-->

piątek, 3 maja 2013

Pauzew

Czajkowski 1783-84 r.
Pelzew, parafia wartkowice, dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Cielecki, chorązy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Pełzów, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Swinice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 12, odległość od miasta obwodowego 7.

Słownik Geograficzny:
Pauzew   al. Poldzew, folw. nad rzeką Ner, pow. turecki, gm. Wola Świniecka, par. Wartkowice, odl. od Turka 32 w., ma 6 dm., 32 mk.

Spis 1925:
Pauzew, kol, pow. turecki, gm. Wola Świniecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 41. Mężczyzn 24, kobiet 17. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 16, ewangelickiego 25. Podało narodowość: polską 41.

Wikipedia:
Pauzew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Wraz z sąsiednią wsią Borek współtworzy sołectwo Pauzew-Borek. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
 XVIII. Obszar gminy wiejskiej Wola-Świnecka dzieli się na gromady:
9. Drozdów, obejmującą: wieś Drozdów, kol. Drozdów, kol. Borek, młyn Borek, kol. Pauzew, folw. Łyków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz