czwartek, 8 września 2016

Goniec Łódzki (1898-1906)


Goniec Łódzki – gazeta codzienna wydawana w Łodzi w latach 1898 - 1906.
Pierwszy numer „Gońca Łódzkiego" ukazał się 3 stycznia 1898, jako wydawca i redaktor figurował Henryk Łubieński. Gazetę drukowano w tłoczni Stanisława Dębskiego przy ul. Mikołajewskiej 25, gdzie mieściła się także redakcja i administracja.
Pismo miało duży format gazetowy o objętości 4 stron i posiadało następujące działy i rubryki: „Z bliska i z daleka”, „Kronika łódzka”, „Z sąsiedztwa”, „Z nad Newy”, „Teatr i sztuka”, „Dziś i jutro”, „Goniec handlowy”, „Z sądu”, „Kronika sportowa”, „Z pism i książek” itp. Na pierwszej stronie zwykle drukowano większy artykuł lub felieton o treści aktualnej oraz odcinek utworu powieściowego, przy końcu trzeciej strony podawano zwięzłe informacje pod stałym tytułem „Telegramy”, ostatnią zaś stronę zajmowały ogłoszenia. (źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Goniec_Łódzki)
Na łamach czasopisma odnalazłem informacje związane z następującymi nazwami:


1898-Boczki (gm. Szadek 200), Bogumiłów (200), Byczyna (192), Charbice Dolne (184), Czołczyn (221), Dąbrowa Widawska (69), Jastrząbek (69), Jeziory (200), Jurydyka (210), Kiełczygłów (234), Kiki (gm. Wodzierady 210), Kobylerka (Kobylanka? 186), Kościerzyn (234), Krobanów (107, 166), Lutomiersk (50, 63, 130, 157, 254), Łazew (Łazów 20), Łopatki? (162), Małusy (Magnusy? 256), Męcka Wola (209), Męka (200), Miedze (Miedźno gm. Warta 109), Mogilno (gm. Dobroń 230), Prusinowice (gm. Szadek 119), Puczniew (22, 130, 154), Ruszków (239), Wola Wężykowa (69), Wólka (Wola Dzierlińska 209), Wrząca (gm. Lutomiersk 50), Wygoda Mikołajewska (103), Wymysłów (gm. Dobroń 69), Zapole (209), Zapolice (69), Zielęcice (162?, 239)

1899-Adamów Nowy (98), Babice (101), Franciszków (89), Kiki (gm. Wodzierady 66), Kontrewers (gm. Dalików 53), Krobanów (124), Malanów (136), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 66), Prażmów (122), Sarnów (gm. Dalików 136), Starce (111), Wcisłe (146), Woźniki (gm. Sieradz 125), Wrząsawa (77), Zdziechów Stary (65)

1900-Aleksandrów (gm. Rusiec 202), Babice (277), Bałucz (146), Bechcice (27), Bogumiłów (85), Burzenin (202), Czarnożyły (111), Czestków (132), Czołczyn (21, 239, 259), Dalików (72), Dąbrowa (Dąbrowa Wielka 130), Dąbrówka (Dąbrówka Sieradzka 145), Elodia (122), Gromadzice (231), Gruszczyce (143), Grzeszyn (129), Grzmiąca (111), Kamostek (10, 14), Kobierzycko (20), Krępa (256), Krobanów (143), Leśnica (21, 27), Lutomiersk (21, 38, 80, 155), Lututów (142), Łubna (Łubna Jakusy? 143), Malanów (65), Marzenin (239), Puczniew (129), Rzeczyca (187), Siemkowice (234, 239), Spędoszyn (152), Strońsko (240), Szydłów (103), Świerzyny (111), Wandzin (21), Wielka Wieś (gm. Widawa 111), Wilkszyce (136), Witów (gm. Burzenin 202), Wodzierady (146), Wola Łaska (150), Wólka Marzeńska (267), Wronowice (146), Wrzeszczewice (122), Wydrzyn (1, 45), Wygoda Zalewska (162, 170), Zadzim (81), Zapolice (111), Ziemięcin (121), Żary (132)

1901-Babice (283), Boczki (gm. Szadek 237), Charbice (20), Dalików (234), Karsznice (1), Korczyska (286), Krobanówek (1), Krępa (gm. Poddębice 111), Lutomiersk (118), Malanów (20), Małków (267), Orpelów-Poleszyn (100), Puczniew (176, 277), Sędziejowice (20, 231), Wola Stryjewska (178), Zapolice (286)

1902-Babice (169, 174, 240), Babiczki (139), Beleń (220), Boczki (gm. Szadek 75), Bogusy (237), Buczek (gm. Buczek 202), Bukowiec (19), Chechło (148), Czechy (286), Czołczyn (17), Dąbrowa Rusiecka (188), Dobroń (18), Dziadkowice (220), Grabina (gm. Łask 162), Kazimierz (132, 271, 289), Kozuby (220), Kwiatkowice (47, 199), Lutomiersk (16, 17x2, 40, 173), Malanów (132), Mianów (178), Mogilno (gm. Dobroń 169), Niechmirów (288), Orpelów (288), Osowce (Osowiec gm. Pęczniew 47), Ostrów (gm. Łask 198), Patoki (gm. Widawa 162), Piorunów (245), Poleszyn (288), Puczniew (132), Rusiec (171, 262), Sowińce (68), Stanisławów Stary (160), Stryje Księże (161), Szydłów (115, 263), Wielgie (163), Wierzchlas (220), Wilamów (217), Wodzierady (68), Wola Wężykowa (71), Woźniki (gm. Sieradz 225), Zakrzówki (Zakrzewki 18), Zawady (gm. Widawa 161), Zdziechów (15, 169)

1903-Babice (61), Biała Rządowa i Szlachecka (178), Biskupice (228), Boczki (gm. Szadek 20), Bogumiłów (201), Brodnia (gm. Pęczniew 265), Brzeźnio (228), Byczyna (193), Charbice ( 257), Chechło (333), Chociw (194), Chodaki (gm. Zadzim 228), Chorążka (20), Chropy (187), Czołczyn (25), Dobroń (333), Gajówka (342), Garbów (228), Grabia rzeka (176), Izabelów (20), Kalinowa (228), Kamionacz (245), Kazimierz (14, 99), Kopyść (333), Korablew (194), Kościerzyn (228), Lutomiersk (25, 153, 176), Łopatki (171), Łubna (Łubna Jarosłaj? 53), Łyskornia (178), Maciszewice (228), Malanów (263), Markówka (331), Masłowice (228), Męka (201), Miłobądź (20), Mirosławice (104, 175), Ner rzeka (176), Nowa Wieś (gm. Wartkowice 342), Oleśnica (gm. Dalików 202), Oraczew (53), Orpelów (333), Platoń (178), Podgórze (gm. Widawa 45, 121, 139), Popów (48), Prusinowice (gm. Szadek 98, 228), Pstrokonie (176), Puczniew (61), Reduchów (20), Restarzew (194, 263), Rossoszyca (20), Równa (228), Ruda (gm. Wieluń 263), Sarnów (gm. Widawa 194), Sarnówek (257), Sędziejowice (331), Skomlin (41), Stanisławów (gm. Lutomiersk 87), Starzenice (263), Teklin (Teklina gm. Czarnożyły 178), Tur (342), Utrata (gm. Łask 135), Warta rzeka (27, 176, 179, 180, 187, 201, 211, 245), Widawa (139, 263), Widawka rzeka (45, 121, 139, 176, 194), Wielka Wieś (gm. Widawa 98, 139, 144), Wiktorów (gm. Biała 178), Wilkowice (342), Wincentów (gm. Rusiec 257), Wojsławice (20, 228), Wola Flaszczyna (20), Wójtostwo (56), Wymysłów (gm. Dobroń 331), Wymysłów Francuski (331), Zadzim (178), Zalew (56), Zielęcice (144, 332)


1904-Boczki (gm. Szadek 144), Dąbrówka (Dąbrówka Sieradzka 82), Góra (82), Kazimierz (132), Krąków (82), Krobanów (82), Kwiatkowice (110), Lututów (82), Masłowice (82), Markówka (120), Mianów (156), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 129), Prusinowice (gm. Szadek 82), Pstrokonie (82), Rychłowice (82), Puczniew (156), Widawa (63), Wielgie (82), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 86), Wólka Bałucka (Wola Bałucka 82), Wymysłów (gm. Dobroń 20, 156), Wymysłów Francuski (20)

Jastrząbek

Jastrząbek, karczma leżąca w okolicach lasów bałdrzychowskich, położona prawdopodobnie w gminie Poddębice.

Goniec Łódzki 1898 nr 69

W odległości 36 wiorst od Łodzi, a więc najbliższej linii kolei, nad rzeką Nerem, dopływem Warty, rozłożyła się nasza niewielka osada*, będąca częścią składową dóbr ziemskich Poddębice. Odcięta od świata brakiem komunikacyi szosowej, do drogi bitej bowiem we wszystkich kierunkach trzeba się dostawać całemi wiorstami piasków i błota, leży ona na trakcie, łączącym bogate czarnoziemia Uniejowskie z rynkiem zbożowym i wogóle odbiorczym punktem wszelkiej produkcyi—Łodzią. Okolica ta kraju istotnie zabita deskami. Trakt do Łodzi wytknięty dla szosy przed trzydziestu laty oczekuje napróżno jakiejkolwiek opieki. Kto tej drogi nie przebył, zwłaszcza w jesieni, lub na wiosnę, ten pojęcia mieć nie może, jakie trudności przezwyciężać potrzeba, żeby nie ugrząść w błocie i nie połamać osi na porzuconych bezładnie gruzach, kamieniach lub belkach, gnijących w bezdennych topielach. Już w Aleksandrowie, osadzie oddalonej od Łodzi wiorst 11, a połączonej z nią bardzo nieszczególną szosą, zaczyna się istne piekło drogowe. W wązkiej ulicy, szczelnie zabudowanej parterowemi domami, stoi nieruchoma rzeka rzadkiego błota, na podobieństwo gęstej, czarnej polewki, w której wozy po osie, a konie po kolana grzęzną z ustawiczną obawą, aby nie stąpnąć na wystający, czasem ostry, przewracający się kamień

lub dół głęboki, wybijany przez lat szeregi. Zupa pokrywa te niebezpieczeństwa gładką powierzchnią, do jakiej każdy płyn dąży z natury. A potem przy karczmie „Jastrząbek," u wstępu do lasów Bałdrzychowskich te dziury, te kamienie, te kałuże! Jestto droga, którą można pokazywać na wzór tego, jak drogi niepowinny być utrzymywane. Olbrzymi ruch sporych ciężarów na trakcie tym, będącym jedną z głównych arteryi alimentacyjnych Łodzi, przeobraża pozostawioną na łasce atmosferycznych wpływów drogę w bezprzykładne nawet w naszym kraju zjawisko. Utrapiony.

*może ktoś wie o jaką osadę chodzi? Przypis autora bloga

wtorek, 16 sierpnia 2016

Zorza (1866-1939)Zorza, pismo narodowe ilustrowane dla wszystkich. Wychodziła raz w tygodniu w Warszawie. Czasopismo wydawane było przez Józefa Grajnerta. Pierwszy rocznik ukazał się w roku 1866, a ostatni w roku 1939. Zorza w latach 1899-1905 oraz 1905-1908 (zawieszona przez władze carskie za popieranie kampanii na rzecz polskich szkół) ukazywała się pod zmienionymi tytułami*. W roku 1906 wychodziła pod nazwą Przegląd Polski, 1907 pod tytułem Zorza Warszawska i w 1908 roku jako Pobudka. 

*http://polskaprasa.cba.pl/tytuly/zorza_swiateczna.html

Na łamach czasopisma odnalazłem informacje związane z następującymi nazwami:

1866-Bieniec (7), Chopry (Chojny? 1), Czarnożyły (1), Dzietrzniki (7, 37), Grębień (7), Huta (gm. Czarnożyły 1), Kamion (7), Kąty (gm. Czarnożyły 1), Komorniki (gm. Mokrsko 7), Krzyworzeka (7), Leniszki (1), Lututów (7), Mokrsko (7), Nietuszyna (1), Popowice (1, 7), Ruda (gm. Wieluń 7), Widoradz (7)

1867-Królewska Grobla (27), Mokrsko (27)

1868-Dzietrzniki (7)

1869-Niewiesz (21)

1870-Czarnożyły (39), Dąbrowa (gm. Wieluń 39), Klonowa (37), Komorniki (39), Masłowice (39), Rudlice (39)

1871-Bartochowizna (Bartoszowizna? 32), Gronów (32), Ł... (niezidentyfikowana wieś nie dodana do bloga 34), Osjaków (13)

1872-Brzyków (39), Buczek (gm. Buczek 12), Ch... (niezidentyfikowana wieś nie dodana do bloga 14), Dzietrzniki (39), Łubna (Łubna Jakusy? 14), Ożarów (39), Rychłocice (39), Siemiechów (39), Wągłczew (14, 23), Widawa (39)

1873-Lisowice (12)

1875-Adamki (27), Brzeźnio (27), Gać (27), Głaniszew (27), Kawęczynek (27), Kazimierz (25), Kłocko (27), Kościerzyn (27), Łabędzie (27), Pełczyska (24), Piaski (gm. Zduńska Wola 4), Podłężyce (30), Stolec (30), Tur (24)

1876-Brzyków (50), Burzenin (50), Dzigorzew (45), Jabłoń (Jabłonki? 50), Zarębów (niezidentyfikowana wieś nie dodana do bloga 50)

1877-Bogucice (41), Brzeski (39), Charłupia Mała (43, 46), Dzierlin (12), Grabowa (niezidentyfikowana wieś nie dodana do bloga 39), Małyń (41), Prusinowice (gm. Szadek 46), Sikory (12), Widawa (24), Wola Wężykowa (39), Zaborów (12), Zygry (12, 41)

1878-Bałdrzychów (22), Bieniec (38), Chropy (22), Czarnożyły (39), Jasionna (33), Kwiatkowice (29), Leżnica (Leśnica 29), Pątnówek (37), Pełczyska (52), Wandzin (29), Wola Czarnyska (29), Wola Niedźwiedzia (14), Wrząsawa (29), Zygry (40)

1879-Chojne (17, 28), Dobijacz (27), Dobroń (36), Dobruchów (47), Gostków (5), Kwiatkowice (47), Leźnica (Leśnica 47), Ner (5), Pątnów (27, 41), Ruda (gm. Wieluń 27), Sikucin (39, 46), Truchawiec (Truskawiec gm. Wartkowice 5), Wartkowice (5), Widawa (28), Wólka Czarnyszska (Wola Czarnyska 47)

1880-Pstrokonie (15), Restarzew (35), Strońsko (34), Świerzyny (15), Widawa (35), Woźniki (gm. Zapolice15), Załęcze Małe (41)

1881-Chojne (8, 10), Dzietrzniki (37), Gaszyn (47), Goszczanów (17), Ner rzeka (43), Ożarów (42), Pątnów (42), Ruda (gm. Wieluń 47), Sieniec (47), Sulmów (2)

1882-Biernacice (31), Chropy (13), Domaniew (gm. Dalików 7, 13, 46), Mierzyce (37), Ożarów (15), Pątnów (33), Uników (13), Zaborów (gm. Zadzim 37)

1883-Brodnia (gm. Pęczniew 13), Dąbrowa (Dąbrowa Wielka? 27), Grębień (51), Klonowa (38), Krzyworzeka (51), Męka (38), Patoki (33), Pyszków (27), Rembieszów (33), Ruda (gm. Wieluń 2), Siemiechów (33), Sieniec (2)

1884-Bałdrzychów (47, 52), Domaniew (gm. Dalików 7), Mierzyce (2, 46), Pątnów (4), Ruda (gm. Wieluń 2), Wierzby (Wierzchy gm. Zadzim 52)

1885-Brzyków (12), Burzenin (12), Kałów (51), Mianów (51), Wielka Wieś (gm. Widawa 12)

1886-Niemysłów (27), Radoszewice? (27), Siemkowice (42)

1887-Kadłub (20), Młynisko (gm. Biała? 21), Ożarów (21), Popowice (20), Wierzchlas (48)

1888-Goszczanów (31), Kadłub (19), Popowice (19), Sulmów (31), Ujazd (28)

1889-Chojne (27), Kiełczygłów (9), Klonowa (9), Kobylniki (gm. Błaszki 2), Owieczki (10), Siemkowice (13)

1890-Baszków (49), Buczek (gm. Buczek 35), Burzenin (36), Klonowa (5, 22), Lututów (5), Prażmów (33), Sędów (49), Suchoczasy (49), Witów (gm. Burzenin 33), Zawady (Zawada gm. Wartkowice 49)

1891-Baszków (14), Boczki (gm. Szadek 30), Bogumiłów (11), Burzenin (14), Goszczanów (41, 50), Kokoszki (26), Krokocice (44), Łobudzice (44), Mnichów (14), Pruszków (43), Stradzew (50), Suchoczasy (50), Trębaczew (22), Włyń (14)

1892-Bąki (26), Bolesławów (gm. Rusiec 34), Borszewice (38), Brzeźnio (4), Jermonice (Jerwonice 34), Klonowa (4), Lutomiersk (6), Łopatki (34), Ner rzeka (6), Osjaków (9), Podłężyce (3), Puczniew (4), Rychłocice (9), Skrobamów (Krobanów? 38), Słomków Suchy (11), Stanisławów (gm. Rusiec 34), Szydłów (34), Warta rzeka (9), Wincentów (gm. Rusiec 34), Wola Wiązowa (34), Zadzim (26), Zelgoszcz (4)

1893-Charłupia Wielka (1), Ciężków (40), Łopatki (27), Rakowice (23), Szczyty (gm. Poddębice 40)

1894-Borysławice (4), Czarnożyły (46), Dąbrówka Zgniła (34), Gęsówka (34), Izabela (gm. Wróblew 34), Lipicze (34), Mała Wieś (17), Mierzyce (40), Ożarów (40), Podłężyce (48), Siemkowice (40), Stolec (1), Widawa (49), Wilamów (11), Wróblew (gm. Wróblew 34),

1895-Bachorzyn (34), Brudnów (18),Czarny Las (34), Czernice (28), Gostków (18), Karsznice (38), Kielgierze (nie zidentyfikowana nazwa, nie dodana do bloga 28), Konopnica (gm. Konopnica 28), Kozuby Stare (34), Kuźnica Błońska (29), Maciszewice (6), Masłowice (28), Proboszczowice (42), Starzenice (28), Wartkowice (42), Wielgie (28, 50), Żelisław (17)

1896-Brzyków (31), Charłupia Wielka (32), Kobierzycko (17), Lubanów (12), Lutomiersk (8), Marzenin (3), Mikołajewice (gm. Warta 8), Potok (3), Tworkowizna (32), Wielka Wieś (gm. Widawa 31)

1897-Korczew (29), Męcka Wola (49), Okalew (29), Proboszczowice (7)

1898-Brodnia (gm. Pęczniew 30), Dziektarzew (36), Kalinowa (gm. Błaszki 26), Rychłocice (10), Siedlątków (30)

1899-Kraczynki (8)

1900-Bartochów (1 i 2), Lubola (17), Burzenin (29, 30), Łubna (Łubna Jarosłaj? 20), Rossoszyca (30), Siemkowice (34, 37), Wielka Wieś (gm. Szadek 3 i 4), Wilkszyce (18), Zadzim (7 i 8),

1901-Boczki (gm. Szadek 42), Gruszczyce (48), Kociołki (34), Lututów (10, 16), Olewin (44), Orpelów-Poleszyn (Poleszyn 19), Piaski (Piaski vel Świercze? gm. Lututów 16), Waliszewice (32), Widoradz (44), Zaborów (gm. Błaszki 48)

1902-Kamionacz (45)

1903-Biała (28), Bobrowniki (gm. Sieradz 33), Borzewisko (gm. Sieradz 33), Chojne (33), Godynice (51), Kamionacz (32), Lutomiersk (27), Lututów (31), Łyskornia (28), Niewiesz (51), Platoń (28), Teklin (Teklina 28), Sworawa (51), Warta rzeka (19), Wiktorów (gm. Biała 28)

1904-Golice (12), Magdalenów (18), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 18), Niewiesz (50), Prusinowice (gm. Lutomiersk 18), Warta rzeka (3), Wartkowice (18), Wodzierady (18), Wojków (38), Wróblew (gm. Wróblew 23)

1905-Golice (19), Krośno (Kuśnie? 26), Kwiatkowice (37), Truskawiec (gm. Wartkowice 19), Tur (19)

1906-Babice (12), Biernacice (10), Boczki (13), Bogumiłów (13), Borzewisko (gm. Poddębice 10), Brzeźnio (13), Buczek (gm. Buczek 22), Cielce (10), Czerniaków (10), Gostków (7), Goszczanów (10), Grabno (27), Gruszczyce (27), Grzybki (10), Janówek (10), Konopnica (10), Lutomiersk (7), Lututów (7), Niechmirów (13), Niemysłów (10), Niewiesz (10), Osjaków (7), Ostrów Warcki (10), Proboszczowice (10), Prusinowice (gm. Szadek 13), Puczniew (12), Siedlątków (10), Strachowice (Strachanów? 10), Sulmów (10), Tubądzin (13), Widawa (7), Zelgoszcz (10) PRZEGLĄD POLSKI

1907-Marzenin (1), Swędzieniejewice (1) ZORZA WARSZAWSKA

1908-Chlewo (37), Kamostek (8), Pruszków (8), Wartkowice (45), Woleń (27), Zalesie (gm. Wartkowice 46) POBUDKA

1909-Dominikowice (23), Klonowa (2), Lututów (24), Ner (15), Rososza (23), Wartkowice (7, 15)

1910-Chlewo (25), Marzenin (4, 8), Pruszków (8), Sędziejowice (7, 10)

1911-Bałdrzychów (29), Budzynek (50), Charchów Księży (50), Charłupia Mała (44), Chlewo (50), Czarnożyły (40, 44), Dzigorzew (50), Góra Bałdrzychowska (29, 34), Grabia (39), Gruszczyce (15), Karsznice (34), Kobierzycko (34), Lutomiersk (39), Marzenin (52), Niemysłów (41), Niewiesz (41), Podule (45), Popów (50), Sarny (15), Sędziejowice (30), Smardzew (15), Wierzchlas (44), Wojków (15), Wola Lipińska (nie dodana do bloga, niezidentyfikowana nazwa, zapewne pomyłka w tekście 50)

1912-Burzenin (52), Chotów (39), Dobroń (27), Korczew (12, 31, 33), Kwasków (32), Męcka Wola (31), Pruszków (17), Radoszewice (39), Strońsko (47), Wola Marzeńska (17), Wola Wiązowa (17), Zduny (12)

1913-Bogumiłów (19), Brzeg (15), Charłupia Mała (19), Glinno (22), Grabina (1), Janów (gm. Ostrówek 9), Kociołki (24), Korczew (9, 11), Męka (19), Pątnów (24), Podule (11), Słomków Mokry (43), Warta rzeka (22), Widawa (10), Wielgie (4), Wilczkowice (43), Wola Wiązowa (9), Zadzim (1, 43), Zalesie (1)

1914-Burzenin (22), Dobroszyny (21), Klonowa (31), Krzeczów (16), Lutomiersk (23), Ostrówek (gm. Ostrówek 21), Rudlice (21), Skrzynno (21), Szynkielów (23), Wola (Wola Rudlicka 21), Wola Wężykowa (28), Wróblew (gm. Wróblew 30)

1916-Buczek (20), Czarnożyły (16, 53), Dymki (50), Gromadzice (16), Huta (gm. Czarnożyły 16), Janów (gm. Ostrówek 15, 21), Kuźnica Błońska (25, 43), Lutomiersk (20), Lututów (51, 52), Łagiewniki (gm. Złoczew 52), Marzenin (20), Milejów(50), Naramice (22, 24, 27, 28), Ostrówek (gm. Ostrówek 15, 21x2, 25, 43, 50, 52x3), Sarnówek (47), Siemkowice (53), Staw (gm. Czarnożyły 25), Wola Rudlicka (21, 50), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 25)

1917-Bachorzyn (19), Biała (gm. Biała 19, 27, 30), Błota (gm. Brąszewice 4), Borszewice (23), Bratków (23), Brodnia (gm. Brzoza (27), Buczek 19), Brzeźnio (6, 15, 23, 27, 28, 30), Buczek (gm. Buczek 19, 23), Burzenin (30), Chechło (40), Chlewo (19), Chorzew (23, 44), Chotów (30), Ciężków (28), Czarnożyły (3, 10 i 11?, 22, 26, 27x2, 30, 32, 39, 50), Czestków (19), Dalików (39), Dąbrowa (Dąbrowa Miętka 3), Dębice (Dębiec gm. Ostrówek 7), Dobroń (40), Dobrzań (9), Dzietrzniki (27), Emilianów (gm. Złoczew 32), Godynice (3, 30, 37), Golice (38), Goszczanów (9), Górka Klonowska (4), Grzybki (9), Kałów (38), Kliczków Mały (28, 30), Klonowa (4, 29, 30, 31), Kobierzycko (15), Konopnica (gm. Konopnica 32), Kopydłów (14), Kuźnica Błońska (4), Leliwa (4), Lipicze (gm. Klonowa 4), Lipnik (44), Lutomiersk (26), Lututów (30, 31, 38, 42, 46), Łagiewniki (gm. Czarnożyły 14), Łyskornia (30), Marzenin (19), Naramice (2, 8, 30, 40, 44, 45), Niemierzyn (13), Niemojew (4, 46), Niemysłów (9), Nieśwież (Niewiesz 9), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 38), Okalew (26, 27, 38, 39), Osjaków (22, 28, 32, 37, 45), Ostrów (19), Ostrów Warcki (9), Ostrówek (gm. Ostrówek 2x2, 3, 19, 27, 31, 35, 39, 45, 50), Owieczki (4), Ożarów (1x2), Ożegów (23, 44), Pełczyska (38), Popów (18), Raczyn (14, 39, 42), Radoszewice (25), Raducki Folwark (25), Raduczyce (22), Rudlice (27, 30), Rychłocice (37), Sędziejowice (19), Siemkowice (23, 44), Skomlin (27), Skrzynno (19, 38, 45), Stanisławów (gm. Złoczew 6, 27), Starce (37), Stolec (30), Szubienice (Podszubienice 8), Uników (30, 31, 32), Wartkowice (35), Wielgie (45), Wilkowia (19), Wola Buczkowska (19), Wola Janowa (Wola Rudlicka? 31, 39), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 3, 30, 38, 39), Zelgoszcz (9)

1918-Buczek (gm. Buczek 4), Grójec Mały (15), Klonowa (5, 16), Kurów (15), Lututów (5, 8), Naramice (2), Owieczki (4), Rusiec (5), Siemkowice (8), Żagliny (4)

1919-Brzoza (11), Brzyków (15), Janowiec (gm. Biała 11), Kadłub (35), Kamionka (gm. Pątnów 35), Koryta (11), Kurów (11), Lutomiersk (38), Łęki (35), Łyskornia (11), Masłowice (11), Mierzyce (35), Mokrsko (35), Niemysłów (50), Popów (50), Wartkowice (15), Wielgie (11)

1920-Biała (gm. Biała 25), Borzewisko (gm. Poddębice 34), Charłupia Wielka (16), Czarnożyły (15), Drużbin (34), Godynice (34), Klonowa (34), Kobierzycko (16), Lututów (15), Łyskornia (34), Mantyki (16), Marzenin (19), Ocin (16), Oraczew (16), Osjaków (25), Ożarów (25, 29), Rakowice (16), Sędziejowice (11, 19), Siemkowice (32, 33, 34), Skomlin (25), Słomków Suchy (16), Smardzew (16), Wągłczew (16), Wola Wiązowa (15, 23), Wróblew (gm. Wróblew 16)

1922-Charłupia (Charłupia Wielka? 45), Kobierzycko (45), Lututów (45), Sędzice (45), Wróblew (gm. Wróblew 45)

1923-Dobroń (22), Kobylniki (gm. Błaszki 7), Lututów (33, 37), Małyń (11), Osjaków (37), Puczniew (11), Popów (49)

1924-Chodów (37), Gruszczyce (37), Popów (48)

1925-Biała (gm. Biała 4), Czarnożyły (4), Dzietrzniki (4)

1926-Kwiatkowice (17), Lutomiersk (17), Widawa (17)

1927-Wola Buczkowska (13)

1928-Lubola (2), Stolec (34)

1929-Osjaków (20), Zadzim (35)

1930-Barczew (25), Bartochów (25), Bogumiłów (25), Brzeźnio (25), Czartki (gm. Sieradz 25), Kamionacz (25), Męka Księża (25), Miedźno (gm. Warta 25), Niemysłów (21), Rzepiszew (5), Skomlin (1)

1931-Wincentów (gm. Łask? 28)

1932-Bechcice (19), Burzenin (6), Grabno (24), Osjaków (2), Restarzew (24), Salomejów (25), Sędziejowice (24), Widawa (24)

1933-Czechy (39), Dziadaki (27), Nietuszyn (56), Ostrówek (gm. Ostrówek 41)

1934-Borek (54), Burzenin (15), Chropy (12), Czarnożyły (21), Doły Januszyn (54), Godynice (18), Gruszczyce (29, 31, 54), Lututów (12), Łężek (54), Mierzone (54), Niemierzyn (51), Nowiny Baba (54), Okalew (51), Ostrówek (gm. Ostrówek 51), Równa (54), Równa Laski (54), Rubice (54), Rudlice (51), Sucha Dolna (50x2), Wola Kamionkowska (nie dodane do bloga, nazwa niezidentyfikowana 20), Wrząca (gm. Błaszki 29), Zakrzewo (54), Zalesie (gm. Zadzim? 34) ZORZA, WIENIEC I PSZCZÓŁKA

1937-Charłupia Mała (42), Cienia Mała (43), Cienia Wielka (43), Gruszczyce (43), Kokoszki (44, 47), Męka (42), Olszynka (Olszynki 43), Sarny (43), Wójcice (44x2, 47), Zaborów (gm. Błaszki 43)  

1938-Wróblew (gm. Wróblew 35)  

1939-Kobierzycko (21), Siemkowice (8)