-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Starzyny

Zajączkowski:
Starzyny-pow. poddębicki
1) 1386 PKŁ I, 26, 27: Starzini - Przibislaus de S., Diuissius de S. 2) 1387 PKŁ I, 502, 516, 610: Starzini, Starzinski - Bogumilus de S., Johannes S., Czostco de S., Jacobus Crol de S. 3) 1388 PKŁ I, 673, 681: Starzini - Johannes de S. Przibco de S. 4) 1390 PKŁ II, 3518: Starzini - Ubislaus de S. 5) 1391 PKŁ I, 2162, 2193; II, 3936: Starsini, Starzini, Starzeni - Stephanus de S., Przibco de S., Chwalinrir de S. 6) 1393 PKŁ I, 2847: Starzini - Bogumilus de S. cum fratribus victoriam obtinuerunt contra Jacobum, Albertum, Borzislaum, Petrum et Stephanum de ibidem pro silua wulgariter lomcza (Łomca, v.). 7) 1394 PKŁ I, 3325: Starzini - Falimir de S. 8) 1398 PKŁ I, 5494; II, 5996: Starzini - Falimir de S., Johannes Drog de ibidem, Czeslaus de ibidem, Climek de S., Albertus de S. 9) 1399 PKŁ I, 6028: Starzini - Climek de S. dictus Chomicz, Falimir de S. 10) 1400 PKŁ I, 4892, 4898, 4951, 4952; II, 6617: Starzini- Jacobus de S., Borzek de S. contra Petrum de ibidem, nobilis Petrus de S., Bogumilus et Czeslaus de S.
11) XVI w. Ł. II, 364-365: Starzyny - villa, par. Chodów, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 12) 1576 P. 69, 125: Starziny, Starzmy Czestky - wł. szl., par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 13) XIX w. SG XI, 282: Starzyny - wś i folw., par. Wartkowice, gm. Gostków, pow. jw.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Większe Starzyny, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 5 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Starzyny, parafia chodów, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: Dąbrowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Starzyny, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Wartkowice, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 62, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Starzyny, wś i folw., pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Wartkowice, odl. od Łęczycy 12 w.; wś ma 4 dm., 48 mk.; folw. 4 dm., 27 mk. W 1827 r. 3 dm., 28 mk. W 1881 roku folw. S. rozl. mr. 270: gr. or. i ogr. mr. 205, łąk mr. 39, pastw. mr. 15, zarośli mr. 1, nieuż. mr. 10; budowli mur. 1, z drzewa 13; płodozm. 12-pol. W skład dóbr wchodziły poprzednio: wś S. 6 os., 7 mr.; wś Orzeszków 14 os., 109 mr.; wś Marcinów 12 os., 120 mr. Na początku XVI w. S. należały do par. Chodów (przeniesionej do Wartkowic). Były tu same części szlacheckie, dające dziesięcinę kościołowi w Turze (Łaski, L. B., 365, 367). Według reg. pob. pow. łęczyckiego z r. 1576 wś S., w par. Chodowo, miała w części Bernarda Wierzbowskiego 2 łany, 4 osad., Stanisław Starzeński 1 łan., 1 osad. S. Częstki miały 8 właścicieli częściowych (Pawiński, Wielkp., II, 69, 125).

Spis 1925:
Starzyny, wś i kol., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś i kol. 15. Ludność ogółem: wś i kol. 110. Mężczyzn wś i kol. 50, kobiet wś i kol. 60. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś i kol. 110. Podało narodowość: polską wś i kol. 110.

Wikipedia:
Starzyny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1828 nr 636

Regent Kancellaryi hypotecznéy Powiatu Zgierskiego.
Wieś Starzyny w Powiecie Zgierskim JW. Marcina Kossobudzkiego dziedziczna wysiewu przeszło 60 korcy maiąca Oziminy, zbioru zaś siana przeszło fur 100. z ogrodem fruktowym i znaczną propinacyą, w naylepszém zabudowaniu exystuiącé, iest do puszczenia w sześcioletnią dzierżawę, rachuiąc tę od dnia 24 Czerwca r. b. Na skutek więc domagania się JW. Marcina Kossobudzkiego, rzeczonéy wsi dziedzica, wyznacza się termin do wydzierżawienia na dzień 29 Maia r. b. o godzinie 4 z poludnia, tu w mieście Zgierzu w Kancellaryi podpisanego Regenta, o czém strony interessowane uwiadamiając, o warunkach dzierżawy tak u rzeczonego dziedzica, iako też w Kancellaryi podpisanego Regenta dowiedzieć się może.
Zgierz dnia 25 Kwietnia 1828 r.
Józef Stokowski.  

Dziennik Powszechny 1834 nr 102

Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra Wola Niedźwiedzia z przyległościami dezertą Starzyny, w Powiecie Zgierskim, Obwodzie Łęczyckim, w Woiewództwie Mazowieckiem położone, w dniu 12 Maia r. b. o godzinie 10 z rana, w mieście Zgierzu przed W. Kaietanem Janickim Reientem tegoż Powiatu, przez publiczną licytacyą wydzierzawione zostaną na lat trzy, od dnia 24 Czerwca r. b. poczynaiąc. Cena roczney dzierzawy wynosi złp. 1500. Akt zaięcia dóbr i warunki licytacyi są każdego czasu do przeyrzenia u wymienionego Reienta. Zgierz d. 8 Kwietnia 1834 r. Franciszek Skotnicki, Kom. Sądowy.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 90

(Ν. D. 1747) Podaje do wiadomości publicznej iż dobra Wola Niedźwiedzia z Dyzertą cząstki Starzyny Powiecie Zgierskim Obwodzie Łęczyckiem Gubernii Mazowieckiej położone w dniu 9 (21) Maja r. b. o godzinie l0ej z rana w mieście powiatowym Zgierzu przed Franciszkiem Boguńskim Rejentem Powiatu Zgierskiego przez publiczną licytacją wydzierżawione zostaną na lat 3 od dnia 12 (24) Czerwca r. b. poczynając. — Licytacya zaczynać się będzie od ceny rocznej dzierżawy złp. 2.000. Akt zajęcia dóbr i warunki licytacyi są każdego czasu do przejżenia w Kancellaryi wymienionego Rejenta.
Zgierz dnia 1 (13) Kwietnia 1839 roku.
F. Skotnicki K. S.

Kurjer Warszawski 1849 nr 271

Postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa z d. 1/13 Września r.b., dwanaście realności wiejskich, mianowicie; 1) Gozdów i Gozdówek; 2) Wrzask; 3) Jasionna; 4) Osiennice; 5) Piaski; 6) Lezayna; 7) Pludwiny; 8) Witów; 9) Gatka; 10) Konarzew; 11) Błonia Pustkowie; 12) Podgórzyce folwark, już poprzednio z Ptu Rawsk:, do Ptu Łęczyckiego oddzielone, wcielone zostają do Okrę: Zgierskiego.—Temże postanowieniem, dwadzieścia cztery gmin z sześćdziesięcią wsiami i osadami, jako to: 1) Borszyn; 2) Białogóra; 3) Bronno; 4) Czechów; 5) Gostków; 6) Krzepocinek; 7) Leźniczka; 8) Łażki; 9) Mniszki; 10) Powodów; 11) Psary, 12) Prusinowice; 13) Rużyce Żmijowe; 14) Rużyce Grochowe; 15) Sniatowa; 10) Sucha górna; 17) Starzyny; 18) Trojany; 19) Wróblew; 20) Wierzbowa; 21) Woźniki; 22) Zduny; 23) Tkaczew. i 24) Leźnica Wielka, obecnie do Okręgu Zgierskiego należące, dla dogodności mieszkańców i dla dobra służby Rządowej, odłączają się od tegoż Okręgu, a wcielają do Okręgu Łęczyckiego.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 134

(N. D. 2676) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Z powodu zaszłej śmierci:
6. W dniu 25 Lipca n. s. 1851 r. Barbary z Wieszczyckich Kossobudzkiej, (…) oraz wierzycielki summy złp. 19000 na dobrach Starzyny w Ogu Zgierskim pod Nr. 2 7, 8 lit. D. działu IV. wykazu hypotecznego intabulowanej.
Otworzyły się spadki, do regulacyi których, wyznaczam termin na dzień 27 Grudnia n. s 1852 r. w Kancellaryi hypotecznej dóbr ziemskich Gubernii Warszawskiej.
Warszawa dnia 4 (16) Czerwca 1852 r.
Truszkowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 56

(N. D. 1079) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Ogłasza: że z powodu nastąpionej śmierci:
3. Teressy Chyczewskiej wdowy wierzycielki summ złp. 7295 gr. 2 czyli rs. 1094 k. 26, z aktu N. 58, zł. 3678 gr. 5 czyli rs. 551 k.72 1j2 z aktu N.62 i złp 7666 gr. 6 czyli rs. 1149 k. 93 z aktu N. 75 na dobrach Starzyny z przyległościami w Okręgu Zgierskim położonych w dziale IV przez zastrzeżenie na marginesie wykazu zanotowane zabezpieczonych oraz praw do dalszej dzierżawy dóbr Starzyny i Orzeszkowa od 12 (24) Czerwca 1852 r. na przypadek nieuiszczenia na terminie przez właściciela tychże dóbr summ rs. 1094 k. 26 i rs. 551 k. 72 1/2 i aktu N. 62 w dziale IV przez zastrzeżenie i praw z wpisów z tegoż aktu N. 62 w dziale IV i z aktu N.75 w dziale III także przez zastrzeżenie na marginesie wykazu zanotowane objawionych.
(…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza termin na d. 6 (18) Czerwce 1853 r. i wzywa wszystkich interessentów do takowych spadków prawo mających, aby się w tym terminie w Kancellaryi hypotecznej w Warszawie w Gmachu Rządowym przy ulicy Miodowej położonym exystującej z dowodami pod prekluzyą stawili.
Masłowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 150 

(N. D. 3372) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Z powodu śmierci:
2. Antoniego Strzeszewskiego, współwłaściciela dóbr Starzyny w Okręgu Zgierskim położonych; otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin na dzień 15 Stycznia n. s 1858 r. w Kancellaryi Hypotecznej dóbr ziemskich Gubernii Warezawskiej.
Warszawa d. 25 Czerw. (7 Lipca) 1857 r.
Truszkowski.

Dziennik Powszechny 1864 nr 66

LICYTACJE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE.
(N. D. 1279) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych.  
4. Starzyny tudzież Orzeszków, w obrębie których znajduje się kolonja Marcinów Szczery, z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 93 kop. 47, vadjum do licytacji rs. 650, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,167 kop. 50, termin przedaży dnia 27 Listopada (9 Grudnia) l864r. przed. Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Zawadzkim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10-ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w Biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Marca 1864 r.
za Prezesa, Komierowski.
za Pisarza, Krajewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 201

(N. D. 4129) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Łęczyckiego.
Zapozywa Andrzeja Grzeleckiego lat 18 mającego, katolika, urodzonego z Wojciecha i Józefy małżonków Grzeleckich, utrzymującego się z służby, mieszkającego w Starzynach, ażeby się w ciągu dni 30, pod skutkami prawa do Sądu zgłosił, lub teraźniejsze swe zamieszkanie wskazał.
w Łęczycy dnia 7 (19) Sierpnia 1864 roku.
w za. Sędziego Prezydującego Ździarski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 93

(N. D. 2388). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Do Emilji Stokowskiej, wierzycielki wpisu w Dziale III pod Nr. 7 zamieszczonego, zamieszkanie nie wskazane.
Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i reskryptu Dyrekcji Głównej z dnia 8 (20) Września 1865 r. Nr. 13,629 uwiadamia wszystkich interesowanych, że dobra ziemskie:
Starzyny, tudzież Orzeszków, w obrębie których znajduje się także kolonja Marcinów Szczery z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami, położone w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernji Warszawskiej, jako zalegające w chwili zajęcia na sprzedaż w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych: w sumie rs. 79 kop. 98, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną.
Sprzedaż odbywać się będzie w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej w dniu 14 (26) Października 1866 r., poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji Hypotecznej Stanisława Zawadzkiego Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr 487 przed tymże Rejentem lub innym, któryby go zastępował.
Vadium do licytacji oznaczone jest w sumie rs. 570 w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,167 kop. 50.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i Biórze Dyrekcyi Szczegółowej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od obniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jak Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. ).
Warszawa d. 29 Marca (10 Kwietnia) 1866 r.
Za Prezesa, A. Zabokrzecki.
Pisarz, Suski.

Kurjer Warszawski 1866 nr 163

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 3,295 kop. 56, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 7 (19) Lipca r. b.. Paulinie Rembowskiej, właścicielce dóbr Starzyny, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Łęczyckim, Gminie Powodów i Dalików, wysłane zostało do Kassy Powiatu Warszawskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1870 nr 218

N. D. 7569. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Do Emilji Stokowskiej na którą ewentualnie przechodzi własność drzewa i gruntu w dobrach Starzyny, (dział Ш Nr. 7 wykazu hypotecznego).
Zamieszkanie w hypotece nie wskazane.
Na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i reskryptu Dyrekcji Głównej z d. 14 (26) Marca 1870 roku Nr. 4811, uwiadamia wszystkich interesowanych, iż dobra ziemskie Starzyny po uwłaszczeniu włościan przy dziedzicu pozostałe, według wykazu hypotecznego składające się z dóbr Starzyny tudziuż Orzeszków i Marcinów szczery z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami, położone w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernji Kaliskiej jako zalegające w chwili zajęcia na sprzedaż w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych w sumie rsr. 79 kop. 98 wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną.
Sprzedaż odbywać się będzie w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej w dniu 10 (22) Marca 1871 r., poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej Jasińskiego Stanisława Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie, przy ulicy Miodowej pod Nr. 487, przed tymże Rejentem lub innym któryby go zastępował.
Vadium do licytacji oznaczone jest w sumie rsr. 570 w gotowiźnie.
Dozwala się jednak przystępującym do licytacji, vadium oznaczone gotowizną, złożyć listami zastawnemi lub listami likwidacyjnemi z bieżącemi kuponami, lecz w takiej ilości, by rzeczywista wartość rzeczonych listów obliczając tymczasowo według ostatniego kursu giełdy Warszawskiej wyrównywała sumie vadialnej w gotowiźnie naznaczonej.
Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 2,167 kop. 50.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Uwaga. Nowo-nabywca z postąpionego szacunku ma prawo potrącić pożyczkę Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w ilości jaka w dniu sprzedaży po zaspokojeniu zaległości pozostanie do umorzenia to jest rsr. 645 kop. 7 1/2.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku, powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczną sprzedaż od obniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia byłej Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Warszawa d. 25 Wrześ. (7 Paźdz.) 1870 r.
Prezes, Ewaryst Mejer.
p. o. Pisarza, Słowikowski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 269

N. D. 8020. Pisarz Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Ewy z Piaseckich Kuczyńskiej, Jana Kuczyńskiego b. urzędnika żony, w asystencji i za upoważnieniem męża swego działającej, czyli obojga małż. Kuczyńskich w Warszawie pod Nr. 652 zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Teodora Łąckiego, Obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w Warszawie pod Nr. 1775 zamieszkałego, obrane mających, w poszukiwaniu sumy rs. 2,250 z procentem 5% po zaległym i kosztami od Honoraty Rembowskiej Konstantego Rembowskiego obywatela małżonki właścicielki dóbr ziemskich Starzyny i Orzeszków z przyległościami w Powiecie Łęczyckim, Gubernji Kaliszskiej tamże zamieszkałej, protokułem Antoniego Markowskiego, Komornika przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w dniu 24 Sierpnia (5 Września) 1867 roku sporządzonym, w drodze sądowej przymuszonego wywłaszczenia, zajęte i zaaresztowane zostały
DOBRA ZIEMSKIE
Starzyny i Orzeszków, składające się z dwóch oddzielnych kawałów ziemi i wsi tegoż nazwiska, poprzednio w Gubernji Warszawskiej, a obecnie według nowego podziału w Gubernji Kaliszskiej, Powiecie Łęczyckim, gminie Gostków, Starzyny do parafji w Wartkowie, a Orzeszków w parafji Domaniew, pod jurisdykcją Sądu Pokoju w Łęczycy położone, prawem własności do egzekwowanej dłużniczki Honoraty Rembowskiej Konstantego Rembowskiego małżonki, należące, w posiadaniu obojga małżonków Rembowskich zostające, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone, przybliżonej rozległości około włók 21 mórg 6 czyli dziesiatyn 325 sażeni 2231, a redukując na morgi nowopolskie mórg 636 obejmujące.
Na gruncie powyższych dóbr, są następujące zabudowania, mianowicie wsi Starzyny:
1. Dwór z drzewa gontami kryty, z kominem murowanym.
2. Dom folwark z drzewa dranicami kryty z kominem murowanym
3. Piwnica murowana.
4. Kloaka z desek.
5. Chlewek z drzewa, słomą poszyty.
6. Statua Ś-go Wawrzeńca z drzewa, w kapliczce wzniesionej gontami kryta.
7. Dom z drzewa słomą poszyty, z kominem murowanym.
8. Wolarnia z drzewa, słomą poszyta.
9. Stajnia z drzewa gontami kryta.
10. Stodoła z drzewa, słomą poszyta.
11. Stodoła z drzewa, słomą poszyta.
12. Słup drewniany pod gontem, do dzwonka.
13. Studnia balami cembrowana z żurawiem.
14. Sadzawka na dziedzińcu.
15. Klomb przed domem ad 1 opisanym, a w tyle ogród owocowy i warzyny, w którym drzew winnych około sztuk 150, ogrodzenia około ogrodu i zabudowań z żerdzi.
16. Dom z cegły w pruski mur stawiany, słomą poszyty, z kominem murowanym.
17. Kuźnia z drzewa gontami kryta, z kominem murowanym.
18. Staw w części zarosły i sadzawka.
19. Zagajnik olszyny.
W dobrach tych jest włościan 6-ciu Najwyższym Ukazem uwłaszczonych.
Na gruncie wsi Orzeszków, są następujące zabudowania:
1. Dom folwark z drzewa gontami kryty, z kominem murowanym.
2. Ogród owocowy i warzywny, w którym drzew owocowych około sztuk 120, oraz drzew topoli wierzbiny i t. p.
3. Chlewy i kurniki z pacy, słomą poszyte.
4. Obora z drzewa, słomą poszyta.
5. Stodoła z drzewa słomą poszyta, w której jest młocarnia z kieratem na dworze urządzonym.
6. Owczarnia i wozownia z pacy, słomą poszyta.
Sadzawka.
7. Studnia drzewem cembrowana.
8. Dom z drzewa słomą poszyty.
W dobrach tych jest 14 osad Najwyższym Ukazem uwłaszczonych.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dobr, znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą kierującego Teodora Łąckiego, Obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, w Warszawie pod Nr. 1775 zamieszkałego; zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału tutejszego w Wydziale I, złożone, przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopiach doręczone:
1. Edwardowi Hulanickiemu, Pisarzowi Sądu Pokoju w Łęczycy, w temże mieście Łęczycy urzędującemu, na ręce własne.
2. Andrzejowi Biernackiemu, Wójtowi gminy Gostków, do której to gminy dobra ziemskie Starzyny i Orzeszków należą, we wsi Gostkowie, Powiecie Łęczyckim urzędującemu i zamieszkałemu, na ręce własne.
Obudwom d. 21 Września (3 Października) 1867 r.
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych dóbr, w Warszawie, dnia 16 (28) Listopada 1867 roku, a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancelarji Trybunału tutejszego, na ten cel utrzymywanej, wpisanem zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, odbędzie się na audjencji jawnej Trybunału tutejszego w Wydziale I, w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod Nr. 549 o godzinie 10 z rana, dnia 18 (30) Stycznia 1868 roku.
Sprzedażą dyrygować będzie Teodor Łącki, Obrońca przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.
Warszawa d. 27 Listop. (9 Grud.) 1867 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Warszawa d. 27 Listop. (9 Grud.) 1867 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Po odbycia w dniach 18 (30) Stycznia, 1 (13) i 15 (27) Lutego 1868 roku, trzech publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży dóbr ziemskich Starzyny i Orzeszków z przyległościami, w Powiecie Łęczyckim, Gubernji Kaliskiej obecnie położonych, Trybunał tutejszy wyrokiem daty 15 (27) Lutego 1868 roku zapadłym, wyznaczył termin do przygotowawczego przysądzenia dóbr rzeczonych na dzień 21 Marca (2 Kwietnia) 1868 r. godzinę 10 rano, który się odbędzie w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Warszawie w Wydziale I, pod Nr. 549 przy ulicy Długiej. Licytacja rozpocznie się w terminie przygotowawczego przysądzenia od sumy rsr. 5,000, jako szacunku przez popierających sprzedaż podanego, zaś w terminie ostatecznym od 2/3 części szacunku przez biegłych wynaleźć się mianego.
Warszawa d. 16 (28) Lutego 1868 r.
Pisarz Trybunału,
Radca Dworu, Zgórski.
W terminie powyższym dobra ziemskie Starzyny i Orzeszków przysądzone zostały przygotowawczo Teodorowi Łąckiemu, Obrońcy przy Senacie za sumę rs. 5,000 i Trybunał wyrokiem daty 21 Marca (2 Kwietnia) 1868 roku zapadłym, wyznaczył termin do ostatecznego przysądzenia rzeczonych dóbr na dzień 14 (26) Czerwca 1868 r. godzinę 10 rano, lecz gdy termin ten nie przyszedł do skutku, Trybunał wyrokiem ilacyjnym daty 7 (19) Listopada 1868 roku wyznaczył nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Starzyny i Orzeszków z przyległościami na dzień 4 (16) Grudnia 1868 roku godzinę 10 rano, takowy również spełzł bez skutku. Trybunał wyrokiem ilacyjnym daty 2 (14) Maja 1869 roku nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Starzyny wyznaczył na dzień 12 (24) Czerwca 1869 r., lecz skoro ten spełzł bezskutecznie, Trybunał wyrokiem ilacyjnym daty 18 (30) Września 1869 r. nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Starzyny i Orzeszków na dzień 17 (29) Października 1869 r. godzinę 10 rano wyznaczył i takowy też odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Warszawie w Wydziale I-ym, pod Nr. 549 przy ulicy Długiej.
Licytacja zacznie się od sumy rsr. 13,872 kop. 80, jako 2/3 części szacunku w taksie sądowej wynalezionego.
Warszawa dnia 18 (30) Września 1869 r.
Pisarz Trybunału,
Radca Dworu, Zgórski.
Gdy Ewa i Jan małżonkowie Kuczyńscy zaniechali popierania subhastacji dóbr Starzyny i Orzeszków, Trybunał wyrokiem daty 13(25) Listopada 1870 r. zapadłym, Benedykta Dylion obywatela, w mieście Łęczycy zamieszkałego, jako wierzyciela hypotecznego sumy rs. 415 z procentem, upoważnił do dalszego popierania subhastacji dóbr ziemskich Starzyny i Orzeszków w miejsce Kuczyńskich małż. i następnie wyrokiem ilacyjnym daty 21 Grudnia (2 Stycznia) 1870/1 roku zapadłym, wyznaczył nowy termin do ostatecznego przysądzenia rzeczonych dóbr Starzyny i Orzeszków na dzień 15 (7) Lutego 1871 r. godzinę 10 rano, który się odbędzie w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Warszawie w Wydziale I, pod Nr. 549 przy ulicy Długiej. Sprzedażą odtąd dyrygować będzie Edward Kowalski, Patron Trybunału w Warszawie pod N. 1771a zamieszkały, u którego Dylion zamieszkanie prawne ma obrane i który w jego imieniu subhastacją obecną popierać będzie.
Licytacja zacznie się od sumy rsr. 13,872 kop. 80, jako 2/3 części szacunku w taksie sądowej wynalezionego.
Warszawa d. 21 Grud. (2 Stycz.) 1870/1 r.
Pisarz Trybunału,
Radca Dworu, Zgórski.
Po spadnięciu powyższego terminu i zaniechaniu chwilowo subhastacji dóbr Starzyny przez Benedykta Dylion wierzyciela hypotecznego sumy rs. 415 z procentem w chwili zapłaty obliczyć mianym, Ewa z Piaseckich i Jan małż. Kuczyńscy również wierzyciele hypoteczni co do reszty rs. 300 również z procentem w chwili zapłaty obliczyć się mianym, na żądanie których poprzednio Mecenas Łącki subhastacją dóbr Starzyny prowadził, łącznie z Benedyktem Dylion, działając aktem daty 29 Listopada (11 Grudnia) 1871 r. kogo należało zawiadomili o tem, że subhastacją dóbr Starzyny nadal za pośrednictwem Józefa Naimskiego Adwokata, w Warszawie pod Nr. 649 zamieszkałego popierać będą i u którego zamieszkanie prawne sobie obierają, a nadto akt ten w tymże dniu 29 Listopada (11 Grudnia) 1871 roku Pisarzowi Trybunału doręczyli.
W skutek takiego działania Dyliona i Kuczyńskich, Trybunał wyrokiem daty 6 (18) Grudnia 1871 r., wyznaczył nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr ziemskich Starzyny i Orzeszków na dzień 19 (31) Stycznia 1872 roku godzinę 10-tą rano w Wydziale I-ym Trybunału przy ulicy Długiej pod Nr. 519 w Warszawie.
Sprzedażą odtąd dyrygować będzie Józef Naimski Adwokat, w Warszawie pod Nr. 649 zamieszkały, u którego Dylion i Kuczyńscy zamieszkanie prawne obrano mają.
Licytacja zaczynać się będzie od sumy rsr. 13,872 kop. 80, jako części szacunku taksą biegłych wykrytego.
Vadium wynosi rs. 2,000.
Warszawa, dnia 6 (18) Grudnia 1871 roku.
Pisarz Trybunału, R. Linowski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 38

N. D. 1121. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Z powodu nastąpionej śmierci:
3. Karola Jana-Wilhelma 3-ch imion Wernera, właściciela dóbr ziemskich Puczniewa z przyległościami i przynależytościami. i osady fabrycznej cukrowni Puczniewo w dwóch oddzielnych księgach wieczystych uregulowanych, w Okręgu Zgierskim położonych oraz właściciela sum: a rs. 1,350 na dobrach Starzyny z wniosku Nr. 89.vol. II, b. rs. 1,800 na dobrach Powodowa, z wniosku Nr. 86 z tegoż Okręgu Zgierskiego, do zabezpieczenia podanych.  
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin nadzień 23 Sierpnia (4 Września) 1872 roku w kancelarji podpisanego Rejenta w Warszawie. Hipolit Truszkowski.

Gazeta Kaliska 1899 nr 144

Sprzedaż dóbr. Majątek Starzyny pod Gostkowem, w pow. łęczyckim, mający 250 mórg przestrzeni, sprzedał p. Komorski włościanom po 100 rubli za morgę.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 179

Parcelacja.
Majątek Starzyny pod Gostkowem w pow. łęczyckim, mający 250 morgów obszaru, nabyli od p. Komorskiego włościanie w celach parcelacyjnych. Nabywcy zapłacili po 100 rbl. za mórg. 

Kurjer Warszawski 1899 nr 222

Pożary. Według sprawozdań urzędowych, w z. m. pożar zdarzył się w 16 miejscowościach gub. kaliskiej, a mianowicie spaliły się: w Starzynie, w pow. łęczyckim, dom i obora; (…) Przyczyną większości pożarów było nieostrożne obchodzenie się z ogniem.  

Gazeta Świąteczna 1899 nr. 966

Majątek Starzyny pod Gostkowem w powiecie łęczyckim, guberńji kaliskiej, mający 250 morgów obszaru, rozkupili włościanie płacąc po 100 rubli za mórg. b.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
19. Starzyny kol., obejmującą: wieś Starzynki, kol. Starzyny, wieś Starzyny, kol. Orzeszków, wieś Orzeszków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1964 nr 92

Kronika wypadków
We wsi Starzyny, pow. Poddębice wybuchł wczoraj groźny pożar. Pastwą płomieni padły 2 stodoły, 2 obory, budynek mieszkalny, a także 12 świń. W akcji brało udział 9 jednostek straży pożarnej. Poparzeniu uległ gospodarz Leonor Pełczyński. Został on przewieziony do szpitala.

Straty wynoszą ok. 150 tys. zł. Przyczyna pożaru — wzniecenie ognia przez 5-letnią córkę Pełczyńskiego.

Dziennik Łódzki 1969 nr 169

Kronika wypadków
W Poddębicach — Starzynach spalił się budynek mieszkalny w gospodarstwie Kazimierza Ignara. Straty wynoszą 20 tys. zł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza