-->

piątek, 3 maja 2013

Polesie

Spis 1925:
Polesie, kol., pow. turecki, gm. Biernacice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 110. Mężczyzn 44, kobiet 66. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 110. Podało narodowość: polską 110.

Wikipedia:
Polesie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 57


Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Michale Marciniaku, właśc. działki gruntu z majątku folw. Polesie, pow. Tureckiego, zaw. pow. 7 dzies. 1732 sąż.;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 28 stycznia 1923 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Echo Tureckie 1925 nr 38

Wypadki:
Podpalenie!
Dnia 6 września rb. o godz. 22-giej usiłował Walenty Wyrzykowski, mieszkaniec wsi Polesie, gminy Biernacice, podpalić sto­dołę napełnioną zbożem swemu sąsiadowi. Józefowi Szatkowi, w następujący sposób: Wyrzykowski upatrzywszy, że jego sąsiad w swym domu wyprawiał chrzciny, wziął ze swego mieszkania taflę rozpalonego torfu, włożywszy do swej starej czapki, zaniósł do stodoły swego sąsiada, gdzie przez dziurę w ścianie włożył na spód zboża w stodole. Właściciel stodoły Józef Szatek po chwili, wyszedł z domu, na podwórze gdzie zau­ważył swąd, z powodu palenia się torfu i szmaty. Gospodarz obszedł swe zabudowa­nie i spostrzegł w stodole ogień, który po­czął rozszerzać się w gwałtowny sposób.

Natychmiast rzucił się wraz z bawiącymi u niego gośćmi, celem zgaszenia ognia, co się mu szczęśliwie udało, Powodem podpa­lenia były procesy sądowe o polne granice w których to procesach przegrał Walenty Wyrzykowski. Z powodu dość silnego wichru ogień byłby zniszczył zabudowania są­siadów oraz stojący las sosnowy należący do majątku Spendoszyn gminy Gostków i tylko dzięki przypadkowi został zlokalizo­wany.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Biernacice dzieli się na gromady:
7. Polesie, obejmującą: wieś Polesie i parc. Bronów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.

§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1939 nr 22

Na Dozbrojenie Lotnictwa złożyli.
Gminna Kasa P.O. w Niewieszu 3 obli­gacje PN na 300 zł. z kuponami.
Smigielski Józef z Lipnicy 5 zł.
Walczak Feliks z Lipnicy 5 zł.
Jabłoński Bronisław weksel na 100 rubli.
Płeszaj Walenty z Dominikowic 5 zł.
Gromada Bronów 58.50 zł.
Świderski Bronisław z Bronowa 1/2 ru­bla srebn. 1/2 marki sreb. marki sreb.
Piotrowski Wincenty z Bronowa 1 koro­nę srebn.
Śmigielski Stefan z Lipnicy 5 zł.
Szkoła Karnice 5,90 zł.
Pełczyński Stanisław z Niewiesza 14 monet sreb. po 20 kop. 9 monet sreb. po 15 kop. 7 monet sreb. po 10 kop. 12 monet sreb. po 1 krajca.
Bodlak Wincenty z Konopnicy 1,50 zł.
Galach Antoni z Niewiesza 1 rubel sreb.
Dwornicki Andrzej z Wojciechowa 1 1/2 rubla sreb. i 11 monet sreb. po 20 kop.
Pańczyk Józef z Wojciechowa 1 monetę sreb. 10 kop. i monetę sreb. 15 kop. 2 monety reb. po 1/2 rubla i 1 sreb. markę
Pańczyk Czesław z Wojciechowa 2 1/2 rubla sreb. i 2 monety sreb. po 10 kop.
Zych Józef z Szarowa 5 zł.
Nikołaj Adolf z Leśna 2 zł.
Dąbrowski Wacław z Wilczkowa 5 zł.
Szwandt Florentyna z Pauliny 5 zł.
Hałupnik Józef z Dominikowic 5 zł.
Zagłoba Józef z Dominikowic 2 zł.
Szymański Józef z Dominikowic 2 zł.
Tomczyk Andrzej z Polesia 2 zł.
Andrzejczak Walenty z Polesia 1 zł.
Łukasik Władysław z Lipnicy 2 zł.
Gromada Biernacice 24 zł.
Wojtasik Edward Ułany 4 zł. i kupkę torfu wart. 8 zł.
Paprocki Stefan z Niewiesza 2 zł.
Król Kazimierz Kmdt. Z.S. Pododdz. Ewelinów zebrane przez niego ofiary 4.60 zł.
Skoweranda Andrzej i inni z Borzewiska 6 zł.
Jarszkiewicz Stefan z Borzewiska 2 zł.
Szkopik Antoni z Sempułek 2 zł.
Jaszczur Anna z Niewiesza 10 zł.

Szafarz Wojciech z Lipnicy 5 zł.

Dziennik Łódzki 1965 nr 253


Dwa groźne pożary zanotowała wczoraj Woj. Kom. Straży Pożarnej. We wsi Polesie, pow. Poddębice spłonęła obora, stodoła i szopa wartości 45 tys. zł, a we wsi Kraszewice, pow. Radomsko 2 stodoły z narzędziami. Oba pożary wywołały dzieci w wieku 4—6 lat. (kl)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza