-->

sobota, 23 sierpnia 2014

Bebłok / Beblak

Jakub Jurek:
Bebłok lub Beblak to jedno z pustkowi na terenie gm. Brzeźnio. Pierwsza wzmianka w księgach metrykalnych pojawia się w 1828 r., w innych źródłach w ogóle nie występuje. Ponieważ w aktach, w których pojawia się to pustkowie, występują często mieszkańcy Dębołęki, Bebłok musiał leżeć gdzieś nieopodal tej wsi. Ponadto na umiejscowienie Bebłoka w tej okolicy wskazuje fakt, że jeden z jego mieszkańców, który w swym akcie ślubu miał podane miejsce urodzenia: Bebłok, w rzeczywistości urodził się w Dębołęce, jak wskazuje jego akt chrztu. Opis Dębołęki z 1832 r. nic nie wspomina o Bebłoku. Warto wspomnieć o wystąpieniu tej nazwy jako nazwiska młynarza na jednym z brzeźniowskich młynów w poł. XVII w. Nie wiadomo jednak czy można łączyć nazwisko z późniejszym pustkowie. Miejscowość zanikła.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza