-->

wtorek, 28 maja 2013

Szewczyki

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Szewczyk, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Osiaków, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 11, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny: 
Szewczyki,   pustka, pow. wieluński, stanowi część Radoszewic. W 1827 r. 2 dm., 11 mk.

Spis 1925:
Szewczyki, wś, pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 27. Mężczyzn 14, kobiet 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 27. Podało narodowość: polską 27.

Szewczyki, obecnie część wsi Radoszewice w gminie Siemkowice.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
24. Radoszewice, obejmującą: Emilianów, wieś Radoszewice, maj. Radoszewice-Szewce-Szewczyki.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza