-->

piątek, 3 maja 2013

Choszczewo / Osada Choszczewska

Taryfa Podymnego 1775 r.
Choszczowa, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 10 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Choszczewa, parafia małyń, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 2 części, pierwsza Chmieliński, druga Klimaszewski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Choszczewa, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 83, odległość od miasta obwodowego 3.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Choszczewska osada, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 40, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Choszczewa   lub Choszczewo i Choszczewy, wś, pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Małyń. R. 1827 było tu 12 dm. i 83 mk.; obecnie liczy 208 mk. Fol. Ch. z wsią Ch., niegdyś własność Ant. Klimaszewskiego, od Kalisza w 56, od Sieradza w. 23, od m. Szadek w. 5, od Łodzi w. 30. Rozległość wynosi m. 505, a mianowicie: grunta orne i ogrody m. 247, łąk m. 27, pastwisk m. 19, lasu m. 191, nieużytki i place m. 20. Płodozmian 10 i 6-polowy. Budowli drewnianych 8; o 8 wiorst jest cukrownia w Puczniewie. Wieś Ch. ma osad 20, gruntu włośc. m. 143. A. Pal.

Spis 1925:
Choszczewo, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 32, folw. 2. Ludność ogółem: wś 250, folw. 39. Mężczyzn wś 137, folw. 16, kobiet wś 113, folw. 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 250, folw. 39. Podało narodowość: polską wś 250, folw. 39.

Wikipedia:
Choszczewo-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Dawniej wieś szlachecka. Po założeniu dworskim pozostały tylko ślady. Park i drewniany dworek zniszczono pod koniec lat 40. XX w. Pozostały 2 pomnikowe grusze i potężny kompleks stawów o ogólnym wymiarze 280 x 30 m.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
CHOSZCZEWO par. Małyń, p. poddębicki w 1783 roku Chmielińskiego i Klimaszewskiego, kupione w 1804 roku za 65 tys. zł przez Józefa Klimaszewskiego. W 1827 roku 12 domów i 83 mieszkańców. Gruntów 505 mg w tym lasu 191. Wieś ma osad 20, a gruntu włościan 143. W 1937 r. Lucjana Rokossowskiego, 159 ha. (SGKP t.1, s.636),
________________________________________________________________________________

1839 r.

1992 r.


Wieś Ilustrowana 1913 kwiecień

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1677

26 lipiec
Ja, Tomasz Malarzewic wikary i mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Mikołaja Prusinowskiego i Zofii, prawowitych małżonków z Choszczewa, któremu nadalem imię Ignacy. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Piotr Miecznikowski i Szlachetna Helena Karczewska.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1734

Roku Pańskiego 1734, dnia 28 grudnia. Ja, Piotr Dawidowicz zarządca kościoła, ochrzciłem dziecko Urodzonych Pawła Chmielińskiego i Zofii Bonińskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców z Choszczewa, których dziecku nadałem imię Marianna. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Ignacy Skrzyński kasztelan łęczycki i Urodzona Marianna Magnuska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1735

Choszczewa
28 grudnia 1735-ty
Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Wiktoria, Bogumiła, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Chmielańskiego [brak], prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Ignacy Skrzyński i Jaśnie Wielmożna Pani Marianna Magnuska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1736

Choszczyna
Ja, proboszcz w Małyniu ochrzciłem 25 lipca syna Urodzonego Wielmożnego Antoniego Chmieleńskiego i Wiktoryny Biejkoskiej z domu, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Ignacy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Gumiński i Urodzona Wielmożna Marianna ze Szczawińskich Biskubska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1749

Choszczowa
Dnia 16 stycznia roku 1749, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, ja ten sam jak wyżej, błogosławiłem w obliczu kościoła parafialnego w Małyniu związek małżeński Urodzonych Łukasza Polewskiego z Elżbietą Chmielińską panną. Obecni Urodzeni Stanisław Tymieniecki, Mikołaj Wolski, [M: Pstrokoński resci?fero? petricoviensis]

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1750

Choszczowa
Dnia 29 stycznia roku 1750 zmarła Urodzna Marianna z Mycielskich Biskupska, opatrzona sakramentami, pochowana przy ołtarzu ...

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1751

Choszczowa
Dnia 14 lipca roku jak wyżej, ten sam ochrzciłem imionami Marianna, Prakseda, córkę Urodzonego Łukasza Polewskiego z Poleszyna z parafii Łask i Urodzonej Elżbiety z Chmielińskich, prawowitych rodziców, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Chmieliński rodzic tej Wielmożnej i Urodzona Katarzyna z Górskich Nagórska.   

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1753

Marzec
Bogucice
Dnia 8-go tego samego miesiąca. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonych Michała Wolińskiego i Urszuli, prawowitych rodziców, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Teodor Gumiński i Wiktoria Chmielińska z Choszczowy.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1755

Bogucice
Roku Pańskiego 1755-go. Dnia 5-go czerwca. Ja Stanisław Gajewski kapłan Małynia, ochrzcilem imieniem Julianna, córkę Urodzonych Franciszka Pruskiego i Teresy z Trepków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Chrzanowski i Urodzona Wiktoria Czernielińska? z Choszczowy

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1758

Choszczowa
24 stycznia 1758 ochrzciłem dwoma imionami Paweł i Walenty, syna Urodzonych rodziców Szymona Chmielińskiego z Choszczowej i Eleonory, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Krzysztof Zdzenicki prepozyt kościoła parafialnego wierzchowskiego, kanonik uniejowski i Urodzona Zofia ze Zdzenickich Kossowska.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1760

Choszczowa
Roku Pańskiego 1760, dnia 30 czerwca. Ja Stanisław Gajewski kapłan w Małyniu, ochrzciłem dwoma imionami Leon, Józef, syna Urodzonego Szymona [Chmiel]ińskiego i Eleonory, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Jan Jabłkowski i Marianna z Walewskich Jabłkowska małżeństwo z Lichawy.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1767

Choszczowa
Roku Pańskiego 1767, dnia 16. lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, mianowicie pierwszego lutego pierwsza, ósmego tego miesiąca była druga, zaś trzecia 15. bieżącego [miesiąca], nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, Przewielebny Hieronim prezbiter z zakonu kaznodziejów z moją zgodą, zapytałem Urodzonych Ignacego Klimaszewskiego z parafii korcz? syna nieżyjącego Urodzonego Jakuba i Urodzoną Zuzannę córkę Urodzonego Antoniego Chmielińskiego z Choszczowej tej parafii, w kościele, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem ich. Świadkowie znani mi Jaśnie Wielmożni Jan Cielecki starosta prusinowski, Urodzony Kazimierz Magnuski i inni wiarygodni z parafii małyńskiej.

Kaliszanin 1872 nr 42

W dniu 25 b. m. i r., odbyły się wybory Radców do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Trzymając się zasady: „a Deo principium," udali się licznie zebrani obywatele ziemscy o godz. 9 rano do kościoła Śgo Mikołaja, a wysłuchawszy mszy i sypnąwszy sute datki, wynoszące summy rs. 191 kop. 82, na odnowienie tej odwiecznej świątyni, rozpoczęli głosowanie, którego rezultat był następujący:

(...) do Dyrekcji głównej W. Klimaszewski Antoni, właściciel dóbr Choszczewa; do Szczegół., W. Wierzchlejski Teodozjusz, właściciel dóbr Karsznice; W. Kożuchowski Aug., właśc. dóbr Kamostki; W. Załuskowski Erazm wł. Jesienna. (...)

Dziennik Warszawski 1872 nr 56

Wiadomości krajowe.
Wypadki w kraju tutejszym w drugiej połowie stycznia 1872 r. — (Dokończenie ). Zabici zostali w skutku nieostrożnego padnięcia lub spadłych ciężarów:
W wsi Choszczewie w powiecie turekskim w tejże gubernji, dwuletni chłopiec włościański Walenty Michalak spadł z pieca i zabił się na miejscu. 

Kurjer Warszawski 1878 nr 116

= Echa z prowincji.
W Kaliszu do władz towarzystwa kredytowego ziemskiego wybrani zostali: do komitetu p. Edmund Stawiski (wł. dóbr Podłężyce) do dyrekcji głównej: Antoni Klimaszewski (wł. dóbr Choszczewa), i do dyrekcji szczegółowej: pp. Gałczyński, Jezierski, Mielęcki i Szarżyński.
Prezydował na wyborach p. Michał Kozerski.  

Gazeta Kaliska 1895 nr. 60

Ś. p. Władysław Rojek, sędzia gminny, właściciel dóbr Bratkowa Dolnego i Choszczewy w powiecie sieradzkim, zmarł dnia 19 lipca r. b., przeżywszy lat 69. Pochowany w Wierzchach.

Gazeta Kaliska 1903 nr 172

Dnia 27 maja we wsi Choszczewo, powiatu sieradzkiego od nieostrożnego obchodzenia się z ogniem zgorzały: jeden dom i trzynaście stodół włościan Wojciecha Kaczmarka, Marcina Wolskiego i innych, zaasekurowane na 1.910 rb.


Obwieszczenia Publiczne 1917 nr 5


Obwieszczenie.
Rejent przy Królewsko-Polskim sądzie okręgowym w Kaliszu Jan Wyganowski ogłasza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostało otwarte postępowanie spadkowe:
1) Witolda Klimaszewskiego, wierzyciela sumy 4732 rb. 40 kop., zabezpieczonych na hipotece dóbr Choszczewo pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 10 czerwca 1918 roku i w dniu tym osoby w spadku zainteresowane winny stawić się do kancelarji rejenta Jana Wyganowskiego w Kaliszu.
Rejent:

J. Wyganowski.

Ziemia Sieradzka 1920 maj

Dnia 13 maja w Choszczewie, gm. Krokocice z niewiadomej przyczyny spłonęło 41 budynków gospodarskich, ubezpieczonych na 7000 rb., straty w nieubezpieczonych nieruchomościach wynoszą 57000 mk.

Gazeta Świąteczna 1920 nr 2053

Pożary. We wsi Choszczewie pod Szadkiem wybuchł dnia 13 maja pożar w zagrodzie Jana Pietrzaka. Spaliło się 10 zagród ze wszystkiemi zabudowaniami. Chociaż dziewięć straży ogniowych z okolicy dzielnie ratowało, jednak mało uratowano, gdyż ludzie byli w kościele, a zabudowania stały jedno przy drugiem, pokryte dachami słomianemi. Niech to będzie przestrogą dla wszystkich, żeby domów nie budować zbyt blizko, w skupieniu, ani też nie kryć słomą. J. K.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 9

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 13 stycznia 1927 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Choszczewa, gm. Krokocice.
Spółka wodna nasi nazwę „Choszczewa".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 12 grudnia 1927 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r.
Starosta: w z. (—) Drożański

 Ziemia Sieradzka 1930 luty

W dniu 8 lutego 1930 roku o godzinie 19-ej we wsi Choszczewo, gminy Krokocice jakiś nieznany sprawca skradł rower męski firmy „Goldberg", wartości 200—złotych na szkodę Pawła Stasiaka, zamieszkałego we wsi Wojciechów, gminy Rossoszyca.
Dochodzenie w toku.

 Ziemia Sieradzka 1930 maj

Nagły zgon.
W dniu 2 maja 1930 roku we wsi Choszczewo, gminy Szadek zmarł nagle żebrak Stefen Korbański, lat 63, zamieszkały w m. Konstantynowie, powiatu Łódzkiego. Jak ustalono to Korbański od kilku lat chorował na epilepsje i w dniu krytycznym zapadał na epilepsją już dwa razy.

 Ziemia Sieradzka 1930 październik

OSTROŻNIE ze zwierzętami domowemi psami i kotami.
We wsi Choszczewie gminy Krokocice i w mieście Szadku zaczęła się ujawniać wścieklizna psów i kotów. Wściekły pies lub kot staje się bardzo niebezpieczny dla wszystkich. Wścieklizna przez pogryzIenie udziela się nawet człowiekowi i zagraża życiu ludzkiemu w okropny sposób. Z tego powodu Władze bezpieczeństwa wydały zarządzenie aby w promieniu 14 tu kilometrów od miejsca zagrożonego wszystkie psy i koty były na uwięzi. W przeciwnym razie właściciele pociągani będą do odpowiedzialności.

Echo Sieradzkie 1933 25 sierpień

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Zduńskiej Woli na mocy art. 602-4 K. P. C. zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 1933 r. będą sprzedawane z publicznej licytacji następujące ruchomości:
o godzinie 10 u Felicji Rokossowskiej we wsi Choszczewa gminy Krokocice : siedemdziesiąt pięć metrów żyta w słomie, oszacowane łącznie na zł. 1,125. (...)
Powyższe ruchomości można oglądać w dniu licytacji pod wyżej wskazanemi adresami.
Komornik
(—) Leon Grabski.  

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
2. Choszczewo, obejmującą: wieś Choszczewo, kolonję Choszczewo, folwark Choszczewo.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
WicewojewodaDziennik Łódzki 1972 nr 278

Autobus PKS wpadł na ciągnik
Poważny wypadek pod Poddębicami
Wczoraj około godz. 17.20 doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego na szosie w miejscowości Praga pod Poddębicami. Przyczyny tego wypadku nie są jeszcze w pełni wyjaśnione. Wiadomo tylko, że na ostrym zakręcie szosy rejsowy autobus PKS uderzył w ciągnik wiozący tzw. dłużycę drzewną.
Skutki tego karambolu były fatalne. Dłużyca dosłownie rozpruła wnętrze autobusu wypełnionego pasażerami. Rannych i to bardzo poważnie, zostało kilka osób. Na miejscu wypadku niemal natychmiast zjawiły się trzy karetki ze stacji pogotowia Ratunkowego w Poddębicach. Niedługo potem przybyły dalsze z Woj. Stacji Pogotowia w Zgierzu. Natychmiast zabezpieczono niezbędną pomoc dla ofiar wypadku. Akcja ratunkowa trwała niemal godzinę i była bardzo trudna. W pewnym momencie trzeba było sprowadzić ciągnik, by rozerwać sczepione ze sobą pojazdy. Tylko w ten sposób można było uwolnić spod złomów żelastwa ranną konduktorkę autobusu. Spośród poszkodowanych w wypadku, sześć osób przewieziono natychmiast do szpitali. Dwie dalsze osoby odmówiły leczenia i na własne żądanie odwiezione zostały do domów. Kilku innym pasażerom autobusu udzielono pomocy na miejscu.
Konduktorka, której wydobycie z rozbitego autobusu nastręczało tyle trudności, odniosła stosunkowo niewielkie obrażenia. Jest to mieszkanka Łodzi, 22-letnia TERESA BEDNARKIEWICZ, zam. przy ul. Armii Ludowej. Stwierdzono u niej złamanie kości lewego śródręcza i kości strzałkowej prawej nogi. Przewieziona została do Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi.
STANISŁAW RYBICKI, lat 29, zam. w Łodzi, ul. Inowrocławska, po badaniach zwolniony został do domu.
JAN JABŁOŃSKI, lat 35, zam. Łódź, ul. Wojska Polskiego, pozostał pod obserwacją lekarzy w Szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi.
26-letni MARIAN DĘBACKI, zam. Kruszyn, pow. poddębicki, znajduje się w szpitalu w Zgierzu.
Najcięższe obrażenia odnieśli 24-letni FRANCISZEK PIETRZAK — Choszczewa, pow. Sieradz. Oraz nie zidentyfikowany z powodu braku dokumentów MĘŻCZYZNA W WIEKU LAT 25. Stan obu jest bardzo ciężki. Lekarze bez przerwy toczą walkę o życie pacjentów.
(er)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz