niedziela, 26 maja 2013

Jankowice

Zajączkowski:
Jankowice-pow. poddębicki
1) 1136 kop. naśl., Łaszcz. 15: Janouici-villa circa Spitimir. W bulli gnieźnieńskiej J. wym. jako posiadłość arcbpstwa. 2) 1386 Hube, Zbiór Sier. 15. 26-27: Jancowicz, Jancouicz - Thomaco de J., Thomislaus de ibidem, Swanthoslaus de J. 3) 1392 Hube, Zbiór Sier. 68, 76; T. Sir. I f. 32, 41: Jancouicz- Swanthoslaus de J., Thomco de J., Derslaus de J., Albertus ibidem, Spithek ibidem, Andreas de J. 4) 1394 Hube, Zbiór. Sier. 114: Jankowice - Thomco de J. 5) 1398 Hube, Zbiór Sier. 145,148: Jankowicze - Thomislaus de J., Spitko de J.
6) XVI w. Ł. I, 344: Jankow - villa, par. Uniejów, dek. i arch. uniejowski. 7) 1511-1518 P. 189: Jankowicze - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 245: Jankowice -wł. szl., jw. 8) XIX w. SG III. 408: Jankowice- kol., par. jw., gm. Niewiesz, pow. turecki.
Uwagi: Warężak (12 i 150) określa J. z 1136 r. jako wś obecnie nie istniejącą, jednakże na mapie zaznacza je na miejscu dzisiejszych Jankowic w par. Uniejów w pobliżu Niewiesza. Ze względu na określenie położenia J. z 1136 r. w pobliżu Spicymierza jest to jedyna możliwa lokalizacja tej nazwy. Z tego też względu mylna jest identyfikacja J. z Jankowem w par. Leźnica Mała, jak to czyni Kos. (I, 146). Arnold (Terytoria 51 przyp. 1) zwie J. z 1136 r. Jankowo, na mapie Janków, który identyfikuje, podobnie jak Warężak, z  J. pod Niewieszem.
W księgach sądowych sieradzkich występują często Jankowice, brak jednak tam wszelkich danych, które pozwalałyby związać je napewno z Jankowicami pod Niewieszem, względnie z drugą miejscowością tej nazwy, położoną na południowy wschód od Brzeźnicy (Ł. I, 484, 486; P. 206,281; SG II. 408) w par. Jedlno. gm. Radziechowice, pow. radomszczańskim. Koz. (I, 146) odnosi do tych ostatnich kilka zapisów z XV i początku XVI w., natomiast wszystkie inne zapisy z ksiąg sądowy sieradzkich łączy z J. pod Niewieszem. Stanowisko to wydaje się słuszne.  

Czajkowski 1783-84 r.
Jankowice, parafia uniejow (uniejów), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 3 części, Adamszewski, Kucielkowski, Lipski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jankowice, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Unieiów, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 101, odległość od miasta obwodowego 7 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Jankowice,  kol., pow. turecki, gm. Niewiesz, par. Uniejów, odl. od Turka 28 i pół w., dm. 5, mk. 98. W 1827 r. było tu 14 dm., 101 mk.; folw. J. lub Ksawercin lit. ABCD, podług opisu z r. 1867 miał rozl. mr. 298; wś J. osad 17, z gruntem mr. 311. J. lit. A, w pobliżu rz. Warty. Rozl. wynosiła mr. 102, grunta orne i ogrody mr. 89, łąk mr. 8, pastwisk mr. 1, nieużytki i place mr. 4. Bud. mur. 1, drew. 4.

Spis 1925:
Jankowice, wś, pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 66. Mężczyzn 33, kobiet 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 66. Podało narodowość: polską 66. 

Wikipedia:
Jankowice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Gazeta Kaliska 1899 nr. 222

Sprzedaż majątku. Za zaległe raty towarzystwa kredytowego ziemskiego, sprzedane zostały Jankowice w pow. tureckim. Nabył je p. Walenty Kaźmierczak.

Gazeta Kaliska 1903 nr 246

Otrucie. We wsi Jankowice, pow. tureckiego, zmarła wskutek otrucia czteroletnia dziewczynka Magdalena Rajkowska. O spełnienie tej zbrodni podejrzaną jest jej babka, Apolonja Rajkowska.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz