szlachecki, pański wś, par. jw., gm. Wierzchy, pow. sieradzki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Charchowek, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Charchowek, parafia druzbin (drużbin), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Krobanowski, sędzia.

Czajkowski 1783-84 r.
Charchow księzy, parafia druzbin (drużbin), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: archydyakon uniejowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Charchów Xięży, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Drużbin, własność rządowa. Ilość domów 16, ludność 114, odległość od miasta obwodowego 3.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Charchów Pański, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Drużbin, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 152, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Charchów, Ch. księży, wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Drużbin, sąd gm. okr. V Zadzim; do folwarku należy ziemi ornej m. 317, łąk m. 64, pastwisk m. 45, lasu 42, nieużytków różnych m. 18; do 33 osad włośc. należy m. 150, grunta żytnie, 15 dm., 156 mk. Margiel i torf wyzyskuje się na potrzeby miejscowe. Ch. należał niegdyś do kolegiaty uniejowskiej, w początku XIX w. dostał się Załuskim, później Droszewskim, dziś własność Gogólskich; odległość od Poddębic w. 9, od rzeki Warty wiorst 7, a 17 wiorst od Sieradza. 

Słownik Geograficzny:  
Charchów Księży, wieś, pow. sieradzki. Wspom. w dok. z r. 1136 r. (K. W. n. 7). Dawna posiadłość arcyb. gnieźn. W r. 1518 płaci od 61 łan.

Spis 1925:
Charchów Księży, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 13, kol. 34. Ludność ogółem: wś 96, kol. 210. Mężczyzn wś 48, kol. 100, kobiet wś 48, kol. 110. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 96, kol. 210. Podało narodowość: polską wś 96, kol. 210.

Wikipedia:
Charchów Księży-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Słownik Geograficzny:   
Charchów Szlachecki, pański, czyli inaczej Chorchów, wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Drużbin, od drogi bitej z Uniejowa do Turku odl. w. 14, od rz. Warty w. 5, od Sieradza 3 mile, od Łodzi 5 mil; do włościan, osad i dymów 29, należy ziemi włók 5, do folwarku włók 16; w tej przestrzeni znajduje się 15 m. łąk a reszta grunta orne. Gospodarstwo płodozmienne, mk. 300, domów 25. Majątek ten, niegdyś książąt Sanguszków, na początku XIX wieku zostawał w posiadaniu Psarskich, od których w r. 1836 nabyty został przez Józefa Głodzińskiego; 1849 r. prawem sukcesyi przeszedł na własność Cieleckich. J. L.

Spis 1925:
Charchów Pański, wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 106. Mężczyzn 47, kobiet 59. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 101, ewangelickiego 5. Podało narodowość: polską 101, niemiecką 5.

Wikipedia:
Charchów Pański-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. Do 1954 roku siedziba gminy Wierzchy. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
CHARCHÓW KSIĘŻY par. Drużbin, p. poddębicki, w 1783 roku wieś kościelna. Do folwarku należy ziemi ornej 317mg, do osad włościan 150 mg. Jest 15 domów 156 mieszkańców. Wieś należała do kolegiaty uniejowskiej w początkach 18 w. dostały się Załuskim, potem Droszewskim, następnie Gogólskiego. W 1912 r. kolonia i kolonia 13 po byłym folwarku maja 486 mg własność uwłaszczonych włościan, Ignacego Tomaszewskiego i innych. (SGKP t.1, s.543, PGkal.)

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
CHARCHÓW PAŃSKI par. Drużbin, p. poddębicki, własność w 1783 roku Macieja Krobanowskiego sędziego, a do 1827 Tomasza Psarskiego, W 1836 należy do Józefa Głodzinskiego, potem Cieleckich. Opis; dwór z bali rzniętych, wewnątrz gliną wyrzucany, o wymiarach 28x 16 łokci, wysokości od przyciesi łokci 5, pokoi trzy, czwarta kuchnia i garderoba przybudowana. Komin lepiony, w pokojach kominy lepione, dach ze szkudeł wklęśnięty grozi zawaleniem. W pierwszym pokoju okien trzy w tafle, w którym dziewięć tafli. Ogrodzenie z żerdzi łupanych. Chałup jedenaście , na Bugaju jedna murowana, kominy lepione Do włościan osad-29 należy włók 5, do folwarku włók 16. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku mają 630 mg, należą do uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. Kunegunda Rokossowska była właścicielką w 1937 r., 342 ha. (Kobyłecki 1827 k.209, SGKP t.1, s.543, PGkal.).

1992 r.


Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1649

Suchorzyn Wielki
14 stycznia, przeze mnie, została ochrzczona urodzona 1? tego miesiąca, córka Urodzonych Pana Andrzeja Suchorskiego i Marianny, małżonków, której zostało nadane imię Agnieszka. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Rzekiecki z Suchorzyna z Urodzoną panną Jadwigą Kłazczerską? z Charchowa. 

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1650


Suchorzyn Wielki
Dnia szóstego marca, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonego Pana Andrzeja Suchorskiego i Marianny, prawowitych małżonków, której zostało nadane imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Idzikowski i Urodzona Pani Dorota Pratkowska Charchówka Wielkiego.   

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1652

Suchorzyn Wielki
28 kwietnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Andrzeja i Marianny Suchorskich, małżonków, któremu nadałem imię Anna. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Albert Piaskowski z Charchówka Małego i Urodzona Pani Anna Kwiatkowska z Lipnicy.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1652

Roku, jak wyżej, dnia zaś 29 maja. Pomijając zapowiedzi, przez Znakomitego i Przewielebnego Zygmunta Ćwilgoskiego archidiakona uniejowskiego, jak też kanonika władysławowskiego, płockiego i proboszcza wierzchowskiego, zapytałem obojga o wzajemną zgodę i mając ją, połączyłem, mianowicie, Urodzonych Pana Filipa Glińskiego z Charchowa obecnie dzierżawcy z Urodzoną Panią Anną Kwiatkowską z Lipnicy Wielkiej w obecności świadków Szlachetnych i Urodzonych Andrzeja Suchorskiego i Alberta Pratkowskiego i innych wiarygodnych, Franciszka Morakowskiego z ...

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1653

21 stycznia. Przewielebny ojciec Tymiński, związek małżeński Urodzonego Alberta Pratkowskiego z Charchówka ze Szlachetną Panią Katarzyną Słomkowską ze Słomowa, w kościele druzbińskim w obecności świadków Urodzonego Pana Filipa Glińskiego dzierżawcy w Charchówku Wielkim i Szlachetny Andrzej Suchorski z Suchorzyna Wielkiego i wielu innych

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1653


Charchów Wielki
Ja, Adam ? proboszcz tego kościoła, ochrzciłem Barbarę Urodzonego Pana Filipa Jana Glińskiego, obecnie we wsi Charchówek Wielki i Urodzonej Pani Anny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wacław Zaleski z Zadzimia i Urodzona Pani Anna Stokowska wdowa z tej samej wsi Zadzim.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1657


16 lutego zmarł w Charchowie Urodzony Szlachetny Albert Pratkowski, pochowany z kościele drużbińskim.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1659

3 listopada, roku, jak wyżej, ja, Adam Tezoniusz proboszcz tego kościoła, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach świąt połączyłem małżeństwem Szlachetnych Państwa Kazimierza Dzierzążyńskiego z Urodzoną Panią Anną Pratkowską ze wsi Charchów Szlachecki, w obecności świadków ? Pana Stanisława Piaskowskiego z Lipek i Pana Jana Rzekieckiego z Suchorzyna Wielkiego i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1663

Charchówek
26 października, pod nieobecność ? kapłana, ja, jan ? wikary kościoła zadzmskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Wawrzyńca i Teofili Jankowskich, imię dziecka Jadwiga. Rodzice chrzestni Franciszek Cichocki i Pani Marianna Jastrzębowska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1675

Charchówko
5 lutego
Hieronim Nagórski proboszcz wierzchowski, ochrzcił Błażeja Zygmunta Urodzonego Jana Jastrzębowskiego i Urodzonej Zofii Jastrzębowskiej. Rodzice chrzestni Zygmunt Kociełkowski pisarz ziemski sieradzki i Urodzona Marianna Mikołajowska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1677

Suchorzyn
5 marca
Ochrzciłem Józefa Urodzonego Andrzeja Suchorskiego i Urodzonej Anny Suchorskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jan Jastrzebowski i Urodzona panna Abrahamowicowna? obecnie przebywająca w Charchówku.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1680

Charchówek Szlachecki
A.D. tysiąc sześćset osiemdziesiątego, dnia dziesiątego kwietnia, Wielebny Hieronim Nagórski proboszcz w Wierzchach, za zgodą Wielebnego proboszcza drużbińskiego, ochrzcił imionami Wojciech Wacław, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Jana Jastrzębowskiego i Zofii z Porzyny Jastrzębowskiej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkających w Charchówku. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Zaleski z Pudłowa i Urodzona panna Teresa Golińska mieszkająca w Krępie.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1680

Charchówek Szlachecki
Roku, jak wyżej, dnia 21 lipca. Ja, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy zapowiedziami w kolejnych dniach świąt podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych przeszkód, połączyłem obecnych małżeństwem Szlachetnego Mariana z Porczyna Porczyńskiego z Urodzoną i Szlachetną Teresą Abrahamowiczowną obecnie w Charchówka mieszkającą, mając wzajemną zgodę,w obecności świadków wiarygodnych Szlachetnych i Urodzonych Pana Jana Jastrzębowskiego, Andrzeja Sułkowskiego, Jana Porczyńskiego i wielu innych  

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1696

Charchów Księży
Ten sam, jak wyżej, 27 stycznia ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Pana Jana Wolskiego i Anny jego małżonki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Ryczyński i Urodzona Pani Barbara Trepczyna.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1699

Charchów
Roku tego samego, dnia zaś 27 września, ja, Sebastian Mroczkowski, dziekan uniejowski, ochrzciłem imionami Cyprian i Stanisław, prawowitego syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Marcina Wolskiego i Anny Więckoskiej, jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Nekanda Trepka i Szlachetna Katarzyna Komornicka.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1700

Charchów
Roku, jak wyżej, dnia zaś 15 grudnia, ja, Paweł Pluciński wikary drużbiński, ochrzciłem imionami Klemens i Andrzej, prawowitego syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Marcina Wolskiego i Anny Więckowskiej, jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Mikołaj Rylski i Szlachetna Teresa Więckowska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1761

Charchów Księży
21 grudzień
Tego samego dnia grudnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem z wody imieniem Barbara, dziecko prawowitych małżonków Wielmożnego Andrzeja Milewskiego i Franciszki jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Wielmożny Pan Krzysztof Turczynowicz i Wielmożna Marianna Turowska, oboje z Zawady, pominąłem ceremonię, patrz tego dziecka wpis ceremonii w księdze metrycznej w roku 1776, dnia i miesiaca jak wyżej.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1703

Dnia 8-go lutego
Charchówek
Wielebny Sebastian Mroczkowski prepozyt tego kościoła drużbińskiego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ochrzcił dziecko Wielmożnego Pana Szymona Kwiatkowskiego i Heleny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię ?. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielebny Józef Kwiatkowski ojciec ? i Wielmożna Pani Dorota Otocka.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1704

Charchówek
Dnia 9 marca Wielebny Sebastian Mroczkowski prepozyt drużbińskiego kościoła, ochrzcił dziecko Franciszkę prawowitych rodziców Szlachetnych Urodzonych Anny i Jana Taczanowskich. Rodzice chrzestni Urodzeni Stefan Zalewski z Marianną Zwiastowską.   

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1713

Charchów Księży.
Dnia 25 września, roku, jak wyżej, ja, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonych Pana Bartłomieja Pawłowskiego i Urodzonej Pani Teresy Pawłowskiej, prawowitych małżonków z Charchowa Księżego, któremu nadano dwa imiona Franciszek Maciej. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Józef Zbyczyński prepozyt Zadzimia i Urodzona panna Konstancja Kawecka z Bratkowa parafii bałdrzychowskiej.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1713

Charchówek Pański
Dnia 19 listopada A.D. jak wyżej, poprzedziwszy zgodnie z zasadami 3 zapowiedziami w dniach świąt podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, ten sam, jak wyżej, Urodzonego Pana Michała Grabowskiego i Franciszkę Kozubska zapytałem w moim kościele parafialnym drużbińskim o wzajemną zgodę, a mając ją przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem. Obecni świadkowie Urodzeni Pan Piotr, Jan Suchorscy, Pan Sebastian Stobierski i wielu innych z tej parafii.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1717

Czerwiec
Charchówek Pański
Dnia 20 miesiąca i roku, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonego Pana Józefa Kozubskiego i Marcjanny Chlebowskiej, prawowitych małżonków, któremu nadano imiona Jan i Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Kozubski i Urodzona Pani Chlebowska babka tego dziecka.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1718

28 luty
Charchów Księży
Tego samego dnia i roku roku, jak wyżej. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami podczas uroczystych mszy według zasad ?, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem malżeństwo Szlachetnych osób, mianowicie Urodzonego Franciszka Malskiego z Teresą z Piorunowskich 1 v. Pawłowską w obecności świadków Urodzonych Stanisława Brzel?, Andrzeja Kozubskiego, Gozdawskiego, Goreckiego i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1719

Lipiec
Charchówek
Dnia 9 lipca A.D. jak wyżej, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Joanna, córkę Urodzonych Józefa i Marcjanny Kozubskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Mycielski i Wiktoria Dominikowska, prawowite małżeństwo z Woli Pomianowej.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1719

Charchówek Szlachecki
Dnia 11 października roku, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami podczas mszy w dniach świąt, błogosławiłem malżeństwo Szlachetnych osób, mianowicie Urodzonego Pana Alberta Kwiatkowskiego z Zuzanną Kozubską panną w asyście świadków Urodzonych Macieja Łobockiego, Alberta Waliszewskiego, Jana Niwskiego, Andrzeja i Alberta Kozubskich braci i wielu innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1722

Charchówek
18 maja, ten sam, jak wyzej, ochrzcił imieniem Stanisław, syna Szlachetnego Pana Wojciecha Kwiatkowskiego i Zuzanny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Michał Niwcki? i Szlachetna Pani Zofia Branikowska.   

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1724

Charchówek Pański
25 października 1724, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem syna Urodzonego Pana Józefa Potockiego i Rozalii, któremu nadano dwa imiona Andrzej Franciszek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Potocki z Urodzoną Panią z Zajączków Madalińską z Milejowa.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1725

Dnia 13 stycznia A.D. 1725, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Julianna i Marcjanna, córkę Urodzonych Państwa Wojciecha Kwiatkowskiego i Zuzanny z Kozubskich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr wsi Charchówka Pańskiego. Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Kozubski dziadek tego dziecka i Szlachetna panna Teresa Chmielińska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1726

Luty
Charchów Księży
Ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia zaś 25 lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w poszczególnych dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i Boga, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych Jakuba Gawrońskiego sługi Urodzonego Pana Wojciecha Kozubskiego z Marianną Gorzuchowną z Charchowa. Obecni świadkowie Urodzeni Panowie Wojciech Kwiatkowski, Wawrzyniec Bieniewski, Kazimimerz Spinek i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1726

Charchówek Szlachecki
A.D. 1726, dnia 30 kwietnia, Przewielebny Walenty Drogoński proboszcz wierzchowski, ochrzcił dwoma imionami Petronela, Marianna, córkę Urodzonego Pana Alberta Kwiatkowskiego i Zuzanny Kozubskiej, prawowitych małżonków. Jej rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Jan Chryzostom Czyżewski dziekan uniejowski, proboszcz drużbiński i Urodzona Pani Barbara Łobocka małżonka Urodzonego Pana Jana Porowskiego z Borzewicka.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1728

Charchówek
Roku, jak wyżej, dnia zaś 29-go września, Znakomity Wielebny Jan Czyżewski dziekan uniejowski, prepozyt drużbiński, ochrzcił dwoma imionami Eleonora i Franciszka, córkę Urodzonego Pana Wojciecha Kwiatkowskiego i jego żony Zuzanny. Jej rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Stanisław Mączyński starosta klonowski i jego żona Teresa.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1729

Charchówek
Ja, Jan Chryzostom Czyżewski, dziekan uniejowski, proboszcz drużbiński, A.D. 1729, dnia 23 grudnia, ochrzciłem imieniem Wiktoria, córkę Urodzonych Wojciecha Kwiatkowskiego i Zuzanny Kozubskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Kozubski i Urodzona Zofia Kozubska matka i syn.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1731

Sierpień
Charchówek
Roku, jak wyżej, dnia zaś 4-go sierpnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Anna i Magdalena, córkę Urodzonych Alberta Kwiatkowskiego i Zuzanny Kozubskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Tylewicz i Urodzona Marianna Kozubska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1732

Charchów Księży
A.D. 1732, dnia 3 sierpnia, ja, Jan Chryzostom Czyżewski kanonik i dziekan zewnętrzny uniejowski, proboszcz drużbiński, ochrzciłem dwoma imionami Jakub Krzysztof, syna Urodzonych Antoniego Drogońskiego i Teodory Trepczanki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Michał Miękiński łowczy i sędzia grodzki wieluński z Urodzoną Izabelą Rakowską i Znakomity Przewielebny Walenty Drogoński kanonik uniejowski, proboszcz wierzchowski z Wiemożną Urodzoną Panią Konstancją Miękieńską wyżej wpisanego Wielmożnego łowczego małżonką.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1734

Charchówek.
Roku, jak wyżej, dnia 26 lutego, ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Eufrozyna, dziecko Urodzonego Alberta Kwiatkowskiego i Urodzonej Zuzanny Kozubskiej jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Waliszewski i Wielmożna Mączyńska łowczyni sieradzka.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1736

Charchówek
Dnia 27 listopada, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel podczas uroczystych mszy, ja Antoni Wilkanowski kanonik uniejowski, proboszcz drużbiński, błogosławiłem związek małżeński, nie znajdując żadnych przeszkód, Urodzonych Jana Dąmbrowskiego z Urodzoną Marianną Suchorską panną. Obecni świadkowie Urodzeni Albert Kwiatkowski, Dąmbrowski, Kozubski, Górecki, Jędrzejewski, Sromocki i inni.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1737

Charchówek
Dnia 13 grudnia zmarła, chora od siedmiu tygodni Urodzona Marianna Kozubska, małżonka Urodzonego Alberta Kozubskiego, opatrzona sakramentami, pochowana w sklepieniu kościoła drużbińskiego.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1743

Charchówek
A.D. 1743, dnia 8 maja zmarł Urodzony Wojciech Kozubski, opatrzony sakramentami, pochowany w sklepieniu kościoła drużbińskiego.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1748

Charchówek
A.D. 1748, dnia 29 lipca zmarła Urodzona Pani Zuzanna Kwiatkoska z domu Kozubska, opatrzona wszystkimi sakramentami i pochowana w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1749

 Charchówek z poza parafii.
Roku, jak wyżej, dnia 5. lutego. Ja, Krzysztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Wojciechem Górskim a Urodzoną Petronelą Kwiatkowską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami za zgodą własnego proboszcza kościoła drużbińskiego, mianowicie Znakomitego Antoniego Wilkanowskiego, dziekana uniejowskiego, w obecności Wielmożnego Józefa Mogilnickiego starosty nieszawskiego i Wielmożnego Oczosalskiego chorążego i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1749

Charchówek
Roku, jak wyżej, dnia 5 lutego, ja Antoni Nowacki wikary drużbiński, błogosławiłem małżeństwo z 3-ma zapowiedziami Urodzonego Pana Wojciecha Górskiego z Urodzoną Panią Petronelą Kwiatkowską panną w kościele wierzchowskim za zgodą Znakomitego Wielebnego Antoniego Wilkanowskiego prepozyta drużbińskiego, dziekana uniejowskiego, kustosza łęczyckiego, obecnych świadków Urodzonego Pana Kacpra i Piotra Ocioszalskiego, Józefa Mogilnickiego ? starosty ? i wielu innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1750

Charchówek
1750, dnia 17 lipca zmarł Urodzony Pan Tomasz Kwiatkoski, opatrzony wszystkimi sakramentami i pochowany w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1752

Karchówek
16 października ja Antoni Wilkanowski dziekan uniejowski, proboszcz drużbiński, błogosławiłem i potwierdziłem małżeństwo, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel w kościele drużbińskim, Urodzonych Adama Chlebowskiego z Klarą Świątkowską panną w obecności Urodzonych Wojciecha Górskiego, Wojciecha Kowalskiego, Mikołajewskiego, Stanisława Górskiego i innych wiarygodnych świadków.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1753

Charchówek Szlachecki
Dnia 19 sierpnia. Ja Antoni Wilkanowski ?, ochrzciłem imionami Helena Róża, dziecko Urodzonych Adama Chlebowskiego i Klary Świątkowskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wojciech Kwiatkowski i Petronela Górska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1754

Charchówek Szlachecki
Dnia 31 marca, ten sam, jak wyżej imieniem Wojciech dziecko płci męskiej, syna Urodzonych Adama Chlebowskiego i Klary Świątkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wojciech ? i Marianna Leśniewska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1758

Charchów
Zmarło dziecko imion Konstanty i Ignacy Urodzonych Andrzeja Milewskiego i Franciszki Stanisławskiej, prawowitych małżonków syn. Pochowany został w sklepieniu kościoła drużbińskiego.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1758

Charchów
Dnia 1 grudnia. Ja, jak wyżej, zająłem się ceremonią chrztu nad dzieckiem imion Konstanty i Ignacy, synem Urodzonych Andrzeja Milewskiego i Franciszki Stanisławskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi z jednej strony byli Konstanty Milewski i N. Odechowska, z drugiej zaś ...

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1758

Charchów
Dnia 27 grudnia. Ja, Marian Gl?kowski, ochrzciłem dwoma imionami Michał i Konstanty, syna Urodzonych Andrzeja i Franciszki Milewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Konstanty Milewski i Wielmożna Od?chowska i wielu innych[?]

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1759

Charchów Księży
Dnia 2 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłe oboje dzieci, bliźniaczki imion ? i Rozalia, także Jadwiga i Teresa, córki Urodzonych Andrzeja i Franciszki Milewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Ignacy Wolf i Dorota Leśniewska, Maksymilian Stanisławski i Rozalia Leśniewska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1760

Charchów, dnia 16 października 1760 roku. Ja, proboszcz miejscowy, ochrzciłem syna Urodzonego Wojciecha i Scholastyki Kwiatkowskich, prawowitych małżonków, którego imiona są Jakub Ignacy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jakub Krzywoszewski i Urodzona Anna Mosz?

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1766

Charchówek
A.D. 1766, dnia 5 grudnia. Ja, Piotr Dzikowicz wikary drużbiński, ochrzciłem urodzone dnia dzisiejszego, dziecko Wielmożnego Macieja Krobanowskiego wojskiego sieradzkiego i Eleonory Walewskiej, jego prawowitej małżonki tej parafii, któremu nadałem imię Mikołaj a także ? niebezpieczeństwa w domu dworskim ?

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1767

Charchówek
A.D. 1767. Dnia 12 lutego według kościelnego obowiązku, zostało przyniesione wspomniane dziecko, mianowicie Mikołaj, syn Wielmożnych Macieja Krobanowskiego wojskiego sieradzkiego i Eleonory Walewskiej prawowitych małżonków. Ja, Antoni Wilkanowski kanonik ? dopelniłem ceremonię według zwyczaju kościoła rzymskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Jan Mączyński kasztelan sieradzki i Jaśnie Wielmożna Teresa Dąbska wojewodzina sieradzka.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1768

30 stycznia
Charchów Szlachecki
Ja, Antoni Wilkanowski kanonik katedralny poznański, proboszcz drużbiński, ochrzcilem imionami Marianna Agnieszka Katarzyna, urodzoną 17 stycznia córkę Wielmożnych Macieja Jaxy Krobanowskiego wojskiego sieradzkiego i Wielmożnej Eleonory Walewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Teresa z Łaszewskich Walewska łowczyni sieradzka i Wielmożny Melchior Jaxa Krobanowski podstoli bracławski.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1770

Charchów Szlachecki
Rok 1770, dnia 4 września urodził się syn Wielmożnego Pana Macieja Krobanowskiego miecznika sieradzkiego i Eleonory, małżonków tej parafii, którego zagrożonego śmiercią ochrzciłem w domu i któremu zostały nadane dwa imiona Ludwik i Maciej. Ochrzcony został 6 tego miesiąca.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1771

Charchów Księży
Roku, ja wyżej, dnia 26 czerwca, zginął w bitwie Jaśnie Wielmożny Pan Wawrzyniec Potocki regimentarz łęczycki. Jego ciało zostało pochowane w sklepieniu kościoła parafialnego drużbińskiego i z innymi 7 żołnierzami nieznanych imion, których ciała zostały pochowane na cmentarzu tego kościoła.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1772

Charchów Szlachecki
Rok 1772, dnia 9 stycznia. Ja, Piotr Dzikowicz wikary drużbiński, ochrzciłem urodzone 5 grudnia, dziecko Wielmożnych Państwa Macieja Krobanowskiego miecznika sieradzkiego i Eleonory z Walewskich Krobanowskiej, małżonków tej parafii, któremu zostało nadane imię Antonina. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Karol z Lubrańca Dąbski wojewoda sieradzki i Katarzyna z Humańskich Dąbska zaproszone małżenstwo parafii zadzimskiej.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1772

Charchów Szlachecki
Dnia 1 grudnia 1772 do kościoła zostało dostarczone dziecko imieniem Ludwik Macieja Krobanowskiego miecznika sieradzkiego i Eleonory Walewskiej, prawowitych małżonków, także jak wyżej ochrzczone. Ja, miejscowy proboszcz dopełniłem ceremonię według zwyczaju kościoła rzymskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Józef Bardziński chorąży łęczycki i panna Marianna Bardzińska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1774

Charchów Szlachecki
A.D. 1774, dnia 3 lutego. Ja, Piotr Dzikowski wikary drużbiński, ochrzciłem urodzone 26 stycznia, dziecko Wielmożnych Państwa Macieja Krobanowskiego miecznika sieradzkiego i Eleonory z Walewskich Krobanowskiej, któremu zostały nadane dwa imiona Brygida i Weronika. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Dziedzicki z Woli Pomianowej i Urodzona Pani Anna z Bielawskich Tokarska z Dybowa.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1775

Charchów Księży
Roku tego samego, dnia 31 stycznia, zmarł Urodzony Pan Sebastian Borzęcki, opatrzony przeze mnie wyżej podpisanego. Jeg ciało pochowano w grobowcu kościoła.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1777

Charchów Szlachecki
Dnia 17 kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego dnia 2-go bieżącego miesiąca, syna Urodzonych Państwa Eleonory z Walewskich Krobanowskiej i Macieja Krobanowskiego miecznika sieradzkiego, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Franciszek z Pauli, Wincenty Ferrariusz i S? Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Radoszewski kasztelan brzeziński i Urodzona panna Tekla Kossowska córka stolnika Łęczyckiego.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1778

Charchów Szlachecki
Roku, jak wyżej, ja, ten sam, dnia 28 października, ochrzciłem urodzoną dnia 22 tego miesiąca dziewczynkę, córkę Wielmożnych Macieja i Eleonory z Walewskich Krobanowskich, prawowitych małżonków, której zostało nadane imię Salomea. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław z Anną z Domaradzkich swoją małżonką Kłosowscy.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1780

Charchów Szlachecki
Dnia 2 listopada. Ja, ten sam, jak wyżej, w chorobie dziecka, ochrzciłem w domu syna Wielmożnego Macieja Jaxy Krobanowskiego i Eleonory z Walewskich, sędziego grodzkiego sieradzkiego, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Bardziński chorążyc łęczycki i Wielmożna Pani Justyna Milewska żona łowczego szadkowskiego.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1781

Charchów Szlachecki
Dnia 9 kwietnia. Ja, Mikołaj Obrokczyński profesor szkoły województwa kaliskiego, zarządca kościoła drużbińskiego, dopełniłem ceremonię nad dzieckiem dwóch imion, mianowicie Stanisław Kostka i Karol Boromeusz, synem Wielmożnego Macieja Jaxy Krobanowskiego i Eleonory z Walewskich, wojskiego, sędziego grodzkiego sieradzkiego, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Konstanty Milewski łowczy szadkowski ze swoją małżonką Justyną z Tymieńskich. Wyżej wspomniane dziecko Stanisław Kostka został ochrzczony w chorobie w domu dnia 2 listopada 1780.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1782

Charchów Szlachecki
Rok 1782, 12 listopada zmarła Wielmożna Eleonora z Walewskich Krobanowska, opatrzona sakramentami, eucharystia i ostatnim namaszczeniem, pochowana u ojców bernardynów w Warcie.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1799

Charchów Pański
1799, dnia 17 marca, ten sam, ochrzciłem Karolinę, córkę Józefa i Marianny Borowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Izydor Jabłkowski dziedzic dóbr drużbińskich i Wielmożna Karolina Krobanowska.

Dziennik Departamentu Kaliskiego 1810 r.


 Gazeta Poznańska 1810

Do zadzierżawienia. Prefekt Departamentu Kaliskiego. Possessya dzierzawy generalney ekonomii narodowey Unieiowskiey w Powiecie Wartskim sytuowaney, składaiąca się z następuiących pertynencyow: a) z folwarkow: Zielenin, Niemysłow, Wielenin, Wieścice, Kościelnica, Ubysław, Charchow; b) wsiow; Człopy, Szpicimierz, Niemysłow, Labiszewice, Xięże Młyny, Xięża Wolka, Wielenin, Wieścice, część w Kościelnicy, Cichmana, Kobelniki, Sworowa, Charchow; c) browarow: w całym Amcie; d) gorzelniow: w całym Amcie; e) młynow: dwoch w Unieiowie, w Ostrowku, w Xiężym Młynie, wiatraka w Niemysłowie; f) rybołostw: w Xiężym Młynie, w Kościelnicy; przeznaczona iest od I. Czerwca r. b. do wypuszczenia przez licytacyą w dwoch letnią dzierzawę. Termina tey licytacyi wyznaczone są: pierwszy na dzień 8., drugi na dzień 15., trzeci na dzień 22. Maia r. b. każdy o godzinie 9 z rana, przed Zastępcą Intendenta dobr narodowym JP. Szotarskim na sali Prefekturalney w Kaliszu, uwiadomiaiąc Publiczność o tym wzywa się każdego maiącego ochotę trzymania rzeczonej dzierzawy, aby na wyrażonych terminach; przed upoważnionym do tey czynności Kommissarzem stawił się, od tegoż powziąwszy wiadomość, o szczegolnych warunkach i kondycyach, pod ktoremi possessya tey ekonomii, wypuszczona bydź ma, Iicita swoie do Protokułu podał, codo ogolnych przepisow, takowe iuż do publiczney wiadomości każdego podane zostały, to tylko tu przydać należy, że intrata roczna ekonomii Unieiowskiey, wynosi podług ostatnich wyciągów intrat zł. 48.389 gr. 10. szel. 2 5/3 i że chcący uzyskać te possessyą, musi stawić kaucyą, przynaymniey połowie summy dzierzawney wyrownywaiącą. Po skończoney licytacyi naywięcey ofiaruiący wspomnioney dzierzawy, pod kondycyami i warunkami dekretem N. Pana d. d. 29. Marca 1808 roku przepisanemi, za poprzedniczym potwierdzeniem kontraktu, zawrzeć się mianego pewnym bydź może. W Kaliszu dnia 24. Kwietnia 1810.

Gazeta Warszawska 1810 nr 82

Listy Gończe. Urodzony Tomasz Psarski, zastawny Possessor dóbr Charchowka Szlacheckiego w Powiecie Szatkowskim w Departamencie Kaliskim leżących , rodem ze Wsi Poradzewa Powiatu Warckiego, i tamże maiący swą familią lat 30 liczący, Religii Katolickiey wzrostu wysokiego, otyły czoła wysokiego, włosow i brwi czarnych oczów siwych , na twarzy czarno zarastaiący , nosa dużego twarzy okrągłey i pełney , ust grubych. — Ubior iego był, chustka na szyi i kamizelka biała , spodnie nankinowe, surdut zielony barakanowy, kapelusz okrągły czarny, bóty stare. Tenże będąc o gwałtowności , na osobie Ur: Józefa Bornstaedta Syna Dziedzica Wsi Prusinowic popełnione, obwinionym, i w więzieniu tuteyszym Prochownia zwanym osadzony, z tegoż wyszedłszy W dniu 3cim miesiąca i roku bieżących pod strażą woyskową na miasto, zbiegł: wzywaią się przeto ninieyszym Cywilne i Woyskowe Władze, iako też wszelkie osoby aby takowego zbiegłego, gdzie się tylko spostrzedz da , natychmiast schwytały i onego do przyzwoitey władzy odesłały —w Warszawie dnia 5 Października 1810 roku. R. Trzciński, Sekr: Sądu Spraw: Kryminalney Departamentów Warszawskiego i Kaliskiego na mocy zlecenia sądowego.

 Gazeta Poznańska 1813

 

Gazeta Warszawska 1813 nr 10

Radca Stanu, Dyrektor generalny Dóbr i Lasów Narodowych, podaie ninieyszem dm wiadomości publiczney, iż w skutek Dekretu N. Pana pod dniem 15 Lutego i 3 Kwietnia 1812 r. w Dreznie wydanych , odbywać się będą ta w Warszawie w Biórze Dyrekcyi Jeneralney Dóbr i Lasów Narodowych w domu Zielińskich przy ulicy Rymarskiey pod N sytuowanym, tamże posiedzenie swe maiącey, układy względnie sześcioletniego Zadzierżawienia Dóbr Narodowych w sześciu dawnieyszych Departamentach Xięstwa Warszawskiege w r. b . 1813 z d 1 Czerwca z Dzierżawy dotychczasowey wychodzących , a to nie tylko zwykłym sposobem przez Licytacyią, ale też i z wolney ręki. Termina rozpoczęcia Licytacyi tudzież Układów oznaczaią się następuiące :
Na d. 8 Marca 1813.— 3 z Departamentu Kaliskiego:
a w Ekonomii Uniiowskiey : Folwark Charchow, praetium fisci Z P. 3026 gr 15 sz.
(...) Pomnieysze Folwarki i realności w 6ciu dawnieyszych Departamentach Xięstwa Warszawskiego sytuowane, których praet: fisci zło: 3000 nieprzenosi , w miastach Powiatowych respective okręgu, w którym są położone , przez publiczną Licytacyią wydzierżawionemi będą Termina Licytacyi, iako i Summy anszlagowe, poźniey przez Dziennik Departamentowy do publiczney wiadomości podane zostaną, —Ostrzegaią się przy tem pretendenci iż tylko ci do Licytacyi lub układów będą przepuszczeni , którzy swoią kwalifikacyią, mianowicie zaś fundusz pewny na kaucyią połowie Summy dzierżawney wyrownywaiącą; wskażą, i zaraz na wstępie do układow wadium czyli zakład rownaiący się czwartey części Summy na intratę podaney złożą. Warunki ogólne , pod któremi zadzierżawienie Dóbr nastąpi , nietylko przy akcie licytacyi ogłoszone zostaną, ale nadto każdy też Warunki iako też i wyciągi Intrat w każdym czasie w Biórze Dyrekcyi Jeneralney dla wiadomości okazane mieć może. W Warszawie dnia 27 Stycznia 1813. Badini Mazaraki, Sekr:

Gazeta Warszawska 1814 nr 65

Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego podaie ninieyszem do Publiczney wiadomości, iż przez ludzi W. Tomasza Barskiego, w Charchowie Pańskim mieszkaiącego, Klaczy para gniadych, z których iedna ma około lat 15tu z strzałką małą na łysinie a druga około lat 5ciu bez odmiany, chomąt para ordynaryynych i bryczka okuta z wasągiem Końskiey roboty z połkoszkami, w ktorey uzdecka poiedyncza i miech do obroku się znaydowały, od ludzi żydow podeyrzanych, w karczmie pod wsią Wolą Pomianową zdybanych, od których to koni ucieczką zbiedz starali się; przytrzymane zostały. Wzywa przeto Sąd z mocy swego urzędowania każdego interessenta, by w skutku udowodnioney legitymacyi swey własności, naydaley w dniu 30tym m. Sierpnia r. b. za wynadgrodzeniem żywności tych koni i kosztow Sądowych, swą własność odebrać starał się, inaczey bowiem konie wspomnione wraz z rekwizytami i bryką w terminie oznaczonym w Szadku przez publiczną Licytacyią na rzecz Kassy Kryminalney po odtrąceniu kosztow żywności i innych, sprzedanemi zostaną Szadek, dnia 20 Lipca 1814. Jedliński, Z. P.

Gazeta Warszawska 1821 nr 42

Podpisany Patron Trybunału Cywilnego I. Instan. Woiewódz. Kaliskiego, jako zastępuiący Ernesta Bogumiła Faltz Kuratora massy konkursowey Kaietana Milewskiego, stosownie do Uchwały JO. Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 22 Stycznia 1819 r., mam honor wezwać ninieyszem wszystkich Wierzycieli do teyże massy ubiegających się, ażeby się osobiście lub przez Pełnomocników stawili w dniu 6 Kwietnia r. b. o godzinie 4tey z południa przed W. Garszyńskim Sędzią Referentem, w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń Trybunału, w celu uchwalenia dalszey Administracyi massy i iey kontrolli, a z powodów, iż dobra do teyże massy należące, a mianowicie Borzewiska z przyległościami w Powiecie Szadkowskim leżące, lubo były wystawione na sprzedaż publiczną, dla braku licytantów sprzedanemi nie zostały, również dobra Borki i Lipki, Wyrębów, Dąbrówki, Charchow Pański, Nowa-Wieś, Wylazłów i Porczyn, chociaż sprzedanemi zostały, dla niedopełnienia atoli warunków przez pluslicytantów powtórnie na ich koszt i ryzyko sprzedanemi bydź muszą. — Kalisz dnia 1 Marca 1821 roku. Andrzey Frydrych.

Gazeta Warszawska 1824 nr 49

Kommissyia Woiewództwa Kaliskiego.
Folwark Charchow Xięży w Ekonomii Rządowej Unieiowskiey i Obwodzie Sieradzkim położony, wraz z wsią zarobną tegoż nazwiska, iest do wydzierżawienia na lat siedm pro 1824/1831 w terminie na dniu 12 Kwietnia r. b. w Biórze Sekcyi Ekonomiczney odbywać się maiącym, a to za opłatą roczney summy dzierżawney zł: Pol: 2762 gr: 17. Podaiąc to do powszechney wiadomości, Kommissyia Woiewódzka oświadcza, iż osoba udowodniaiąca naylepszą w myśl postanowienia Xięcia Namiestnika Królewskiego d. d. 24 Stycznia 1818 r. kwalifikacyią do dzierżawienia dóbr Rządowych, otrzyma pierwszeństwo do posiadania powyższego folwarku, tudzież, że nikt do konkurrencyi przypuszczonym nie zostanie, kto wprzódy nie złoży Vadium w summie zł: Pol: 690 gr: 19, i nakoniec, że o warunkach, pod iakiemi ninieysze wydzierżawienie nastąpi, każdego czasu w Biórze wyż wspomnioney Sekcyi Ekonomiczney dowiedzieć się można. — Działo się w Kaliszu dnia l5 Marca 1824 r.
Za Prezesa: Kowalski K. W. A.
Sekretarz Jeneralny: Dziewulski.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1824 nr 458

NRO 46977/9784— WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA EKONOMICZNA.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Stosownie do odezw Kommissyów Woiewódzkich, tudzież dyspozycyi Kommissyi Rządowéy Przychodów i Skarbu, poleca Wóytom Gmin, Burmistrzom i Prezydentom Miast Woiewództwa tuteyszego, ażeby zwykłym sposobem nayściśleysze dopełnili w Gminach swych śledztwo, maiątku osób poniżey zamieszczonych; o skutku którego Kommissarzy właściwych Obwodów zawiadomić należy, a ci naydaley w dniach 30. Kommissyi Woiewódzkiéy stosowne Rapporta złożyć są obowiązani.
w Warszawie dnia 8. Mca Października 1824 r.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
w Zastępstwie KOŻUCHOWSKI. Filipecki Sekr: Jener:
Lista osób których śledztwo maiątku ma bydź dopełnione.
A. z Woiewództwa Kaliskiego.

2. P. Ludwik Loga, Dzierżawca folwarku Charchowa Xiężego w Ekonomii Unieiow.  

Gazeta Warszawska 1825 nr 32

Kommissyia Woiewodztwa Kaliskiego.
Do powszechney podaie wiadomości, iż następuiące Dobra Rządowe są do nowego wydzierżawieniu od dnia 1 Czerwca 1825 r. na zasadzie Postanowienia Xięcia Namiestnika Królewskiego z d. 24 Stycznia 1818 r., to iest:
I. W Obwodzie Sieradzkim.

3. W Ekonomii Uniejów: Folwark Charchów Xięzy składaiący się z wsi i folwarku tegoż nazwiska; na lat sześć po sobie idących, czyli pro 1825/1831, za opłatą roczney summy dzierżawney zł: Pol: 2762 gr: 17.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 22 Maia 1826 roku — dla:
17. Dóbr Narodowych Ekonomii Unieiow, składaiącey się z folwarku i wsi Kościelnica, z foluszem na rzece Warcie, z placem na austeryią i karczmą Utrata w Unieiowie, z folwarku i wsi Wieleninin, z wsi Ostrowsko, z folwarku i wsi Wieszczyce, z folwarku Zielenin, z wsi Człopy Spicimierz, z Pustkowiem Malczew, z wsi Kobylniki, Szarow Xięży, Czechmiana, Sworowa, z folwarku i wsi Niemysłow z wiatrakiem, z wsi Lubiszewice, z Pustkowiem Kalinki, z wsi Xięża Wólka, i Xięże Młyny, z folwarku Uniejów Wóytostwo, z wsi Kapitulna, z miasta Unieiow, z austeryią, z wsi Wola Przedmieyska w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Charchow Xięży w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Gusiń, z folwarku i wsi Kozanki Podleśne, z folwarku i wsi Orzeszków w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z wsi Chłościn w Powiecie Łęczyckim Woiewództwie Mazowieckiem, i z folwarku Ubysłow w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim sytuowanych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 228

Kommissya Woiewdztwa Kaliskiego. W wykonaniu Reskryptów Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu : a) trzech iedney i tey samey daty 15 Lipca r. b. Nr 82763/7566, 47872/9375, 46788/9212 b)z dnia 29 Lipca r. b. Nr. 51420/16066 c) z dnia 5 Sierpnia r. b. Nr. 53194/10409 zasadzaiących się na Dekrecie Nayiaśnieyszego Pana w Odessie pod dniem 19 Sierpnia 1828 r. zapadłym, Kommissya Woiewódzka do powszechney podaie wiadomości: iż 1. W dniu 16 Listopada r.b. 2. detto 18 detto. 3. detto 20 detto. 4 detto 23 detto. 5. detto 25 detto. poczynaiąc zawsze od godziny 3 z południa, odbywać się będzie w iey Biurze na sali zwykłych posiedzeń publiczna licytacya na sprzedaż następnych dóbr Rządowych, to iest: ad 1. Folwarku i wsi Charchowa Xiężego z propinacyą, w Ekonomii Unieiowskiey, i Obwodzie Sieradzkim położonych, ad 2. Folwarku i wsi Gusina z propinacyą, w teyże Ekonomii w Obwodzie Kaliskiem położonych, których przestrzeń wynosi włok 10, morgów 15, prętów 215 miary nowopolskiey. ad 3. Folwarku Kozanki Podleśne z wsiami Kozanki Podleśne tudzież Wielkie, z propinacyą, w teyże Ekonomii w Obwodzie Kaliskim położonych, ad 4. Folwarku i wsi Wydrzyna z propinacyą, w Ekonomii Wieluń w Obwodzie Wieluńskim położonych, których przestrzeń wynosi 27 włók, 25 morgów, 275 prętów miary nowopolskiey. ad 5. Folwarku Grzybki z wsiami Grzybki i Proboszczewice i z propinacyą, w Ekonomii Brodnia, i Obwodzie Kaliskim położonych. Licytacya zaczynać się będzie, a mianowicie : ad 1 od Summy złp. 17,343 gr. 2. ad 2 detto — 11,080 — 12. ad 3 detto — 10,501 — 12. ad 4 detto — 23,967 — 22. ad 5 detto —. 36,909 — 28. W srebrze albo w Listach Zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant, corocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanon: ad 1 w Summie złp. 819 gr. 16. ad 2 detto — 506 — 12. ad 3 detto — 498 — 27. ad 4 detto — 1091 — 17. ad 5 detto — 1752 —25. z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymie pożyczkę od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego: ad 1 w Summie złp. 11,100. ad 2 detto — 11,100. ad 3 detto — 6,100. ad 4 detto — 24,900. ad 5 detto — 21,600. zaciągnioną, od którey przez następne 24 lata wnosić będzie do Kassy tegoż Towarzystwa Prawem Seymowem z dnia 13 Czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, iako to: ad 1 w ilości złp. 181 gr. 21. ad 2 detto — 181 — 4, ad 3 detto — — 100 ad 4 detto — 353—6. ad 5 detto — 345 — 11. Każdy przystępuiący do licytacyi, winien złożyć vadium: ad 1 w Summie złp. 2,083 gr. ad 2 detto —1,456 —24. ad 3 detto — 1,241 — 24. ad 4 detto — 3,179 — 4 ad 5 detto — 4369 — — w srebrze lub w Listach Zastawnych, a nadto, utrzymuiący się przy licytacyi, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. O innych warunkach licytacyjnych, każdy chęć kupna maiący, poweźmie wiadomość w Biurze Kommissyi Woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabellą źródła intraty wykazuiącą, na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu, o stanie obecnym dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zechce do właściwych Naddzierżawców, do których stosowna wyszła dyspozycya. Działo się w Kaliszu d. 28 Sierpnia 1829 r. Radca Stanu Prezes, Piwnicki. Sekretarz Jeneralny. Dziewulski.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1830 nr 733

NRO 86,314. — WYDZIAŁ WOYSKOWY.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Zamieszczając poniżéy Listy imienne Spisowych z Woiewództwa Krakowskiego, Lubelskiego, Kaliskiego, Płockiego, Augustowskiego i z Miasta Stołecznego Warszawy zbiegłych, poleca Wóytom, Prezydentom i Burmistrzom Miast, aby w Gminach swych iak nayściśleysze śledztwo uzupełnili i wyśledzonych do Kommissarza właściwego Obwodu odstawili, z kąd następnie do Bióra Kommissyi Woiewódzkiey transportem odesłani bydź maią.
Wóyci Gmin, Prezydenci i Burmistrze Miast, ściśle ninieyszemu poleceniu zadość uczynią, a Kommissarze Obwodowi skutku śledztwa dopilnują.
w Warszawie dnia 27 Lutego 1830 roku.
Radca Stanu, Prezes
R. REMBIELIŃSKI. Filipecki, Sekr: Jlny.
z Woiewództwa Kaliskiego.

(...) Józef Kędzierski maiący lat około 38, wzrostu średniego, twarzy okrągłéy, włosów blond, oczu siwych, prawéy ręki nad łokciem niema, miał na sobie ubiór, surdut ciemny-szaraczek dosyć dobry, takież spodnie i płaszcz podobny, zbiegł z wsi Churczowa Pańskiego Odu Sieradzkiego.  

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 197

Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:
2. Tomasza Psarskiego właściciela dóbr Chorchowa w powiecie Szadkowskim, tudzież summy 50000 złp. nа tychże dobrach lokowanej.  
(...) ogłasza się wiadomość otwarcia spadków, z wyznaczeniem terminu do regulacyi tychże spadków na dzień 20 lutego (4 marca) 1839 r. przed podpisanym pisarzem.  
Kalisz dnia 13 (25) sierpnia 1838 r.
Antoni Korzeniewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 255

(Ν. D. 5084) Sąd Poprawczy Wydziału Łęczyckiego.
Zawiadamia niniejszym osoby interessowane, iż od osoby podejrzanej w końcu miesiąca Grudnia r. z. skradziony wóz szybowany i sprzedany w wsi Charchowku Pańskim przez głównego sprawcę, w dniu dzisiejszym odebrany znajduje się w depozycie Sądu naszego, ktoby takowego właścicielem być się mienił, zechce z dowodami po odbiór onego stawić się w Sądzie tutejszym, gdyż wrazie przeciwnym postąpiono będzie jak prawo wymaga.
w Łęczycy dnia 12 (24) Października 1839 r.
Sędzia Prezydujący, Skwarski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 52

Podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek wyroku Trybunału Cyw. I.
Jnst. Gub. Kaliskiej pod dniem 5/17 Czerwca 1840 r. wydanego, sprzedam zostaną w drodze licytacyi, dobra ziemskie Charchow, zwane pospolicie Charchów Pański w Pcie Szadkowskim Obw. Sieradzkim Gub. Kaliskiej sytuowane.
Rozległość dóbr tych według pomiaru Urzędowego wynosi w ogóle hub 20 morgów 16 prętkw. 294 i oszacowane są łacznie z budynkami złtp. 73683. — Sprzedaż dóbr tych następuje w skutku żądania Józefa Głodzińskiego współdzie­dzica, w tychże dobrach Charchowie mieszkającego, za którego podpisany Patron Trybunału tu w Kaliszu mieszkający sprzedaż tę popiera. Na przeciw współdziedzicom dóbr tych, mianowicie I. nieletnim dzieciom po Elżbiecie z Madalińskich Chrzanowskiej, to jest: Alexandrowi, Honoracie i Pelagii Chrzanowskim w Rzechcie Pcie Szadkowskim mieszkającym, których opiekunem jest Grzegorz Chrzanowski dzierżawca dóbr Rzechty, w Rzechcie Pcie Szadkowskim mieszka­jący, a przydanym opiekunem Xiądz Jan Szymański Proboszcz Parafii Drużbin, w Drużbinie Pcie Szadkowskim mieszkający. Oraz 2, dzieciom po niegdy Wojciechu Psarskim pozostałym to jest: Wiktorynie z Psarskich Siewierskiej wdowie z mieszkania niewiadomej. Maxymie z Psarskich Pawła Kawieckiego dzierżawcy wsi Modły małżonce w Modle Pcie Kaliskiem mieszkającej, Julii z Psarskich Wincentego Zdzitowieckiego dzierzawcy wsi Iwonia małżonce, w Jwoniu Pcie Szadkowskim mieszkającej, Józefie z Psarskich Kossickiej wdowie w Zawadkach Pcie Wartskim mieszkającej, Ignacemu Psarskiemu także w Zawadkach mieszkającemu, Karolinie z Psarskich Magdalskiej wdowie w Modle mieszkającej, Eraz­mowi Psarskiemu w Zawadkach mieszkającemu nieletniemu którego opiekunką jest Klotylda z Stokowskich Psarska wdowa w Zawadkach mieszkająca a przydanym opiekunem Józef Psarski dziedzic dóbr Wielgiego, tamże w Pcie Wieluń­skim mieszkający.
Ogłoszenie warunków sprzedaży dóbr tych nastąpiło w dniu 28 Listopada (10 Grudnia) b. r. na Audyencyi Trybunału. Poczem termin do temczasowego przysądzenia dóbr tych na dzień 13/25 Stycznia 1842 r. godzine 3 z południa wy­znaczony został. Sprzedaż ta odbywać się będzię przed W. Doufrene Sędzią Trybunału delegowanym lub jego zastępcą w Kaliszu w miejscu zwykłem posiedzeń Trybunału w Sali Audyencyonalnej.
Zbiór objaśnień, taxa i warunki przejrzane być mogą każdego czasu w Kancellaryi Trybunału oraz u podpisanego Patrona.
Kalisz dnia 28 Listopada (10 Grudnia) 1841 roku.

Karól Kowalski, Patron Trybunału.  

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 60

Wykaz wynagród za pogorzele w epoce dawnego Towarzystwa Ogniowego, po koniec roku 1816 zdarzone, których wypłata przypada w roku 1843.

Data Pogorzeli
Gubernia
Obwód
Nazwisko
Ner domu podług dawnego Kadastru
Imię i Nazwisko Właściciela, na rzecz którego wynagrodzenie przyznanem zostało
Summa do wypłaty pozostała
Miasta Wsi
w Szczególe
w Ogóle
Prywatney Rządowey Złote gr Złote gr
23 Marca 1809
Kaliska
Sieradzki
Charchów Xięży 1
Rząd za Folwark
3150

3150Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 60

Wykaz wynagród za pogorzele w epoce dawnego Towarzystwa Ogniowego, po koniec roku 1816 zdarzone, których wypłata przypada w roku 1843.

Data Pogorzeli
Gubernia
Obwód
Nazwisko
Ner domu podług dawnego Kadastru
Imię i Nazwisko Właściciela, na rzecz którego wynagrodzenie przyznanem zostało
Summa do wypłaty pozostała
Miasta Wsi
w Szczególe
w Ogóle
Prywatney Rządowey Złote gr Złote gr
15 Kwietnia 1809
Kaliska
Sieradzki
Charchów Xięży 1
Rząd za Owczarnią
630

630Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 25

(N. D. 519) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Jozefa Głodzieńskiego właściciela dóbr Rzechta i Drużbin oraz dóbr Chorchów w Okręgu Szadkowskim leżących. (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 31 Lipca (12 Sierpnia) 1850 r. w Kancellaryi hypotecznéj w Kaliszu.
Kalisz dnia14 (26) Stycznia 1850 roku.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 186

(N. D. 4406) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
1. Katarzyny z Jabłkowskich Psarskiej, co do summ: rs. 3389 kop, 33 1j2 pod N. 3, i rs. 810 kop. 66 1j2 pod N.10, wykazu dóbr Chorchów, z Ogu Szadkowskiego; 
(...) Otworzyły się spadki do regulacyi których przedemną Pisarzem wyznacza się termin na d. 14 (26) Lutego 1857 r.  
Kalisz d. 4 (16) Sierpnia 1856 r.
J. N. Zengteller.
Kurjer Warszawski 1857 nr 249

(Art: nad:) Dzień 11 Czerwca r. b. smutną ogłosił nowinę naszej okolicy, zwiastując o śmierci ś. p. Prowidencji z Głodzińskich Cieleckiej, Żony Józefa Cieleckiego, Dziedzica dóbr Drużbina i Charchowa Pańskiego, w Powiecie Sieradzkim położonych. Sędziego Pokoju Okręgu Szadkowskiego. Jeżeli kobieta w cichem, domowem powołaniu swojem, może mieć prawo do publicznego hołdu, to nikomu słuszniej hołd ten nie należy, jak ś. p. Prowidencji. Zbyt wcześnie, bo zostawiając kilkoro nieletnich dziatek, opuściła tę ziemską pielgrzymkę, lecz nie uniosła z sobą pamięci dobrych czynów, których za życia nie szczędziła. Zacząwszy od rodzinnego kółka, gdzie swoim przykładem i słowy, wpajała w serca swych dziatek najpiękniejsze cnoty, jako Obywatelka rozszerza swą macierzyńską opiekę na swych podwładnych, dla familji nieszczęśliwej staje się prawdziwą opiekunką, przyjaciółką najlepszą dla równych sobie; któż z otaczających nie doświadczył od niej pociechy w strapieniu, kogóż nie ogrzała swojem uczuciem i tkliwością? Jak czuć się dał skon takiej kobiety, dosyć było spojrzeć na orszak pogrzebowy, tak Osób Duchownych, którzy licznie się zebrawszy, okazali swą bezinteresownością jak cnota powinna być uczczoną; jakoteż i Obywateli, którzy spieszyli, to z współczuciem i pociechą dla stroskanej Rodziny, to z ostatnią posługą dla zwłok zacnej Kobiety, których nie dozwolili odwieść karawanem, ale dla uczczenia, do Kościoła parafjalnego, w znacznej odległości będącego, na własnych barkach donieśli; a te ciche łkania i wydobywające się z piersi tłumnego ludu jęki przy ostatniej posłudze, przekonywały wymowniej niż usta Kapłana, jakim był żywot ś. p. Prowidencji. Spokój i cześć Tobie zacna Kobieto! Niech pamięć Twa nigdy nie wygaśnie w sercach, które Cię znały; a te kilka słów moich, jak skromny kwiatek, wdzięczną na mogile zasadzony ręką, niech nie dozwolą bez wspomnienia zagrzebać Twe cnoty w niepamięci! — J. G.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 47 

(N. D. 983) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Kajetana Załuskiego, współwłaściciela dóbr Charchów Xięży, w Ogu Szadkowskim.
(…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na dzień 31 Sierpnia (12 Września) b. r. w tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej, Kalisz dnia 12 (24) Lutego 1860 r.
Radca Dworu, Ziemięcki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 49

(N. D. 833) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako też i wojskowe nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby na Ludwika Zabłockiego czeladnika rzeźniczego z miasta Uniejowa Ogu Wartskim pochodzącego, o zabójstwo Kajetana Załuskiego we wsi Charchowie Xiężym Powiecie Sieradzkim dokonano obwinionego, ostatecznie w Warszawie czasowo przebywającego, obecnie z pobytu niewiadomego, baczną zwracały uwagę, wrazie wyśledzenia ujęły i pod silną strażą zabezpieczająca od ucieczki Sądowi tutejszemu lub najbliższemu dostawiły. Rysopis jego następujący, lat ma 34, wzrostu miernego, siadły krępy, ma wąsy rude zakręcane, twarz pociągła, oczy ciemne, nos ściągły, włosy blond, ubrany ostatecznie był w algierkę bajową koloru płowego.
Piotrków dnia 2 (14) Lutego 1860 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieleński.


Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.  
6. Charchów z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 147 kop. 61, vadium do licytacji rs. 1691, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3732, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Janem Niwińskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 187

We wsi Charchów pański, gminie Drużbin, powiecie Siedleckim, w nocy z dnia 8 na 9 Lipca r. b. wszczął się pożar, jak się domyślają z podpalenia i zniszczył wiatrak ubezpieczony na rs. 450.

Dziennik Powszechny 1863 nr 275

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 5709) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci.
1. Maurycego Załuskiego, wierzyciela sum:
a) Rs. 1251 kop. 50, na dobrach Charchów Księży w Okręgu Szadkowskim, pod Nr. 7 działu IV, i b) Rs. 3000 Da dobrach Rzekty, w Okręgu Szadkowskim. pod Nr. 30 działu IV hypotekowanej, do której przywiązane jest prawo sześcioletniej zastawy tychże dóbr.
Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin ostateczny na dzień 30 Maja (11 Czerwca) 1864 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej, pod prekluzją.
Kalisz dnia 13 (25) Listopada 1863 r.
J. Ziemięcki.

Dziennik Powszechny 1864 nr 39

Sieradz. We wsi Charchowie w Powiecie Sieradzkim w dniu 30 Stycznia (11 Lutego) w karczmie kolonji Urszulin gdy zeszli się mieszkańcy kolonji, wszczęła się pomiędzy temiż kłótnia a następnie bijatyka, na którą nadszedł Maciej Przybylski okupnik czynszowy z kolonji Orszulin; jeden z bijących się Piotr Masiera także okupnik czynszowy podskoczył do nadchodzącego, uderzył go w głowę wyrwaną z woza kłonicą. Przybylski po uderzeniu w parę godzin życie zakończył. Winowajca został przyaresztowany.

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
8. Chorchów, składające się z folwarku Chorchów vel Charchów Pański, kolonji Zarembów i Wiatraka z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 338 k. 30, vadium do licytacji rs. 1,200, licytacja rozpocznie sią od sumy rs. 6,718 kop. 50, termin sprzedaży d. 8 (20) Maja 1867 r., przed Rejentem Zenonem Łopuskim
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
d. dnia 30 Marca (11 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Charchów-Pański od sumy rocznej rs. 49 k. 50
w dobrach Charchów-Księży od sumy rocznej rs. 30.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1867 nr 110

(N. D. 2767). Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 
3. Stanisława Droszewskiego, (...) i wierzyciela sumy rs. 3,000 na dobrach Charchowie Księżym z tegoż Okręgu w dziale IV pod Nr. 11 stojącej; (…) otworzyły się spadki, do regulacji których, oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego kancelarji na dzień 12 (24) Listopada 1867 r.
Kalisz d. 22 Kwiet. (4 Maja) 1867 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 273

N. D. 8175. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, że otworzyły się spadki po zmarłych: 1. Piotrze Droszewskim, jako właścicielu dóbr Charchów Księży w Powiecie Sieradzkim położonych, (…) oraz, że do regulacji takowych spadków oznaczony został termin nadzień 11 (23)Czerwca 1869 r. w mej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 2 (14) Grudnia 1868 r.
Edward Milewski.

Kurjer Warszawski 1868 nr 278

Dnia 2go b. m. i r., zmarł ś. p. Piotr Droszewski, dziedzic dóbr Charchowa, w okręgu szadkowskim położonych, w 38 roku życia. Pochowanym został w grobie familijnym, w mieście Szadku.

Dziennik Warszawski 1869 nr 56

N. D.53*. Rejent Kancelaryi Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, że otworzyły się spadki po zmarłych:
1. Piotrze Droszewskim, jako właścicielu dóbr Charchów Księży w Powiecie Sieradzkim położonych, (…) obu z powiatu Kaliskiego, oraz, że do regulacji takowych spadków oznaczony został termin nadzień 11 (23) Czerwca 1869 r. w mej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu. Kalisz d. 2 (14) Grudnia 1868 r.
Edward Milewski.

 *nieczytelne

Kaliszanin 1872 nr 50

Jest do sprzedania wieś
Charchów-Księży,

rozległy włók 16 mórg 12, t. j. ziemi ornej włók 11, łąk włók 2 mórg 21 dwukośnych, lasu włóka 1 mórg 12, pastwisk włóka 1 mórg 9; odległy od miast: powiatowego Sieradza i Zduńskiej-woli po mil 3, od Łodzi i Kalisza mil 6. Budowle dobre, dwór obszerny i dobrze urządzony. Za włókę złp. 11,500, kapitał prócz 56,000 złp. wymagalny. Bliższe szczegóły, oraz mappy u właściciela na miejscu.

Dziennik Warszawski 1872 nr 120

N. D. 3153. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
1. Chorchów, składających się z wsi i folwarku Charchów Pański v. Chorchów, kolonji Zarembów, oraz młyna, wiatraka w wieczystej dzierżawie będących z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 664 kop. 34. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Jezierskim, d. 2(11) Listopada 1872 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 1,200. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6,700.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomej z pobytu i niemającej w hypotece obranego zamieszkania prawnego Emilji Cieleckiej-Głodzińskiej panny wierzycielki hypotecznej dóbr Chorchów.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi. Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Kurjer Warszawski 1872 nr 199


Dnia 27 lipca we wsi Charekowie księżym, w powiecie Sieradzkim, włościanin Wincenty Andrysiewicz lat 40 liczący powiesił się w skutek złego obchodzenia się z nim żony, która go w tym dniu nawet pobiła.  

Dziennik Warszawski 1872 nr 207

DZIAŁ WEWNĘTRZNY
Wiadomości krajowe.
Wiadomości o wypadkach w kraju tutejszym w miesiącu lipcu. (Dokończenie *).
Samobójstwa: We wsi Charchowie Księżym w pow. sieradzkim, w gub. kaliszskiej włościanin Wincenty Andrysiewicz, będąc zbity przez żonę, z żalu powiesił się w stodole.


Dziennik Warszawski 1872 nr 245

N. D. 7102. Pisarz Sądu Pokoju w Szadku.
Po śmierci: 1) Daniela Thiel właściciela wiatraka z należącemi do niego zabudowaniami, dwoma ogrodami, gruntem i łączką, w wsi Charchowie Pańskim; (…) otworzyły się spadki, do regulacji których w tutejszej kancelarji hypotecznej termin prekluzyjny wyznacza się na dzień 22 Maja (3 Czerwca) 1873 r.  
Szadek d. 13 (25) Listopada 1872 r.
Gadomski.

Dziennik Warszawski 1874 nr 73

N. D. 2114. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, że toczy się postępowanie spadkowe:  
6. po Sabinie z Starzyńskich Psarskiej, wierzycielce sumy rs. 1,200 na dobrach Chorchów vel Charchów Pański z powiatu Sieradzkiego w dziale IV pod Nr. 6b. lokowanej; tudzież że termin do uregulowania takowych spadków oznaczony na dzień 11 (23) Października 1874 r. w mej Kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 19 (31) Marca 1874 r.
Edward Milewski.

Kaliszanin 1876 nr 52

Korespondencja Kaliszanina.
Sieradz dnia 3 lipca 1870 r.
(...)Prosiliście o nadesłanie wam wiadomości doty­czących rezultatów wyborów na sędziów gminnych. Otóż pospieszam zadosyćuczynić temu żądaniu. Utrzymują tu powszechnie, że na sę­dziów gminnych wybrani są większością głosów: w okręgu Zapusta - mała p. Antoni Brzeziński, dziedzic dóbr Dzierlina; w okręgu Brąszewickim p. Gerlach, wójt; w okręgu Złoczewskim p. Tarnowski, dziedzic dóbr Unikowa; w okręgu Szad­kowskim p. Adam Nencki, dziedzic dóbr Boczki; i w okręgu Zadzimińskim p. Alfons Cielecki, dzie­dzic dóbr Charchów. Spodziewać się należy, że panowie ci będą zatwierdzeni przez właściwą władzę, albowiem na piastowanie powierzonych im urzędów wszechstronnie zasługują.(...)

Maksymiljan Kempiński.

Kaliszanin 1878 nr 79

W dniu 29 sierpnia r. b., zmarł we własnym majątku Charchowie-pańskim ś. p. Józef Teodor Zaremba Cielecki, b. oficer b. wojsk polskich, oraz b. sędzia pokoju okręgu Szadkowskiego.

Kurjer Warszawski 1892 nr 45

Naczelnikiem biura kaliskiej dyrekcji szczegółowej Towarzystwa kredytowego ziemskiego został mianowany p. A. Cielecki, właściciel dóbr Chołchowa*, w pow. sieradzkim, dotychczasowy sędzia gminny.

*Alfons Cielecki właściciel dóbr Charchów, przyp. autora bloga

Gazeta Kaliska 1895 nr. 75

Od pobicia zmarł we wsi Charchów Księży, powiatu sieradzkiego 52-letni Wawrzyniec Żmudziński.


Gazeta Kaliska 1895 nr. 92

Sprzedaże. W dniu 14 listopada r. b. drogą publicznej licytacji u rejenta B. Miaskowskiego, za zaległe raty w towarzystwie kredytowem ziemskiem, sprzedane zostały dobra Charchów Pański w powiecie sieradzkim. Dobra te przestrzeni 463 m. 154 pr., nabył p. Walenty Danecki za rs. 13.001.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1895 nr 324

Sprzedaż dóbr.
W dniu 14 b. m., za raty, zaległe Towarzystwu kredytowemu ziemskiemu, sprzedane zostały majątki: Charchów Pański i Grabienice.
Charchów Pański, w pow. sieradzkim, mający 463 morgów obszaru, nabył za 13,001 rs. p . Walenty Danecki.  

Gazeta Świąteczna 1898 nr. 902

Ograni w łańcuszek. Pewien gospodarz ze wsi Charchowa w powiecie sieradzkim będąc na jarmarku w Poddębicach zachęcił się do gry w łańcuszek, i choć go ostrzegano, że będzie tego żałował, postanowił próbować szczęścia. Próba kosztowała go 22 ruble, ale na tém nie poprzestał. Wkrótce spotkał w Warcie tegoż samego oszusta z gierką i znów przegrał do niego 40 rubli. Poszedł do Łodzi, miał niby wszystko odegrać, i znów oddał oszustom zgórą 40 rubli. Poszedł na jarmark do Dobréj-przegrał 32 ruble. Poszedł do Pińczowa; miał jeszcze 28 rubli i zapowiedział, że nie wróci, póki nie odzyszcze wsystkiego, co przegrał. I cóż się stało? Przegrał i tę resztę pieniędzy. Dopiero gorzko zapłakał nad swym uporem i zaślepieniem, ale był to już żal po czasie. M.G.

Gazeta Kaliska 1904 nr 218

GŁOSY. Szanowny Panie Redaktorze! Zacna matrona ś. p. Karolina z Załuskich Droszewska, b. właścicielka dóbr Charchów-Księży, zmarła w naszym grodzie 13 sierpnia 1903 r. bezpotomnie i ograniczając się do minimum w potrzebach życiowych, a kierując się tylko humanitaryzmem, nie słowami, ale duszą, rozporządziła majątkiem swym 12,000 rb. przedewszystkiem legując na cele, których była uplastycznioną idealistką, a mianowicie: na budujący się kościół Zbawiciela w Warszawie 350 rb., na potrzeby kościoła ks. Bernardynów w Kaliszu do rozporządzenia ks. kanonika Księskiego 400 rb., na uczniów gimnazjum filologicznego do rozporządania ks. kanonika Szafaickiego 200 r. na dom schronienia na Chmielniku 200 rb. i do rozporządzenia przełożonej szpitala św. Trójcy dla rekowalescentów 100 rb., resztę zaś dalekim krewnym i znajomym. Otóż 5 b. m. sporządzony został podział dobrowolny tak ze strony prokuratorji jako też i prywatnych legatarjuszów przed rejentem p. Bzowskim i pomimo obdarowanych z gubernji: lubelskiej, warszawskiej i piotrkowskiej, jak również miejscowych, liczba których wyniosła około 30 osób,— tak piękna nastąpiła harmonja między legatarjuszami, że wszyscy opuszczając kancelarję p. Bzowskiego, zadowolnieni byli nie tylko jego, ale i kancelarji uprzejmością, gdzie przy tak skomplikowanej i męczącej kilka godzin umysłowej pracy iście bezinteresownie pp. Sikorski i Nawrocki załatwiali swego szefa myśli widocznie mając na uwadze cel społeczny. W uznaniu zatem tak pięknego charakteru, imieniem, ś. p. Droszewskiej składam 10 rb. do rozporządzenia Twego, Szanowny Panie Redaktorze, i załączam wyrazy prawdziwego szacunku. Kurator testamentu H. Műller.


Gazeta Kaliska 1906 nr 334 i 335

Samobójstwo. We wsi Charchów-Księży, w pow. sieradzkim, powiesił się w stodole włościanin Wojciech Bubiak, lat 55.


Zorza 1911 nr 50

+ O scalenie gruntów. W gub. Kaliskiej podjęły starania o scalenie gruntów następujące wsie: w pow. Słupeckim — Ruda Komorowska; w Tureckim — Miłkowice i Popów; w Kolskim — Niepoń, w gminie Kłodowa; w Sieradzkim — Chorchów Księży, Wola Lipińska, Dzigoszew; w Łęczyckim: Wola Roguzińska, Pokrzywnica, Kępina, Budzinek, Sulimy i Górki.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 14

Obwieszczenie.
Rejent przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu Józef Dzierzbicki ogłasza, iż otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych.
1) Ignacym Lichym, właścicielu działki ziemi 6 dz. 360 sąż, zapisanej pod Nr 10 w dziale II wykazu hipotecznego kolonji - Charkow Pański Nr 1 powiatu Sieradzkiego;
Termin zamknięcia postępowań spadkowych wyznacza się na 1 października 1918 roku, w kancelarji Rejenta Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.
Rejent:

J. Dzierzbicki.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 19

Obwieszczenie.
Rejent przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu Józef Dzierzbicki obwieszcza, iż otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Józefie Świętczaku, współwłaścicielu 15 mórg 252 prętów ze składu dóbr Charchów Księży, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 12 grudnia 1918 r. w kancelarji rejenta Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 35Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny K. P. sądu okręgowego w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po śmierci:
2) Andrzeja Rolaty, właściciela działki gruntu Nr 20, przestrzeni 4 dzies. 2080 saż., zapisanego pod Nr 12 działu II wykazu hipot. kolonji Charchów-Pański Nr 1, pow. Sieradzkiego, — i
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 25 kwietnia 1919 r. w tymże wydziale hipotecznym w Kaliszu, gdzie osoby interesowane w spadku stawić się powinny, pod rygorem prekluzji.

Ziemia Sieradzka 1919 październik

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 70

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci:
2) Macieja Szczepańskiego, właściciela 15 mórg 7 pręt. gruntu, zapisanych w II dziale wykazu hipot. dóbr Charchów-Księży, pow. Sieradzkiego. pod Nr 24;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 marca 1921 r. i w dniu tym osoby w spadku interesowane winny się stawić do kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 4

REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
2459. „Fryderyk Retman", wiatrak w Charkowie Pańskim, gm. Wierzchy, pow. Sieradzkiego; właściciel Fryderyk Retman w Charkowie Pańskim;

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 33

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Stanisławie Dopierała, współwłaśc. 22,5 mórg gruntu i łąki z majątku Charchów-Księży, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 3 listopada 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 40

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Mateuszu Nazarczyku, właśc. działki Nr. 13a, przestrzeni 15 mórg, zapisanej pod Nr. 13, w dziale II wyk. maj. Charchów Księży, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 28 listopada 1922 r. w kancelarji notarjusza—Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 51

Wydział hipoteczny w Zduńskiej-Woli obwieszcza, że na d. 1. paździer­nika 1925 r. wyznaczony został termin regulacyj pierwiastkowych hipo­tek dla:
1) dwóch działek gruntu, o ogólnej powierzchni 9 morg 184 prętów, położonych we wsi Charchów-Księży, gm. Wierzchy, pow. sieradzkiego, oznaczonych Nr 15 tab. nadawczej, a należących do Szczepana Mamosa;
Osoby interesowane winny się zgłosić ze swemi prawami do kancelarji tutejszego wydziału hipotecznego w powyższym terminie pod skutkami prekluzji z art. 154—160 Ust. Hip.

 Ziemia Sieradzka 1926 sierpień

 

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 44

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 275, 293, 301 i 3091 U. P. C., wzywa Józefa Pawelczyka, ostatnio zamieszkałego w Pęczniewie, gm. Niemysłów, pow. tureckiego, obecnie z miejsca pobytu niewiadomego, aby w terminie 4-miesięcznym, od daty niniejszego obwieszczenia, sta­wił się w tymże sądzie okręgowym w Kaliszu (Al. Józefiny Nr. 11), wy­dział cywilny, w sprawie Nr. II C. 178 27, oraz aby złożył wymagane przez art. 309 U. P. C. oświadczenie, pod skutkami w art. 31,718 i 722 tejże ustawy przewidzianemi.
Powództwo wnosi Józef Woźniak przeciwko spadkobiercom Woj­ciecha Pawelczyka: 1) wdowie Marjannie Pawelczykowej, 2) Helenie Pawelczykównie, 3) Józefowi Pawelczykowi i 4) Zygmuntowi Pawel­czykowi, z żądaniem: w razie potrzeby zbadać świadków przez wła­ściwy sąd pokoju, przyznać Józefowi Woźniakowi prawo własności do działki ziemi w majątku Charchów Pański Nr. 1, przestrzeni 3 dziesię­ciny 180 sążni, oznaczonej na planie i w rejestrze pomiarowym Nr. 2, zapisanej w dziale II wyk. hip. tegoż majątku Charchów Pański Nr. 1 pod Nr. 21, i przepisać na niego do wymienionej parceli tytuł własności w wykazie hipotecznym, zasądzić od pozwanych na rzecz powoda kosz­ta sądowe i za prowadzenie sprawy.
Przy powództwie zostały złożone następujące dokumenty: pleni­potencja, wykaz hipoteczny, uchwała grupy Zamłynie z dnia 2 sierpnia 1902 r. Nr. 1, zaświadczenie Banku Włościańskiego Nr. 6308 i 4 odpisy skargi i załączników.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 59

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 275. 293, 301 i 3091 U. P. C., wzywa wdowę Marjannę Pawełczykową i Helenę Pawełczykównę, ostatnio zamieszkałe w Pęczniewie, gm. Niemysłów, pow. tureckiego obecnie z miejsca pobytu niewiadome, aby w terminie 4-miesięcznym, od daty niniejszego obwieszczenia, stawiły się w tymże sądzie okręgowym w Kaliszu (Al. Józefiny Nr. 11) wydział cywilny, w sprawie Nr. II. C. 178/27, oraz by złożyły wymagane przez art. 309 U. P. C. oświadczenie, pod skutkami w art. 31, 718 i 722 tejże ustawy przewidzianemi.
Powództwo wnosi Józef Woźniak przeciwko spadkobiercom Woj­ciecha Pawelczyka: 1) wdowie Marjannie Pawelczykowej, 2) Helenie Pawelczykównie, 3) Józefowi Pawelczykowi i 4) Zygmuntowi Pawelczyko­wi z żądaniem:
1) w razie potrzeby zbadać świadków przez właściwy sąd pokoju;
2) przyznać Józefowi Woźniakowi prawo własności do działki zie­mi w majątku Charchów Pański Nr. 1, przestrzeni 3 dzies. 180 sąż., ozna­czonej na planie i w rejestrze pomiarowym Nr. 2, zapisanej w dziale II wykazu hipotecznego tegoż maj. Charchów Pański Nr. 1, pod Nr. 21 i przepisać na niego do wymienionej parceli tytuł własności w wykazie hiotecznym;
3) zasądzić od pozwanych na rzecz powoda koszta sądowe i za prowadzenie sprawy.
Przy powództwie zostały złożone następujące dokumenty: plenipotencja, wykaz hipoteczny, uchwała grupy Zamłynie z dn. 2.VIII 1902 r. Nr. 1, zaświadczenie Banku Włościańskiego Nr. 6308 i 4 odpisy skargi i załączników.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 2

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 19. 11. 1927 r. L. BP. 2632-1 wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1669 Tow. Ochotniczej Straży Pożarnej w Charkowie - Pańskim, pow. Sieradz.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 21

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie orzeczeniem z dnia 12 maja 1927 roku
postanowiła:
1) wniosek gospodarzy wsi Charchów - Księży, gminy Wierzchy, powiatu sieradzkiego z dnia 8 maja 1926 roku o wdrożenie postępowania scaleniowego odnośnie ich gruntów — zatwierdzić;
2) ustalić obszar scalenia wsi Charchów - Księży w granicach:
a) gruntów ukazowych i zaserwitutowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej tej wsi około 85,67 ha,
b) gruntów hipotecznych z kolonji Charchów- Księży około 5 ha, należących do Antoniego Żmudzińskiego i
c) gruntów hipotecznych z parcelacji dóbr Charchów - Księży o obszarze około 16,6 ha, należących do Józefa Maniosa, Franciszka Lesińskiego, Antoniego Żmudzińskiego. Władysława Święckiego, Adama Borczyka i Franciszka Szczepańskiego.
Orzeczenie to orzeczeniem Głównej Komisji Ziemskiej w Warszawie z dnia 28 września 1927 r. odnośnie p. 2 ustęp c zostało zniesione w tem, że grunty hipoteczne z parcelacji dóbr ziemskich Charchów - Księży o obszarze około 16,6 ha włącza się do obszaru scalenia wsi Charchów - Księży, gminy Wierzchy, w powiecie sieradzkim — jedynie celem poddania zmianom, wynikającym z postanowień art. 7-go lit. c, f, i h ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku (Dz. Ust. Nr. 39 r. 1926, poz. 244) w brzmieniu, ustalonem art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1927 r. (Dz. Ust. Nr. 78, poz. 680), a w pozostałej części utrzymane w mocy.
Z p. Prezesa (—) K. Jaroński
Naczelnik Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 60

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5. Janinie Mamosowej, współwł. 7 m. 178 pr. z maj. Charchów- Księży, pow. sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 12 lutego 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawo w wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 21 sierpnia 1928 roku
9250. „Retmany i Siekacz", młyn motorowy w kol. Charchów Pań­ski, gminy Wierzchy, pow. sieradzkiego. Firma rozpoczęła czynności od 1928 roku. Wspólnikami są: Adolf-August Retman i Ida małżonkowie Retman, Rudolf i Klara małż. Retman i Wojciech Siekacz, wszyscy zam. we wsi Charchów-Pański, gminy Wierzchy, pow. sieradzkiego. Firma jest spółką firmową, zawiązaną na mocy aktu, sporządzonego przed notarjuszem Kubiczkiem w Uniejowie w dniu 2 kwietnia 1927 roku za rep. Nr. 501, na okres dziesięcioletni, licząc od dnia sporządzenia aktu i uwa­żana będzie za przedłużoną na następne dziesięciolecia, o ile na sześć miesięcy, przed upływem każdego dziesięciolecia, nie nastąpi ze strony którego ze wspólników urzędowe zrzeczenie się spółki. Do zarządzania majątkiem spółki uprawnieni są wszyscy wspólnicy.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 40

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały dostępowania spadkowe po zmarłych:
9) Michale-Emiljanie Gogulskim, wierzycielu sumy 1439 rb. 34 ko­piejek, zabezpieczonej na maj. Charchów-Księży, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 2 grudnia 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 94

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Stanisławie Cepowskim, właścicielu 7 morg. 180 pr. z maj. Charchów Księży, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 27 lutego 1930 roku, w którym to dniu osoby interesowane winny stawić się w tymże wydziale hipotecznym ze swemi prawami, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 5

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW,
które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2291 Gminne Kółko Łowieckie w Charchowie - Pańskim, pow. Sieradz z dn. 9. 10. 29. L. II. Zw. 7496.

 Ziemia Sieradzka 1930 kwiecień


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 19 listopada 1930 roku
11939. „Lucjan Lorenc", sprzedaż artykułów spożywczych i wyro­bów mięsnych w Charchowie - Pańskim, gm. Wierzchy, pow. sieradz­kiego. Właśc. Lucjan Lorenc, zam. w Charchowie - Pańskim.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 7

OBWIESZCZENIE
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie
z dnia 10 marca 1932 r. Nr. 7a/17/Sr. o rozszerzeniu obszaru scaleniowego we wsi Charchów Księży.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 marca 1932 r. uprawomocniło się orzeczenie tegoż Okręgowego Urzędu Ziemskiego z dnia 6 lutego 1932 roku, dotyczące rozszerzenia i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Charchów Księży, gminy Wierchy, pow. sieradzkiego.
Za Prezesa
(—) Grabowski.


Echo Sieradzkie 1932 19 wrzesień

OSTROŻNIE Z WYBOREM MĘŻÓW.
W roku 1927 Węglewski Kazimierz, dość zamożny gospodarz zam. w Charchowie Pańskim gm. Wierzchy pow. Sieradzkiego wydał za mąż córkę swą Marysię, za Edmunda Lewandowskiego zam. we wsi Rudniki gm. Lubola pow. Tureckiego.
Nowożeńcy zamieszkali przy teściu, który im nawet zapisał część swego gospodarstwa wymawiając sobie alimenty. Rodzina Węglewskicbyła spokojna i cieszyła się ogólnem zaufaniem, natomiast nowy członek rodziny, a zięć Lewandowski odznaczał się brutalnością i łobuzerstwem, wszczynał często bójki i awantury ze swą żoną i teściami. Jedna z takich większych bójek zakończyła się fatalnie. Lewandowski kosą przeciął rękę swej żonie i zadał jej kilka ran. Po dłuższej kuracji w szpitalu sieradzkim Lewandowska wróciła do zdrowia, lecz już dwoma palcami u ręki ruszać nie może.
Ponieważ Lewandowscy po powrocie żony do domu dalej nie mogli znaleźć wspólnej platformy, Lewandowska opuściła dom i przeniosła się do Łodzi, gdzie znalazła pracę.
W dniu 15 b. m. do starego Węglewskiego orzącego w polu podszedł zięć. Podczas kłótni Lewandowski ciężko pobił starca, którego sąsiedzi nieprzytomnego przenieśli do domu, a następnie przewieźli do szpitala sejmikowego w Sieradzu.

Echo Sieradzkie 1932 5 październik

WYROKI SĄDOWE W SIERADZU.
Sąd okręgowy w Kaliszu na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał następujące sprawy:
(...) -Józefa Tekwe z Charchówa- Pańskiego gm. Wieszczy, oskarżonego o sfałszowanie dowodu osobistego konia, Sąd skazał go na 6 m. więzienia z zawieszeniem na 2 lata.
-Tekli Oopierałowej Charchów-Pański oskarżonej o namawianie do fałszywych zeznań w sprawie kradzieży kaszy przez Dopierałową — niejakiego Stefana Szydłowskiego strycharza z gm. (...)


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
3. Charchów Księży, obejmującą: kolonję Charchów Księży, kolonję Stanisławów.
4. Charchów Pański, obejmującą wieś Charchów Pański, kolonję Walentynów, kolonję Zamłynie, kolonję Zarębów, kolonję Zawady b, kolonję Zawady a, Zawady w.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 99


Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Wincentym Miłoszu, właścicielu działki ziemi Nr. 12, obszaru 11 ha 1981 metrów kw. z pod Nr. 13, działu II, wykazu hipotecznego majątku „Kolonja Charchów Pański Nr. II", powiatu sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono w kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecznego na dzień 15 czerwca 1934 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji tegoż wydziału w celu ujawnienia swo­ich praw pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
12) w § 1. p. XIV. w gromadzie Charchów- Księży, oznaczonej liczbą 3, po słowach „kolonję Stanisławów", dodaje się „wieś Charchów-Księży".
Wojewoda
(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 80


Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Pawle Nowaku, właścicielu: a) działki ziemi obszaru 3 dziesię­ciny 2089 sażeni z pod Nr. 14 działu II wykazu hip. majątku Zawady A, powiatu sieradzkiego i b) działki ziemi Nr. 17, obszaru 3 dziesięciny 180 sażeni z pod Nr. 17, działu II, wykazu hip. kolonji Charchów Pań­ski Nr. 1, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono w kancelarji hipotecznej, sekcji II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, na dzień 6 kwietnia 1935 roku, w którym to terminie osoby zaintereso­wane winne zgłosić się do tejże kancelarji w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji. Nr. 252/34.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 15 czerwiec

NAWZAJEM POKALECZENI MAŁŻONKOWIE W SZPITALU.
Do tutejszego szpitala zostali przywiezieni Nowak Władysław i żona jego Wiktoria, oboje licząc po 33 lata, ze wsi Charkow Pański gm. Wierzchy.
Po zbadaniu sprawy okazało się, że Nowak Władysław naskutek szału pokaleczył ciężko żonę, następnie poderżnął sobie mocno gardło. Stan obojga jest zadawalniający.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 16 czerwiec

DOBRY SYNALEK.
Antoni Domagała, 19 lat, z Chartkowa Księżego gminy Wierzchy za kradzież z przybranym wspólnikiem Hieronimem Wojciechowskim owsa i prosa ze strychu u swego ojca skazany został wraz z wspólnikiem po 2 miesiące aresztu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 13

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 10 czerwca 1938 r. Nr. RU. VII/1/3/67/38
o dokonanych scaleniach gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21-go marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów: 1) wsi Naramice, gminy Naramice, powiatu wieluńskiego, 2) wsi Rzepiszew, gminy Szadek, pow. sieradzkiego, 3) wsi Miklesz, gminy Złoczew, pow. sieradzkiego, 4) wsi Charchów Księży, gminy Wierzchy, pow. sieradzkiego (...) nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla poszczególnych obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy — prawomocne orzeczenia, zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
4. Obszar scalenia wsi Charchów Księży, gminy Wierzchy, pow. sieradzkiego.
1. S-cy po Marcinie i Stanisławie małż. Nowak: dzieci Jan, Józef, Helena i Aniela Nowaki 16, 17, 20, 21 (63/80 — 5), 63/80 — 25. S-cy po Agnieszce Rolka: s. Wojciech i Stanisław bracia Rolka — 17/80 — 5; 17/80 — 25, Nr. działek 8, 28, 38, 50, 51, o powierzch. w ha 2.9419, 0.5445, 0.9689, 8.6948, 1.1277.
Za Wojewodę:
(—) Ignacy Krupa
Kierownik Oddz. Urządzeń Rolnych.

Dziennik Łódzki 1959 nr 221

Wypadek bez precedensu!
-Podpalił własny dom aby uzyskać odszkodowanie.
2 stycznia br. we wsi Charchów Księży — w zabudowaniach Zygmunta Stasiaka — wybuchł groźny pożar.
Ogień strawił dom mieszkalny oraz oborę wartości około 60 tys. zł. Komenda Powiatowa MO w Poddębicach, która zajęła się tą sprawą, po jakimś czasie umorzyła dochodzenie przyjmując, że pożar wybuchł na skutek wadliwej budowy komina. Zygmunt Stasiak otrzymał odszkodowanie z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w wysokości 27 tys. zł.
Sprawa ta — jak wiele innych — poszłaby zapewne w zapomnienie, gdyby milicja nie otrzymała dodatkowych informacji. A informacje te, potwierdzone zresztą w czasie dochodzenia, były wprost rewelacyjne. Okazało się bowiem, że Zygmunt Stasiak budował nowy dom i aby uzyskać fundusze z PZU podpalił własne, stare zabudowania. Przedtem jednak sprytny gospodarz spakował wszystkie wartościowe przedmioty i ukrył je w bezpiecznym miejscu. Tymczasem „nieszczęśliwy pogorzelec" w trakcie sporządzania protokółu przez kierownika placówki PZU w Poddębicach — Stefana Zwierzchowskiego, wyolbrzymiał swe straty, demonstrując nawet ponadpalane skrawki błamów, rzekomo ze swoich futer.
Zaprosił go również na obiad „zakrapiany" wódką i protokół został sporządzony zgodnie z wymaganiami Stasiaka.
Wobec takiej sytuacji postanowieniem prokuratora milicja aresztowała przedsiębiorczego gospodarza, który w czasie przesłuchania przyznał się do winy.

Za niedopełnienie obowiązku znalazł się również w areszcie — Stefan Zwierzchowski. Wkrótce obydwaj staną przed sądem. (st)
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza