czwartek, 23 kwietnia 2015

Przejrzane gazety

Gazety, które przejrzałem, lecz nie odnalazłem żadnych informacji związanych z naszym regionem:

1836-1843 

1853-1915

1879-1896

Gazeta Warszawska (1774–1935)


„Gazeta Warszawska”, dziennik wyd. 1774–1935 w Warszawie;
, przez S. Łuskinę jako pismo informacyjne, redagowane przez niego do 1793; zamieszczała gł. przekłady artykułów zagr.; konserwatywna. Wznowiona 1794, przeszła na własność rodziny Lesznowskich, redaktorzy: m.in. A. Lesznowski (mł.) 1841–59 (podniósł lit. poziom pisma), J. Kenig 1859–89, S. Lesznowski 1889–1906. Od 1906 wydawca M. Zamoyski, orientacja zbliżona do ND; od 1910 organ ND, redaktor R. Dmowski; 1916–18 nie ukazywała się; w okresie międzywojennym czołowe pismo ND, redaktor Z. Wasilewski (do 1925); 1925 połączona z „Gazetą Poranną 2 Grosze”, wychodziła pod nazwą „Gazeta Warszawska Poranna”; 1935 zawieszona przez władze, kontynuowana jako „Warszawski Dziennik Narodowy”. (Źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Gazeta-Warszawska;3904443.html)

1794-nic
1795-nic
1796-nic
1797-Naramice (36)
1798-Chorzew (44), Radoszewice (39)
1799-Dąbrówki Kobylańskie (40), Wola Wiązowa (40), Zdziechów (Zdrzychów? 40)
1800-Kurów (100), Turów (100), Wielgie (78), Wola Czarnyska (25)
1801-Będków (30), Byczyna (45), Łężki (45), Tur (35), Wilczków (gm. Poddębice 45)
1802-Dobruchów (29), Górna Wola (29), Lutomiersk (29), Marzenin (2), Popów (41), Rososza (2), Tarnówka (29), Wola Marzeńska (2)
1803-Kamion (67), Tumusin (18), Zadzim (69)
1804-Bałdrzychów (7, 96), Gaszyn (63), Góra Bałdrzychowska (7), Kamion (11), Kraszyn (57), Louisenfeld (Józefów gm. Pątnów 11), Łubna (96), Poniatów (96)
1805-Domaniew (gm. Dalików 22), Golice (38), Małe (38), Mrowiczna (38), Sucha Dolna (38), Sucha Górna (38), Tarnowa (38)
1806-Kamionka (gm. Pątnów 5), Wola Flaszczyna (41), Zadzim (41)
1807-Golice (37, 104), Małe (37), Mrowiczna (37), Tarnowa (37)
1808- nic
1809-Dzigorzew (85), Golice (47), Mnichów (85), Mrowiczna (47), Sucha (85), Tarnowa (47), Woźniki (gm. Sieradz 85), Zielęcice (69)
1810-Charchów Szlachecki (82), Chociw (52), Golice (65), Góra (9), Kamostek (25), Kobylniki (gm. Błaszki 9), Kurów (24), Lututów (1), Mrowki (Morawki ? 9), Poradzew (82), Prusinowice (gm. Szadek 82), Sieniec (75, 100), Stolec (47), Turów (24)

wtorek, 14 kwietnia 2015

Góry Golickie

Góry Golickie, częśc wsi Golice w gminie Poddębice.1992 r.

Gazeta Świąteczna 1916 nr 1831

Z Poddębic i okolicy, w stronach łęczyckich, piszą do nas: Przez okolicę naszą, leżącą przy drodze z Łodzi, odbywa się wędrówka tych biedaków, których wojna pozbawiła stałej pracy zarobkowej i zmusiła do opuszczenia Łodzi. Całemi gromadami, z dziećmi u rąk i na rękach, wędrują oni bądź, to do rodziny, bądź wprost dla wyżebrania kawałka chleba. Lud polski, zawsze miłosierny, wspiera ich, czem może. W roku zeszłym wielu z nich, ciągnąc wózek od wsi do wsi, zbierało od ludzi miłosiernych ziemniaki i wracało do zgłodniałej rodziny, do Łodzi; dziś to , ustało, ponieważ wzbroniony jest wywóz ziemniaków i innej żywności. Szczęściem okolica nasza nie ucierpiała bardzo, skutkiem wojny, to też ludzie, zachęcani z kazalnic kościelnych, chętnie śpieszą z ofiarami. W listopadzie roku ubiegłego powstał w Poddębicach. oddział warszawskiego towarzystwa niesienia pomocy ofiarom wojny i spólną pracą, z księżmi sąsiednich parafij, którzy, kreśląc wymownemi słowy, obraz niedoli braci naszych, pobudzali do składek, gromadził zasoby, aby ratować zubożałych. Do chwili obecnej złożyły: parafja Poddębicka 139 r. 22 k., same Poddębice 187 r. 13 k., parafje: Kałów 212 r. 34 k., Niemysłów 167 r. 43 k., Bałdrzychów 42 r. 52: k., Domaniew 19 r. 10 k. i Dalików 5 r. Z przedstawienia „jasełek” przez gromadkę osób chętnych z Poddębic zebrano 78 r. 71 k. Z przedstawień gromadki osób z Góry i Kałowa 91 r., 12 k. Z pieniędzy. tych został otwarty dom noclegowy, gdzie każdy z podróżnych dostaje kubek herbaty i pół funta chleba, a ubożsi zapomogę kilkuzłotową na drogę. Jak wielce było to potrzebne, widać z tego, że nocuje po dwudziestu naraz spragnionych ciepła i dachu. Biedacy z miasta i okolicy, których coraz więcej się zjawia, otrzymują zapomogi. Wobec zawiązania się Rady opiekuńczej na powiat łęczycki, nasze towarzystwo połączyło siły swoje i wcieliło się do tejże Rady, tworząc Radę miejscową. W najkrótszym czasie otwarte zostaną schroniska dla dzieci w Górach-Galickich i w Tobolicach, gdzie już kilkanaście dziewczynek znajduje schronienie. Składamy za pośrednictwem Gazety Świątecznej „Bóg zapłać” ofiarodawcom w imieniu tych biedaków, którym grosz ten ofiarny niejedną łzę otarł. Członek.