-->

piątek, 3 maja 2013

Piaski

Słownik Geograficzny:  
Piaski, kol., pow. sieradzki, gm. i par. Szadek, odl. od Sieradza 27 w., ma 13 dm., 65 mk.

Spis 1925:
Piaski, wś, pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 147. Mężczyzn 67, kobiet 80. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 147. Podało narodowość: polską 147.

Wikipedia:
Piaski-wieś sołecka w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W skład tego sołectwa wchodzi wieś Wola Przatowska. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.
____________________________________________________________________

Dziennik Departamentu Kaliskiego 1810 r.
____________________________________________________________________


Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1825 nr 507

Sąd Policyi Prostéy Powiatu Szadkowskiego
Wzywa wszelkie władze tak cywilne iako i Woyskowe, nad bezpieczeństwem publiczném czuwaiące, ażeby Starozakon: Fabicha Jachimowicza vel Grynszpan, z Kolonii Piasków przy podziale mięsa z ukradzionego wołu dnia 22 b. m. i r. razem z wspólnikiem swoim z imienia ani nazwiska niewiadomym zbiegłego, według poniżéy umieszczonego rysopisu, ściśle śledzić, a wyśledzonego, Sądowi tuteyszemu pod strażą odstawić raczyły. Fabich Jachimowicz v. Grynszpan, ma lat 34. rodem z wsi Kałowa, twarzy pociągłéy, nosa miernego, włosów czarnych, wzrostu miernego, oczu niebieskich, przemieszkiwał w wsi Zelgoszczy, w Obwodzie Rawskim, i służył za gorzelanego. Z powodu zgubienia xiążeczki legitymacyinéy, może bydź łatwo rozpoznanym i uiętym. w Szadku dnia 28. Października 1825. roku.
Podsędek Hałaczkiewicz. — Z. Podpisa: J. Roiek.  

Dziennik Powszechny 1832 nr 173

Sąd Policyi Prostey powiatu Szadkowskiego. Wzywa wszelkie władze, aby Karolinę Malinowską o kradzież 39 duk. obwinioną, ostatecznie w austeryi na Piaskach pod Szadkiem zamieszkałą, z aresztu detencyynego miasta Zduńskiey Woli w tych dniach zbiegłą, uięły i Sądowi tuteyszemu pod ścisłą strażą dostawiły. Wspomniona Malinowska miała około lat 40, Religii Katolickiey, wzrostu niskiego, tuszy chuderlawey, włosów czarnych, oczów ciemnych, twarzy okrągłey, nosa średniego, była ubrana w koszulę płócienną lnianą, sukienkę płócienkową w paski czerwone, i drugą na wierzchu perkalikową w kwiatki lilia, pończochy wełniane czarne, i półciżemki skórzane. w Szadku dnia 7 Lutego 1832 r. Hałaczkiewicz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 59

(N. D. 829) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
W dniu 17 (29) Grudnia r. z. przejeżdżającemu kupcowi żydowi, niewiadomemu z nazwiska i miejsca pobytu, popasującemu w karczmie na Piaskach pod miastem Szadek, Szczepan Dobrowolski lat 15, wieku liczący, w tutejszym domu badań obecnie zatrzymany w usługach tamecznego karczmarza Kwirzyńskiego zostający, jak sam wyznał, skradł z bryczki płócienka w kratki czerwone, niebieskie i białe łokci 29, bez ćwierci, plombą miasta Łodzi opatrzonego. Wzywa więc prawego posiadacza onego płócienka, aby się po odbiór takowego i ustanowienia istoty uczynku, do Sądu naszego lub najbliższego miejsca zamieszkania swego, zdowodami własność płócienka usprawiedliwiającemi, wprzeciągu dni 30, zgłosił, gdyż po upływie czasu określonego, płócienko na Skarb Królestwa zasądzone zostanie.
w Piotrkowie d. 8 (20) Lutego 1851 r.
Sędzia Prezydujący, Bóbr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 162

(Ν. D. 3248) Sąd Pokoju Okręgu Szadkowskiego. Wydział Hypoteczny.
Z powodu żądanej nowej regulacyi.
1. Wiatraka z cwiercią huby gruntu i domem w miejscu Piaski zwanym w obrębie wsi Wólki Przatowskiej położonych, własnością Bogumiła i Karoliny małżonków Szultz będących.
(…) Zawiadamia interessentów iż pierwsza od będzie się w dniu 13 (25), druga w dniu 14 (26) (…) Października r. b. 1852.
Niezgłaszający się interessenci ulegną prekluzyi art. 154i 160 prawa hypotecznego z r. 1818 przepisanej.
Gdyby w terminie do regulacyi niestawił się właściciel nieruchomości skazany zostanie na żądanie interessentów na karę od rs. 1 k. 50 do rs. 7 k. 50.
Decyzye jakie w tym przedmiocie zapadną dnia 18 (30) Października r. b. 1852 ogłoszonemi będą.
Szadek dnia 5 (17) Lipca 1852 r.
Podsędek J. Sztandynger.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
7. Piaski, obejmującą: wieś Piaski, osadę młyńską Piaski, wieś Wola Przatowska, folwark Wola Przatowska, kolonję Wola Przatowska A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
WicewojewodaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz