-->

środa, 24 kwietnia 2013

Józefka

Słownik Geograficzny:  
Józefka,  os., pow. kaliski, gm. i par. Iwanowice; odl. od Kalisza 22 w., dm. 2, mk. 20.

Józefka, obecnie część wsi w gminie Błaszki.

Józefka 1839 r.

Józefka 1992 r.


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 44

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci:
2) Józefa Tomaszewskiego, współwłaściciela 2 mórg 6 prętów gruntu, zapisanych w dz. II dóbr Józefów-Brzozowiec, pow. Kaliskiego, pod NrNr: 19, 21 i 59r (g) (tom III str. 13);
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 grudnia 1920 r. i w dniu tym osoby w spadku interesowane winny stawić się do kancelarji notar. Jana Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 12

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
14) Pawle Bartczaku, współwłaścicielu działki gruntu 6 dzies. 359 sąż. ze składu maj. Stobno część VI, i współwłaścicielu działek gruntu, przestrzeni: 3 mor. 211 pręt., 7 mórg 150 pręt., 1 mor. 150 pręt. i 1 mor. 150 pręt., ze składu maj. Józefów Brzozowiec,— pow. Kaliskiego,— oraz
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 27 sierpnia 1921 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 91


Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostały otwarte postępowania spadkowe:
3) Franciszka Figla, wierzyc. sumy 250 rb., zabezpiecz. w dziale IV wykazu hipot. dóbr Józefów—Brzozowiec, pow. Kaliskiego pod Nr. 35—i (...)
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 22 maja 1922 r. i w dniu tym osoby w spadku interesowane winny stawić się do kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 73

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Janie Krzywda, właśc. działki gruntu powierzchni 4 morgi 286 pręt., z majątku Józef Brzozowiec, pow. Kaliskiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 marca 1924 r., w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego
w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 39

Aleksander Rudzki, notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, ob­wieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Teodorze Drobniku, właśc. praw do działki ziemi, przestrzeni 10 morgów i do działki łąki, przestrzeni 1 morga 150 pręt. z pod Nr 4 i 7 i połowy działki ziemi, przestrzeni 6 morgów 272 pręt. z pod Nr 8 działu II wyk. hip. folw. Józefów Brzozowiec, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 17 sierpnia 1925 r. w kancelarji notarjusza Aleksandra Rudzkiego w Kaliszu, dokąd w tym terminie osoby interesowane winny stawić się z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 95

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Franciszku Ożmińskim, współwł. 2 m. 24 pr. z maj. Józefów- Brzozowice, pow. kaliskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 17 czerwca 1929 r., w którym to dniu osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji. 

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 17

Aleksander Rudzki, notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, obwieszcza o otwarciu postępowań spadkowych po zmarłych:
4. Wojciechu Szyszkiewiczu, współwłaśc. dwóch działek 15 morgów 200 prętów i 3 morgów 90 prętów z pod Nr. Nr. 24 i 52, działu II wykazu hipotecznego majątku Józefów Brzozowiec, powiatu kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 31 sierpnia 1929 roku, dokąd w tymże dniu osoby zaintere­sowane stawić się winny do kancelarji notarjusza Aleksandra Rudzkiego w Kaliszu z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 35

Wydział Hipoteczny, przy Sądzie Okręgo­wym w Kaliszu I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Józefie i Annie Porada, właścicielach 5 morgów 225 prętów z maj. Józefów Brzozo­wiec, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 6 listopada 1939 r.
W powołanym terminie osoby zainteresowa­ne winny zgłosić swoje prawa w powyżej wska­zanym Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 17/39.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza