-->

czwartek, 9 maja 2013

Ulejów

Słownik Geograficzny:  
Julew, wieś, pow. łaski, gm. Bałucz, par. Szadek.

Słownik Geograficzny:
Juliów,  Julew, kol. i os. karcz., pow. łaski, gm. Bałucz. Ma 7 dm., 57 mk., 29 m. ziemi włośc. i 6 m. przy karczmie. Por. Julew.

Spis 1925:
Ulejów, wś, pow. łaski, gm. Bałucz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 47. Mężczyzn 25, kobiet 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 47. Podało narodowość: polską 47.   

Wikipedia:
Ulejów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Ulejów (Julew) pod koniec XIX w.


1992 r.


Dziennik Warszawski 1865 nr 155

Korespondencje Dziennika Warszawskiego.
Sieradz. Włościanie ze wsi Luljewa, gminy Batucz: Karol Hołodyniak i Walenty Góralczyk, w dniu 4(16) czerwca pokłócili się z sobą w karczmie, skutkiem czego Hołodyniak tak mocno przez Góralczyka pobity został, że nazajutrz życie zakończył.

Dziennik Warszawski 1867 nr 159

Kronika prowincjonalna.
(…) Skutkiem uderzenia piorunu ponieśli śmierć: (...) 23 maja (4 czerwca)* tegoż dnia Marjanna Komorowska we wsi Kazimierz (w pow. łaskim) i włościanin Antoni Okoński we wsi Julew (w pow. łaskim). 

*dopisek autora bloga

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/13/33 o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 20 z dnia 2. X. 1933 r. poz. 258, str. 506 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 28. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/13/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 28. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/13/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 20 z dnia 2. X. 1933 r. poz. 258, str. 506) ulega następującym zmianom:
1) w § 1 p. I. w gromadzie Przatów, oznaczonej liczbą 6, po słowach „parcelację majątku Przatów (drobni nabywcy)" dodaje się „wieś Ulejów".
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza