-->

piątek, 3 maja 2013

Rafałówka

Wikipedia: 
Rafałówka-nazwa części wsi wchodzącej w skład sołectwa Miedźno w gminie Warta (powiat sieradzki, województwo łódzkie). Jest osadą letniskową utworzoną w latach 1928-29. Wydzielono działki leśne i zaoferowano je do sprzedaży. Wtedy to lekarz naturalista Oskar Woynowski rozpoczął budowę Sanatorium Przyrodoleczniczego. Osada położona jest wśród lasów, około 12 km na pn. od Sieradza, przy drodze z Sieradza do Poddębic. Nazwę osadzie nadano dla uczczenia poległego tu w 1863 r. powstańca Rafała Siemiątkowskiego, który był dowódcą kosynierów w oddziale Józefa Oxińskiego. Pochodził z Męckiej Woli. Według tradycji został pochowany w miejscu, gdzie obecnie przy szosie na sośnie wisi skromna drewniana kapliczka. Kompleks leśny wokół Miedźna był własnością rodziny Siemiątkowskich, którzy do II wojny światowej posiadali majątki w Męckiej Woli, Wojsławicach i Tymienicach. W Rafałówce funkcjonuje prewentorium dla dzieci zagrożonych gruźlicą.

1992 r.

Echo Łódzkie 1931 czerwiec

Jeszcze są do nabycia tereny
budowlane wraz z lasem w uzdrowisku
RAFAŁÓWKA
W najbliższym sąsiedztwie budującego się sanatorium przyrodo-lecznicz.
OSKARA WOJNOWSKIEGO
Prospekty i informacje w Zarządzie Miedzno, p. Sieradz. Tel. Sieradz 51. 
Łódź, Piotrkowska 55, tel. 211-40.
Warszawa, Szpitalna 1, tel. 649-64.
Uwaga: W święta dn.  28 i 29 b. m. Zarząd przyjmować będzie wszystkich zwiedzających na miejscu w Rafałówce. Autobusy oczekują w Sieradzu przy każdym pociągu.

 Łódź w Ilustracji 1931 nr 34 


Echo Łódzkie 1932 kwiecień
Echo Sieradzkie 1932 14 kwiecień

TAJEMNICZY SAMOBÓJCA. Sieradz, 12 kwietnia. W dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych, pod lasem na polach wsi Rafałówka, w powiecie sieradzkim, znaleziono około 40-letniego mężczyznę, leżącego w krzewach jałowca. Mężczyzna dawał słabe oznaki życia. Zawezwany lekarz stwierdził otrucie esencją octową i po udzieleniu pierwszej pomocy przewiózł desperata do szpitala w Sieradzu.
Nazwiska desperata narazie nieustalono. Jest to mężczyzna średniego wzrostu, szczupły, ubrany w granatowy garnitur marynarkowy, czarne palto z aksamitnym kołnierzem i miękki kapelusz.
Przy mężczyźnie nrie znalezione żadnych dokumentów, któreby przyczyniły się do ustalenia tożsamości.
W kieszeni palta znaleziono jedynie bilet kolejowy III klasy z Kalisza do Łodzi.

Echo Sieradzkie 1932 18 sierpień

KŁUSOWNICTWO ZAWODEM
Kłusownictwo w pow. Sieradzkim nie bacząc na dość wysokie kary, nadal silnie jest rozwinięte z większa brawurą i ruchliwością. W biały dzień wozami wiozą kłusownicy ubitą zwierzynę do domów.
Pewnego poranku dwaj zamożni gospodarze Pioruński i Łapiński zam. w Zamłynie gm. Woysławice udali się na polowanie w t. zw. Zamłyńskie — góry, które pokryte są częściowo zagajnikiem graniczącym z lasami Miedzińskiemi.
Odgłosy strzałów zwabiły gajowego lasów Miedźno, Józefa Rowskiego, który widząc przewagę nad soba, pobiegł na leśniczówkę przybył ponownie w towarzystwie dwóch gajowych i szofera Rafałówki — Giełdowskiego. Przybyli ujrzeli w zaroślach ukrytego człowieka. Osobnika tego poddano rewizji. Znaleziono przy nim amunicję do fuzji zaś w pobliżu fuzję i ubitą zwierzynę. Kłusownika zabrał do leśniczówki szofer, gajowi zaś oczekiwali w zaroślach na drugiego kłusownika Łapińskiego, gdyż sądzili że po ubitą zwierzynę przyjedzie furmanką. Tak się też i stało. Zuchwały kłusownik nie patrząc na gajowych zeskoczył z woza wrzucił ukrytego w krzakach zająca i fuzje na wóz poczem strasząc fuzją zalęknionych gajowych wskoczył na wóz i pomknął w stronę wsi. Odważniejsi gajowi uchwycili się wozu. Konice jednak podcinane batem szybko rwały naprzód. Jeden z gajowych Rowski dostał się pod koła wozu, a zuchwały kłusownik pomknął do wsi pozostawiając na miejscu niedołężnych gajowych.(...)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XI. Obszar gminy wiejskiej Męka dzieli się na gromady:
4. Miedźno, obejmującą: wieś Miedźno, folwark Miedźno, letnisko Rafałówka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

 Łódź w Ilustracji 1937 nr 37 


Echo Łódzkie 1937 sierpień

Szkarlatyna w obozie wypoczynkowym
dzieci łódzkich.
SIERADZ, 11.8. — W sanatorium wypoczynkowym dla b. uczestników walk o niepodległość im. Walerego Sławka w Rafałówce pow. sieradzkiego wybuchła wśród przebywających tam dzieci łódzkich szkarlatyna.
Przybyły lekarz powiatowy dr Trybuchowski polecił umieścić chore dzieci w osobnej izbie zaś rzeczy ich przekazał do dezynfekcji końcowej. Dzieci są pod opieką lekarza.
Dotychczas wypadku zgonu nie zanotowano.

Dziennik Łódzki 1948 nr 150

Jeden budynek i 3 reflektantów
Co powstanie w Rafałówce nad Wartą:
dom dziecka, szpital, czy prewentorium?
W tych dniach przybywa do Łodzi specjalna komisja z wiceministrem Sztachelskim na czele dla orzeczenia, co będzie urządzone w pięknie położonym domu kuracyjno-zdrojowym w Rafałówce.
Historia tego domu na przestrzeni kilku ostatnich lat kształtuje się dość oryginalnie. Rafałówka wraz z majątkami Glinno i Maciejowice należy do szpitala dla umysłowo chorych w Warcie pod Sieradzem. W czasie wojny dom sanatoryjny został kompletnie zdewastowany. W takim stanie przyjęły go po wojnie władze samorządowe.
W swoim czasie Wojewódzka Rada Narodowa powzięła decyzję odrestaurowania budynku i urządzenia w nim dużego samorządowego Domu Dziecka dla sierot po poległych w ostatniej wojnie rodzicach. Projekt został już częściowo nawet zrealizowany, gdyż WRN w roku ubiegłym kosztem dwóch milionów złotych przeprowadziła najniezbędniejsze remonty.
Plany te pokrzyżował fakt przejęcia Rafałówki wraz ze szpitalem w Warcie przez Min. Zdrowia. WRN zaprzestała tam remontów, o dom zaś w Rafałówce zaczęły ubiegać się aż 3 instytucje.
Społeczny Komitet do Walki z Gruźlicą nosił się z zamiarem urządzenia tam prewentorium — izolatorium dla ciężko chorych na gruźlicę. Polski Związek b. Więźniów Politycznych ubiegał się o dom w Rafałówce gdyż zamierzał urządzić w nim Dom Dziecka dla sierot po b. więźniach. Stanowisko swe P.Z.b. W. P. motywował tym, że w pobliżu Rafałówki prowadzi już jeden taki dom, który niestety jest przepełniony. Trzecim reflektantem na Rafałówkę jest szpital w Sieradzu, który w Rafałówce zamierza zorganizować swój oddział dla nerwowo - chorych.
Przybywająca obecnie do Łodzi komisja rozpatrzy tylko dwa projekty, a mianowicie P.Z.b.W.P. i Szpitala w Sieradzu. Społeczny bowiem Komitet do Walki z Gruźlicą sam zrezygnował z projektu urządzenia tam sanatorium, a to ze względu na obecność w pobliżu Domu Dziecka. (jb)

Dziennik Łódzki 1948 nr 203

Dużo słońca i radości
w Rafałówce pod Łodzią.
W pięknej miejscowości — Rafałówka pod Łodzią zorganizował Polski Zw. b. Więźniów Politycznych kolonie letnie dla dzieci. W dwóch nowoczesnych domach-namiotach znalazło się miejsce dla 200 dziewczynek, córek b. więźniów, w suchej, zdrowotnej miejscowości, wśród drzew sosnowych nabierają tu one nowych sił do pracy szkolnej, a że mają przy tym pożywny wikt i staranną opiekę — przybywa im na wadze.
Dzień Odrodzenia Polski nie minął w Rafałówce bez echa. Starsze dziewczynki, wraz z kierownictwem kolonii opracowały bogaty program uroczystości, na które dzieci zaprosiły swych rodziców i Zarząd Zw. b. Więźniów Politycznych w Łodzi.
(jb)

Dziennik Łódzki 1952 nr 253

Nowy pawilon
otrzymało prewentorium
w Rafałówce
Prewentorium im. M. Nowotki w Rafałówce w pow. sieradzkim, w którym przebywa 80 dzieci otrzymało przed kilkoma dniami drugi pawilon. Pomieści on 70 dzieci. Pawilon ten jest wyposażony w najbardziej nowoczesne urządzenia i ma m. in. aparat rentgenowski, lampy do naświetleń, natryski, wanny itd.
Przed wojną woj. łódzkie nie posiadało ani jednego prewentorium dziecięcego. Obecnie jest ich cztery, a w przyszłości przewiduje się dalsze zwiększenie ilości prewentoriów. (h)

Dziennik Łódzki 1952 nr 302

Nowe placówki lecznicze
dla chorych na gruźlicę
w województwie łódzkim
Sanatorium w Rafałowicach
Z roku na rok wzrasta liczba i polepsza się wyposażenie placówek leczniczych, w których chorzy na gruźlicę, otoczeni troskliwą i wszechstronną opieką, powracają do zdrowia. W licznych przychodniach przeciwgruźliczych dokonywane są masowe prześwietlenia małoobrazkowe, personel udziela bezpłatnych porad, zabiegów domowych i in.
W woj. łódzkim nowe poradnie przeciwgruźlicze organizowane są w Kutnie, Sieradzu i w Zapiecku w pow. brzezińskim. W miejscowości Rafałowice, w pow. sieradzkim, Centralna Wojewódzka Poradnia Przeciwgruźlicza uruchamia czwarte z kolei sanatorium, w którym znajdzie troskliwą opiekę 700 chorych.
_________________________________________________________________________________

Na Sieradzkich Szlakach 1987/2
_________________________________________________________________________________
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz