-->

niedziela, 30 czerwca 2013

Zdrzychówek

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zdzychówek, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kałów, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 34, odległość od miasta obwodowego 3.

Zdrzychówek, osada w gminie Dalików. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

Zdrzychówek (Zdzychówek) 1839 r.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1829 nr 111

Zawiadomia Szanowną Publiczność, iż Dobra Złotniki z przyległościami Zdzychow i Zdzychowek w Powiecie Zgierskim Obwodzie Łęczyckim położone, w dniu 29 Mca Maia r. b. o godzinie 10tey zrana przed Rejentem Franciszkiem Bogońskim Kancellaryi Ziemiańskiey Powiatu tuteyszego, w Kancellaryi tegoż w mieście Zgierzu drogą publiczney licytacyi w trzechletnią dzierżawę od S. Jana r. b. czyli dnia 24 Czerwca poczynać się maiącą, których cena zł: Pol: 6000 roczney dzierżawy ustanowiona, wypuszczonemi będą. Zechcą się więć osoby chęć dzierżawienia maiące w terminie wyżey oznaczonym zgromadzić i tam przybicia więcey daiącego pod warunkami w Kancellaryi tegoż Rejenta złożonemi, a tem samem w każdym czasie przeyrzeć się mogącemi, oczekiwać. Zgierz dnia 14 Kwietnia 1829 roku.
Heimbruch


Dziennik Powszechny 1864 nr 30

(N. D. 303) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące Dobra Ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową, przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych:  
48. Złotniki z przyległościami Zdzychów i Zdzychówek z wszelkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Ogu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 227 kop. 43, vadium do licytacji rs. 2600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 5860 kop. 62 l/2, termin przedaży d. 5 (17) Listop. 1864 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Jasińskim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Stycznia 1864 r.
za Prezesa, J. Komierowski.
za Pisarza Dyrekcji, Krajewski.


Wydzyle

Wydzyle, karczma w gminie Wartkowice. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Borek

Borek, karczma w gminie Lutomiersk. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Wydmocz

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wydmuch, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kazimierz, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 4.

Wydmocz, karczma w gminie Lutomiersk. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Woźnickie Małe

Woźnickie Małe, osada w gminie Dalików. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Utrata Mikołajewska

Czajkowski 1783-84 r.
Utrata karczma att Mikołaiewic, parafia mikołaiewice, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: brak informacji.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Utrata, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Utrata Mikołajewska,  os., pow. łaski, gm. Lutomiersk, par. Mikołajewice, 1 dm., 63 mk., 75 mr. włośc. W 1827 r. był 1 dm., 10 mk.


1839 r.


1992 r.

Tumidaj

Tumidaj, karczma w gminie Warta. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Przybior

Przybior, karczma w gminie Zadzim. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Szopy

Szopy, osada (?) w gminie Warta. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Plichta

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Plichta, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Domaniew, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 34, odległość od miasta obwodowego 2.

Plichta, osada w gminie Dalików. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Piaski

Piaski, karczma w gminie Zadzim. Zaznaczona na mapie z 1839 r. Dziś Kolonia Kłoniszew.

1839 r.


1965 r.

Pałki Bugaj

Pałki Bugaj, osada w gminie Zadzim. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Ostrówek

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ostrów, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 4.

Ostrówek, folwark w gminie Lutomiersk. Zaznaczony na mapie Reymann'a.

Mapa Reymann'a

1839 r.


1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1659

25 luty
Ja Kazimierz Frąckowicz wikary małyński, połączyłem małżeństwem Urodzonego Kazimierza Kozubskiego z Dorotą ...ską z Załężnej Woli, mając pozwolenie Przewielebnego Jana O?eńskiego. Świadkowie Urodzony Tomasz Bądkowski z Puczniewa, Urodzony Maksymilian Krobanowski z Mianowa, Pan Albert Bielski z Ostrowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1665

Lipiec
Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Stanisława Magnuskiego i Zofii Bielskiej, małżonków z Magnusów, któremu nadałem imię Andrzej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz Małynia i Szlachetna Katarzyna Bielska z Ostrowa.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 87

(Ν. D. 1773) Wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Mazowieckiej w d. 15 (27) Stycznia 1843 r., między Marcyanną z Wierzchlejskich Antoniego Zakrzewskiego Obywatela małżonką we wsi Zelgoszczy Okręgu Wartskim, a Teklą z Załuskich po Józefie Wierzchlejskim pozostałą wdową, w imieniu własnym, jako matką i główną opiekunką nieletnich dzieci, a mianowicie: Tekli, Józefy, Antoniny, Agnieszki i Pauliny córek, z nie gdy Antonim Wierzchlejskim spłodzonych, we wsi Gostkowie, Okręgu Zgierskim; Wincentym Prądzyńskim właścicielem dóbr Lesznicy Wielkiej tamże w Okręgu Zgierskim, jako przydanym Opiekunem nieletnich Wierzchlejskich, tamże mieszkającemi zapadłym, dział majątku po niegdy Józefie Wierzchlejskim pozostałego nakazany, a przedewszystkiem sprzedaż dóbr Ziemskich Puczniewo z przyległościami postanowiona; dobra te położone w Powiecie Łęczyckim Gubernii Mazowieckiej składją się z dóbr głównych Puczniew i przyległośc Jeziorka, Ostrowka, Mionowa, Woli Załęcznéj, Маdeiów, albo Szydłowka, Zagrodników albo Oleśnicy w którym podostatkiem jest gospodarzy odrabiających dnie, już sprzężajem, już pieszo i składających daniny; co do zabudowań, te są wszędzie w dobrym stanie, częścią murowane częścią drewniane, o czem poszczególe przekona taxa i mappa sporządzona. Zajmują w sobie włók 177, morgów 5, prętów 246, otaxowane na rs. 68,000 kop 34 2j7. Druga publikacya i przygotowawcze przysądzenie tzch dóbr, odbędzie się w dniu 21 Lutego (4 Marca) 1844 r. o godzinie 4 z południa w miejscu posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Mazowieckiej Wydziału III. tu w Warszawie przy ulicy Długiéj pod Nr. 549 przed W. Szaniawskim Assessorem Trybunału, warunki sprzedaży przejrzane bydź mogą u W. Wojciechowskiego Pisarza Trybunału, lub u podpisanego Adwokata pod Nr. 1767 przy ulicy Sto-Jerskiej mieszkającego.
Warszawa dnia 12 (21) Stycznia 1844 r.
Alojzy Anasiński, Adwokat.
Po odbyciu drugiéj publikacyi i przygotowawczego przysądzenia, w dniu jak wyżéj oznaczonym, terminu do trzeciej publikacyi i ostatecznego przysądzenia powyższych dóbr na dzień 13 (25) Kwietnia na godzinę 4-tą z południa przez delegowanego Assessora oznaczony został, który się odbędzie w miejscu posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Mazowieckiéj tu w Warszawie przy ulicy Długiéj, pod Nr. 549.
Licytacya zacznie się od summy rs. 68,000 kop 34 i 2j7.
Warszawa dnia 2 (11) Marca 1844 r.
Alojzy Anasiński, Adwokat.


Leśna / Osada Leśna

Leśna / Osada Leśna, osada w gminie Poddębice. Zaznaczona na mapach z 1839 r i 1850-90 r.

1839 r.

1850-1890 r.


1992 r.

Osada

Osada, osada w gminie Szadek. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Urszulin

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Urszulin, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Tur, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 5, odległość od miasta obwodowego 2.

Orszulin, młyn w gminie Wartkowice. Zaznaczony na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Młynik

Młynik, pustkowie w gminie Pęczniew. Zaznaczone na mapie z 1839 r.

1839 r.

1965 r.


1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin na dzień 1wszy Maia 1826 roku, dla:
1. Dóbr Narodowych Ekonomii Brodni, składaiącey się z folwarku i wsi Brodni, Pustkowia i Młynika, z folwarku i wsi Brzega i wiatraka w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Dzierzązny z prawem pobierania składowego z Warty, z folwarku i wsi Glinna i Pustkowie Bugay w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Grzybki, z wsi Proboszczowic w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Rzeczycy i Młyna w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.Lesiska

Czajkowski 1783-84 r.
Lesiska karczma att Chocim, parafia goszczonow (goszczanów), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Gomolinski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Lesisko, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Goszczanów, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 25, odległość od miasta obwodowego 3.

Lesiska, osada w gminie Goszczanów. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Kukułka

Kukułka, osada w gminie Warta. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Konstantynów

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Konstantynów, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Niemysłów, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 82, odległość od miasta obwodowego 6.


Mapa Reymann'a

1839 r.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 108

(N. D. 2515) Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia, iż dobra Borzewisko z fowarkiem tegoż nazwiska, osady Konstantynów, kolonii Leśnik i kolonii Zaspy, kolonii Borzewisko, kolonii Izabella, kolonii Dzierzążna i kolonii Paulina, z wszelkiemi użytkami i zabudowaniami, położone w Ogu Wartskim, P-cie Kaliskim Gubernii Warszawskiej wydzierżawione będą przez publiczną licytacyą na lat trzy po sobie idące, poczynać się mające od d. 12 (24) Czerwca r. b. Termin do wydzierżawienia oznaczony został na d. 16 (28) Czerwca 1860 r. godzinę 10 z rana, w Kancellaryi Rejenta Ogu Wartskiego Andrzeja Szelążek w mieście Okręgowem Warcie mieszkającego, przez tegoż odbyć mające wydzierżawienie, przez publiczną licytacyą. Dobra te rocznej dzierżawy opłacać mogą rs. 1560,
Kalisz dnia 12 (24) Kwietnia 1860 r.
Fr. Rowecki.


Kolonia Fułkowska

 Kolonia Fułkowska, osada w gminie Dalików. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.

1992 r.

Kalinki

Kalinki, pustkowie w gminie Poddębice. Zaznaczona na mapie z 1839 r. Obecnie część wsi Kowale Księże.

1839 r.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 22 Maia 1826 roku — dla:
17. Dóbr Narodowych Ekonomii Unieiow, składaiącey się z folwarku i wsi Kościelnica, z foluszem na rzece Warcie, z placem na austeryią i karczmą Utrata w Unieiowie, z folwarku i wsi Wieleninin, z wsi Ostrowsko, z folwarku i wsi Wieszczyce, z folwarku Zielenin, z wsi Człopy Spicimierz, z Pustkowiem Malczew, z wsi Kobylniki, Szarow Xięży, Czechmiana, Sworowa, z folwarku i wsi Niemysłow z wiatrakiem, z wsi Lubiszewice, z Pustkowiem Kalinki, z wsi Xięża Wólka, i Xięże Młyny, z folwarku Uniejów Wóytostwo, z wsi Kapitulna, z miasta Unieiow, z austeryią, z wsi Wola Przedmieyska w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Charchow Xięży w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Gusiń, z folwarku i wsi Kozanki Podleśne, z folwarku i wsi Orzeszków w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z wsi Chłościn w Powiecie Łęczyckim Woiewództwie Mazowieckiem, i z folwarku Ubysłow w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim sytuowanych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.Młyn Pęczniewski

Młyn Pęczniewski, osada (?) w gminie Pęczniew. Zaznaczona na mapie z 1839 r.
_______________________________________________________________________________

Justynów 1839 r.

1965 r.