-->

piątek, 3 maja 2013

Wola Przatowska

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wólka Przatowska, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 15 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wola Przatowska, parafia szadek, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Stokowski, podstoli. (może Faustyn Stokowski, stolnik orłowski)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola przałowska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Szadek, własność prywatna. Ilość domów 17, ludność 119, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Przatowska Wola, wś, fol. i młyn, pow. sieradzki, gm. i par. Szadek, odl. 29 w. od Sieradza. Wś ma 15 dm., 68 mk.; fol. 2 dm., 12 mk.; os. młynarska 1 dm., 6 mk. W XVI w. wś i folw. dawały dziesięcinę na stół arcybiskupi, plebanowi zaś w Szadku tylko kolędę (Łaski, Lib. Ben., II, 441). Według reg. pob. pow. Szadkowskiego z r. 1552-1553 wś Wola Przatowska w par. Szadek, miała w części Nicków 6 osad, 7 łan.; część Laur. Victor 7 osad (Pawiński, Wielkp., II, 229).

Słownik Geograficzny:  
Wola Przatowska, wś, fol. i os. młyn., pow. sieradzki, gm. i par. Szadek (odl. 21 w.) ob. Przatowska Wola. W r. 1827 było 17 dm., 119 mk. W r. 1886 Wola Przat. rozl. mr. 222: łąk mr. 15, lasu mr. 8, nieuż. mr. 11; bud. mur. 3, drew. 3. Wś Wola Przat. os. 28, mr. 90, wś Remiszew os. 47, mr. 431, wś Piaski os. 16, mr. 209.

Spis 1925:
Wola Przatowska, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 6, folw. 3. Ludność ogółem: wś 43, folw. 56. Mężczyzn wś 23, folw. 29, kobiet wś 20, folw. 27. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 43, folw. 56. Podało narodowość: polską wś 43, folw. 56.

Wikipedia:
Wola Przatowska-część wsi Piaski w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek.W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. Wieś istniała już w XVI w. i liczyła wtedy 13 zagrodników na 7 łanach. Wieś i folwark dawały dziesięcinę na stół arcyb., a kolędę plebanowi w Szadku. W 1888 r. było tu 15 zagród i 68 mieszkańców, a na folwarku 2 zagrody i 12 mieszkańców. Zachował się opis założenia dworskiego z 1791 r. (Terr. Sirad. 102 b, s. 787-790, 1791). W obrębie wsi - cmentarz żołnierski z I wojny św., na którym pochowano 17 wymienionych z nazwiska i 21 n.n. żołnierzy niemieckich oraz 3 żołnierzy rosyjskich. Występują po obu stronach polskie nazwiska. Ostatnio istniejący tu dwór zbudowano w 1 poł. XIX w. Był zwrócony elewacją frontową na wsch., prowadziły do niego dwie aleje. Przestrzeń między nimi wypełniona była parkiem i ogrodem, który był także na tyłach dworu. Dalej był warzywnik i staw. Dwór był niewielki, parterowy, pokryty gontem, z jednym kominem, nie posiadał ganku. Ostatnim właścicielem przed wojną był Konstanty Cybulski. W czasie wojny zarządzał majątkiem Niemiec - Oberman. Po wojnie majątek rozparcelowano, lecz dwór wrócił do dawnego właściciela, następnie przejęły go córki: Wanda Gałęzowska i Jolanta Sieradzka. Po sprzedaży dworu osobie prywatnej zaczął się proces jego niszczenia. Obecnie we wsi jest tylko 10 gospodarstw. Z założenia dworskiego pozostał tylko spichlerz i wozownia. Z parku ocalało kilka drzew: jesion, brzozy, świerki.

1992 r.
_______________________________________________________________________________
Ruiny dworu z XVIII XIX w. w Woli Przatowskiej

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Spichrz przy dworze

Fot. Janusz Marszałkowski


Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1668


2 czerwca. Ja, Szymon Miłkowicz mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Wielmożnego Pana Hieronima Miaskowskiego i Wielmożnej Pani Konstancji [córki Jerzego Bykowskiego] Szlachetnych małżonków ze wsi Tarnówka, któremu nadalem imię Kazimierz. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stefan Wierzbowski starosta szadkowski i Katarzyna Gołebowska z Woli Piłatowskiej.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1678

Sierpień
7 tego samego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Marcina Paczyńskiego i Anny Ponieckiej, prawowitych małżonków, obecnie przebywających we wsi Wola Przanowska, któremu nadałem imię Franciszek. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Gołębowski i Urodzona Zofia Kwiatkowska.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1692

31 sierpień
Tego samego dnia. Ja, Mateusz Podgórski, wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Wielmożnych mieszkańców Pana Antoniego Potockiego i Ewy, prawowitych małżonków ze wsi Wola Przatowska, których dziecku nadałem imię Marianna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Jan Tymiński rajca i Urodzona Pani Potocka.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1700

Grudzień
14 tego samego. Ja, Jan Widawski, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Piotra Szulmirskiego i Marianny, prawowitych małżonków, mieszkańców i dzierżawców wsi Przatowska Wola, których dziecku nadałem imiona Anna Marianna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Stefan Rozen i Marianna Grodzyńska.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1701

Styczeń
17 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary tego kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Szymona Kwiatkowskiego i Heleny Bronikowskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi JKM Wilamów, których dziecku nadałem imiona Anna Marianna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Piotr Szulmirski ze wsi Wólka Przatowska i Marianna Bronikowska ze wsi Łobudzice.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1702

20 lutego. Ja, Jan Widawski, prebendariusz przy św. Idzim, wikary kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Piotra Sulmirskiego i Marianny, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi Wólka Przatowska, których dziecku nadałem imię Teofila. Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Konstanty Kossowski i Wielmożna i Urodzona Helena Stokowska z Przatowa.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1736

2 lipiec
Tego samego dnia. Ja, Piotr Dawidowicz, wikary kościoła i zarządca, ochrzciłem dziecko Urodzonych Antoniego Dobrzelowskiego i Joanny Szulmierskiej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkających w Woli Przatowskiej alias Browa?, których dziecku nadałem imiona Jan i Piotr. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Michał Welecki skarbnik piotrkowski i Urodzona Konstancja Marszewska z Prusinowic.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1741

Listopad
1-go listopada. Ja, Piotr Filanowicz, zarządca kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Franciszka Stokowskiego i Madalińskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców Wólki Przatowskiej, których dziecku nadałem dwa imiona Kunegunda i Zofia. Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony Andrzej Glebocki ze swoją małżonką z Wrzeszczewic.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1756

Wola Przatowska
Roku Pańskiego 1756, dnia 14 czerwca, Przewielebny Józef Olędzki, altarysta św. Różańca, ochrzcił dwoma imionami Justyna Petronela, dziecko Urodzonych Państwa Franciszka i Petroneli Stokowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Ciepielowski żołnierz oddziału pancernego i Urodzona Pani Marianna Grabska podsędkowa łęczycka.

Gazeta Warszawska 1821 nr 207

List Gończy.
Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego — Donosi Szanowney Publiczności że Woyciech Piekarski, rodem z Krzyżanowa, wzrostu średniego, lat około 25 mający, włosów blond, oczu niebieskich, pociągłey białey twarzy, iasnoblond, wąsy niewielkie maiący, w surducie kroiem liberyi z sukna iasno niebieskiego z czarnemi wyłogami, w kapeluszu okrągłym po bokach sznurkami wspiętym, służący wprzód u WW. Biskupskich w Wolo Przotowskiey za forszpana, a potem u woyskowego s igo* pułku strzelców konnych tu w Szadka konsystującego, obwinionego o kradzież, z aresztu detencyynego tuteyszego dnia wczorayszego u wieczora zbiegł. Wzywa się zatem wszelkie Władze kraiowe, do których należy, by na osoby podobnego opisu pilną dali baczność, i schwytanego pod ścisłą strażą Sądowi tuteyszemu dostawić poleciły. — W Szadku dnia 20 Listopada 1821 r. Roman Hubicki.
Tchorzewski.

* nieczytelne


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 160

(N. D. 3205) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości toczące się postępowania spadkowe po osobach zmarłych:
2. Franciszku Hałaczkiewiczu jako właścicielu dóbr Przatów i dóbr i Dziadkowice z Okręgu Szadkowskiego i wierzycielu summ na dobrach Woli-Przatowej z tegoż Okręgu zahypotekowanych jako to: rs. 1050, rs. 525, rs. 1200, rs. 600 z warunkami do nich przywiązanemi.  
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na dzień 15 (27) Stycznia r. b. 1854 w Kaliszu w kancellaryi hypotecznéj przed podpisanym Regentem wyznacza się.
Kalisz dnia 1 (13) Lipca 1853 r.
Nepom. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 199

(N. D. 3006) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
2. Bernarda Pieczyńskiego właściciela dóbr Woli-Przatowej i Zalesie z Ogu Szadkowskiego;
(...)otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin prekluzyjny na d. 28 Listop.(10 Grud.) 1856 r.
Kalisz d. 15 (27) Maja 1856 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 125 

(N. D. 2418) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, aby na Wojciecha Głuszek włościanina we wsi Wulce Przatowskiej Okręgu Szadkowskim dawniej zamieszkałego, przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się baczne oko zwracały a wrazie ujęcia Sądowi tutejszemu lub najbliższemu dostawić raczyły. Rysopis Wojciecha Głuszek następujący: ma lat 16, wzrostu niskiego, twarzy ścięgłej, nosa ściągłego, włosów ciemnych, oczu burych.
Piotrków d. 1 (13) Maja 1857 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 50

(N. D. 979) Podpisany Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w temże mieście Kaliszu zamieszkały, podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek wyroku Trybunału Cywilnego I-ej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 18 (30) Stycznia 1857 r. pomiędzy Hipolitą z Pieczyńskich Leopold, współdziedziczką dóbr Woli Przatowej i Zalesia, Ignacego Leopold Dzierżawcy dóbr Łopatki żoną, tamże w wsi Łopatkach Ogu Szadkowskim wraz z swym mężem zamieszkałą, czyli obydwojgiem małżonkami Leopoldami przez podpisanego Patrona działającemi z jednej strony, a współsukcessorami ś. p. Bernarda Pieczyńskiego i zarazem współdziedzicami dóbr Woli Przatowej i Zalesia jako to: Opieką nieletnich, a ) Stanisława b) Wacława i c) Antoniego rodzeństwa Pieczyńskich to jest: Ludwiką z Szczawińskich Pieczyńską po ś. p. Bernardzie Pieczyńskim pozostałą wdową jako matką i główną powyżej wyrażonych nieletnich dzieci opiekunką w imieniu ich i swem własnem działającą w wsi Łopatkach Okręgu Szadkowskim zamieszkałą, tudzież Ignacym Pieczyńskim dziedzicem dóbr Czepowa średniego, tamże w Czepowie średnim Okręgu Wartskim zamieszkałym jako powyżej wyrażonych nieletnich przydanym opiekunem zapadłego, sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą w drodze działów dobra Ziemskie. 1. Wola Przatowa z przyległościami 2. Zalesie z przyległościami Wólka Janowska czyli Zebrać w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone w dwóch oddziałach jako oddzielną hypotekę mające, a mianowicie:
Oddział I. dobra Wola Przatowa z przyległościami kolonią Remiszew do parafii miasta Szadek należące, składają się z folwarku dominalnego Wola Przatowa i kolonii Remiszew oraz wiatraka z prawem czynszowem w wieczystą dzierżawę wypuszczonym, rozległości ogółem posiadają mórg miary nowopolskiej 940 prętów kwadr. 128 dobra te oszacowane zostały przez biegłych przysięgłych na rs. 19306 kop. 30 od której to summy licytacya zaczynać się będzie.
Dobra te obecnie są w posiadaniu dzierżawnem Kostaneckiego Pawła do dnia 12 (24) Czerwca 1859 r.
Oddział II. dobra Zalesie z przyległościami Wólka Janowska czyli Żebrać należące do parafii Mikołajewice obejmują ogółem przestrzeni mórg miary nowopolskiej 1398 prętów kw. 28 są całkiem rozkolonizowane z prawem czynszowem z których koloności opłacają rocznie czynszu rs. 855 k. 93 i lau. demium 10-ty grosz dworowi przy odprzedażach. Dobra te oszacowane zostały przez biegłych przysięgłych na rs. 12848 k. 90 od której to summy licytacya dóbr tych zaczynać się będzie.
Тaху tak dóbr Woli Przatowej jako też i Zalesia wyrokiem Trybunału Kaliskiego w dniu 25 Czerwca (7 Lipca) 1857 r: zapadłym zatwierdzone zostały:
Warunki podług których sprzedaż dóbr Woli Przatowej i dóbr Zalesia odbywać się będzie oraz zbiór objaśnień i taxy znajdują się w Kancellaryi Trybunału Kaliskiego i u podpisanego Patrona które każdego czasu przejrzane być mogą.
Ogłoszenie warunków tych publicznie na audyencyi Trybunału przed W. Sędzią Trybunału Delegowanym w dniu 5 (17) Grudnia 1857 r. nastąpiło i termin do drugiej publikacyi warunków oraz przygotowawczego dóbr tych przysądzenia na dzień 6 (18) Lutego 1858 r. na godzinę 3 z południa oznaczony odbyty został, a po odbyciu terminu przygotowawczego przysądzenia, termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na dzień 11 (23) Marca 1858 r. na godzinę 3 z południa oznaczony został, w którym to dniu wszyscy chęć licytowania mający opatrzeni w vadium zgłosić się zechcą.
Sprzedaż ta odbywać się będzie na audyencyi Trybunału Cywilnego 1ej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu posiedzeń Trybunału przed W. Radcą Dworu Bogumiłem Skotnickim Sędzią tegoż Trybunału.
Kalisz d. 10 (22) Lutego 1858 r.
Józef Brudzyński, Patron.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 103

(N. D. 2115) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: a) Gerszona Dreher:    
76. rs. 450 z procentem od d. 16 (28) Listopada 1851 r. i kosztami processu pod N. 22 sposobem ostrzeżenia na dobrach Zalesie z Ogu Szadkowskiego, zaś na dobrach Wola Przatowa także z Ogu Szadkowskiego, pod N. 21;  
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Listopada 1858 r. przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 23 Kwiet. (5 Maja) 1858 r.
Stanisław Rościszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 227

(N. D. 3220) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Gerszona Dreher co do summy rs. 600 na dobrach Wola Przatowa z Okręgu Szadkowskiego w dz. IV. pod N. 14 wykazu zapisanej.
(...) otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 18 (30) Stycznia 1859 roku przed sobą oznaczam.  
Kalisz d. 28 Czerw. (10 Lipca) 1858 r.
Stanisław Rościszewski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
b. dnia 28 Marca (9 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Wola-Przatowska od sumy rocznej rs. 106 k. 50.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1868 nr 93

N. D. 2704. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci:    
4. Wacława i Stanisława Pieczyńskich, współwierzycieli a. części sumy rs. 15,000 na dobrach Wola Przatowa z Okręgu Szadkowskiego pod Nr. 23, i b. części sumy rs. 12,000 na dobrach Zalesie z Okręgu Szadkowskiego pod Nr. 24 działu IV hipotekowanych, jak również wynagrodzenia likwidacyjnego w Banku Polskim deponowanego w ilości rsr. 1,050 w listach likwidacyjnych, ogłasza się postępowanie spadkowe, którego termin prekluzyjny na dzień 12 (24) Listopada 1868 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta w Kaliszu został wyznaczony.  
Kalisz d. 19 Kwietnia (1 Maja) 1868 r.
A. Paszkowski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 231

N. D. 6708. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
6. Ferdynanda Hałaczkiewicza co do sumy rs. 234 kop. 20 na Wielgiej wsi Grzmiąca B. z okręgu Sieradzkiego w dziale IV Nr. 6 na dobrach Pyszkowie z okręgu Sieradzkiego pod Nr. 3 w Dziale IV co do rs. 1,800 na dobrach Branica z okręgu Szadkowskiego pod Nr. 29 w dziale IV rs. 1,500 wraz z rygorem w dziale III Nr. 13 na dobrach Dąbrówki z okręgu Sieradzkiego w dziale IV ad Nr. 6bbb. co do rs. 33 kop, 17 na dobrach Bukowcu z okręgu Sieradzkiego w dziale IV Nr. 3 rs. 1,800 na dobrach Woli Przatowej z okręgu Szadkowskim w dziale IV Nr. 2 rs. 4,500 na dobrach Dziadkowice, z tegoż okręgu w dziale IV Nr. 18 rs. 3,255 na dobrach Sędowie B. z okręgu Wartskiego w dziale IV Nr. 22 rs. 1,500 na dobrach, Woli Stryjowskiej z okręgu Szadkowskiego (…)
(…) otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczony został termin przed podpisanym Rejentem na d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1873 r.
Kalisz d. 19 (31) Października 1872 r.
Wilchelm Grabowski.

Kaliszanin 1886 nr. 45

14-letnia dziewczynka włościańska ze wsi Wulka-Przatowska, w powiecie sieradzkim, Marjanna Bryl, zobaczywszy, że bydło, które pasła, weszło w cudze zboże, zmarła nagle z bojaźni.

Kurjer Warszawski 1886 nr 162

Wypadki na prowincji.
We wsi Wólka przatowska, w pow. sieradzkim, 14-letnia dziewczynka, Marjanna Bryl, zobaczywszy, że bydło, które pasła, weszło w cudze zboże, zmarła ze strachu.  

Gazeta Kaliska 1896 nr. 49

4. Wola Przatowa p-tu sieradzk., przestrzeni przeszło włók 8. Nabywca p. Cybulski Konstanty za rs. 11000,

Kurjer Warszawski 1896 nr 178

Sprzedaż dóbr. Za raty zaległe Towarzystwu kredytowemu ziemskiemu w okręgu dyrekcji kaliskiej w maju r. b. sprzedane zostały majątki:

Wola Przatowa, w pow. sieradzkim, 8 włók, nabył p. Konstanty Cybulski za 11,000 rs. 

Gazeta Kaliska 1901 nr. 145

26 maja w Woli Przatowskiej. pow. sieradzkiego, utonęła w rowie 5-letnia Stanisława Prudka.


Tydzień Piotrkowski 1905 nr. 28

We wsi Wola-Przatowska pod Szadkiem nastąpiło, jak donoszą pisma, zatrucie się kilkunastu osób spirytusem skażonym, którym raczono się na weselu jednego z włościan.

Gazeta Kaliska 1905 nr 183

O strasznym wypadku, jaki miał miejsce na włoścjańskim weselu w Woli przetawskiej doniosły inne pisma. Trzech młodych włościan już zmarło, a reszta walczy ze śmiercią. Wielu otrutych, wskutek zwężenia źrenicy nie widzi wcale. Sprawa już jest wdrożona. Sprzedający denaturowany spirytus zbiegł, uniknąwszy tym sposobem doraźnej kary, jaką chcieli wymierzyć blizcy otrutych. Doktór tutejszy, wezwany na pomoc kategorycznie twierdzi, że przyczyną otrucia był denaturowany spirytus. Przechowywana butelka z płynem jako corpus delicti i pokazywana doktorowi napełniona inną cieczą, a beczułka w której był spirytus wypróżniona zupełnie wydaje zapach denaturowanego spirytusu i razowego chleba. Jest domniemanie zacierania śladów.

Gazeta Kaliska 1905 nr 184

Szadek. Silne wrażenie sprawił w naszej okolicy wypadek masowego otrucia na weselu wódką ze spirytusu skażonego. We wsi Wola Przatowska pod Szadkiem w poniedziałek dn. 26 czerwca r, b., odbywało się wesele wdowca Kosińskiego, zamożnego gospodarza tej wsi, z młodą dziewczyną. Uczta trwała dwa dni, tańczono i bawiono się doskonale i wszystko odbyłoby się w porządku, gdyby nie koniec tej zabawy, który się bardzo tragicznie zakończył. Drużba pana młodego nagle uczuł silny kurcz żołądka i w ciągu godziny zmarł a potem i inni goście zaczęli uczuwać boleści, zawrót głowy, mdłości i wymioty. Powstała ogólna panika między uczestnikami tego wesela, posłano na gwałt po lekarza do Zduńskiej Woli, który przybywszy, zaordynował odpowiednie środki, skonstatowawszy otrucie, ale czem na pewno stwierdzić nie mógł. Wypadkowo znalazł się tam jeden z lekarzy łódzkich, który przez całą noc ratował otrutych; mimo to drugi drużba, rodzony brat poprzedniego, w jakiś czas żyć przestał, a później jeszcze jeden z uczestników, ośm zaś osób walczy jeszcze z niebezpieczeństwem. Jak się okazało, spirytus skażony, a następnie odpowiednio rozcieńczony nabyto u niejakiego Zysmana Birkowskiego, który, dowiedziawszy się o strasznych skutkach zbiegł bez wieści.


Gazeta Świąteczna 1905 nr 1279

Trujący spirytus. We wsi Woli-Przatowskiej pod Szadkiem, w guberńji kaliskiej, odbywało się 26 czerwca wesele zamożnego gospodarza, wdowca Kosińskiego. Zabawa trwała dwa dnie, aż skończyła się nieszczęściem. Oto drużba pana młodego uczuł nagle mocne boleści w żołądku i, pomęczywsy się z godzinę, umarł. Niebawem i inni goście dostali takichże boleści, zawrotów głowy, mdłości i wymiotów. Sprowadzono co prędzej lekarza ze Zduńskiej-Woli. Zanim przybył, już prawie wszyscy weselnicy byli chorzy. Dwóch jeszcze umarło, a ośmioro pozostało w ciężkiej niemocy. Pokazało się, że gospodarz kupił na wesele spirytusu „skażonego" czyli zapaskudzonego tak, żeby był niezdatny do picia, a dobry tylko do innego użytku, naprzykład do palenia, aby na jego ogniu gotować. Taki „skażony" spirytus jest tańszy, bo rząd nie pobiera od niego podatku akcyzy.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 19

Sąd pokoju w Szadku, pow. Sieradzkiego, w myśl art. 846 i 847 U. P. K poszukuje Władysława Stempnia, ostatnio zamieszkałego w Lutomiersku, pow. Łaskiego, oskarżonego z art. 581 K. K. o kradzież krów u Antoniego Kaźmierczaka we wsi Woli Przatowskiej, gm. Szadek.
Rysopis Stempnia nieznany.

Osoby, którym znane jest miejsce pobytu Stempnia, winny niezwłocznie zawiadomić o niem policję lub sąd niniejszy do akt N° 186/17 r.

Ziemia Sieradzka 1919 grudzień

MAJĄTEK ZIEMSKI
Wola Przatowska, poczta Szadek, do sprzedania w całości lub na działy. Ziemia dobra, częściowo drenowana.
Warunki na miejscu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 48

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: Wola Przatowska, Kliczków-Wielki, Wola-Krokocka, Ostrów, Wilamów, Dąbrówka położonych w powiecie Sieradzkim, Wrońsko, Łask w powiecie Łaskim, Chwalęcice w powiecie Kaliskim, Sławsk w powiecie Konińskim, Cielętniki w powiecie Radomskowskim, Gałkowice w powiecie Piotrkowskim, Bolków i Okalew w powiecie Wieluńskim że w dniu 4-go stycznia 1924 roku o godzinie 9 rano na posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających dobra: Wola-Krokocka, Ostrów, Sławsk, Łask, Cielętniki, Dąbrówka, Gałkowice, Bolków i Okalew oraz sprawy dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających dobra: Wola Przatowska, Kliczków Wielki, Wrońsko, Chwalęcice, Wilamów, Bolków i Okalew.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 14 grudnia 1923 r.
Prezes (—) Podpis.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
7. Piaski, obejmującą: wieś Piaski, osadę młyńską Piaski, wieś Wola Przatowska, folwark Wola Przatowska, kolonję Wola Przatowska A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 7 czerwiec

DOBRANA RODZINA

Za kradzież pszenicy z dworskiej stodoły Bolesław Paliński, lat 32, z Woli Przatowskiej, gminy Szadek skazany został na 6 miesięcy więzienia, Marjanna Palińska, lat 65, na 3 miesiące aresztu i Marjan Paliński, lat 16, wobec niejednokrotnego już ujawnienia jego przestępczego życia na umieszczenie w domu wychowawczo-poprawczym.
_______________________________________________________________________________

Na Sieradzkich Szlakach 2005/1
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


1 komentarz:

  1. Poszukuje ludzi którzy byli jakkolwiek związani z rodziną Pokora z Woli Przatowskiej . aga20076@gazeta.pl

    OdpowiedzUsuń