-->

piątek, 3 maja 2013

Augustynów

Słownik Geograficzny:  
Augustynów,  wś, pow. turecki, gm. Grzybki, par. Warta, 38 w. od Turka, ma 2 dm., łączy się z Witowem (ob.).

Spis 1925:
Augustynów, kol., pow. turecki, gm. Grzybki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 126. Mężczyzn 61, kobiet 65. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 126. Podało narodowość: polską 126.

Wikipedia:
Augustynów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1875 nr 106

N. D. 2962. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
3. Scholastyki Rudnickiej co do własności folwarku Augustynów z okręgu Wartskiego.
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczony został termin na dzień 18 (30) Listopada 1875 r. w kancelarji Rejenta podpisanego.  
Kalisz d. 2 (14) Maja 1875 r.
Wilhelm Grabowski.

Gazeta Kaliska 1899 nr 270


Przez zemstę. Dnia 10 b. m. we wsi Augustynów, gminy Lututów, powiatu wieluńskiego, do powracających wieczorem mieszkańców tejże wsi małżonków Józefa i Józefy Torbusińskich, niewiadomy złoczyńca strzelił dwa razy z za płotu domu niezamieszkanego. Po strzałach Torbusińscy upadli i stracili przytomność. Zawezwany dr. Kasiński ze Złoczewa skonstatował u Józefy strzaskanie prawego ramienia i w płucach 8 śrucin, z których dwie przeszły przez prawe płuco na wylot; u Józefa lewe ramię strzaskane i w płucach 3 śruciny. Odległość strzału obliczono na 15 kroków. Po papierze znalezionym, a który był użyty za przybitkę, padło podejrzenie na miejscowego sołtysa, który był z Torbusińskimi w złych stosunkach za zajęcie gęsi. Policja przyaresztowała go i prowadzi śledztwo.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 34


Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostało otwarte postępowanie spadkowe:
1) Jana Tabaka, właśc. kol. Augustynów Nr. 6, pow. Tureckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 5 listopada 1921 r. i w dniu tym osoby w spadku zainteresowane winny stawić się w kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego w Kaliszu.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1932 listopad
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Grzybki dzieli się na gromady:
11. Witów, obejmującą: wieś Witów, kol. Witów, wieś Augustynów, kol. Augustynów i os. mł. Dębowiec.


§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.

§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1936 nr. 246
_________________________________________________________________________________
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz