-->

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Emilianów

Emilianów, wieś w gminie Goszczanów.

Emilianów 1930 r.

 Emilianów 1992 r. 

Gazeta Świąteczna 1928 nr 2449

Paulina z Ostrowskich Biesiadzina, z Emiljanowa, parafji Goszczanowa, gminy Tokar w Kaliskiem, poszukuje męża, Marcina Biesiady, wzrostu dobrego, włosów ciemnych, o oczach niebieskich, 36-letniego. Wojna zastała go w Kazaniu, w 161-ym Aleksandronopolskim pułku piechoty, w 13-ej rocie. Biesiada nie dał od wybuchu wojny znaku życia. Kto wie cokolwiek o nim, będzie łaskaw donieść Ks. Proboszczowi w Goszczanowie przez Wartę.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 32

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowanie spadkowe po zmarłych:
10) Michale Kromraju, właścicielu 6 morg. 142 pręty, z majątku Chocim-Emiljanów, pow. tureckiego;

Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 20 października 1930 r., w którym to terminie osoby zainteresowane, winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Tokary dzieli się na gromady:
7. Kaszew, obejmującą: wieś Kaszew, poj. osadę Leśniczówka, wieś Chocim, kol. Chocim-Emiljanów, kol. Emiljanów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1933 nr 36

Strzał z zasadzki do wieśniaka.
Mieszkaniec wsi Emiljanów, gminy Tokary, Władysław Piekarski, wybrał się za interesami do pobliskiej, bo oddalonej o pół kilometra wsi Klonów.
W powrotnej drodze z Klonowa do domu między godziną 1-szą w nocy, niewykryty sprawca, ukryty w przydrożnym rowie strze­lił do Piekarskiego z fuzji dwoma strzałami, raniąc go ciężko w nogi i ręce.
Zbudzeni strzałami mieszkańcy wsi, po­spieszyli nieszczęśliwemu z pomocą, zawia­damiając posterunek p. p. w Tokarach, zaś ciężko rannego, odwieziono do szpitala Św. Pawła w Turku.
Policja prowadzi w tej sprawie dochodze­nie i jest na tropie sprawców.

Echo Tureckie 1934 nr 24

Nieszczęśliwy wypadek zatonięcia.
W dniu 2 czerwca 1934 r. we wsi Emiljanów, gminy Tokary, powiatu tureckiego, bawiła się na podwórku Janina Walczakówna, lat 1 1/2, córka Józefa i Walerji, pod opieką swej matki, która w temże podwór­ku była zajęta praniem bielizny. Walcza­kowa wydaliła się na chwilę z podwórka, wówczas mała Janinka podeszła do balji napełnionej wodą zaczęła się plechtać i wpadła do balji. Gdy Walczakowa powróci­ła do prania, zauważyła swą córkę w balji, skąd wydobyła ją już nieżywą.


Echo Tureckie 1938 nr 15

Kradzieże

W nocy 24 b.m. Krzemińskiej Emalii we wsi Pęczniew, z niezamkniętego spichrza skradziono 50 kpszenicy, jedną powłokę na pierzynę i jedną parę lejc, łącznej wartości 30 zł. Skradzione przedmioty w dniu 24 III r. b. zostały odebrane Sobierajowi Michałowi, lat 19, mieszkańcowi wsi Emilianów, gm. Goszczanów w Turku przez miej­scowy Posterunek w czasie usiłowania sprzedaży.


Echo Tureckie 1938 nr 33

Straszne skutki burzy
1 osoba zabita — 60 tys. zł. strat.
Jak już donosiliśmy, w nocy z 2 na 3 sierpnia br. przeszła nad powiatem ture­ckim gwałtowna burza z piorunami, połą­czona z ulewnym deszczem i gradem. Szkody wyrządzone przez pożary powstałe tylko od uderzenia pioruna wynoszą na terenie powiatu około 60 tys. zł., nie licząc strat w zbiorach zniszczonych gradem, czy w przewróconych drzewach. Poniżej wmyowny rejestr szkód powstałych od uderze­nia pioruna:
(...)We wsi Emilianów, gm. Goszczanów w zagrodzie Kołodzieja Władysława, spaliła się stodoła drewniana kryta słomą oraz 30 metrów żyta, wóz i dwie poduszki. Straty ogólne wynoszą około 1000 zł. (...).

   

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza