-->

piątek, 28 września 2018

Dziennik Łódzki 1951-1975

Dodałem informacje z Dziennika Łódzkiego z lat 1951-75. Spis miejscowości odnalezionych w gazecie można zobaczyć tutaj.

Dziennik Łódzki 1951-1975

czwartek, 27 września 2018

Piekło wzgórze

Piekło, wzgórze znajdujące się na granicy gmin Widawa i Konopnica. 

1965 r.

Dziennik Łódzki 1975 nr 239

Starożytne paleniska w Siemiechowie
W ub. roku na wzgórzu zwanym Piekło, niedaleko Siemiechowa odkryto i odsłonięto w całości jamę mieszkalną, na której brzegach widoczne były ślady spalenia. Tegoroczne badania przeprowadzone na przestrzeni 200 metrów kwadratowych przyczyniły się do odkrycia dalszych 24 palenisk, przeważnie dobrze zachowanych.
Ustalono, że znajdowała się tu kiedyś osada ludności kultury wenedzkiej z późnego okresu wpływów rzymskich.
Paleniska budowane z kamienia względnie z kamienia i gliny miały rozmaite kształty. Znaleziono tu również duże ilości ceramiki toczonej i lepionej ręcznie o różnorakich formach i ornamentach.
Magister Maria Jażdżewska z muzeum w Pabianicach prowadząca tu roboty, informuje nas:
— Formy naczyń i ich ornamentyka charakterystyczne są dla okresu późnorzymskiego (III—IV wieku). Duże naczynia zasobowe z szeroka krawędzią datowane są na czas od połowy III do połowy IV wieku. Z przedmiotów metalowych znaleziono jedynie nożyk żelazny oraz w jednym z palenisk — nieokreślony, bardzo zniszczony przedmiot żelazny. Układ odkrytych palenisk sugeruje, że osada w Siemiechowie miała może charakter sezonowego obozowiska. Istnienie nad nimi chat zrębowych należy raczej wykluczyć ze względu na duże rozmiary palenisk oraz znaczną ich ilość na tak małej przestrzeni. Ciekawym, a nie wyjaśnionym faktem jest występowanie ułamków jednego naczynia w kliku różnych paleniskach.
Dotychczasowe odkrycia w Siemiechowie dostarczyły naukowcom wiele cennego materiału. Tak więc dalsze badania kontynuowane tu będą również w latach następnych.
M. J

środa, 26 września 2018

Biało czerwoni z Chrząstawy


Chrząstawa, wieś w gminie Widawa nad rzeką Chrząstawką. Będąc tutaj kilkakrotnie miałem wrażenie jakby się czas tutaj zatrzymał, a o samym miejscu jakby Bóg zapomniał. Tutaj też ma swoją siedzibę jedna z najsłabszych piłkarskich drużyn amatorskich w kraju LZS Chrząstawa. Mimo wielu porażek, piłkarze wciąż są zmotywowani aby mierzyć się ze swoimi słabościami i w dalszym ciągu wychodzić na boisko. Jednego nie można im odmówić- serca do gry. 
Film w reżyserii Krystiana Kamińskiego powstał w 2015 roku. Zapraszam do oglądania 53 minut tej barwnej historii.