niedziela, 30 sierpnia 2015

Wygoda

Wygoda, karczma w dobrach Siemiechów w gminie Widawa.

1839 r.

1932 r.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1863 nr 16


zob. Siemiechów


Pustki

Pustki, pustkowie w dobrach Ożegów i Mokre.

1839 r. 

1965 r.

Dziennik Powszechny 1862 nr 290

zob. Ożegów lub Mokre

Marcinów Szczery

Marcinów Szczery, kolonia w obrębie dóbr Starzyny i Orzeszków w gminie Wartkowice. Nie odnaleziona na mapach.

Dziennik Powszechny 1864 nr 66

LICYTACJE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE.
(N. D. 1279) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych.  
4. Starzyny tudzież Orzeszków, w obrębie których znajduje się kolonja Marcinów Szczery, z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 93 kop. 47, vadjum do licytacji rs. 650, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,167 kop. 50, termin przedaży dnia 27 Listopada (9 Grudnia) l864r. przed. Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Zawadzkim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10-ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w Biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Marca 1864 r.
za Prezesa, Komierowski.
za Pisarza, Krajewski.